Sunteți pe pagina 1din 1

Evidenţa creanţelor fiscale

În ceea ce priveşte evidenţa creanţelor fiscale, potrivit articolului nr.153 din Codul de procedură fiscală,
aceasta este organizată de către organul fiscal, pentru ficare plătitor, în scopul exercitării activităţii de
colecare a creanţelor fiscale.

Evidenţa se organizează pe baza titlurilor de creanţă fiscală şi a actelor referitoare şa stingerea


creanţelor fiscale, iar plătitorul are acces la informaţiile din evidenţa creanţelor, la cererea acestuia,
adresată organului fiscal competent.

Creanţele fiscale înregistrate de debitorii declaraţi insolvabili pentru care se continuă executarea silită,
aflate în evidenţa curentă vor fi scăzute din aceste evidenţe la împlinirea termenului de prescripţie a
dreptului de a cere executarea silită. De asemenea, vor fi scăzute din evidenţa curentă, creanţele
înregistrate de debitorii persoane juridice radiate din registrul comerţului.

Creanţele înregistrate de debitorii persoane fizice declaraţi insolvabili vor fi scăzute din evidenţa
curentă, inclusiv în cursul perioadei de prescripţie, sau din evidenţa curentă, după data la care
respectiva persoană fizică a decedat sau a fost declarată dispărută, iar pentru aceasta nu există
moştenitori care au acceptat succesiunea. Scăderea din evidenţă a obligaţiilor fiscale se face numai în
baza certificatului de deces ori a hotărârii judecătoreşti prin care aceasta a fost declarată dispărută.

Scăderea creanţelor fiscale înregistrate de debitori se realizează în baza unui proces-verbal de scădere
din evidenţă a obligaţiilor fiscale şi a borderoului de adăugare-scădere anexat acestuia

I., Adriana, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr.10, octombrie 2016, pg. 21-24.