Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele……………………

Test de evaluare
Chimie a VII-a

1. Şirul care conţine numai amestecuri eterogene, este: 0,5p


a) oţet, spirt medicinal, sol;
b) apă de râu, aer poluat, nisip aurifer;
c) băuturi răcoritoare, sol, apă potabilă.

2. Prin decantare se separă componentele unui amestec solid-lichid, când: 0,5p


a) componenta solidă este insolubilă în cea lichidă şi are densitatea mai mare;
b) componenta solidă este solubilă în cea lichidă şi are densitatea mai mare;
c) componenta solidă este insolubilă în cea lichidă şi are densitatea mai mică.

3. Prin distilare se separă componentele unui amestec omogen, când: 0,5p


a) componentele au densităţi diferite;
b) în stare lichidă au puncte de fierbere diferite;
c) în stare lichidă nu trebuie să aibă temperaturi de fierbere diferite .

4. Filtrarea foloseşte un material filtrant. Prin filtrare se separă: 0,5p


a) o substanţă solidă de una lichidă, insolubilă în aceasta şi mai uşoară;
b) o substanţă gazoasă de una lichidă, solubilă în aceasta şi mai uşoară;
c) o substanţă solidă de una gazoasă, insolubilă în aceasta şi mai uşoară.

5. Substanţa solidă solubilă într-un lichid se separă prin cristalizare, care: 1p


a) se produce prin filtrarea componentei lichide fără a se recupera;
b) se produce prin decantarea componentei solide fără a se recupera;
c) se produce prin vaporizarea componentei lichide fără a se recupera.

6. Un amestec de 12 g cupru și aluminiu conține 3% impurități. Știind că masa aluminiului


reprezintă o pătrime din masa cuprului , calculați masa impurităților , precum și masele celor
două componente. 3p
7. Din 860 kg sare de bucătărie impură se obțin 688 kg sare de bucătărie pură.Calculați
puritatea zăcământului și masa de impurități. 2p