Sunteți pe pagina 1din 4

CONCURSUL DE FIZICĂ „STEFAN PROCOPIU” AL ELEVILOR ROMÂNI DE

PRETUTINDENI
EDIŢIA a XIV-a – ETAPA JUDEŢEANĂ – 17.02.2007
SECŢIUNEA LICEE TEORETICE

Clasa a X-a Varianta C

I. Alege răspunsul corect la următoarele întrebări:


1. La o incintă de volum V este conectată o pompă rotativă cu volum de lucru v =
3
30cm . Iniţial în incintă se află aer la presiunea atmosferică normală p0. Dacă după N = 3
rotaţii complete ale rotorului presiunea aerului din incintă devine de k = 8 ori mai mică.
Ce volum are incinta?
A) V = 15cm3;
B) V = 35cm3;
C) V = 30cm3;
D) V = 10cm3;
E) V = 25cm3.

2. Un gaz perfect biatomic ( = 7/5) este supus unei transformări ciclice, conform
figurii alăturate. Randamentul ciclului şi randamentul unui ciclu Carnot care ar funcţiona
între temperaturile minimă şi maximă atinse de gaz în cursul primei transformări ciclice
sunt:
4 7 P
a. h = ;hC =
31 12 1
P1=P0 7/3
5 8
b. h = ;hC =
31 12
4 8 3
c. h = ;hC = P0 2
31 12 V
5 7
d. h = ;hC = V0 V2=V0 9/5
31 12
4 6
e. h = ;hC = .
31 12

3. Se dă ciclul din figură pentru un gaz ideal. Se cunoaşte T 2 = eT1, unde e este
baza logaritmului natural (e = 2,71). Randamentul unui motor care ar funcţiona după
acest ciclu este:

a. η = 0,41 P
b. η = 0,38 1 2
c. η = 0,71
d. η = 0,25 Q
T
e. η = 0,63.
3
V

1
4. Rezervorul unui termometru cu mercur, etalonat greşit, introdus într-un amestec
de apă şi gheaţă, la presiune atmosferică normală indică 3º, iar în vaporii apei care fierbe,
la presiune atmosferică normală indică 111º. Care este valoarea reală a temperaturii când
termometrul indică 30º?
A) t = 25º C;
B) t = 22º C;
C) t = 15º C;
D) t = 18º C;
E) t = 20º C.

5. Un cilindru vertical este închis la ambele capete şi conţine un gaz oarecare,


fiind împărţit în două părţi de un piston mobil care se poate mişca fără frecare. În cele
două compartimente se află aceeaşi cantitate de gaz, iar pistonul este în echilibru
V1
mecanic. Ştiind că la temperatura T raportul volumelor este = n , temperatura T’ la
V2
V '1
care valoarea raportului = k este :
V '2
k
a. T1
n
n2 - 1 k
b. T1 2 �
k -1 n
n2 + 1 k
c. T1 2 �
k +1 n
n2 - 1 n
d. T1 2 �
k -1 k
n
e. T1
k

6. Un balon de volum V1 = 10 dm3 conţine aer la presiunea p1. Un al doilea balon


de volum V2 = 30 dm3 conţine aer la presiunea p2 = 105Pa. Puse în legătură printr-un tub
de volum neglijabil, presiunea din baloane devine p = 2·105Pa. Temperatura menţinându-
se constantă, care a fost presiunea p1?
A) p1 = 8·105Pa;
B) p1 = 4·105Pa;
C) p1 = 6·105Pa;
D) p1 = 5·105Pa;
E) p1 = 3·105Pa.

7. Un kilomol de gaz ideal având  = 1,5 parcurge ciclul din figură cu p1 = p3 =


p2/3 şi V1 = V2 = V3/2. Se cunoaşte temperatura T1 = 800K.
2.1 Temperatura maximă atinsă de gaz în acest proces este:
a. 3000K
b. 3250K
c. 2400K

2
d. 2550K P
e. 2500K. 2

2.2 Randamentul ciclului este:


a. 21% 1 3
b. 9%
c. 19% V
d. 30%
e. 25%.

8. Distanţa medie dintre moleculele unui gaz aflat în condiţii fizice normale este:
4V  0
A) d0 = 3 ;
3N A
V 0
B) d0 = 3 ;
NA
NA
C) d0 = 3 ;
V 0
3V 0
D) d0 = 3 ;
4N A
3N A
E) d0 = 3 .
4V  0

9. O masă m de aer este comprimată la temperatura T într-un cilindru vertical de


către un piston ce are masa M, aria S şi care este legat de baza cilindrului printr-un resort
de constantă K comprimat cu x. Se consideră cunoscute presiunea atmosferică p 0 şi masa
molară a gazului . Pistonul se găseşte la înălţimea:
mRT
a.
 ( p0 S + Mg - Kx)
mRT
b.
 ( p0 S + Mg + Kx )
mRT
c.
 ( p0 S + Mg )
mRT
d.
 ( p0 S + Kx)
mRT
e. .
 p0 S

10. Un gaz perfect biatomic ( = 7/5) este supus unei transformări ciclice
reprezentată în coordonate (p,V) printr-un triunghi. Randamentul ciclului şi randamentul
unui ciclu Carnot care ar funcţiona între temperaturile minimă şi maximă atinse de gaz în
cursul primei transformări ciclice sunt:

3
5 5
a. h = ;hC =
111 9 P
5 4 2
b. h = ;hC = 7P0
111 9
7 5
c. h = ;hC =
111 9 1
5P0 3
6 4
d. h = ;hC = V
111 9
6 5 4V0 5V0 7V
e. h = ;hC = . 0
111 9

II. Ai la dispoziţie un calorimetru şi un agitator din alamă, un termometru, un vas cu apă,


o sferă metalică şi o spirtieră cu care poţi încălzi apa din vas. Având şi un tabel cu valorile
căldurilor specifice pentru diferite substanţe, alcătuiţi un referat în care să descrii o
metodă experimentală pentru identificarea metalului din care este formată sfera. Referatul
va cuprinde: scurte noţiuni teoretice (principiul metodei), modul de lucru, tabel pentru
date experimentale (ce ar trebui să conţină tabelul), surse de erori.

III. Aspecte biografice din viaţa fizicienilor români:


1. Cu ce mare fizician colaborează Ştefan Procopiu pentru prima dată la Paris?
2. Ce consacrare ştiinţifică primeşte Ştefan Procopiu după susţinerea tezei de
doctorat?
3. Ce recunoaşteri oficiale a primit Ştefan Procopiu pentru contribuţia sa la
dezvoltarea fizicii?
4. Ce studii superioare a urmat Şerban Ţiţeica?
5. Ce cursuri a predat Şeban Ţiţeica?
6. Ce recunoaştere a avut prestigioasa activitate a lui Şeban Ţiţeica?

Subiectele au fost propuse în ordine alfabetică de către:


prof. Florin Anton, Col. Naţ. “E. Racoviţă” Iaşi
prof. Laura Ciocoiu, Lic. Teor. “G. Ibrăileanu” Iaşi
prof. Mihaela Ţura, Col. Naţ. “C. Negruzzi” Iaşi

Toate subiectele sunt obligatorii


Timp de lucru: 3 ore