Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

1 – Carte limba engleză

Îmbunătățirea modului de prezentare și consistența informației financiar-contabilă furnizată


factorilor de decizie constituie un aspect aflat într-o continuă dezbatere și adaptare în rândul
specialiștilor din domeniul economiei. Obiectivele vizate prin supunerea informației financiare
procesului de optimizare se datorează dorinței de a furniza informații financiare inteligibile care
să favorizeze creșterea relevanței datelor istorice și oportunitatea investitorilor de a-și crea o
imagine privind perspectivele viitoare ale unei întreprinderi.
Din punctul de vedere al autorului, ideea conform căreia trebuie asigurat un nivel rezonabil de
înțelegere a raportărilor anuale poate fi susținută doar prin raportare la tranzacțiile financiar-
contabile simple. În cazul unei informații contabile ce implică tranzacții cu un grad ridicat de
dificultate, aceștia susțin că există păreri diferite chiar între cei responsabili cu normalizarea și
întreprinderile profesionale din domeniul economiei.
Prin intermediul unui raport elaborat în anul 1999, Institutul Contabililor Autorizați din Scoția
au propus ca atât informațiile financiare, cât și cele non-financiare să fie mai actuale, reprezinte
suportul unor decizii viitoare și să asiste utilizatorii fără experiență în domeniu pentru a înțelege
direcțiile performațelor companiei.
Raportările anuale sau semestriale trebuie să asigure imaginea fidelă a performanței și a
poziției companiei, însă numeroase scandaluri din domeniul contabilității confirmă lipsa
încrederii investitorilor că informațiile accesate sunt o reprezentare exactă. Aceștia susțin
necesitatea unei transparențe, cel puțin cu privire la raportările aferente efectelor comerciale ale
tranzacțiilor cu elemente din afara bilanțului ce influențează continuitatea întreprinderii.
Considerând dependența utilizatorilor externi de informațiile financiare furnizate de companii
pentru fundamentarea deciziilor, se poate remarca trecerea de la modul tradițional de a prezenta
informații istorice cu privire la evenimentele desfășurate de-a lungul anului anterior la presiunea
prezentă exercitată asupra managerilor de a furniza contribuția asupra îndeplinirii perspectivelor
de viitor pentru a permite investitorilor luarea unor decizii conștiente.

Elliott, B., Elliott, J., (2011), Financial Accounting and Reporting, Editura Pearson
Education Limited, Essex, pp.736-738