Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

3 – Carte limba engleză

Actionarii fac parte din categoria utilizatorilor externi, ca atare acestia nu sunt capabili sa
obtina acces la aceeasti cantitate de informatii ca managerii. Costurile administrative totale sunt
prezentate in contul de profit si pierdere dar nu se prezinta si o analiza a modului de alcatuire a
acestora. Chiar daca actionari detin propria companie uneori dreptul la informație este
restrictionat.
Acest lucru poate insemna ca poate exista o tensiune intre cantitatea de informatii pe care
actionarii ar dori sa o primeasca si cantitatea de informatii pe care manageri sunt dispusi sa o
furnizeze. De exemplu actionari ar putea lua in considerare previziunile cu privire la fluxurile de
numerar viitoare pentru realizarea de previziuni cu privire la viiroarele dividende dar directorii ar
putea fi ingrijorati de faptul ca astfel de previziuni ar putea ajuta concurennti sau ar putea face ca
directori sa fie criticati daca prognozele nu sunt implinite. Astfel aceste informatii nu sunt
dezvaluite.
Exista de asemenea un conflict intre calitatea informatiei pe care actionari doresc sa o obtina
si informatia pe care directori sunt dispusi sa o furnizeze. Spre exemplu acționarii ar putea
considera că deciziile făcute de administratori în evaluarea contractelor pe termen lung ar trebui
explicate pe deplin, în timp ce directorii ar prefera să nu dezvăluie aceste informații având în
vedere riscul ridicat de eroare care adesea se referă la astfel de estimări. In practică, companiile
tind să compromită: nu dezvăluie judecățile către acționari, ci mențin încrederea, bazându-se pe
auditorul pentru a da un raport de audit cert. Rapoartele financiare prezentate acționarilor sunt de
asemenea utilizate de alte părți, cum ar fi creditorii și creditorii comerciali, și că au ajuns să fie
considerațe rapoarte generale.
Este imposibil sa satisfaci nevoile tuturor utilizatorilor. nevoile de informare ale acționarilor
sunt considerate ca fiind preocuparea principală. Guvernul percepe acționarii ca fiind importanți
deoarece oferă societăților resurse economice. este necesar ca acționarii să aibă prioritate în ceea
ce privește natura și conținutul detaliat al rapoartelor cu scop general.
Managerii sunt utilizatori interni si ca atare acestia au acces la situatiile financiare delatiale
care prezinta rezultatele actuale dar precum si previziuni cu privire la acestea. nu există nicio
restricție legală privind cantitatea de informații pe care un utilizator intern le-ar putea primi,
singura restricție ar fi cea impusă de politica companiei. Frecvent, intreprinderea este interesata
sa cunoasca polica intreprinderii dar doar directorii vad situatiile financiare in intregime, angajati
Nr. 3 – Carte limba engleză

spre exemplu ar fi foarte puțin probabil să primească informații care să le permită să pretindă o
majorare a salariilor,.
Utilizatorii externi sunt de asemenea interesati de abiliatea companiei de a plati dividend si s-
ar putea crede că fluxurile anterioare și curente sunt cei mai buni indicatori ai fluxurilor de
numerar viitoare și ale dividendelor. Fluxurile de trezorerie ar putea fi înșelătoare, deoarece o
companie în declin ar putea vinde active imobilizate și ar avea o poziție de numerar net mai bună
decât societatea în creștere care cumpără active imobilizate pentru utilizare ulterioară.

Elliott, B., Elliott, J., (2009), Financial Accounting and Reporting, Editura Pearson
Education Limited, Essex, pp. 3-7