Sunteți pe pagina 1din 4

{\rtf \ansi \ansicpg1252 \deff0 \stshfdbch3 \stshfloch0 \stshfhich0 \deflang1033

\deflangfe1033 {\fonttbl {\f0 \fnil \fcharset238 \fprq0 {\*\panose


02020603050405020304}Times New Roman{\*\falt Times New Roman};}{\f1 \fnil
\fcharset134 \fprq2 {\*\panose 02010600030101010101}\'cb\'ce\'cc\'e5{\*\falt
SimSun};}{\f2 \froman \fcharset2 \fprq0 {\*\panose
05050102010205020602}UniversalMath1 BT{\*\falt Symbol};}{\f3 \fnil \fcharset134
\fprq0 {\*\panose 02010600030101010101}SimSun{\*\falt SimSun};}{\f4 \froman
\fcharset2 \fprq0 {\*\panose 05050102010706020507}Symbol{\*\falt Symbol};}{\f5
\fswiss \fcharset238 \fprq0 {\*\panose 020b0604020202020204}Arial{\*\falt Arial};}
{\f6 \fnil \fcharset134 \fprq0 {\*\panose
02010600030101010101}\'ba\'da\'cc\'e5{\*\falt SimSun};}{\f7 \fmodern
\fcharset238 \fprq0 {\*\panose 02070309020205020404}Courier New{\*\falt Courier
New};}{\f8 \fnil \fcharset2 \fprq0 {\*\panose
05000000000000000000}Wingdings{\*\falt Wingdings};}{\f9 \fnil \fcharset134 \fprq0
{\*\panose 02010600030101010101}SimHei{\*\falt SimSun};}{\f10 \fnil \fcharset2
\fprq0 {\*\panose 00000400000000000000}Technic{\*\falt Segoe Print};}{\f11
\froman \fcharset238 \fprq0 {\*\panose 02020603050405020304}Times{\*\falt Times New
Roman};}{\f12 \froman \fcharset0 \fprq0 {\*\panose 02020500000000000000}Times
Rom{\*\falt Sitka Text};}{\f13 \froman \fcharset2 \fprq0 {\*\panose
05030102010509060703}Webdings{\*\falt Webdings};}{\f14 \froman \fcharset238 \fprq0
{\*\panose 02040503050406030204}Cambria Math{\*\falt Cambria Math};}{\f15 \fnil
\fcharset2 \fprq0 {\*\panose 02000600000000000000}Segoe Print{\*\falt Segoe
Print};}{\f16 \fnil \fcharset0 \fprq0 {\*\panose 02000505000000020004}Sitka
Text{\*\falt Sitka Text};}}{\*\colortbl ;\red0 \green0 \blue0 ;\red128 \green0
\blue0 ;\red255 \green0 \blue0 ;\red0 \green128 \blue0 ;\red128 \green128
\blue0 ;\red0 \green255 \blue0 ;\red255 \green255 \blue0 ;\red0 \green0
\blue128 ;\red128 \green0 \blue128 ;\red0 \green128 \blue128 ;\red128 \green128
\blue128 ;\red192 \green192 \blue192 ;\red0 \green0 \blue255 ;\red255 \green0
\blue255 ;\red0 \green255 \blue255 ;\red255 \green255 \blue255 ;}{\stylesheet
{\qj \li0 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin0 \rin0 \itap0
\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \snext0 Normal;}}{\*\generator
Kingsoft Office}{\info {\title Curentul continuu}{\creatim \yr2019 \mo12 \dy2 \hr17
\min59 }{\revtim \yr2019 \mo12 \dy2 \hr17 \min59 }{\version1 }}\paperw12240
\paperh15840 \margl1800 \margr1800 \margt1440 \margb1440 \gutter0 \ftnbj
\aenddoc \jcompress1 \viewkind1 \viewscale100 \ftnlytwnine \useltbaln \alntblind
\lytcalctblwd \rtlgutter {\*\fchars {\uc1 \u33 ?}{\uc1 \u41 ?}{\uc1 \u44 ?}{\uc1
\u46 ?}{\uc1 \u58 ?}{\uc1 \u59 ?}{\uc1 \u63 ?}{\uc1 \u93 ?}{\uc1 \u125 ?}{\uc1
\u168 ?}{\uc1 \u183 ?}{\uc1 \u711 ?}{\uc1 \u713 ?}{\uc1 \u8213 ?}{\uc1 \u8214 ?}
{\uc1 \u8217 ?}{\uc1 \u8221 ?}{\uc1 \u8230 ?}{\uc1 \u8758 ?}{\uc1 \u12289 ?}
{\uc1 \u12290 ?}{\uc1 \u12291 ?}{\uc1 \u12293 ?}{\uc1 \u12297 ?}{\uc1 \u12299 ?}
{\uc1 \u12301 ?}{\uc1 \u12303 ?}{\uc1 \u12305 ?}{\uc1 \u12309 ?}{\uc1 \u12311 ?}
{\uc1 \u65281 ?}{\uc1 \u65282 ?}{\uc1 \u65287 ?}{\uc1 \u65289 ?}{\uc1 \u65292 ?}
{\uc1 \u65294 ?}{\uc1 \u65306 ?}{\uc1 \u65307 ?}{\uc1 \u65311 ?}{\uc1 \u65341 ?}
{\uc1 \u65344 ?}{\uc1 \u65372 ?}{\uc1 \u65373 ?}{\uc1 \u65374 ?}{\uc1 \u65504 ?}}
{\*\lchars {\uc1 \u40 ?}{\uc1 \u91 ?}{\uc1 \u123 ?}{\uc1 \u183 ?}{\uc1 \u8216 ?}
{\uc1 \u8220 ?}{\uc1 \u12296 ?}{\uc1 \u12298 ?}{\uc1 \u12300 ?}{\uc1 \u12302 ?}
{\uc1 \u12304 ?}{\uc1 \u12308 ?}{\uc1 \u12310 ?}{\uc1 \u65288 ?}{\uc1 \u65294 ?}
{\uc1 \u65339 ?}{\uc1 \u65371 ?}{\uc1 \u65505 ?}{\uc1 \u65509 ?}}\fet2
{\*\ftnsep \pard \plain {\insrsid \chftnsep \par }}{\*\ftnsepc \pard \plain
{\insrsid \chftnsepc \par }}{\*\aftnsep \pard \plain {\insrsid \chftnsep \par }}
{\*\aftnsepc \pard \plain {\insrsid \chftnsepc \par }}\sectd \sbkpage
\pgwsxn12240 \pghsxn15840 \marglsxn1800 \margrsxn1800 \margtsxn1440
\margbsxn1440 \guttersxn0 \headery720 \footery720 \pgbrdropt0 \endnhere \pard
\plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-
180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch
\af3 \hich \af0 \loch \af0 {\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0
Curentul continuu}{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0
\par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum
\adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \f0 Daca tensiunea aplicata la capetele unui circuit este constanta ,
curentul electric care se stabileste prin acesta va fi cu atit mai mare cu cit
rezistenta pe care o opune circuitul la trecerea curentului (rezistenta electrica a
circuitului,notata cu R )va fi mai mica.}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha
\aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0
\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3
\hich \af0 \loch \f0 Intensitatea curentului rezultat este egala cu tensiunea
aplicata la capetele circuitului respectiv impartita la rezistenta acestuia.}{\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qc \fi540 \li-180
\ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0
{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 I=U/R}{\b1 \fs21 \kerning2
\dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0
\widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Unitatea de masura pentru rezistenta
electrica este numita }{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 ohm}
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 ,dupa numele fizicianului
german }{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 G.S.Ohm.}{\b1
\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-
180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720
\tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Diversele materiale ,substante
opun rezistente diferite la trecerea curentului electric ,rezistivitatea fiind o
caracteristica a acestora.Sunt cunoscute ca fiind cele mai bune conducatoare de
electricitate metalele,evidentiindu-se dintre acestea argintul,aurul,cuprul si
aluminiul.Pe de alta parte materiale cum sunt sticla, portelanul,cauciucul,masele
plastice ori anumite textile (bumbacul,matasea) se opun trecerii curentului
electric,avind o valoare extrem de mare a rezistentei electrice ,fiind numite
materiale izolante sau dielectrice.}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch
\f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum
\adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \f0 Energia electrica (notata cu W sau E) pe care o furnizeaza o sursa
de curent continuu este direct proportionala cu cantitatea de electricitate ( Q )
care circula prin circuitul exterior si tensiunea electrica de la bornele sursei
(notata cu U ).}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard
\plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-
180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch
\af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0
\par }\pard \plain \qc \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum
\adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \f0 W=Q\uc1 \u215 ?U}{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch
\f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum
\adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \f0 Dar cantitatea de electricitate este egala cu produsul dintre
intensitatea curentului electric (notata cu I ) si timpul ( notat cu t ) cit
circula acesta .atunci avem o alta forma importanta de exprimare a energiei:}{\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qc \fi540 \li-180
\ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0
{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 W=U\uc1 \u215 ?I\uc1 \u215 ?t}
{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj
\fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0
\tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain
\qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0
\tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Puterea electrica
(notata cu P )furnizata de o sursa de curent continuu reprezinta energia
electrica debitata in unitatea de timp,ea fiind matematic egala cu energia
electrica impartita la timpul cit dureaza respectivul proces:}{\fs21 \kerning2
\dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qc \fi540 \li-180 \ri0
\widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0
\loch \af0 {\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 P=W/t=U\uc1
\u215 ?I}{\b1 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain
\qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0
\tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Puterea electrica
se masoara in wati (W) ,iar energia electrica se masoara in wati-secunda(Ws).}
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-
180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720
\tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Daca acestea sunt unitatile de
masura definite in electricitate,in energetica (elctricitatea curentilor tari) in
cdrul anumitor marimi fizice se utilizeaza aproape exclusiv multimii ai unitatilor
de masura.Astfel pentru energia electrica se utilizeaza multiplul watt-ului ( kW ),
respectiv multiplul unitatii de timp (ora , notata cu simbolul h ).}{\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180
\ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Astfel se folosesc pentru masurarea
puterii electrice:}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard
\plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-
180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch
\af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1
kW=1000 W}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain
\qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0
\tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1 MW=1000 KW}
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-
180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720
\tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1 GW=1000 MW ,}{\fs21 \kerning2
\dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0
\widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 Iar pentru masurarea energiei electrice
similar avem:}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard
\plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-
180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch
\af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1 kWh
= 1000 Wh}{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain
\qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0
\tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich
\af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1 MWh=1000 kWh}
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-
180 \ri0 \widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720
\tql \tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1 GWh=1000 MWh}{\fs21 \kerning2
\dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0
\widctlpar \aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql
\tx1785 \tqc \tx4536 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21
\kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 1 TWh=1000 GWh}{\fs21 \kerning2 \dbch
\af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar
\aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536
\itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3
\hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \fi540 \li-180 \ri0 \widctlpar
\aspalpha \aspnum \adjustright \lin-180 \rin0 \tql \tx720 \tql \tx1785 \tqc \tx4536
\itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3
\hich \af0 \loch \f0 Puterea si energia electrica consumate de catre un receptor se
exprima prin aceleasi formule ,luindu-se tensiunea aplicata la bornele aparatului
respectiv si curentul care circula prin acesta.Un bec electric a carui putere este
de 60 W ,tensiunea de alimentare fiind de 220 V ,va fi parcurs de un curent de
0,273 A si va consuma intr-o ora o cantite de energie electrica de 60Wh,in zece ore
600Wh , iar in cincizeci de ore o cantitate de energie de 3000Wh adica 3kWh. Daca
este inlocuit cu un bec de 40 W, acesta va fi parcurs de un curent de 0,18 A si va
consuma intr-o ora 0,04 kWh ,in zece ore 0.4 kWh , iar in cincizeci de ore 2 kWh.}
{\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0 \par }\pard \plain \qj \li0
\ri0 \nowidctlpar \adjustright \lin0 \rin0 \itap0 \fs21 \kerning2 \dbch \af3
\hich \af0 \loch \af0 {\fs21 \kerning2 \dbch \af3 \hich \af0 \loch \f0
\par }}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}