Sunteți pe pagina 1din 1

 OMFP nr.

59/2011,
“ 4.45. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor
din România şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităţi
de supraveghere a pieţei financiare non-bancare şi au fost clasificate de către Biroul
de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 - Subsector auxiliar-
financiar. Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra
încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a
situaţiilor financiare. În consecinţă, acestea vor aplica în continuare reglementările
contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare lunare.”

S-ar putea să vă placă și