Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 6

CTRE,
INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN DEALUL SPIRII
BUCURETI - ILFOV
Domnului inspector ef

CERERE
pentru emiterea avizului de securitate la incendiu
nr. ______________ din ___________201__
Subscrisa __________________________________________________________, cu domiciliul/sediul
n judeul _______________, municipiul/oraul/comuna _______________________________________,
sectorul/satul ___________________________, Str. __________________________________________
nr. _________, bl. ____, sc.___, et. ___, ap. _____, codul potal _________, telefon
_______________________, fax ______________, e-mail _____________________________________,
reprezentat prin ___________________________________________, n calitate de
_______________________, n conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006
privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Hotrrii
Guvernului nr. 571/2016, solicit:
1. verificarea msurilor de securitate la incendiu prevzute n documentaia anexat;
2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru documentaia tehnic aferent
construciei/amenajrii/instalaiei __________________________________________________,
avnd destinaia/care echipeaz construcia ___________________________________________,
amplasat n judeul _______________, municipiul/oraul/comuna _______________________________,
sectorul/satul ___________________________, Str. __________________________________________
nr. _________, bl. ____, sc.___, et. ___, ap. _____, codul potal _________.
Date referitoare la construcie/amenajare1:
a. destinaia i tipul _________________________________________________________;
b. categoria i clasa de importan _____________________________________________;
c. aria construit i desfurat ________________________________________________;
d. volumul i regimul de nlime ______________________________________________;
e. numrul maxim de utilizatori _______________________________________________;
f. nivelul de stabilitatea la incendiu (gradul de rezisten la foc) ______________________;
g. riscul de incendiu ________________________________________________________;
h. distanele de siguran fa de vecinti ______________________________________;
Anexez documentele prevzute n Normele metodologice privind avizarea i autorizarea de securitatea la
incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 129/2016, conform
opisului.
Declar pe propria rspundere c documentele depuse n copie sunt conforme cu originalul.
Despre modul de soluionare al cererii doresc s fiu informat: la tel. _____________________, fax
______________, e-mail ________________________________________,
Data ________________ Semntura ________________
1
Datele referitoare la construcie/amenajare se completeaz de ctre proiectant.