Sunteți pe pagina 1din 2

ACTE NECESARE OBTINERE A.C.

*TAXA ESTE DE 0.055% DIN VAL CONSTRUCTIILOR


1. Cerere tip
2. Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire
3. Precizari privind completarea cererii
4. Opis documentatie – semnat de arhitect
5. Act de proprietate a imobilului teren si/sau constructii – copie legalizaata
6. Contract de concesiune / inchiriere / comodat – copie unde este cazul
7. Intabulare, fisa cadastrala si extrasul de carte funciara la zi
8. Dovada O.A.R / U.A.R. – in original
9. Certificat de urbanism si plan anexa – copie
10. Acordul vecinilor , act notarial in original – unde este cazul
11. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului
12. Avize acorduri stabilite prin certificatul de urbanism privind utilitati si infrastructura insotite de
planuri anexate – in original in exemplarul beneficiarului si in copie in exemplarul Primariei
13. Documentatie tehnica (2 exemplare) – piese scrise / piese desenate
14. Memorii pentru instalatii si scheme anexate
15. Memorii pe specialitati – planuri structura ( plan fundatii sc 1:50, 1:100, detalii ) – in cazul
subsolurilor si cel putin 10 subsoluri se prezinta proiectul de structura complet.
16. Documentul / documentele privind achitarea taxelor
- Taxa autorizatie de construire
- OAR/UAR
- Imprejmuire
- Moloz
- Firma
- Organizare santier
- Foraje
- Racorduri
ACTE NECESARE OBTINERE A.D.

1. Cerere tip
2. Anexa la cererea ptr A.D.
3. Precizari privind completarea cererii tip
4. Opis documentatie – semnata de arhitect
5. Act de proprietate a imobilului teren si/sau constructii – copie legalizaata
6. Contract de concesiune / inchiriere / comodat – copie unde este cazul
7. Intabulare, fisa cadastrala si extrasul de carte funciara la zi
8. Dovada O.A.R / U.A.R. – in original
9. Certificat de urbanism si plan anexa – copie
10. Actul administrativ al autoritatii competente ptr protectia mediului
11. Acordul ISC stabilit prin C.U. – in original la exemplarul beneficiarului si copie la Primarie
12. Documentatie tehinica ( 2 exemplare ) - piese scrise; piese desenate (vezi inf.
Suplimentare)
13. Certificat de atestare fiscala – cu valoarea de impunere a imobilului ce se demoleaza
14. Documentul/ documentele privind achitarea taxelor
- Taxa autorizatie de demolare
- OAR/AUR
- Moloz
- *valoarea min acceptabila este 806 lei/mp