Sunteți pe pagina 1din 7

Analgezice opioide ( Analgezice morfinomimetice)

1) În conformitate cu "scara analgezică", analgezicele morfinomimetice forte sunt indicate în:


a) dureri acute foarte intense
b) dureri postoperatorii foarte intense, în primele zile
c) dureri cronice foarte intense, din cancer
d) dureri persistente, crescânde
e) dureri cronice

Raspuns:a,b,c

2) Sunt analgezice agonişti medii şi slabi (µ şi K):


a) dextropropoxifen
b) petidina
c) codeina
d) morfina
e) pentazocina

Raspuns:a,b,c

3) Sunt analgezice agonişti (k) - antagonişti (µ):


a) pentazocina
b) tilidina
c) nalorfina
d) naloxon
e) naltrexon

Raspuns:a,c

4)Metadona are următorul profil farmacocinetic:


a)biodisponibilitate per os redusă
b)biodisponibilitate per os bună
c)Tl/2 mediu şi durată de acţiune analgezică medie
d)Tl/2 lung şi durată de acţiune analgezică lungă, cu risc de acumulare
e)fără risc de acumulare, datorită procentului redus de legare de proteinele plasmatice

Raspuns:b,d
5)Sunt utilizate ca medicamente antidot în intoxicaţia acută cu opiacee:
a)nalorfina
b)naltrexon
c)naloxon
d)pentazocina
e)buprenorfina

Raspuns:a,b,c

6)Analgezicele morfinomimetice pot prezenta următoarele tipuri de acţiuni farmacodinamice de


intensitate variabilă, funcţie de substanţă:
a)analgezică
b)antivomitivă
c) antitusivă
d) bronhodilatatoare
e) laxativ-purgativă

Raspuns:a,c

7)Efectele secundare ale morfinei sunt:


a) greţuri, vărsături
b)urticarie
c) deprimarea respiraţiei
d) sindrom diareic şi micţiuni frecvente
e) hipertensiune arterială (HTA)

Raspuns:a,b,c

8) Reacţiile adverse ale analgezicelor opiacee sunt:


a)toxicomanie
b)toleranţă dobândită la acţiunea analgezică
c) farmacodependenţă psihică şi fizică
d) midriază cu fotofobie
e)hipertensiune arterială

Raspuns:a,b,c
11 ) Simptomele supradozării şi intoxicaţiei acute cu analgezice opiacee sunt:
a) respiraţie Cheyne-Stokes
b) midriază (excepţie petidina)
c) hipotensiune arterială cu stare de şoc
d) incontinenţă urinară
e) scaune frecvente

Raspuns:a,c

12)Influenţele administrării de morfină, asupra testelor de laborator sunt:


a) creşte PC02
b) influenţează testele hepatice
c) scade metabolismul bazai
d) creşte metabolismul bazai
e) produce alcaloză

Raspuns:a,b,c

13)Tramadolul are următoarele caracteristici farmacologice:


a) agonist opioid (µ, k, δ)
b) mecanism monoaminergic spinal
c) induce greaţă, vomă
d) efect analgezic puternic
e) risc de farmacodependenţă mare

Raspuns:a,b,c

14)Notaţi acţiunile farmacodinamice corespunzătoare medicamentelor morfinomimetice:


a) analgezică
b) antitusivă
c) creşterea tonusului tubului digestiv şi arborelui biliar
d) creşterea tonusului vezicii urinare
e) midriază

Raspuns:a,b,c,d

15)Notaţi agoniştii fiziologici ai receptorilor opioizi:


a) endorfine
b) dinorfine
c) encefaline
d) serotonina
e) endomorfine
Raspuns:a,b,c,e

20) Tramadol are următoarele caracteristici farmacologice:


a) agonist puternic µ, k, δ
b) stimulează recaptarea noradrenalinei
c) stimulează recaptarea serotoninei
d) indicaţie în dureri moderate, acute şi cronice
e) doza maximă este 400 mg/zi

Raspuns:d,e

21) Notaţi efectele activării receptorilor opioizi kappa:


a) analgezie supraspinaiă maximală
b) analgezie spinală
c) depresie respiratorie
d) disforie
e) dependenţă psihică
Raspuns:b,d

22) Notaţi efectele activării receptorilor opioizi miu:


a) analgezie supraspinală maximală
b) deprimarea centrului respirator
c) euforie
d) hipotensiune arterială
e)dependenţă psihică

Raspuns:a,b,c,e

23) Notaţi morfinomimeticele agonişti puternici:


a) morfina
b) metadona
c) fentanil
d) petidina
e)pentazocina

Raspuns:a,b,c

24) Notaţi efectele adverse ale analgezicelor morfinomimetice:


a) farmacodependenţă
b) deprimarea respiraţiei
c) greţuri, vărsături
d) sindrom diareic
e) retenţie urinară

Raspuns:a,b,c,e

25) Notaţi efectele adverse ale morfmomimeticelor agonişti miu:


a) deprimarea respiraţiei
b) dependenţă psihică
c) dependenţă fizică cu sindrom de abstinenţă
d) disforie
e) hipotensiune posturală

Raspuns:a,b,c

26) Notaţi simptomele din intoxicaţia acută şi supradozarea morfînomimeticelor:


a) mioză
b) respiraţie Cheyne –Stokes
c) cianoză
d) incontinenţă urinară
e) şoc
Raspuns:a,b,c,e

27) Tramadolul are următoarele caracteristici farmacologice:


a) greaţă, vomă
b) tahicardie, transpiraţie
c) risc mic de farmacodependenţă
d) CI asocierea cu IMAO
e) indicată asocierea cu antidepresive
Raspuns:a,b,c,d

28) Alegeţi afirmaţiile corecte privind farmacocinetica morfinei:


a) absorbţia per os este redusă, datorită structurii chimice polare
b) biotransformarea hepatică este rapidă, prin glucuronoconjugare
c) metaboliţii glucuronoconjugaţi se elimină exclusiv urinar
d) difuzează prin placentă şi în laptele matern
e) eliminarea din organism este întârziată, din cauza circuitelor enterohepatic şi enterogastric

Raspuns:a,b,d,e

32)Fentanil:
a) are nucleu morfinanic
b) este un derivat fenilpiperidinic
c) are o absorbţie foarte bună per os, datorită lipofiliei înalte
d) este un agonist total al receptorilor opioizi, cu eficacitate forte
e) este un agonist total al receptorilor opioizi, cu eficacitate medie

Raspuns:b,c,d

33)Metadona:
a) are o biodisponibilitate orală bună (70-95%)
b) are un timp de înjumătăţire lung (10- 40 ore), datorită procentului mare de legare de proteinele
plasmatice şi tisulare

c) are un potenţial euforizant şi toxicomanogen mai mare decât al morfinei


d) sindromul de sevraj este mai intens decât cel provocat de morfină
e) poate fi folosită în tratamentul toxicomaniei induse de morfină şi derivaţii săi

Raspuns:a,b,e

34) între morfină şi pentazocină se produc următoarele interacţiuni:


a) asocierea este benefică, cu potenţarea efectului analgezic
b) pentazocina antagonizează deprimarea respiratorie morfinică
c) la administrare concomitentă, se produce antagonism competitiv asupra receptorilor k
d) la administrare concomitentă, se produce antagonism competitiv asupra receptorilor miu-1
e) la morfinomani, pentazocina poate declanşa sindromul de abstinenţă

Raspuns:d,e

35) Alegeţi afirmaţiile corecte despre dextropropoxifen:


a) este un analgezic morfinomimetic agonist total miu şi kappa, cu eficacitate submaximală
b) nu áre efect antrtusiv
c) induce toxicomanie de mică intensitate
d) are un efect deprimant respirator puternic, asemănător morfinei
e) se poate folosi pentru tratamentul toxicomaniei şi sindromului de abstinenţă la morfinomimetice
Raspuns:a,b,c,e