Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 3
Fizic 

Subiectul A. MECANIC

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. m ⋅ g = k ⋅v0 ; k = m ⋅ g v0
Rspuns: k = 120 N ⋅ s m
b. m ⋅ g − k ⋅v = m ⋅a
a = g ⋅ (1 − (v v 0 ))
Rspuns: a = −2 m ⋅ s −2
c. mgh = mv 02 2 ; h = v 02 (2 ⋅ g )
Rspuns: h = 1,25 m
II.2.a. m 1g − T = m1a

− m 2 g + T = m 2 a
m1 − m 2
a=g
m1 + m 2
Rspuns:
a = 2 m ⋅ s −2
Maimua coboar
b. 2g
T=
(1 m1 ) + (1 m 2 )
Rspuns: T = 48 N
c. v = a ⋅t
R spuns: v = 2 m / s

1
Fizic 
Varianta 3

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 3
Fizic 

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. R 23 = 6Ω
R123 = 3Ω
R1234 = 8,8Ω
R echiv = 9Ω
i = E (r + R1234 ) = E / Rechiv
R spuns: i = 2 A
b. i1 = i 2
i1 = 1A
W = R1 ⋅ i 12 ⋅ τ
R spuns: W = 1800 J
c. i 23 = i 2
i 23 = 1A
U ab = R 2 ⋅ i 23
R spuns: U ab = 2V
r r r
II.2.a. B = B + B
1 2
I
B1 = B2 = µ0
π ⋅R
B = B1 − B2
R spuns: B = 0
b. F l = µ I 2 (4πR )
0

R spuns: F l = 10 −6 N / m
r r r r
c. Btotal = B1O + B2O + Bspira
I
B spira = µ 0
2⋅R
I
B1O = B2O = µ0
π ⋅R
Btotal = Bspir
R spuns: Btotal = 6,28 × 10 −6 T

2
Fizic 
Varianta 3

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 3
Fizic 

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare
II.1.a.
L12 =
p1 ⋅ V1 2
2
(
3 −1 )
R spuns: L12 = 4 ⋅ p1 ⋅ V1
b. T2 = 9 ⋅ T1
∆U12 = Cv ⋅ ∆T = (3 2 )R ⋅ 8T1
R spuns: ∆U12 = 12p1 ⋅ V1
c. Q 12 = ∆ U 12 + L 12 = 16 ⋅ p 1 ⋅ V 1
Q 23 = −(3 2 )R ⋅ 6 ⋅ T1 = −9 ⋅ p1 ⋅ V1
Q 31 = −(5 2 )R ⋅ 2 ⋅ T1 = −5 ⋅ p1 ⋅ V1
14 ⋅ p1 ⋅ V1
η = 1−
16 ⋅ p1 ⋅ V1
1
R spuns: η = = 12,5%
8
II.2.a. T = 273,1° − 13,1° = 260°K
3RT
v2 =
µ
R spuns: v 2 = 450 m / s
b. masa moleculei: m molecul = µ NA
R spuns: m molecul = 5,31× 10 −26 kg
c. ecuaia de stare a molului de oxigen: pV = RT
RT
volumul locat unei molecule v molecula =
pN A
v molecula = 3,58 × 10 −26 m 3
latura cubului : l = 3 Vmolecula
R spuns: l = 3,29 × 10 −9 m

3
Fizic 
Varianta 3

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 3
Fizic 

Subiectul D. OPTIC

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare
II.1.a. R
f =
2
Rspuns: f = 0,5 m
b. 1 1 2
+ =
x 2 x1 R
x 2 = 0,25 m
d = x1 + x 2
Rspuns: d = 0,75 m
c. y 1 y 2 = x1 x 2 = 2
Imaginea este micorat, virtual i dreapt y 2 = 0,5 cm

II.2.a. c
f =
λ
Rspuns: f = 5,26 × 1014 Hz
b. λ ⋅D
i=
2l
Rspuns: i = 1,425 mm
c. δ sup lim = g ⋅ (nlama − 1)
δ sup lim = 57 × 10 −6 m
δ sup lim
N=
λ
R spuns : N = 100

4
Fizic 
Varianta 3

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile