Sunteți pe pagina 1din 44

Tehnologie

revoluționară

Tehnologia măsurătorilor
electrice. Reinventată.
Mai simplu și mai sigur: noua gamă de instrumente de măsurare de la Testo.

www.testo.ro
CUPRINS

2
CUPRINS

cuprins
4 APARATURĂ DE MĂSURĂ
Testo stabilește noi standarde în domeniul tehnologiei de
măsurare a parametrilor electrici
6 EVENIMENT
2015: Anul Internaţional al Luminii

10 comunicat de presă
Peste 20 de instalaţii de artă şi proiecţii la
prima ediţie a Spotlight Festival

11 LEGISLAŢIE
Uniunea Europeană amână scoaterea de pe piaţă a becurilor
cu halogen ineficiente până la 1 septembrie 2018

12 LEGISLAŢIE
Pachetul Comisiei din această vară în domeniul energiei
deschide calea transformării sistemului energetic european aparatură de măsură
14 INOVAŢII
Inovații de la ABB

16 LEGISLAŢIE
Informaţii generale privind activitatea ANRE
de autorizare a electricienilor

19 EVENIMENT-EXPO
Feed-in tariff în România numărătoarea inversă a început!

20 CAMPANIE
Peste 3500 de elevi, câștigători în cea de-a patra ediție a
campaniei „Baterel și Lumea Non-E”

22 CONSIDERAŢII PRACTICE
Reciclare becuri și alte surse de iluminat

23 AUTORIZARE ANRE
Sesiunea de Toamnă 2015 a examenului
de autorizare ANRE a electricienilor

24 TEHNOLOGIE
Schneider Electric lansează un nou modul software
pentru reducerea consumului de energie în răcirea
centrelor de date

25 CONFERINŢĂ
Anul Internaţional al Luminii şi tehnologiilor bazate
pe lumină, marcat la Bălţi

26 CONSIDERAŢII TEORETICE
Ferofluidele, utilizarea lor la măsurarea
curenților continui intenși

28 EVENIMENT
LUMEN - Past, Present&Future, Sibiu, 8-12 septembrie 2015

30 COMUNICAT DE PRESĂ
Primul VW Beetle echipat cu propulsie electrică fabricată
evenimente
de Icpe a ieșit din laborator și se pregătește de primul
drum prin București

31 COMUNICAT DE PRESĂ
La Deta a fost lansat primul sistem de iluminat stradal care
foloseşte energie regenerabilă

32 CONSIDERAŢII PRACTICE
Protecția instalațiilor de joasă tensiune împotriva
supratensiunilor tranzitorii

34 ENGLISH SECTION
Articles in brief

38 EVENIMENT-EXPO
International Electric & Automation Show, IEAS - Smart
Event in a Smart City!

REDACTOR ŞEF TEHNOREDACTARE


Viorel Maior Vasile Moldovan
redactorsef@tehnicainstalatiilor.ro EDITARE:
EDITOR EDITARE: S.C. MEDIAEXPERT S.R.L.
Carmen Stoica 547530 Sg. de Mureş, jud. Mureş,
redactie@tehnicainstalatiilor.ro str. Apei Sărate nr. 64
Tel.: 0365-730.866
MARKETING
marketing@tehnicainstalatiilor.ro e-mail: office@tehnicainstalatiilor.ro
mobil: 0735-856.047 redactorsef@tehnicainstalatiilor.ro
www.tehnicainstalatiilor.ro
TRADUCERI, CORECTURĂ, ABONAMENTE
Carmen Stoica Revista de Electricitate
Ioana Dobre este un supliment al
office@tehnicainstalatiilor.ro revistei Tehnica Instalaţiilor

Redacţia nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul reclamelor şi a materialelor publicitare


prezentate de societăţile comerciale în paginile revistei.
Reproducerea totală sau parţială a materialelor este interzisă, fără acordul redacţiei şi al autorului materialului.
legislaţie
Revista poate fi multiplicată şi distribuită doar sub formă gratuită, fără modificări aduse conţinutului acesteia.

3
APARATURĂ DE MĂSURĂ

Tehnologia măsurătorilor electrice. Reinventată

Testo stabilește noi standardE în


domeniul tehnologiei de măsurare
a parametrilor electrici

Testo, expertul în tehnologia de măsurare își selectorul tradițional pe toate cele trei instrumente,
extinde gama de echipamente și produce acum ceea ce înseamnă o exploatare mai ușoară și o
instrumente de măsurare a parametrilor electrici. mai mare fiabilitate. Setările incorecte sunt acum
Compania de succes pe plan internațional imposibil de realizat deoarece parametrii măsurați
revoluționează piața globală print-o tehnologie sunt detectați automat în momentul conectării
unică și o mai mare ușurință în utilizare. pinilor de măsurare și datorită iluminării tastelor
funcționale corespunzătoare.
După o muncă intensivă de cercetare și dezvoltare
Testo și-a atins ținta: prima linie de instrumente de testo 770 – prinde-ți cablurile fără să le
măsurare a parametrilor electrici intră în producția de atingeți
serie. Cu aceste instrumente inovative compania nu Cele trei instrumente din gama cleștelui
numai că intră pe un teritoriu neexplorat anterior ci și ampermetric testo 770 sunt ideale pentru măsurarea
stabilește noi standarde în acest domeniu. Acest lucru curentului non-contact la panourile de siguranțe.
se datorează faptului că instrumentele inteligente de Unul dintre cele două brațe de tip clește poate fi
măsurare a parametrilor electrici de la Testo permit retras complet în instrument. Acest mecanism unic
utilizatorilor să își îndeplinească sarcinile de zi cu zi ce înfăşoară cablurile din panourile electrice face ca
mult mai ușor, în condiții de siguranță și mai eficient operațiunea să fie foarte ușoară. Detectarea automată
decât înainte. Noile produse Testo doresc să ofere a parametrului măsurat asigură de asemenea
tehnologie inovatoare pentru a permite tehnicienilor siguranța la locul măsuratorilor: în zona de curent
din domeniul de încălzire, ventilație, aer condiționat și tensiune toate cele trei instrumente detectează
și refrigerare să lucreze mai eficient decât cu soluțiile automat curentul continuu sau alternativ precum
de măsurare deja existente. Noile instrumente sunt și alți parametri cum ar fi rezistența, continuitatea
extrem de ușor de utilizat: acestea sunt intuitive, vă curentului sau capacitatea electrică.
scapă de pașii inutili ce înainte trebuiau parcurși și cablurilor în locuri greu accesibile. Din noua gamă
vă oferă cel mai înalt nivel de siguranță fiind potrivite de instrumente mai fac parte și două testere de testo 755 - primul tester de tensiune cu
pentru aplicații diverse. curent/tensiune, care îndeplinesc cele mai noi măsurare a curentului
cerințe ale unui tester de tensiune și care selectează Ambele instrumente din gama testo 755 sunt
Cinci game de produse pentru toate sarcinile în mod automat parametrul măsurat eliminând primele de acest gen: testere de tensiune care
importante de măsurare. riscul vreunei erori. Completarea gamei se face prin îndeplinesc cele mai recente standarde și care
Testo lansează un total de cinci game de trei testere de tensiune echipate cu un afișaj LED pot măsura și curentul. Aceasta înseamnă că sunt
produse pentru măsurarea tuturor parametrilor care poate fi citit din orice poziție și un tester de potrivite pentru sarcinile de zi cu zi. De fiecare dată
importanți ai sistemelor electrice. Acestea includ un tensiune non-contact cu un filtru de interferențe când sunt utilizate își selectează automat setările
multimetru digital în trei versiuni, care recunoaște cauzate de frecvențele înalte. corecte și prin urmare se previn setările incorecte și
în mod automat parametrii măsurați și care poate periculoase. Ambele instrumente au toate funcțiile
fi operat mai sigur folosind butoanele funcționale testo 760 – primul multimetru automat. importante pentru determinarea tensiunii, pentru
decât folosind selectorul rotativ prezent la alte Gama de multimetre digitale testo 760 cuprinde măsurarea curentului, rezistenței, precum și pentru
instrumente. Trei modele de clește ampermetric trei modele pentru toate sarcinile importante de testele de continuitate.
cu un mecanism unic de prindere pentru măsurarea măsurători electrice. Tastele funcționale înlocuiesc

4
Testo Romania
APARATURĂ DE MĂSURĂ

testo 750 – tester de tensiune cu ecran ideală de tensiune datorită fibrelor sale optice testo 745 - tester de tensiune non-contact cu
multilateral cu LED unice. Toate cele trei modele satisfac cele mai LPS (Low pas filter)
Cele trei modele din gama testerelor de tensiune recente cerințe în ceea ce privește testerele de Testerul de tensiune non-contact testo 745
testo 750 sunt primele instrumente cu un ecran tensiune în conformitate cu standardul EN 61243-3: cu domeniu de măsură al tensiunii de până la
multilateral cu LED (vizibil 360⁰). Afișajul poate 2010 și au specificații de siguranță în conformitate 1.000 V este potrivit pentru verificarea inițială
fi văzut din orice poziție și garantează o indicație cu CAT4. și rapidă a oricăror surse de eroare. În cazul în
care prezența tensiunii este detectată, testo
745 oferă un avertisment prin intermediul unui
semnal vizual și acustic clar. În scopul realizării
unei măsurători corecte testerul de tensiune
este dotat cu un filtru de interferențe cauzate de
frecvențele înalte. În plus este rezistent la apă și
praf conform IP 67.
Odată cu introducerea instrumentelor de
măsură electrice, Testo oferă acum posibilitatea
de a beneficia de soluții de măsurare portabile
și staționare pentru aproape toate domeniile de
aplicare, de la un singur furnizor.

Accesați www.testo.ro pentru mai multe detalii


privind tehnologia măsurătorilor electrice sau cereți
mai multe detalii consultațiilor noştrii la info@testo.
ro sau 0264-202.170.

www.testo.ro | info@testo.ro | 0264 202 170 5


EVENIMENT

2015: Anul Internaţional al Luminii

La propunerea organizaţiilor nivel public şi politic al rolului central agricultură. De ex. soluţiile inovatoare Italia, Japonia, Mauritius, Mexic,
ştiinţifice din toată lumea printre al luminii în cadrul lumii moderne, de iluminat reduc consumul de Muntenegru, Maroc, Nepal, Noua
care şi SPIE (societatea internaţională celebrând în acelaşi timp un număr energie şi impactul asupra mediului, Zeelandă, Nicaragua, Palau, Coreea,
pentru optică şi fotonică - Society de aniversări importante care au loc în minimizând în acelaşi timp gradul de Federaţia Rusă, Somalia, Spania,
of Photographic Instrumentation 2015. Preşedintele Consiliului poluare. Anul Internaţional al Sri Lanka, Tunisia, Turcia, Ucraina şi
Engineers a fost înfiinţată în anul 1955), Director al Anului Luminii 2015 este o Statele Unite ale Americii.
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite Internaţional ocazie unică de
a proclamat 2015, Anul Internaţional Anul Internaţional al Luminii 2015
al Luminii. Acesta este atât un proiect va pune accentul pe importanţa
educaţional interdisciplinar, cât şi luminii şi aplicaţiile ei în viaţa de zi
un proiect de comunicare a ştiinţei cu zi a oamenilor, fie că este vorba de
în care s-au implicat peste 100 de domeniul sănătăţii, al comunicaţiilor,
parteneri din mai mult de 85 de ţări. La economie, mediul înconjurător sau
proclamarea unui An Internaţional axat social. Organizatorii şi-au propus o
pe tema ştiinţei luminii şi aplicaţiilor serie de activităţi interdisciplinare
sale, Organizaţia Naţiunilor Unite a din care nu lipsesc cele destinate
recunoscut importanţa creşterii gradului comunicării cu publicul. Cele patru
de conştientizare la nivel mondial a teme majore sunt ştiinţă, tehnologie,
modului în care tehnologiile pe bază natură şi cultură.
de lumină promovează dezvoltarea
durabilă şi oferă soluţii la provocările Sigla evenimentului din 2015
globale din domeniul energiei, conţine o serie de reprezentări
educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. grafice, fiecare având o simbolistică
Acest An Internaţional va reuni diverse aparte: Soarele reprezintă originea
instituţii, inclusiv UNESCO, societăţi şi vieţii, durabilitatea, cultura şi
uniuni ştiinţifice, instituţii educaţionale universalitatea; steagurile denotă
şi de cercetare, platforme tehnologice, dimensiunea internaţională a
organizaţii non-profit şi parteneri evenimentului, iar culorile lor
din sectorul privat pentru a celebra simbolizează spectrul, dar şi legătura
semnificaţia luminii şi aplicaţiile sale pe între ştiinţă, artă, cultură şi educaţie.
toată durata anului 2015.
În anul 2015, omenirea celebrează
Lumina are un rol vital în viaţa noastră o serie de momente de marcă din
de zi cu zi, fiind o disciplină imperativă a al Luminii 2015 explică: „Un An a creşte gradul de conştientizare la istoria ştiinţei: lucrările de optică
ştiinţei în secolul 21. Ea a revoluţionat Internaţional al Luminii este o ocazie nivel mondial asupra progreselor în ale lui Ibn Al Haythem (sec. al XI-
medicina, a făcut posibilă comunicarea extraordinară de a ne asigura că acest domeniu“. lea), noţiunea de lumină ca undă
pe plan internaţional cu ajutorul factorii de decizie sunt conştienţi de propusă de Fresnel (1815), teoria
internetului şi continuă să fie liantul care potenţialul tehnologiei luminii de Iniţiativa este sprijinită de 35 ţări: electromagnetică a propagării luminii
uneşte aspectele culturale, economice rezolvare a problemelor. Fotonica Argentina, Australia, Azerbaidjan, propusă de Maxwell (1865), teoria
şi politice ale societăţii globale. Timp oferă soluţii eficiente provocărilor Bosnia şi Herţegovina, Chile, efectului fotoelectric a lui Einstein
de secole, lumina a depăşit orice din diverse domenii: energie, China, Columbia, Cuba, Republica (1905) şi relativitatea generală (1915),
graniţe, inclusiv pe cele geografice, de dezvoltare sustenabilă, schimbări Dominicană, Ecuador, Franţa, Ghana, descoperirea radiaţiei cosmice de
sex, cultură, vârstă, fiind un subiect cu climatice, sănătate, comunicaţii şi Guineea, Haiti, Honduras, Israel, fond de către Penzias şi Wilson şi
potenţial imens de motivare a educaţiei. transmisia luminii prin fibra optică
Este foarte important ca minţile tinere (1965). De asemenea, în anul 2015 se
strălucite să continue să fie atrase de împlinesc şase decenii de la înfiinţarea
optică şi fotonică, în scopul asigurării SPIE, Societatea Internaţională pentru
următoarei generaţii de ingineri şi Optică şi Fotonică.
inovatori în acest domeniu.
Mai multe informaţii sunt
Anul Internaţional al Luminii 2015 disponibile pe http://www.eps.org/
va promova o mai bună înţelegere la light2015

6
EVENIMENT

cu privire la experienţele sale, privind culori ale spectrului prin fotosinteză.


transmisia unor radiaţii, inclusiv cele Daca am ilumina interiorul unei sere
luminoase, prin fibră optică. Această cu o lumină verde monocromatică,
tehnică modernă a revoluţionat total plantele ar muri.
transmisiunile de astăzi, deschizând o • Soarele radiază într-o secundă
eră nouă în domeniul calculatoarelor suficientă energie ca să alimenteze
şi al Internetului. Pentru cercetările planeta noastră câteva milioane de
Anul Internaţional al Luminii • În anul 1865, acum 150 de ani, sale, Charles Cao a fost distins cu ani. Dar, atenţie, numai o parte infimă
2015 - fapte şi curiozităţi savantul James Clerk Maxwell şi-a premiul Nobel în anul 2009. din această energie ajunge la Pământ.
publicat propria cercetare, prin care Restul se împrăştie în spaţiu.
Anul 2015 este celebrat ca fiind făcea publică teoria sa cu privire la Curiozităţi • Circa 18-35% din populaţia Terrei
Anul Internaţional al Luminii şi al teoria electromagnetică a luminii. Lăsând la o parte aspectele suferă de reflexul foto-strănutului,
Mijloacelor Tehnice ce folosesc • În anul 1905, un alt monstru tehnice şi ştiinţifice, lumina are harul respectiv strănut provocat de excesul
Lumina, purtând prescurtarea IYL sacru al ştiinţelor moderne, Albert de a ne pune în faţa unor ciudăţenii, de lumină. Fenomenul nu şi-a găsit
2015, după iniţialele preluate din Einstein, oferea explicaţia matematică care într-un trecut mai îndepărtat sau o explicaţie nici până în ziua de
limba engleză, în conformitate cu o a efectului fotoelectric, pe baza mai apropiat ar fi părut din domeniul astăzi. Există însă un remediu simplu:
hotărâre adoptata în decembrie 2013. ipotezelor cuantice formulate anterior paranormalului. ochelarii de soare.
de Max Planck. • Corpul omenesc este • Numai o parte din câmpul luminos
Ceremonia de lansare a IYL 2015 a • În 1915, acum un secol, conceptul bioluminiscent, radiind în este vizibil pentru oameni şi anume
avut loc la sediul UNESCO din Paris, de lumină a fost interpretat pentru permanenţă lumină. Dar noi n-o cel care se încadrează în culorile
iar scopurile privind acest moment prima dată sub aspect cosmologic, observăm pentru că strălucirea ei spectrului. Există însă fiinţe care vad
privesc pe de o parte susţinerea în folosindu-se teoria generală a este de o mie de ori mai slabă decât şi domeniul „invizibil“: albinele pot
continuare a cercetărilor în domeniul relativităţii. cea pe care ar putea-o percepe ochiul vedea lumina ultravioletă, iar şarpele
luminii, deosebit de important • Cu 50 de ani în urmă, în 1965, uman. cu clopoţei lumina infraroşie. Mai
pentru tehnologiile viitorului, iar pe Charles Cao făcea primele comunicări • Frunzele plantelor le vedem sunt şi alte exemple.
de altă parte răspândirea cunoaşterii verzi, întrucât ele reflectă lumina • În California, se păstrează cel
fenomenului luminos la nivelul verde şi absorb celelalte mai „longeviv“ bec din lume. El
publicului larg. a fost aprins în anul 1901 şi mai
funcţionează încă şi
Pentru susţinerea materială a astăzi.
programului stabilit de UNESCO,
sunt deja angajate sponsorizări
din partea mai multor instituţii
de cercetare din domeniul
fizicii.

A fost ales pentru


celebrare anume acest an,
întrucât prin coincidente
neaşteptate, 2015
constituie momentul
aniversar al mai multor
repere istorice privind marile
cercetări şi descoperiri în ce
priveşte lumina. Ar merita
punctate, măcar în parte:

Coincidenţele istoriei
• Cea mai veche lucrare
de cercetare în domeniul
opticii, păstrată până astăzi,
aparţine matematicianului,
inginerului, fizicianului şi
astronomului oriental Ibn al-
Haitham (consemnat în
documentele
e u r o p e n e
cu numele
Alhazen).
Lucrarea
datează din
anul 1015, cu
exact o mie de
ani în urmă.
• Conceptul de undă
luminoasă a fost lansat în ştiinţă de
savantul Augustin Fresnel în anul
1815, respectiv acum 200 de ani.

7
București pe ruta Smart City
8 septembrie 2015

Invitați din conducerea Primăriei Municipiului București, Ministerului Afacerilor Interne și Asociației Smart City Pro
vor prezida dezbaterea publică pe tema „București, un oraș inteligent – tehnologia în slujba cetățeanului”.
Evenimentul va avea loc în București, Palatul Parlamentului, Sala Nicolae Bălcescu, în data de 8 septembrie, ora 11:00.

„București pe ruta Smart City” va constitui o platformă de discuții interactive între reprezentanți ai autorităților
publice centrale și locale, ONG-uri, universități, specialiști și mass-media.

Programul evenimentului Subiecte de discuție

10:00 – 11:00 ● Înregistrarea participanților Proiecte Smart în Municipiul București


Welcome coffee ▪ „Centrul de Management Integrat pentru Situații de
11:00 – 14:00 ● Desfășurarea evenimentului Urgență” - lansare.
▪ „Calea Victoriei – un spațiu pentru bicicliști și pietoni”
– studiu de caz.

Panele de discuție Proiecte Smart în lume, prezentate de speakeri


internaționali
Mobilitate, siguranță și energie inteligente – un pas ▪ „Buenos Aires și Ierusalim– Orașe Sigure” –
înainte spre Orașele Smart. prezentat de MER GROUP.
Lansări și studii de caz de pe trei continente. ▪ „Hamburg – un oraș cu trafic fluent” –
prezentat de SWARCO.
Orașele Smart – o prioritate de finanțare pentru ▪ „Londra – Smart Grid” – prezentat de SIEMENS.
Uniunea Europeană.
Mecanisme și detalii de procedură. Posibilități de finanțare ale proiectelor Smart din
fondurile UE.

ACCES
Calea 13 Septembrie (vis-a-vis de clădirea Academiei
Calea 13 Septembrie

Râul Dâmbovița

Române) → Intrarea B3/E1 (intrarea în curtea Palatului


Parlamentului) → Zonă acces Palatul Parlamentului /
înregistrare → Sala Unirii → Sala Take Ionescu → Sala Ion I.C.
Brătianu → Sala Nicolae Bălcescu

INREGISTRARE
Accesul în sală se face în baza înregistrării prealabile, în
limita locurilor disponibile, în mod gratuit.

Piața Constituției
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Sediul Asociației Smart City Pro sau În perioada 08-11 septembrie 2015, orele 10.00 - 18.00, în
Str. Slt. Virgil Stoianovici nr. 4, sector 1, București 011922, România standul C17, al Asociației Smart City Pro din Sala Ion I.C. Brătianu
Telefon / Fax: +40 21 231 27 36 / 231 91 84; Mobil: +40 744 623 223 din Palatul Parlamentului, București.
8
office@smartcitypro.ro
NUME DOMENIU

9
COMUNICAT DE PRESĂ

Peste 20 de instalaţii de artă şi proiecţii la


prima ediţie a Spotlight Festival

Prima ediţie a Festivalului Internaţional După procesul de jurizare, în cadrul unor instalaţii inedite, cu dimensiune Magnetica, Constelaţie Urbană - dar
al Luminii Spotlight a avut loc între 23 căruia au fost analizate toate proiectele, internaţională. publicul a avut parte şi de proiecte ale
şi 25 aprilie, în Bucureşti, ca urmare s-a desemnat instalaţia câştigătoare: Calea Victoriei şi Centrul Istoric au fost unor artişti români, care au reprezentat
a hotărârii UNESCO prin care 2015 "Urban Neon Forest", aparţinându-le lui gazda a 16 instalaţii de artă, printre care ţara la festivaluri internaţionale. Exemplul
a fost proclamat în mod oficial Anul Antonio Păun şi Thomas Herrera, studenţi se numără proiecte prezentate în cadrul este instalaţia Ghost Ship, o hidro-
Internaţional al Luminii. ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism celor mai mari festivaluri de acest gen din hologramă de mari dimensiuni, creată de
Scopul acestei acţiuni este acela de "Ion Mincu". Europa, dar şi lucrări realizate de artişti arhitecţii din colectivul Visual Skin pentru
a se promova o mai bună înţelegere la Proiectul câştigător şi-a propus să români. Parteneriatul dezvoltat cu Signal Amsterdam Light Festival 2014. În 2015 şi
nivel public şi politic a rolului central al transpună o simplă plimbare prin Centrul Festival (Cehia) a asigurat prezenţa unor 2016 acest vas efemer va călători în jurul
luminii în lumea modernă. Astfel, Primăria Vechi într-o experienţă neobişnuită: o instalaţii cu dimensiune internaţională lumii, Spotlight Festival fiind prima oprire.
Municipiului Bucureşti a organizat, prin promenadă printr-o "pădure de lumină". precum Cloud, Large Pendulum Wave, Alături de spectacolele captivante
ArCuB - Centrul Cultural al Municipiului Instalaţia a fost compusă din 80 de stâlpi Chill_Voxel#4, Metropolia şi The Sun, care ale celor 16 instalaţii de artă, care au
Bucureşti, prima ediţie a Festivalului de neon, dispuşi aleatoriu în faţa clădirii au împânzit traseul Spotlight şi care au fascinat cu siguranţă trecătorii, iluminatul
Internaţional al Luminii Spotlight. Băncii Naţionale a României, oferindu-le încurajat oamenii să interacţioneze cu arhitectural şi sesiunile de video-mapping
Timp de trei zile, de la Biblioteca trecătorilor atât prilejul de a interacţiona obiectele de artă. pregătite de artiştii invitaţi au adus un
Centrală Universitară până la Piaţa cu obiectele arhitecturale, cât şi un O mare parte din instalaţiile ce plus de magie festivalului, însufleţind
Naţiunilor Unite, Calea Victoriei s-a aprins, spectacol urban original. poartă semnătură autohtonă au fost faţadele clădirilor de pe acest traseu.
transformându-se într-o expoziţie-gigant, Ideea festivalului a apărut din nevoia realizate special pentru Spotlight Astfel, Biblioteca Centrală Universitară,
iar spaţiile publice au fost revitalizate prin alinierii la manifestările similare din marile Festival – Urban Neon Forest (instalaţia Muzeul Naţional de Artă al României,
intermediul instalaţiilor interactive şi al oraşe şi îşi propune să includă Bucureştiul desemnată câştigătoare în urma call Teatrul Odeon, Cercul Militar Naţional,
spectacolelor de lumini. în circuitul celor mai importante for projects), Triangles Unfold, Lux Palatul CEC şi Muzeul Naţional de Istorie
Pentru a le prezenta bucureştenilor festivaluri de profil şi, în acelaşi timp, să îi
cele mai captivante instalaţii şi a le oferi ofere publicului larg un spectacol unic în
o experienţă unică, ArCuB a lansat la România.
începutul lunii martie un "call for projects" De asemenea, Spotlight se bucură de
pentru tineri artişti, arhitecţi şi designeri. un parteneriat puternic cu unul dintre
Au fost înscrise aproximativ 30 de cele mai cunoscute festivaluri de acest
proiecte inovatoare ce au la bază lumina tip din Europa - Signal Festival din Praga,
şi tehnologii bazate pe lumină, cu accent care, în acest an, va asigura prezenţa
pe interacţiunea publicului cu lucrarea.

au prins viaţă şi au completat perfect


spaţiile expoziţionale ale galeriei-gigant
în aer liber.
Un alt element inedit al festivalului
a fost expoziţia de fotografie rezultată
din campania „Lumină pentru România”,
derulată de Asociaţia Free Mioriţa. Scopul
campaniei a fost acela de a descoperi şcoli
şi oameni care nu au electricitate şi de a le
duce lumină prin instalarea de sisteme
cu panouri fotovoltaice. După lăsarea
întunericului, expoziţia „Lumină pentru
România” a fost iluminată de o instalaţie
realizată din becuri opaiţ şi felinare.

10
LEGISLAŢIE

Uniunea Europeană amână scoaterea de


pe piaţă a becurilor cu halogen ineficiente
până la 1 septembrie 2018
Uniunea Europeană amână scoaterea seamnă reducerea importului UE de petrol
de pe piaţă a becurilor cu halogen inefici- cu 73,8 milioane de barili.
ente, acţiune care a fost anunţată de acum Comparativ cu o retragere în 2016, așa
şase ani şi, astfel ratează realizarea de eco- cum se prevedea anterior, consumatorii
nomii de energie de aproximativ 33TWh în din UE ar fi pierdut un miliard de euro din
zece ani (economii pierdute potrivit unui aceste economii.
studiu realizat de Agenţia Daneză pentru
Energie). Beneficii pentru industrie
La 17 aprilie 2015, statele membre au Toată lumea este de acord că un maxim
convenit, la propunerea Comisiei, să amâ- de aproximativ 6.800 de locuri de muncă
ne până în 2018 etapa a şasea a reglemen- în domeniul producției lămpilor cu halo-
tărilor de proiectare ecologică a becurilor Analizând piața de iluminat și evoluțiile Măsurile nu se vor aplica produselor gen sunt inevitabile și se va întâmpla in-
prin interzicerea claselor C şi mai puţin, în tehnologice, Comisia a ajuns la concluzia care sunt deja în magazine, ci doar produ- diferent de orice intervenție politică, din
ciuda faptului că becurile eficiente cu LED- că termenul septembrie 2016 ar fi prea de- selor noi oferite spre vânzare. cauza introducerii LED-urilor. Retragerea
uri sunt mai bune şi mai puţin costisitoa- vreme pentru ca tehnologia LED să înlo- treptată a lămpilor cu halogen şi asimilarea
re decât se aştepta. Becurile ineficiente din cuiască complet lămpile cu halogen; un Beneficii pentru consumatori mai rapidă pe piaţă a LED-urilor pot ajuta
clasele C, D şi E vor rămâne acum pe piaţă termen mult mai potrivit ar fi 2018. State- Amânarea retragerii treptate a pri- la depăşirea unora dintre aceste efecte ne-
până în luna septembrie 2018. Becurile cu le membre au aprobat acum această pre- mit sprijin favorabil din partea majorității gative concentrându-se pe crearea de va-
LED sunt de 80% mai eficiente energetic lungire de doi ani. Această retragere de pe statelor membre, precum și din partea lori înalte și oportunități de angajare în UE.
decât cele clasice şi fiecare bec LED gene- piaţă în 2018 va avea avantajul de a oferi organizațiilor de consumatori. Amânarea Amânarea eliminării treptate până la
rează economii de 60 EUR pe durata sa de economii monetare mai mari pentru con- treptată va aduce produse mai eficiente 01.09. 2018 oferă producătorilor timp pen-
viaţă de 15 ani, comparativ cu un bec stan- sumatorii europeni și de a ajuta mediul în- pe piață, și vor da consumatorilor posibili- tru a crea locuri de muncă de substituire în
dard cu halogen. conjurător. tatea de a alege cea mai performantă lam- aceste domenii, sprijinind în același timp
Acest lucru este în conformitate cu prio- pă adaptată nevoilor lor. companiile inovatoare din UE prin oferirea
Ce s-a întâmplat? ritatea Uniunii Energetice de îmbunătățire Trecerea de la o lampă cu halogen de soluții de iluminat noi, bazate pe LED-uri.
La 17 aprilie 2015, statele membre au a eficienței energetice a Europei, cu sco- standard la una cu LED eficient energetic Toate măsurile de proiectare ecologică
convenit, la propunerea Comisiei, să amâ- pul final de a asigura energie sigură, du- va aduce economii de aproximativ 115 de contribuie direct la:
ne până la 1 septembrie 2018 interzicerea rabilă, competitivă și la prețuri accesibile. euro pe durata de viață a LED-ul de până • reducerea costurilor și creșterea
lămpilor cu halogen clasa D. Votul a fost De fapt, în fiecare zi Uniunea Europeană la 20 de ani, iar investiţia în achiziţia aces- competitivității prin stabilirea de norme la
precedat de un proces de revizuire apro- plătește peste 1 miliard de euro pentru im- tuia va fi recuperată într- nivel european;
fundată deschis publicului, examinând cea porturile de energie. Acest lucru se reflec- un an. Aceste economii • evitarea costurilor de conformitate
mai bună cale de urmat. Multe părți inte- tă în prețurile ridicate la energie electrică și vor crește în continua- cu 28 seturi potenţiale diferite de cerințe
resate au contribuit activ la această eva- combustibili pe care toți europenii le plă- re până în 2018 datorită naționale.
luare, cum ar fi membri ai Parlamentului tesc, dar are, de asemenea, costurilor mai mici ale Acest lucru înseamnă un venit supli-
European, membri ai autorităților din sta- implicații pentru securita- LED-urilor şi perfor- mentar semnificativ. Mai mult decât atât,
tele membre, din industria de iluminat, tea aprovizionării cu ener- manţelor mai bune aceste măsuri protejează industria UE de
organizațiile de consumatori și ONG-uri gie a UE. ale acestora. concurența produselor importate de slabă
de mediu. calitate și ineficiente.
Ce se va schimba mai Beneficii pentru se-
De ce sunt anumite lămpi cu halo- exact de la 1 septembrie curitatea energeti- Context
gen interzise? 2018? că și de mediu Toate măsurile de etichetare energeti-
Lămpile cu halogen sunt foarte inefi- Începând cu 1 septembrie Trecerea la lămpi că şi proiectare ecologică sunt estimate a
ciente (clasa de eficienţă energetică D). 2018, unele lămpi cu halogen eficiente energetic în 2018 va aduce salva o cantitate considerabilă de energie
Noile tehnologii, precum LED-urile ofe- non-direcționale (în special cele în formă economii de energie anuale egale cu echivalentă cu consumul de curent anu-
ră o economie cu potențial ridicat: consu- de pară) nu vor mai fi disponibile pe piaţă. consumul anual de energie electrică al al de energie a Italiei. Pentru mai multe
mul unui bec cu halogen este de multe ori Această decizie nu afectează Portugaliei (48,0 TWh energie elec- informaţii cu privire la etichetare energe-
mai mult de cinci ori mai mare decât cea • lămpile cu halogen trică) și va salva 15,2 milioa- tică şi proiectare ecologică vizitaţi: http://
a unuia LED eficient energetic. Ca urma- direcționale, cum ar fi spo- ne de tone de emisii de CO2 ec.europa.eu/energy/node/2349
re, statele membre au convenit în 2009 că turile până în 2025, echivalentul
astfel de lămpi cu halogen ineficiente cla- • lămpile cu halogen folo- emisiilor generate de aproxi- Mai multe informaţii:
sa D ar trebui să fie eliminate de la 1 sep- site adesea la lămpi de birou mativ două milioane de per- Produse eficiente energetic:
tembrie 2016. și reflectoare/proiectoare soane pe an. Acest lucru în- http://ec.europa.eu/energy/node/82

11
LEGISLAŢIE

Pachetul Comisiei din această vară în domeniul


energiei deschide calea transformării
sistemului energetic european

unea energetică, pachetul din această investiţi în energia nepoluantă; aceas-


vară demonstrează hotărârea noastră ta se va menţine şi va continua să se
de a decarboniza economia noastră şi dezvolte. Prin aceste propuneri, Euro-
de a oferi consumatorilor un rol central pa este din nou deschizătoare de dru-
în tranziţia energetică a Europei. Acest muri şi conduce tranziţia globală către
pachet marchează nu numai noi bene- o societate cu emisii reduse de carbon.”
ficii pentru consumatori, ci un noi be-
neficii pentru întregul sistem energetic O schemă europeană de comer-
al Europei”. cializare a certificatelor de emisii
Miguel Arias Cañete, comisarul UE adecvată pentru viitor
Ca parte a strategiei privind uniu- Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al pentru politici climatice şi energie, a Schema UE de comercializare a cer-
nea energetică, Comisia a prezentat pe Comisiei Europene responsabil cu uni- declarat: „Faptele sunt mai elocvente tificatelor de emisii (ETS) constituie in-
15 iulie propuneri vizând furnizarea de unea energetică, a declarat: „În cadrul decât cuvintele. Astăzi facem un pas strumentul principal al Europei pen-
noi beneficii pentru consumatorii de strategiei privind uniunea energetică, decisiv spre consacrarea în legislaţie a tru abordarea schimbărilor climatice
energie, lansarea unei reorganizări a ne-am luat angajamentul de a conso- obiectivului UE de reducere a emisiilor şi plasarea UE pe calea spre o econo-
pieţei europene de energie electrică, lida poziţia consumatorilor europeni, cu cel puţin 40 % până în 2030. Me- mie cu emisii reduse de carbon. Pro-
actualizarea sistemului de etichetare de a crea o piaţă energetică unică şi sajul meu către partenerii noştri la ni- punerea de astăzi trimite un semnal
referitoare la eficienţa energetică şi re- funcţională, de a pune eficienţa ener- vel mondial înainte de Conferinţa de puternic comunităţii internaţionale în
vizuirea schemei UE de comercializare getică pe primul loc şi de a deveni nu- la Paris privind schimbările climatice: perspectiva reuniunii la nivel înalt de
a certificatelor de emisii. mărul unu în domeniul surselor rege- UE îşi respectă angajamentele inter- la Paris privind schimbările climatice.
Pachetul este un pas important spre nerabile de energie. Acum, la cinci luni naţionale. Și mesajul meu către inves- Propunerea vine într-un moment cri-
punerea în aplicare a strategiei pri- de la adoptarea strategiei privind uni- titori, operatori economici şi industrie: tic, când alţi actori importanţi, cum ar
vind uniunea energetică, cu o politi-
că privind schimbările climatice ori-
entată spre viitor, el fiind lansat ca una
dintre priorităţile politice ale Comisiei
Juncker în februarie 2015. Propuneri-
le de astăzi pun în evidenţă principiul
„eficienţa energetică înainte de toate”
şi plasează gospodăriile şi consumato-
rii comerciali în centrul pieţei europe-
ne a energiei.

12
LEGISLAŢIE

fi G7 şi China, şi-au arătat, de aseme- Revizuirea etichetei de eficien- parea la pieţele energetice şi 3. a men- ficii reale de pe urma noii tehnologii,
nea, angajamentul ferm. Comisia a re- ţă energetică pentru mai multă cla- ţine cel mai ridicat nivel de protecţie a pentru a facilita investiţiile, în special
vizuit schema de comercializare a cer- ritate consumatorilor. în ceea ce priveşte generarea de ener-
tificatelor de emisii pentru a se asigura „Eficienţa energetică înainte de toa- Consumatorii trebuie să se afle pe o gie din surse regenerabile şi cu emisii
că ea rămâne cea mai eficientă şi cea te” este un principiu central al strategi- poziţie la fel de bine consolidată şi să scăzute de dioxid de carbon, şi pentru
mai rentabilă modalitate de reducere a ei privind uniunea energetică, întrucât devină la fel de bine informaţi ca vân- a recunoaşte interdependenţa statelor
emisiilor în deceniul următor. Aceasta este o modalitate eficientă de a reduce zătorii şi cumpărătorii de pe pieţele an- membre ale UE în ceea ce priveşte se-
este prima etapă legislativă spre pune- emisiile, de a genera economii pentru gro, prin norme de facturare şi de pu- curitatea energetică.
rea în aplicare a angajamentului UE de consumatori şi de a reduce dependen- blicitate mai clare, prin instrumente de Astfel, s-ar obţine beneficii maxime
a reduce emisiile de gaze cu efect de ţa UE de importurile de combustibili comparare a preţurilor demne de în- de pe urma concurenţei transfrontalie-
seră cu cel puţin 40 % pe plan intern fosili. Încă de la introducerea etichetării credere şi prin mobilizarea marii lor re, s-ar permite generarea descentrali-
până în 2030. Măsurile ambiţioase pri- energetice în urmă cu douăzeci de ani, puteri de negociere cu ajutorul unor zată de energie electrică, inclusiv pen-
vind clima creează oportunităţi de afa- succesul acesteia a încurajat dezvolta- scheme colective (cum ar fi migrarea tru consumul propriu, şi s-ar sprijini
ceri şi deschid noi pieţe pentru inovare rea unor produse din ce în ce mai efi- colectivă la un alt furnizor şi coopera- apariţia unor societăţi de servicii ener-
şi utilizarea de tehnologii cu emisii re- ciente din punct de vedere energetic. tivele energetice). getice inovatoare.
duse de carbon. Propunerea de abor- Prin urmare, etichetele actuale au de- În cele din urmă, consumatorii tre-
dare mai bine direcţionată vizează atât venit prea complexe. Comisia propu- buie să aibă libertatea de a-şi produ- Pentru informaţii suplimentare:
protejarea competitivităţii internaţio- ne revenirea la scara iniţială a etiche- ce şi de a-şi consuma energia în condi- Fişă informativă privind reforma
nale a sectoarelor industriale care sunt tei energetice de la A la G, mai simplă ţii echitabile pentru a economisi bani, ETS:
supuse celui mai ridicat risc de reloca- şi bine înţeleasă de către consumatori. pentru a proteja mediul şi pentru a asi- http://europa.eu/rapid/press-relea-
lizare a producţiei lor în afara UE, că- Revizuirea propusă de Comisie a Di- gura securitatea aprovizionării. se_MEMO-15-5352_en.htm
tre jurisdicţii cu mai puţine constrân- rectivei privind etichetarea energetică Fişă informativă privind etichetarea
geri în ceea ce priveşte gazele cu efect garantează coerenţa şi continuitatea şi O nouă organizare a pieţei ener- energetică:
de seră, cât şi încurajarea orientării in- se asigură că consumatorii sunt în mă- getice http://europa.eu/rapid/press-relea-
vestiţiilor energetice către alternative sură să facă alegeri mai bine informa- Strategia privind uniunea energeti- se_MEMO-15-5350_en.htm
mai curate şi inovatoare. În plus, Comi- te, care îi vor ajuta să economisească că este concepută cu scopul de a con- Fişă informativă privind o nouă or-
sia propune ca veniturile provenite din energie şi bani. tribui la îndeplinirea obiectivelor noas- ganizare a pieţei:
comercializarea certificatelor de emisii tre privind clima şi energia pentru http://europa.eu/rapid/press-relea-
să fie utilizate de statele membre pen- Consolidarea poziţiei consuma- 2030 şi de a ne asigura că Uniunea Eu- se_MEMO-15-5351_en.htm
tru finanţarea unor acţiuni menite să torilor de energie ropeană devine liderul mondial în do- Site-ul uniunii energetice: http://
ajute ţările terţe să se adapteze la efec- Recunoscând faptul că cetăţenii tre- meniul energiei din surse regenerabile. ec.europa.eu/priorities/energy-union/
tele schimbărilor climatice. buie să se afle în centrul uniunii ener- Atingerea acestor obiective va necesi- index_en.htm
getice, Comisia prezintă o comunicare ta o transformare fundamentală a sis- Site-ul DG Energie: https://
privind furnizarea de noi beneficii pen- temului de energie electrică al Europei, ec.europa.eu/energy/en/news/new-
tru consumatorii de energie, pe baza inclusiv reorganizarea pieţei europene electricity-market-consumers
unei strategii structurate pe trei piloni de energie electrică. Site-ul DG Clima: http://ec.europa.
care constau în: 1. a-i ajuta pe consu- Comunicarea lansează o consultare eu/clima/policies/ets/revision/docu-
matori să economisească bani şi ener- publică privind modul în care ar trebui mentation_en.htm
gie printr-o mai bună informare; 2. a să fie reorganizată piaţa energiei elec-
oferi consumatorilor o gamă mai largă trice pentru a răspunde aşteptărilor
de opţiuni în ceea ce priveşte partici- consumatorilor, pentru a furniza bene-

13
InovaŢii

Inovații de la ABB
Cele mai importante inovații ABB în 2015
Inovația se manifestă în forme diverse. însă ea apare ca alternativa de utilizare permanent portofoliul de produse și
Uneori aceasta ia forma unor concepte a tehnologiilor deja existente. tehnologii pentru a veni mai bine în
total noi, care vin în întâmpinarea Încercând mereu să rămână un model întâmpinarea nevoilor clienților săi.
unor probleme reale din viață, alteori în domeniul inovației, ABB își dezvoltă

YuMi®, drumul spre


un viitor automatizat
YuMi – este primul robot colaborativ cu două
brațe proiectat pentru o nouă eră în domeniul
automatizărilor industriale. Robotul este deosebit de
sigur, permițând colaborarea directă cu oamenii fără
bariere de protecție.

Softul de control al YuMi, precizia și designul


inovator reprezintă elementele cheie ale modului de
operare al acestuia. Fiind proiectat pentru asamblarea
componentelor mici, robotul YuMi întrunește
cerințele liniilor de producție care se află în continuă
schimbare în domeniul industriei consumatorilor
electronici, dar poate fi folosit cu succes în orice alte
procese similare din punct de vedere al fineții.

Numele YuMi derivă din cuvintele “You and Me” din


limba engleză, implicând parteneriatul dintre roboți
și oameni.

YuMi a fost lansat în mod oficial în aprilie 2015 în


cadrul târgului de la Hanovra.

14
InovaŢii

Sistemul pro E Power

Tablouri pentru distribuția energiei electrice Sistemul este testat complet în conformitate
Sistemul pro E Power este cea mai recentă soluție cu IEC 61439, plus IEC 60068-2-57 de încercare
inovatoare ABB pentru tablouri de distribuție cu la vibrații și IEEE Std 693 care garantează cea mai
curentul nominal de până la 6300A și capacitatea de bună performanță și cel mai înalt nivel de calitate.
rupere până la 120 kA. Gama largă de grade de protecție IP 30, 31, 40,
41 și 65 este garanția combinației perfecte a
Sistemul este conceput pentru a îndeplini cu componentelor la cel mai bun preț pentru fiecare
ușurință toate cerințele de instalare în ceea ce caz specific.
privește gradul de protecție și caracteristicile
electrice, în conformitate cu cele mai recente Principala țintă pentru noi, este aceea de a
standarde internaționale și în perfectă sinergie propune și susține sisteme de joasă tensiune care să
cu toate celelalte aparate de joasă tensiune ABB, ofere soluții adecvate oricărei aplicații industriale.
cum ar fi: sistemul modular pro M, întreruptoarele
automate încapsulate Tmax T și XT și întreruptoarele Sistemul pro E Power îmbină flexibilitatea, viteza
automate cu rupere în aer Emax 2. ABB își păstrează și simplitatea permițând atingerea unor înalte
angajamentul de a veni în sprijinul clienților standarde tehnice care conduc la performanțe
săi din segmentul distribuției energiei electrice excelente datorită numărului uimitor de
cu echipamente fiabile și moderne. Noi la ABB configurații.
urmărim tendințele pieței și creăm referințe.

DS1 – comutație pentru baterii de


condensatoare, fără supratensiuni,
bazată pe diode de putere

ABB atinge un înalt nivel tehnologic prin din moment ce


lansarea DS1, primul comutator pentru baterii de efectele adverse
condensatoare bazat pe elemente semiconductoare asupra rețelei de
de putere – acesta permițând o comutație distribuție și asupra
sincronizată. condensatoarelor sunt
eliminate. Aceasta
DS1 este primul comutator de medie tensiune prelungește durata de
de acest tip din punct de vedere al inovației și viață a componentelor
al performanței. Comutatorul, cu izolație în aer, și elimină necesitatea
este capabil să deschidă și să închidă baterii de instalării unor
condensatoare fără a cauza supratensiuni tranzitorii echipamente
sau supracurenți de comutație și elimină posibilitatea suplimentare, de
de reaprindere a arcului. exemplu bobine
de limitare a
Toate acestea sunt posibile prin încorporarea supracurenților. Mai
unității de control, care permite optimizarea mult, noul comutator
comutației perfect sincronizată cu parametrii rețelei. poate efectua până la 50
Produsul conectează bateria de condensatoare la 000 de acționări, chiar și la interval de o
tensiune zero și deconectează la curent zero – cu secundă. Tensiunea nominală este de până la 17.5kV
precizie de ordinul microsecundelor. și curentul nominal este 630A. factorului de putere, iar companiile de utilități vor
folosi acest produs pentru instalațiile de compensare
Datorită comutatorului DS1, comutația bateriilor Consumatorii industriali vor putea beneficia de a puterii reactive.
de condensatoare nu mai este o operațiune delicată noul produs DS1 pentru instalațiile de corectare a www.abb.com.ro

15
LEGISLAŢIE

Informaţii generale privind activitatea ANRE


de autorizare a electricienilor
Desfăşurarea activităţii de autorizare a electricieni- Pentru detalii privind condiţiile de calificare şi expe- - fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO-
lor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici rienţă profesională, puteţi să consultaţi Regulamentul. 98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI
cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate 11514848. În acest caz, Serviciul financiar - contabili-
şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, se re- Organizarea şi tematica examenului de auto- tate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după ve-
alizează de către ANRE în baza „Regulamentului pen- rizare rificarea existenţei în extrasul de cont a sumei achitate;
tru autorizarea electricienilor, verificatorilor de pro- Examenele de autorizare se organizează, de regulă, - fie prin mandat poştal în contul ANRE nr. RO-
iecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a de 2 ori/an, în sesiuni de primăvară şi toamnă. ANRE 98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în dome- publică cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data 11514848. Şi în acest caz, Serviciul financiar - contabili-
niul instalaţiilor electrice“, denumit în continuare Regu- la care încep înscrierile, Anunţul privind organizarea şi tate din cadrul ANRE va emite factura fiscală, după ve-
lament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publi- desfăşurarea examenului. rificarea existentei în extrasul de cont a sumei achitate.
cat în MO nr. 152 din 21 martie 2013. Tematica de examen, precum şi exemple de între- În toate cazurile, solicitanţii trebuie să includă în do-
bări/probleme de examene sunt publicate pe site-ul sar o copie a chitanţei/ordinului de plată/mandatului
ANRE la capitolul Legislaţie/ Autorizare electricieni poştal.
Înscrierea la examen
Documentele necesare pentru înscrierea la exame- Înregistrarea cererilor de autorizare Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se
nul de autorizare sunt: Cererile de autorizare însoţite de documentele pre- restituie:
a) Cererea de autorizare însoţită de documentele: cizate mai sus, se transmit către ANRE, în perioada de a) candidatului care nu se prezintă la Examenul la
Informaţii Profesionale, Detaliile privind lucrările reali- înscriere (stabilită pentru fiecare sesiune, conform de- care a fost acceptat;
zate şi Pagina de informaţii anexate cererii de autoriza- taliilor din Anunţul publicat de ANRE). Înregistrarea ce- b) candidatului care nu promovează Examenul de
re, întocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C şi D, la rerii şi a documentelor anexate se face: autorizare;
prezentul Regulament; - fie direct de solicitanţi la sediul ANRE, Demisol, Bi- c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţi-
b) Copie a actului de identitate; rou unic (Registratură); ne Examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel
c) Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă - fie se transmit prin serviciul poştă către Autorita- solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea compe-
calificarea profesională; tea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, tentă;
d) Document care atestă recunoaşterea certificate- Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Bucureşti, Sector 2, Cod poş- d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de
lor sau diplomelor de calificare profesională pe terito- tal 020995, România. participare la Examen, inclus în lista întocmită după
riul României, emis în conformitate cu prevederile le- În Anunţul publicat de ANRE cu ocazia organizării fi- transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de
gale pentru persoanele fizice străine; ecărei sesiuni, se menţionează data limită de înscriere. Autoritatea competentă.
e) Copia integrală a carnetului de muncă, care să Candidatul care nu poate participa la Examenul la
ateste experienţa profesională în domeniul în care se Plata tarifului de autorizare se face: care a fost acceptat, poate solicita Autorităţii compe-
solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/ sau, după - fie direct la casieria ANRE pe baza facturii întocmi- tente, în scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfă-
caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţă a te de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia înregis- şurare a Examenului reprogramarea participării la Exa-
Salariaţilor comunicat la ITM; trării cererii de autorizare; men într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi
f ) Document care atestă absolvirea unui curs de
pregătire teoretică în conformitate cu obligaţia preci-
zată la Art. 25) şi Art. 37) din Regulament; Tarifele în vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 147 /2014 , MO 934/21.12.2014) sunt:
g) Copia chitanţei de achitare a tarifului pentru au-
Tip autorizare Tarif (lei)
torizare.
Gradul I 250
Pentru acceptarea la examenul de autorizare: Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A sau de tip B 250
a) Cererea de autorizare şi documentele: Informaţii
Profesionale, Detaliile privind lucrările realizate şi Pagi- Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B (inclusiv gradul I) 125
na de informaţii sunt întocmite în conformitate cu mo- Gradele de autorizare II, III, IV, de tip A+B 350
delul prezentat în Anexa 1 punctele A, B, C şi D, la pre-
Prelungire pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B 175
zentul Regulament;
b) Documentaţia inclusă în dosar este completă; Verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice 125
c) Candidatul demonstrează că are experienţa pro- Responsabil tehnic cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice 125
fesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice,
pentru calificarea profesională proprie, în conformita- Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice 175
te cu prevederile Art. 30), Art. 31) şi Art. 32) din Re- Emiterea unui duplicat al legitimaţiei de electrician autorizat 30
gulament.
Nu se percepe TVA.

16
LEGISLAŢIE

sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare orga- Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine ca- mentului, precum şi un număr minim de 5 fişe aferen-
nizată de Autoritatea competentă, o singură dată. litatea de verificator de proiecte trebuie să conţină ur- te fiecărei documentaţii verificate din această perioadă,
Candidatul poate solicita retragerea cererii de auto- mătoarele documente: întocmite în conformitate cu prevederile legale în vi-
rizare, până la data publicării listei tuturor candidaţilor a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în goare;
(solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţii- Anexa 1 la prezentul Regulament; b) copia legitimaţiei de electrician autorizat;
le prevăzute în Regulament pentru a participa la exa- b) copia legitimaţiei de electrician autorizat; c) dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică,
men), prevăzută la pct. (7) din Anexa 3-3.1.1 din pre- c) copia diplomei de studii din care să rezulte ca- având o durată de minim 20 ore;
zentul Regulament. lificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer di- d) aviz corespunzător de medicină a muncii;
plomat, într-unul din domeniile de studii universitare e) copia chitanţei de achitare a tarifului de autoriza-
Prelungirea valabilităţii calităţii de electrician prevăzute la Art. 30, CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Re- re ca verificator de proiecte, care reprezintă 50 % din ta-
autorizat gulament; riful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electri-
Prelungirea valabilităţii calităţii de Electrician Autori- d) dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, cian autorizat tipul A, menţionat la pct. V.
zat, pentru acelaşi grad/ tip de autorizare, poate fi so- având o durată de minim 20 ore;
licitată în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea le- e) copia chitanţei de achitare a tarifului de autoriza- Informaţii generale privind activitatea ANRE de au-
gitimaţiei deţinute, emiterea legitimaţiei de Electrician re ca verificator de proiecte, care reprezintă 50 % din ta- torizare a responsabililor tehnici cu execuţia în dome-
Autorizat urmând a fi procesată în cadrul sesiunii re- riful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electri- niul instalaţiilor electrice
spective. cian autorizat tipul A, menţionat la pct. V.
Documentele care se depun în cazul acestei solici- Dosarul pe baza căruia solicitantul poate obţine cali-
tări cuprind: Prelungirea valabilităţii calităţii de verificator tatea de responsabil tehnic cu execuţia trebuie să con-
a) Cererea întocmită conform modelului precizat în de proiecte ţină următoarele documente:
Anexa 1 a prezentului Regulament, din conţinutul căre- Prelungirea valabilităţii calităţii de verificator de pro- a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în
ia trebuie să rezulte experienţa profesională de lucru a iecte poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solici- Anexa 1 la prezentul Regulament;
solicitantului, astfel cum este definită la Art. 31 din pre- tarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de electrician b) copia legitimaţiei de electrician autorizat;
zentul Regulament; autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul sesiunii în care c) copia diplomei de studii din care să rezulte ca-
b) Dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, expiră valabilitatea acesteia. Documentele necesar a fi lificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer di-
având o durată de minim 20 ore; depuse în cazul acestei solicitări cuprind: plomat, într-unul din domeniile de studii universitare
c) Aviz corespunzător de medicină a muncii; a) cererea întocmită conform modelului precizat în prevăzute la Art. 30, CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Re-
d) Copia chitanţei de achitare a tarifului de autoriza- Anexa 1 a prezentului Regulament, din conţinutul căre- gulament;
re menţionat la pct. V, care reprezintă 50 % din tariful ia trebuie să rezulte realizarea documentaţiilor de pro- d) dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică,
de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician iectare pentru lucrări în domeniul supus autorizării, în având o durată de minim 20 ore;
autorizat gradul/tipul respectiv, deţinute. corelare cu prevederile Art. 31 din prezentul Regula- e) copia chitanţei de achitare a tarifului de autori-
ment, la care se vor anexa extrase din registrul de evi- zare ca responsabil tehnic cu execuţia, care reprezintă
Informaţii generale privind activitatea ANRE denţă a proiectelor verificate pe perioada de deţinere 50 % din tariful de autorizare corespunzător legitima-
de autorizare a verificatorilor de proiecte în do- a calităţii de verificator de proiecte, întocmit în confor- ţiei de electrician autorizat tipul B, menţionat la pct. V.
meniul instalaţiilor electrice mitate cu modelul prezentat în Anexa nr. 8 a Regula-

17
LEGISLAŢIE

Prelungirea valabilităţii calităţii de responsabil dă, întocmite în conformitate cu prevederile legale în Prelungirea valabilităţii calităţii de expert teh-
tehnic cu execuţia vigoare; nic de calitate şi extrajudiciar
Prelungirea valabilităţii calităţii de responsabil teh- b) copia legitimaţiei de electrician autorizat; Prelungirea valabilităţii calităţii de expert tehnic de
nic cu execuţia poate fi solicitată, de regulă, împreu- c) dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, calitate şi extrajudiciar poate fi solicitată, de regulă, îm-
nă cu solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţiei de având o durată de minim 20 ore; preună cu solicitarea prelungirii valabilităţii legitimaţi-
electrician autorizat gradul IIIB sau IVB, în cadrul sesi- d) aviz corespunzător de medicină a muncii; ei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în
unii în care expiră vala- bilitatea aces- e) copia chitanţei de achitare a tarifului de autori- cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea acesteia. Do-
teia. Documentele ne- cesar a fi zare ca responsabil tehnic cu execuţia, care reprezin- cumentele necesar a fi depuse în cazul acestei solici-
depuse în cazul acestei tă 50 % din tariful de autorizare tări cuprind:
solicitări cuprind: corespunzător legitimaţiei de elec- a) cererea întocmită conform modelului precizat în
a) cererea întocmită trician autorizat tipul B, menţionat Anexa 1 a prezentului Regulament, din conţinutul că-
conform modelului pre- la pct. V. reia trebuie să rezulte verificările de proiecte şi de lu-
cizat în Anexa 1 a pre- crări de instalaţii electrice pentru care a avut responsa-
zentului Regulament, din Informaţii ge- bilităţi directe privind calitatea, precum şi contribuţii la
conţinutul căreia trebu- nerale privind ac- înlăturarea unor neajunsuri ivite pe parcursul derulării
ie să rezulte realizarea do- tivitatea ANRE de lucrărilor pe care le coordonează tehnic şi de care răs-
cumentaţiilor de proiectare autorizare a exper- pund, la care se vor anexa extrase din registrul de evi-
pentru lucrări în domeniul ţilor tehnici de ca- denţă a expertizelor tehnice de calitate efectuate, în-
supus autorizării, în core- litate şi extrajudiciari tocmit în conformitate cu modelul prezentat în Anexa
lare cu prevederile Art. 31 în domeniul instalaţiilor nr. 10 a Regulamentului, precum şi un număr minim de
din prezentul Regulament, electrice 5 fişe aferente fiecărei lucrări de expertizare din aceas-
la care se vor anexa extra- Dosarul pe baza căruia solici- tă perioadă, întocmite în conformitate cu prevederile
se din registrul de eviden- tantul poate obţine calitatea de ex- legale în vigoare;
ţă a lucrărilor de instalaţii pert tehnic de calitate şi extrajudiciar tre- b) copia legitimaţiei de electrician autorizat;
electrice pe care le-a co- buie să conţină următoarele documente: c) dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică,
ordonat tehnic pe peri- a) cererea întocmită conform modelului pre- având o durată de minim 20 ore;
oada de deţinere a ca- văzut în Anexa 1 la prezentul Regulament; d) aviz corespunzător de medicină a muncii;
lităţii de responsabil b) copia legitimaţiei de electrician autorizat; e) copia chitanţei de achitare a tarifului de autoriza-
tehnic cu execuţia, c) copia diplomei de studii din care să rezulte ca- re ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, care re-
întocmit în confor- lificarea de subinginer, inginer licenţiat şi inginer di- prezintă 50 % din tariful de autorizare corespunzător
mitate cu mode- plomat, într-unul din domeniile de studii universitare legitimaţiei de electrician autorizat tipul A+B, menţio-
lul prezentat în prevăzute la Art. 30, CPA 6-CPA 8.1 din prezentul Re- nat la pct. V.
Anexa nr. 9 a Regu- gulament;
lamentului, p re c u m d) dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică,
şi un nu- măr mi- având o durată de minim 20 ore,
n i m de 5 fişe afe- e) copia chitanţei de achitare a tarifului de autoriza- Informaţii
ren- te fiecărei lu- re ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, care re- Tel: 021-3278136,
crări de instalaţii prezintă 50 % din tariful de autorizare corespunzător 137, 147, 148, 149
electrice coordona- legitimaţiei de electrician autorizat tipul A+B, menţi- si 021-3278104,
te în această perioa- onat la pct. V. Fax: 021-3278170
www.anre.ro

18
EVENIMENT - EXPO

Feed-in tariff în România


Numărătoarea inversă a început!

După mai mulți ani de dezvoltare pentru proiecte mici, inclusiv cele active, participanții la conferință își dau întâlnire an de an, pentru a-și
și inovație, industria fotovoltaică se fotovoltaice și este așteptată să vor putea lua parte la crearea și promova afacerile, pentru a prezenta
confruntă cu o altă perioadă dificilă, intre în vigoare cel târziu în luna promovarea bunelor practici legate tendințe și inovații și nu în ultimul
prin trecerea dinamică de la o piață octombrie 2015. Schema de suport de instalarea sistemelor fotovoltaice. rând, pentru a fi o voce în societate.
cu proiecte la scară largă, la sisteme va fi aprobată pentru proiecte mai A VII-a Conferință Internațională - Evenimentul tratează tematici
de dimensiuni mici și mijlocii. mici de 500 KW. Până la intrarea în Energia Solară în România va avea din sfera energiilor regenerabile,
România a fost în ultimii ani, una din vigoare a legii, trebuie organizate loc la Sala Palatului din București, iar în 2015 o atenție deosebită se
piețele cele mai dinamice în ceea ce diverse aspecte administrative, România, pe data de 20 noiembrie îndreaptă către domeniul de eficiență
privește energia regenerabilă și are un tehnice, fiscale și metodologice 2015, ca parte din RENEXPO® - Al energetică. Expoziția este însoțită de
potențial uriaș pe piața fotovoltaică. asociate cu, condițiile pentru VII-lea Târg + Conferințe pe Energie un amplu program de conferințe și
În ciuda schimbărilor legislative cu investiții și funcționarea sistemelor și Eficiență. Târgul și conferințele evenimente conexe.
privire la schema de sprijin pentru fotovoltaice. Pentru a asigura o sunt patronate de Ministerul
producătorii de energie verde, țara percepție pozitivă a energiei solare Energiei, Întreprinderilor Mici și Despre REECO RO Expozitii S.R.L.
noastră a adăugat aproape 1 MW de fotovoltaice, este esențial să se Mijlocii și Mediului de Afaceri și este și REECO Grup: REECO RO Expozitii
noi capacități fotovoltaice în ultimele asigure o instalare corespunzătoare a sponsorizat de compania Fronius S.R.L. este organizatorul târgurilor
opt luni. Legea cu privire la sursele sistemelor fotovoltaice, prin utilizarea International GmbH. Pentru mai și conferințelor internaționale
regenerabile de energie adoptată unor componente de înaltă calitate. multe informații despre RENEXPO® RENEXPO® South-East Europe
în iunie 2015, oferă oportunități Toate aceste aspecte, cum ar fi SOUTH-EAST EUROPE accesați www. (București) și ENREG ENERGIA
de dezvoltare a energiei solar procedurile pentru diferitele etape ale renexpo-bucharest.ro. REGENERABILA® (Arad). REECO face
fotovoltaice în România. Acesta este procesului de investiție a proiectelor parte din grupul REECO, compania, cu
momentul când piața fotovoltaică fotovoltaice și introducerea unei Despre RENEXPO® SOUTH-EAST sediul în Reutlingen - Germania este
din România, poate să crească și mai mărci de calitate pentru instalatori, se EUROPE (București): unul din cei mai mari organizatori
mult. Legislația (legea 122/2015) vor afla printre subiectele discutate RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE de târguri și conferințe din Europa
cu privire la tariful reglementat în cadrul celei de-a A VII-a Conferințe este Platforma pentru energie în domeniul energiei regenerabile,
pentru micii actanți în regenerabile, Internaționale - Energia Solară regenerabilă și eficiență energetică, eficienței energetice în construcții și
feed-in tariff, oferă noi oportunități în România. Datorită participării unde persoane cheie din domeniu renovare. Din 1997 și până în prezent,
REECO a organizat peste 1000 de
expoziții și conferințe, care au fost
vizitate de aproximativ 50.000 de
experți și la care au participat anual
peste 2000 de expozanți. Portofoliul
companiei cuprinde 8 târguri și
60 de conferințe organizate anual
în Germania și Europa. REECO are
aproximativ 50 de angajați în 5 locații:
Germania, Austria, Polonia, România,
Serbia, Boznia și Herzegovina, iar în
2015 în Muntenegru și Albania, cu
potențial de extindere în Macedonia
și Croația în 2016.

Contact:
REECO RO EXPOZIȚII SRL
B-dul. Revoluţiei, Nr. 96, Ap. 4
310025 Arad
Tel: +40 (0) 257-230919
Fax: +40 (0) 257-230998
www.reeco.eu

19
CAMPANIE

Peste 3500 de elevi, câștigători în cea de-a patra


ediție a campaniei „Baterel și Lumea Non-E”

De asemenea, întrucât regulamentul campaniei


prevede acordarea a doar trei premii pentru fieca-
re categorie de concurs (locul I, II și III), toți cei pes-
te 300 de elevi care s-au implicat activ în secțiunile
de desene, eseuri și proiecte, au fost recompensați
pentru efort și încurajați să continue participarea la
astfel de inițiative, fiecare primind câte un tricou și o
șapcă inscripționate cu eroul lor favorit, Baterel.
Premianții ediției 2014 – 2015 pe componen-
ta de colectare au fost Școala Gimnazială Nr. 56 din
București care a colectat peste o tonă de deșeuri de
echipamente electrice și electronice și Școala Gim-
nazială Ion Creangă din Cluj Napoca la categoria
deșeuri de baterii și acumulatori, colectând peste
600 de kg, ambele unități de învățământ fiind pre-
miate cu un videoproiector și un ecran de proiecție.
La celelalte categorii de concurs, 15 elevi de la
grădiniță, școala generala și liceu, au fost premiați

Campania „Baterel și Lumea Non-E”, un proiect


cu tradiție desfășurat de Asociația Environ în pes-
te 700 de unități de învățământ la nivel național,
a ajuns la finalul celei de-a patra ediții consecuti-
ve. În total, peste 30.000 de elevi din toate cicluri-
le de învățământ - primar, gimnazial și liceal și peste
2000 de cadre didactice au participat activ în ediția
2014 – 2015 a campaniei, colectând 30 de tone de
deșeuri de echipamente electrice și electronice și 7
tone de baterii și acumulatori uzați.
Pe lângă categoriile de concurs deja existente:
competiție de desene, eseuri, proiecte pe catego-
rii de vârstă și competiția de colectare deșeuri între
școli, ediția cu numărul patru a adus cu sine încă 2
paliere noi de concurs: reportaje și „Implică-te!” – o
categorie care încurajează activitățile de voluntariat
privind prevenția la nivelul comunității.
Însă, noutatea absolută a campaniei din acest an,
a constat în crearea Catalogului Baterel. Pornind de
la principiul „orice faptă bună trebuie răsplătită și în-
curajată”, toți elevii care s-au implicat în campanie,
colectând deșeuri electrice și/sau baterii uzate și
au acumulat un număr de puncte, indiferent cât de
mic, au avut posibilitatea de a alege premii din cata-
log. În total, peste 3000 de copii au fost premiați cu
produsele speciale din Catalogul Baterel: pornind de
la rechizite, creioane, caiete, ghiozdane, până la bici-
clete, role, aparate foto și tablete.

20
CAMPANIE

cu notebook-uri, bici-
clete, tablete, aparate foto și music
playere, iar școlile câștigătoare la secțiunea proiecte
au primit videoproiector și ecran de proiecție, table-
tă și aparat foto. Lista detaliată a câștigătorilor este
disponibilă pe pagina oficială a campaniei, www.
baterel.ro
„Am inițiat acest proiect pornind de la premisa că
cei mici sunt cei mai ușor de modelat și mai receptivi
la acest gen de informații și mizăm pe ei nu doar ca
viitori adulți responsabili și implicați activi în proiecte
de protecția mediului, ci și ca vectori de multiplicare a
mesajului ecologic în rândul familiilor și al prietenilor.
Succesul înregistrat în cele patru ediții ale acestei
campanii prin care am promovat susținut principiile
unui comportament responsabil față de mediu în rân-
dul a peste 50.000 de elevi și totodată, bucuria pe care
o vedem pe chipurile copiilor când sunt premiați pen-
tru implicarea lor, reprezintă acea forță motrice care
ne determină să continuam proiectul și să îl dezvol-
tăm, până la stadiul de excelență”, a declarat Andrei
Orban, Președintele Asociației Environ.
„Baterel și Lumea Non-E” este o campanie de
educație ecologică și conștientizare în ceea ce
privește efectul nociv asupra mediului și sănătății
umane al deșeurilor în general și al deșeurilor elec-
trice și bateriilor uzate, în mod special. Obiectivul
principal al acestui proiect îl reprezintă implicarea
elevilor împreună cu profesorii coordonatori în dez-
voltarea și implementarea unui program eficient de
colectare selectivă în unitățile de învățământ din
România. În cadrul campaniei, Asociația Environ a
dezvoltat o serie de materiale informative prin inter-
mediul cărora mesajul ecologic este livrat într-o ma-
nieră atractivă astfel încât să fie reținut cu ușurință și
aplicat în viața cotidiană: carte pentru copii, manual
pentru profesori, dar și filmulețe interactive.
„Baterel și Lumea Non-E” este o campanie inițiată
de Asociația Environ în parteneriat cu Sistemul
Național de Reciclare a Bateriilor (SNRB), sub Înaltul
Patronaj al Ministerului Mediului, Apelor și Păduri-
lor, Ministerului Educației Naționale, beneficiind tot-
odată de susținerea Primăriei Municipiului București
și a Gărzii Naționale de Mediu.

Despre Asociația Environ


Asociația Environ este o organizație colectivă
non-profit de management al deșeurilor de echipa-
mente electrice și electronice, având ca scop prelu-
area responsabilităților producătorilor și importato-
rilor referitoare la colectarea, tratarea, valorificarea
și eliminarea nepoluantă a acestor tipuri de deșeuri.
Asociația Environ are două obiective principale: or-
ganizarea unui sistem eficient de management al
deșeurilor de echipamente electrice și electronice și
atingerea obiectivelor de reciclare pe acest flux de
deșeuri, conform prevederilor Directivei 2002/96/EC
și a Directivei 2012/19/EC.

www.environ.ro

21
CONSIDERAŢII practice

Reciclare becuri și alte surse de iluminat

Becurile incandescente captate în tubul de sticlă. Prin comparație,


• Timp de mulți ani, becurile incan- termometrele mai vechi conțin aproxi-
descente au fost cele mai utilizate. Sunt mativ 500 de miligrame de mercur.
realizate cu ajutorul unui filament subțire
de metal, care este luminat de electrici- Becurile cu LED-uri
tate. Becurile sunt umplute de obicei cu • Becurile cu LED-uri sunt cele mai noi
vid sau un gaz inert. Au o constucție sim- pe piață, dar și cele mai avantajoase. Nu
plă, dar sunt foarte ineficiente din punct au filament, consumă foarte puțină ener-
de vedere energetic. Cea mai mare par- gie și au o durată de viață mult mai mare
te a energiei consumate de aceste be- decât a becurilor incandescente sau a
curi este transformată în caldură și doar becurilor fluorescente. Nu produc atât
o mică parte în lumină. de multă căldură ca un bec incandes-
cent și, spre deosebire de becurile fluo-
rescente, nu folosesc substanțe chimice
periculoase.
• Becurile cu LED-uri sunt incredibil de
eficiente energetic – 95 % din energia pe
care o folosesc este transpusă în lumină.
• Deși nu conțin substanțe chimice pe-
riculoase, becurile cu LED-uri, conțin ma-
teriale reciclabile care impun reciclarea
lor în mod corespunzător.
Alte sfaturi utile
• Becurile fluorescente reduc cantita- deșeurile menajere. Reciclarea lor permi- • Aveți grijă ca becurile pe care le
tea de deșeuri solide deoarece au o du- te captarea și refolosirea mercurului. utilizați să aibă o durată de viață cât mai
rată de viață mai mare decât becurile in- • Dacă un bec fluorescent s-a spart în lungă. Stingeți luminile atunci când ieșiți
candescente și nu necesită înlocuirea mod accidental, deschideți o fereastră și din cameră. E simplu, iar economiile făcu-
frecventă. părăsiți încăperea timp de cel puțin 15 te sunt remarcabile.
• Becurile fluorescente conțin mici minute. Dacă aveți un ventilator, puneți-l • Nu fiți tentatți să reciclați becurile
cantități de mercur care pot fi eliberate în în dreptul ferestrei pentru a scoate vapo- vechi împreună cu sticlele și borcanele.
mediul înconjurător atunci când acestea rii de mercur din cameră. Acestea sunt realizate dintr-un alt tip de
• La 1 ianuarie 2013, Comisia Europea- se sparg sau în cazul în care sunt arunca- • În medie, un bec fluorescent conține sticlă și conțin, de asemenea, piese me-
nă a interzis producerea și comercializa- te împreună cu gunoiul menajer. Cu toa- aproximativ patru miligrame de mercur talice.
rea ultimelor becuri cu incandescență, te acestea, utilizarea becurilor fluorescen-
urmând ca și cele fluorescente să fie în- te ajută la reducerea emisiilor totale de http://www.colectaredeseuri.ro/
terzise în următorii ani în favoarea becu- mercur din cauza economiilor de energie
rilor cu LED-uri. semnificative.
• Odată cu înlocuirea becurilor tradiţi- • Mercurul se găsește în multe roci, in-
onale, Comisia Europeană estimează că clusiv în cărbune. Când cărbunele este
fiecare cămin va economisi în medie 50 ars la o centrală electrică pentru a produ-
de euro pe an. ce electricitate, eliberează mercur în me-
diul înconjurător. O centrală electrică pe
Becurile fluorescente cărbune emite 10 micrograme de mer-
• În general, becurile fluorescente sunt cur pentru a alimenta un bec incandes-
de patru-cinci ori mai eficiente decât be- cent timp de cinci ani, în comparație cu
curile incandescente. În consecință, se 2,4 mg de mercur pentru a alimenta un
ard mai puțini combustibili fosili în cen- bec fluorescent în aceeași perioadă de
tralele electrice pentru a genera electri- timp. Arderea deșeurilor este, de aseme-
citate, reducând astfel emisiile, inclusiv nea, o sursă de poluare cu mercur.
mercur, dioxid de carbon și alți poluanți • Cel mai bun mod de a preveni eli-
care contribuie la schimbările climatice. berarea mercurului din becurile fluores-
cente este să nu le aruncăm împreună cu

22
AUTORIZARE ANRE

Sesiunea de Toamnă 2015 a examenului de


autorizare ANRE a electricienilor

În conformitate cu prevederile Anexei


3 şi a art. 17 din “Regulamentul pentru
autorizarea electricienilor, verificatori-
lor de proiecte, responsabililor tehnici
cu execuţia, precum şi a experţilor teh-
nici de calitate şi extrajudiciari în do-
meniul instalaţiilor electrice”
ANRE organizează, în perioada
17.08.2015-18.12.2015, sesiunea de Toam-
nă 2015 a examenului de autorizare a elec-
tricienilor, precum şi de autorizare a verifi-
catorilor de proiecte, responsabililor tehnici
cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi
extrajudiciari în domeniul instalaţiilor elec-
trice şi de prelungire a valabilităţii calităţii
de electrician autorizat

Programul de organizare şi desfă-


şurare:

17 august 2015
Publicarea anunţului

7 - 18 septembrie 2015 zul prelungirilor, cât şi a legitimaţiilor pen- examen de autorizare ANRE sau pentru re- Pentru sucursalele din ţară va fi anun-
Înscrierea candidaţilor tru verificatori de proiecte, responsabili înnoirea autorizaţiei, corelat cu programul ţat în timp util programul, în funcţie şi de
tehnici cu execuţia şi experţi tehnici de ANRE pentru sesiunea de toamnă în Bucu- orarul ANRE.
18 septembrie 2015 (data poştei) calitate şi extrajudiciari în domeniul insta- reşti cât şi în sucursalele AREL din ţară. Pentru cererile de curs de la sediul be-
Termen final de înscriere laţiilor electrice neficiarului se vor stabili în timp util şi de
Prevederi legale comun acord program şi condiţii.
12 octombrie 2015 08 decembrie 2015 În conformitate cu prevederile ORD.
Nominalizarea centrelor Publicarea rezultatelor pe pagina de ANRE nr. 11/2013 - Regulamentului pen- Grup ţintă
internet tru autorizarea electricienilor, verificatori- Electricieni care îşi propun să susţină
30 octombrie 2015 lor de proiecte, responsabililor tehnici cu examenul de autorizare ANRE.
Publicarea în portal a listei tuturor can- 14 decembrie 2015 execuţia, precum şi a experţilor tehnici de Electricieni care doresc prelungirea va-
didaţilor (solicitanţi care îndeplinesc/ nu Data limită pentru înregistrarea con- calitate și extrajudiciari în domeniul insta- labilităţii autorizaţiei ANRE.
îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regu- testaţiilor laţiilor electrice:
lament), cu indicarea motivelor de neîn- - Participarea la primul Examen de au- Locul de desfăşurare al cursului
deplinire, unde este cazul şi cu precizarea 18 decembrie 2015 torizare (Art. 25), indiferent de gradul şi ti- - În Bucureşti se vor desfăşura în Şosea-
centrului în care vor fi programaţi Rezultatele analizării contestaţiilor pul solicitat, este permisă numai după ce ua Olteniţei, nr. 225 A. Punctul de lucru al
candidatul face dovada că a urmat un Asociaţiei Române a Electricienilor „AREL”,
2 - 6 noiembrie 2015 Nota: Programul de organizare şi des- curs de pregătire teoretică în domeniul Centrul Incubator de Afaceri (CIAF).
Completarea dosarelor (după caz) făşurare a sesiunii de Toamnă 2015 ar pu- instalaţiilor electrice. - În sucursalele AREL din ţară va fi
tea suferi modificări în funcţie de numărul - Electricienii Autorizaţi (Art. 37) au anunţat în timp util locul şi data desfăşu-
9 noiembrie 2015 solicitanţilor. Vă rugăm accesaţi periodic obligaţia de a urma, cel puţin o dată la 5 rării pentru a permite cursanţilor să-şi pro-
Publicarea în portal a listei finale a tu- site-ul ANRE pentru informaţii actualizate. ani, un curs de pregătire teoretică organi- grameze participarea.
turor candidaţilor (solicitanţi care îndepli- zat de un furnizor de formare profesiona-
nesc/ nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în http://www.anre.ro lă sau instituţie de învăţământ superior.
Regulament), cu indicarea motivelor de ne-
îndeplinire, unde este cazul şi cu precizarea Curs de pregătire în vederea auto- Programul desfăşurării cursului
centrului şi a seriei în care vor fi programaţi rizării-realutorizării ANRE a electricie- teoretic de pregătire în vederea au-
nilor sesiunea Toamnă 2015 torizării
20 noiembrie - 6 decembrie 2015 Asociaţia Română a Electricienilor AREL Se va desfăşura în serii de cate 25 elec-
Desfăşurarea examenelor de autoriza- organizează cursuri de pregătire teoretică tricieni ce se programează şi se anunţă cu Mai multe detalii despre curs pe
re, inclusiv eliberarea legitimaţiilor în ca- aplicativă în vederea participării la primul 30 de zile înaintea desfăşurării acestora. http://www.arel.ro.

23
TEHNOLOGIE

Schneider Electric lansează un nou modul


software pentru reducerea consumului de
energie în răcirea centrelor de date

Schneider Electric, specialistul mondial


în managementul energiei, a lansat Data
Center Operation: Cooling Optimize,
un modul suplimentar disponibil în
cadrul suitei software de management
al infrastructurii centrelor de date (DCIM)
StruxureWare for Data Centers. Această
nouă funcționalitate îmbunătățește modul
de operare a sistemelor de răcire deja
existente din centrele de date, asigurând
o reducere semnificativă a consumului
de energie și a costurilor operaționale,
precum și diminuarea riscului de apariție a
incidentelor legate de răcire.
„Cele mai multe sisteme de răcire a
centrelor de date sunt proiectate astfel încât
și cele mai fierbinți rack-uri din unitate să
fie aprovizionate cu suficient aer rece. Acest
lucru duce la risipirea unei importante
cantități de energie în procesul de supra- eliminate. Data Center Operation: Cooling o reducere de până la 40% a costurilor de cu operaţiuni în mai mult de 100 de ţări,
răcire a întregului sistem, în cazul unui design Optimize automatizează un răspuns la răcire”, a adăugat Soeren Jensen. Schneider Electric oferă soluţii integrate
tradițional. Este imposibil pentru managerii schimbările din mediul centrului de date În 2014, Schneider Electric a fost pentru diverse segmente de piaţă,
acestor centre de date să decidă cum pot pentru a reduce punctele fierbinți (acolo desemnată de către firma americană de deţinând poziţii de lider în domeniul
evita supra-răcirea fără a risca întreruperi unde cerințele sarcinii depășesc capacitatea analiză Gartner lider în cadrul raportului infrastructurii, al proceselor industriale,
cauzate de căldură, atât timp cât nu dețin de răcire) și pierderile de energie (acolo Magic Quadrant pentru software automatizărilor în construcţii şi al centrelor
informațiile necesare pentru a face acest lucru unde capacitatea de răcire depășește destinat Managementului Infrastructurii de date sau reţelelor. Schneider Electric
în siguranță”, a declarat Soeren Brogaard nevoile de răcire). Centrelor de Date (DCIM)1, datorită suitei are, de asemenea, o prezenţă extinsă şi în
Jensen, Vice President, Enterprise Software Într-un studiu de caz recent, sistemul StruxureWareTM for Data Centers. Apreciat domeniul aplicaţiilor pentru segmentul
and Managed Services, Schneider Electric. a fost optimizat de un furnizor major al la nivel internaţional ca o sursă autorizată rezidenţial. Cei 170.000 de angajaţi ai
Data Center Operation: Cooling Pacific Telco pentru a măsura, analiza și pentru comparaţii competitive în companiei lucrează pentru a face energia
Optimize ajută managerii centrelor de controla în mod automat capacitatea de industria tehnologiei informaţiei, raportul sigură, fiabilă, eficientă, productivă şi verde,
date să înțeleagă complexitatea circulației răcire, astfel încât să se plieze pe cerințele Magic Quadrant al Gartner prezintă, prin realizând venituri din vânzări în valoare de
aerului din interiorul spațiilor lor, inclusiv unui mediu dinamic al unui centru de date. intermediul analizelor în profunzime şi 25 miliarde de euro în 2014, prin activitatea
sursele de căldură și modul în care acestea Având totul grupat într-un singur spațiu, rezumatelor vizuale, nivelul de maturitate şi lor constantă de a ajuta persoanele şi
sunt influențate de procesul de răcire. utilizatorul a reușit să oprească 13 unități de direcţiile de dezvoltare ale pieţelor, precum organizaţiile „să profite la maximum de
Este un sistem cu circuit închis, ceea ce tip CRAC imediat după încheierea instalării şi ale principalilor furnizori. resursele energetice”.
înseamnă că este capabil să învețe din alte și configurării, economisind astfel, în Suita de software DCIM a Schneider www.schneider-electric.com
acțiuni precum ajustări ale temperaturii medie, 37% din energia utilizată în primul Electric permite centrelor de date să
de intrare, adăugiri de echipamente și an de operare. Odată investiția recuperată, monitorizeze, opereze, analizeze și Disclaimer
modificări ale sarcinii IT, astfel încât răcirea clientul implementează acum Data Center optimizeze alimentarea cu energie Gartner nu promovează niciun furnizor,
centrului de date să fie optimizată constant. Operation: Cooling Optimize în toate electrică, răcirea, securitatea și consumul de produs sau serviciu prezentat în studiile
Odată instalat, Cooling Optimize permite centrele sale de date. energie. Pentru mai multe informații, puteți publicate şi nu le recomandă utilizatorilor
operatorilor să monitorizeze în timp real „Combinând soft-ul optimizat care accesa www.apc.com/struxureware/ro. de tehnologie să selecteze doar acei
statusul funcționării centrului de date și să colectează informațiile în mod inteligent și furnizori care au primit cele mai mari
determine impactul oricărui eveniment senzorii wireless din rack-urile centrului de Despre Schneider Electric punctaje. Studiile Gartner includ opiniile
legat de răcire. De asemenea, contribuie date, managerii centrelor de date pot începe Companie specializată la nivel global în organizaţiei de cercetare şi nu trebuie
la anticiparea și evitarea problemelor imediat să opereze cu încredere facilitățile managementul energiei şi automatizare, considerate afirmaţii factuale. Gartner
legate de supra-încălzire, puncte fierbinți existente, apropiindu-se de standardele declină toate garanţiile, exprimate sau
sau capacitate. Printr-o analiză continuă ASHRAE privind temperatura de intrare fără 1 Raportul Gartner “Magic Quadrant for Data implicite, în legătură cu acest studiu,
Center Infrastructure Management Tools”, de
a consumului de energie, cerințele de a se expune riscurilor privind disponibilitatea inclusiv garanţiile de vandabilitate sau
Jay E. Pultz, David J. Cappuccio, April Adams,
capacitate din viitor pot fi planificate, și fără a investi în sistemele de răcire existente. Federico De Silva, Naveen Mishra, Henrique potrivire pentru un anumit scop.
iar eventuale dificultăți de răcire pot fi Odată puse în funcțiune, acestea pot anticipa Cecci, Rakesh Kumar, 2014

24
CONFERINŢĂ

Anul Internaţional al Luminii şi tehnologiilor


bazate pe lumină, marcat la Bălţi

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale


Mediului a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din
Bălţi, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei,
Societatea Fizicienilor din Moldova, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Stat din
Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul
la Chişinău) şi Asociaţia Profesională în Tehnologii
Moderne de Fabricaţie ModTech Iaşi, a organizat la 22
mai 2015 Conferinţa ştiinţifică internaţională Light
and Photonics: Science and Technology, dedicată
Anului Internaţional al Luminii. Graţie participanţilor
şi organizatorilor, Conferinţa a devenit un festin al
ştiinţelor despre lumină şi al tehnologiilor bazate pe
lumină.
La proclamarea unui An Internaţional, axat pe tema
ştiinţelor luminii şi aplicaţiilor sale, Organizaţia Naţiunilor În cuvântul său de deschidere, rectorul Universităţii de la o convergentă a diferitor domenii cum ar fi electronica,
Unite a recunoscut importanţa creşterii gradului de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, prof. univ., dr. hab. Gheorghe optoelectronica, fotonica, plasmonica, spintronica etc.
conştientizare, la nivel mondial, a modului în care Popa, a menţionat importanţa evenimentului pentru În context, dr. Florin Negoiţă de la Platforma Bucureşti-
tehnologiile pe bază de lumină promovează dezvoltarea promovarea cunoaşterii în domeniul ştiinţelor fizice şi Măgurele a familiarizat publicul cu Infrastructura Europeană
durabilă şi oferă soluţii în contextul provocărilor globale din inginereşti, dar şi în alte domenii de cercetare, ţinând cont a Luminii Extreme ELI-NP, unică pe plan mondial, cu
domeniul energiei, educaţiei, agriculturii şi sănătăţii. Anume de caracterul universal al luminii şi al tehnologiilor bazate posibilităţile acestei infrastructuri, proiectele şi programele
aceste considerente au stat la baza activităţii Comitetului pe lumină. Rectorul a exprimat onoarea pentru faptul de cercetare de perspectivă.
Ştiinţific, condus de prim-vicepreşedintele Academiei de că universitatea bălţeană găzduieşte acest important Într-o serie de rapoarte au fost scoase în evidenţă
Ştiinţe din Moldova, Doctor Honoris Causa al Universităţii de eveniment şi a dorit succes participanţilor conferinţei. efectele benefice ale luminii asupra organismului uman şi
Stat „Alecu Russo” din Bălţi, academicianul Ion Tighineanu. La rândul său, preşedintele Comitetului organizatoric, aplicarea luminii în procedee terapeutice.
Cele trei secţii de lucru ale Conferinţei s-au încadrat perfect prof. univ., dr. hab. Pavel Topală a remarcat participarea Organizatorii evenimentului au apreciat participarea
în tematica anunţată. amplă a cercetătorilor din diferite organizaţii de cercetare şi masivă a tinerilor cercetători la lucrările conferinţei,
La Conferinţa ştiinţifică internaţională LIGHT 2015, universităţi din Republica Moldova şi România, exprimând specificând că peste 70% de rapoarte la conferinţă au fost
au fost prezentate rezultate originale şi importante convingerea că rezultatele conferinţei vor fi de rezonanţă şi prezentate de către tineri cu vârsta de până la 30 de ani,
ale cercetărilor recente, axate pe probleme ştiinţifice, vor avea impactul scontat. fapt ce demonstrează continuitate în procesul de cercetare.
aplicative şi educaţionale ale luminii şi tehnologiilor La lucrările conferinţei au participat cercetători din 16 Totodată, cercetătorii cu experienţă au avut ocazia să-şi
bazate pe lumină. Examinarea rapoartelor din cadrul institute de cercetare şi universităţi din Republica Moldova împărtăşească cunoştinţele tinerilor, iar aceştia, la rândul
Conferinţei a poziţionat lucrările ştiinţifice în patru şi România, care au prezentat trei rapoarte în plen şi peste lor, au demonstrat capacitatea de a le asimila şi a contribui
categorii. În prima categorie, se includ cele ale 40 de referate orale în cele trei secţii ale conferinţei, dedicate la generarea de noi cunoştinţe, consolidând încrederea că
colectivelor de cercetători din Republica Moldova aspectelor ştiinţifice, tehnologice şi educaţionale ale luminii tinerii de astăzi au capacitatea de a prelua în perspectivă
şi România; în categoria a doua – lucrările realizate şi tehnologiilor bazate pe lumină. responsabilitatea pentru dezvoltarea ştiinţei.
în cadrul colaborărilor ştiinţifice internaţionale ale Rapoarte în plen au fost prezentate şi de către prof. Unele lucrări, prezentate în cadrul Conferinţei, au fost
savanţilor din Republica Moldova şi România cu univ. dr. ing. Corneliu Munteanu de la Universitatea Tehnică publicate în două volume ale Revistei ştiinţifice FIZICĂ
cercetătorii din Polonia, Slovacia, Cehia, Portugalia şi „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi dr. hab. Igor Evtodiev de la ŞI TEHNICĂ: Procese, modele, experimente, dedicate
Germania, rapoarte elaborate în coautorat. Categoria a Universitatea de Stat din Moldova. Anului Internaţional al Luminii. În primul număr al revistei
treia este constituită din ciclul de lucrări, prezentate on- În cadrul secţiei „Lumina şi Fotonica: Ştiinţă” au menţionate, au fost omagiaţi academicienii Ion Tighineanu şi
line, elaborate de savanţii din Bulgaria, sub îndrumarea fost prezentate o serie de rapoarte dedicate studiului Valeriu Canţer, care au ajuns la onorabila vârstă de 60 de ani.
profesorului Alexandar Makedonski. Iar în cea din urmă proprietăţilor optice ale diferitor materiale, legăturii dintre În ultimii ani, oraşul Bălţi, graţie activităţii ştiinţifice
categorie, dar nu ultima după importanţă, se regăsesc proprietăţile optice şi alte proprietăţi fizice, implicarea a colectivului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi
lucrările tinerilor savanţi – doctoranzi, masteranzi şi luminii în studiul materialelor, impactul lumii solare ale Mediului, a fost gazda unor manifestări ştiinţifice
elevi-premianţi ai concursurilor internaţionale de fizică. asupra ionosferei şi a proceselor din ionosferă, precum şi internaţionale de amploare, la care au participat renumiţi
Comitetul ştiinţific al Conferinţei a constatat cu consolidarea bazei ştiinţifice pentru aplicarea luminii şi savanţi şi manageri din diverse universităţi şi organizaţii
deosebită satisfacţie nivelul ştiinţific înalt al lucrărilor, dar şi tehnologiilor bazate pe lumină în diferite domenii. de cercetare. Această frumoasă tradiţie a continuat cu
responsabilitatea autorilor şi a coordonatorilor. Referatele prezentate la secţia tehnologică au fost Conferinţa dedicată aniversării a 20 de ani de învăţământ
În total, la Conferinţă au participat mai mult de 90 de axate pe implicarea luminii în tehnologiile de prelucrare Economic la USARB, din 6 iulie 2015.
savanţi afirmaţi în domeniu, dar şi tineri, care au prezentat a materialelor, elaborarea structurilor şi dispozitivelor, dar
trei rapoarte în şedinţa plenară şi cca 56 rapoarte în cadrul şi efectul invers al acestor elaborări tehnologice asupra http://www.jurnalromanesc.ro/,
celor trei secţiuni. dezvoltării dispozitivelor, care generează lumină şi conduc http://www.asm.md

25
CONSIDERAŢII TEORETICE

FEROFLUIDELE, UTILIZAREA LOR LA


MĂSURAREA CURENȚILOR CONTINUI INTENȘI

Ferofluidele sau lichidele magneti- ta, vectorii şi au acelaşi sens. Din Ferofluidele pe lângă comportarea curenților continui de mare intensitate
ce sunt dispersii de particule magnetice această grupă fac parte: Al, Ba, Na, Mg, lor magnetică, manifestă și proprietățile prezintă anumite particularități deoarece
subdomenice într-un lichid de bază. Ob- Ca, Ti, Yr, V, Nb, Ta, W, C, oxigen, aer şi al- lichidelor de bază. Astfel vâscozitatea în curent continuu nu se pot utiliza trans-
ţinute pentru prima dată de cercetătorii tele. unui ferofluid este ca și vâscozitatea formatoarele de măsurare.
de la NASA în perioada anilor 60, feroflu- Substanţe feromagnetice, se caracte- unei soluții coloidale magnetice dar se
idele, câştigă tot mai mult teren având rizează printr-o susceptibilitate magne- mai adaugă influența mărimii și direcției Măsurare a curenților continui
numeroase aplicaţii practice. tică foarte mare, funcție neliniară de unui câmp magnetic aplicat din exterior. intenși folosind ampermetrul cu șunt
Comportarea ferofluidelor din punct şi care variază puternic cu temperatura. Vâscozitatea ferofluidelor depinde de multiplu
de vedere: Apariţia feromagnetismului este condi- următorii parametrii: Pentru mărirea domeniului de mă-
- mecanic şi chimic: se comportă ca ţionată de existenţa electronilor cu spini -Vâscozitatea solventului, ηo surare se folosește șuntul multiplu, cum
lichidul de bază; necompensaţi. Fe, Ni, Co precum şi alia- -Inducția ferică a unei particule mo- este reprezentat în fig. 1.
- electric: păstrează proprietăţile li- je ale acestora sunt feromagnetice. Fe- nodomenice, µ0Ms Șuntul are patru borne: a’, b’ – pentru
chidului de bază; romagnetismul, care se bucură de cel -Diametrul particulei, d tensiune și a, b – pentru curent.
- magnetic: sunt materiale magnetice mai mare număr de aplicaţii, se mani- -Concentrația numerică a particule- Dacă cursorul se află pe poziția k,
moi având o comportare supermagneti- festă într-un domeniu limitat de tempe- lor, n aplicând legile lui Kirchhoff, rezultă:
că, răspund aproape instantaneu la apli- raturi, până la punctul deasupra căruia -Gradientul de viteză, γ
carea unui câmp magnetic, prin curgere. materialele feromagnetice devin para- -Intensitatea câmpului magnetic
În general, metodelele de prepara- magnetice. aplicat, H
rea ferofluidelor sunt legate de meto- Se știe, cu certitudine, că dispersi- -Temperatura absolută, T. Pe lângă avantajul măririi domeniu-
dele de obţinere a particulelor magneti- ile de particule foarte mici prezintă o lui de măsurare metoda prezintă deza-
ce subdomenice care trebuie dispersate comportare superparamagnetică în Între mărimile enumerate poate să vantaje: număr mare de calcule, se fac
într-un lichid de bază şi totodată stabili- prezența unui câmp magnetic exterior. existe o legătură de forma unele simplificări care afectează rezul-
zate, adică învelite într-un strat de sta- Magnetizația Mi a unei particule izotro- η = f(ηo, µ0Ms, n, d, k, tatele măsurătorilor, rezistența internă a
bilizant. Principalele metode utilizate la pe și izolate de volumul vi, într-un câmp ampermetrului se modifică cu tempera-
producerea ferofluidelor: metoda meca- magnetic aplicat , poate fi exprimată Metode de măsurare a curenților tura, tensiunea Uab, devine din ce în ce
nică (măcinare coloidală), metoda elec- prin ecuația lui Langevin: continui intenși. mai mare odată cu creșterea domeniu-
trocondensării, metoda descompune- unde: Experiența de fiecare zi evidențiază lui de măsurare consecința directă fiind
rii termice, metoda precipitării chimice. faptul că măsurări exacte nu pot fi efec- apariția unor pierderi importante.
Din punct de vedere al magnetizării, tuate. Întotdeauna ele sunt însoțite de un
materialele pot fi împărţite în funcţie de anumit grad de imprecizie, în funcție de Măsurarea curenților continui
susceptibilitatea şi permeabilitatea lor condițiile în care se execută măsurători- intenși cu ajutorul transformatoare-
magnetică, în trei categorii: k = constanta lui Bolzmann, le, grad de imprecizie care uneori poate lor de curent continuu
Substanţe diamagnetice, care se ca- T = temperatura absolută, masca unele fenomene conducându-ne Transformatoarele de curent con-
racterizează printr-o susceptibilitate Ms = magnetizația de saturație. la informații greșite, iar alteori poate avea tinuu folosite la măsurarea curenților
magnetică negativă a cărei valoare ab- doar o influență neglijabilă asupra nivelu- mari, sunt de fapt, amplificatoare mag-
solută este foarte mică. Vectorii şi Relația poate fi extinsă și la calcu- lui de cunoaștere. De-a lungul anilor isto- netice. Se construiesc pentru curenți de
au aceeaşi direcţie dar de sens opus. In- lul proprietăților magnetice ale unui ria științelor confirmă concluzia că odată la 500A până la 100kA, clasa de precizie
troduse într-un câmp magnetic, aceste volum de ferofluid, V0, în care sunt sus- cu perfecționarea mijloacelor de măsu- 1; 0,5; 0,2.
substanţe, sunt slab respinse de acesta. pendate particule de diferite dimensi- rare ne apropiem tot mai mult de ade- Această metodă are avantajele mă-
Din această grupă fac parte: Ag, Au, Hg, uni. Dacă particulele nu interacționează văr fără a-l putea cuprinde. Măsurarea surării unor game mari de valori ale
Si, Ge, Pb, B, Be, Cu, As, Sb, Bi, S, apa, al- atunci magnetizația parțială Mi, datorată
cool şi altele. celor ni particule de volum vi, este ega-
Substanţe paramagnetice, se carac- lă cu suma momentelor individuale ale
terizează printr-o susceptibilitate mag- particulelor împărțită la întreg volumul.
netică pozitivă a cărei valoare variază Pentru magnetizarea ferofluidului, MF se
cu temperatura după legea lui Curie. In- obține expresia:
troduse într-un câmp magnetic, aces-
te substanţe, sunt slab atrase de aces- Fig. 1. Ampermetru magnetoelectric cu șunt multiplu

26
CONSIDERAŢII TEORETICE

curenților continui mari iar erorile da- noi care să înlăture dezavantajele pre-
torate neliniarității circuitului magne- zentate.
tic, pot fi reduse prin reacția negativă. După cum s-a arătat, asupra feroflu-
Ca dezavantaje trebuie amintite apariția idelor, aflate într-un câmp magnetic, se
unor erori determinate de magnetismul exercită forțe care au ca efect denivela-
rezidual, sensibilitate la șocuri mecanice, rea acestora. Fie un tub de sticlă în forma
instalație complexă deci scumpă. literei U în care s-a introdus un ferofluid.
Un braț al tubului se află între polii unui
Măsurarea curenților continui magnet. Sub influența câmpului mag-
intenși cu ajutorul traductoarelor gal- netic, asupra ferofluidului vor acționa
vanomagnetice forțe electromagnetice care produc o
Această metodă are la bază efec- denivelare a ferofluidului în cele două
tul Hall care constă în apariția unei ten- brațe ale tubului. Condiția de echilibru
siuni între două puncte ale unei plă- este:
ci conductoare parcursă de un curent
electric și aflată într-un câmp magne- Ținând seama de expresia densității
tic având inducția magnetică normală de volum a forțelor de natură magneti- Evaluarea denivelării se poate face
la suprafața sa. că, prin integrare, se obține formula de- prin gradarea tubului și citire directă sau
Fie un conductor parcurs de curen- nivelării lichidului:, folosind un anumit tip de traductor (in-
tul I, în vecinătatea căreia se află o sondă ductiv, capacitiv sau de presiune). Așadar capacitatea condensatorului
Hall fără manta feromagnetică, sonda variază proporțional cu înălțimea fero-
găsindu-se în câmpul magnetic B=C I. Kiloampermetru cu ferofluide și fluidului. Dacă condensatorul cilindric
Tensiunea Hall fiind proporțională cu când cele două brațe au secțiuni in- traductor capacitiv este din tub, în formă de U, din țeavă de
intensitatea curentului, egale, O metodă simplă care face să creas- cupru capacitatea condensatorului va
că precizia ampermetrului cu feroflui- crește la valoarea:
de este folosirea traductorului capaci-
tiv. Prin folosirea acestui tip de traductor
când cele două brațe au secțiuni ega- există posibilitatea aplicării unor co-
le menzi electrice în funcție de variația cu-
rentului electric. Măsurarea capacității traducto-
rului capacitiv și implicit a denivelă-
rii ferofluidului din brațele tubului în-
seamnă de fapt măsurarea intensității
Fig. 2. Schema traductorului gal- curentului electric care produce această
vanomagnetic denivelare. Rezultă așadar o metodă
Fig. 4. Schema bloc a kiloampermetrului cu traductor capacitiv și un echipament simplu care permite
Avantaje: se realizează o separare gal- măsurarea curenților continui intenși.
vanică a circuitului de măsură, precizie
bună, consum redus. Principalele avantaje ale utilizării
Dezavantaje: KI depinde de forma și acestui tip de kiloampermetru sunt:
dimensiunile conductorului, sensibilita- - Consum foarte mic;
te mică la inducții mici. Cu toate aceste - Precizie ridicată;
dezavantaje, acest procedeu se preferă - Se realizează o separare galvanică a
celor două metode. circuitului de măsurare;
- Instalație simplă, ieftină și fiabilă;
Măsurarea curenților continui - Măsurarea se face fără a interveni în
intenși cu ajutorul kiloampermetrului instalația de măsurat, parametrii aces-
cu ferofluide teia nefiind afectați de operația de mă-
Analizând metodele de măsurare a surare;
curenților continui mari se impune re- Fig. 5. Condensatorul cilindric - Se pot măsura curenți aflați în
alizarea unor instrumente de măsură mișcare de rotație.
Schema bloc a kiloampermetrului cu
ferofluide și traductor capacitiv fig. 4. Posibile aplicații:
- În metalurgie la cuptoarele electrice
Traductorul capacitiv folosit este un curenții sunt foarte mari;
condensator cilindric având ca dielec- - La instalațiile de electroliză;
tric ferofluidul magnetic εf și sticla εs. - La tracțiunea electrică;
Notând cu C capacitatea condensatoru- - Se pot concepe o serie de scheme
lui în cazul în care ferofluidul ocupă toa- electrice de automatizare, reglare, con-
tă distanța h și C’ capacitatea condensa- trol sau semnalizare în instalațiile ener-
torului când lichidul magnetic coboară getice.
cu distanța (h-x). În acest caz variația
capacității condensatorului este: ∆C =
C – C’

Din legea conservării sarcinii electrice


și teorema potențialului electric rezultă Ing. Sorin MORANCEA
Fig. 3. Tub in forma de U, din sticla, cu brațe inegale cu ferofluid capacitatea condensatorului cilindric: Melior Electro Energy Deva

27
EVENIMENT

LUMEN - Past, Present&Future, Sibiu,


8-12 septembrie 2015

Anul 2015 a fost proclamat Anul lumină pentru dezvoltarea echitabilă a


Internaţional al Luminii şi al Tehnologiilor societăţii globale.
bazate pe lumină de către ONU în cadrul În acest cadru, cele mai importante
celei de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale instituţii şi actori din România şi din
(2013). Proiectul global, coordonat de străinătate din acest domeniu (Ambasade,
ONU/UNESCO (cf. www.light2015.org), Asociaţii profesionale, intelectuali,
a reunit până acum participanţi din mai cercetători, proiectanţi, producători, artişti
mult de 85 de ţări şi peste 100 din cele ş.a.m.d.), au ales Sibiul pentru a propune
mai înalte şi mai prestigioase asociaţii publicului acest unic eveniment de
internaţionale de ştiinţă, nenumărate anvergură din România.
societăţi academice sau profesionale Programul se doreşte în întregime
naţionale, precum şi o serie de producători trans-disciplinar şi va cuprinde, într-o
şi factori de decizie. Sub deviza “Lumina singură săptămână (7-12 septembrie) şase
este mijlocul prin care fiinţele umane expoziţii (două la Biblioteca Astra, două la Internaţională (ILA, cu peste 200 de projection mapping-ul 3D a devenit
se recunosc intre ele însele precum şi Muzeul Astra – Casa Artelor, una la Muzeul membri din 39 de ţări, având sediul la foarte popular în ţările occidentale, dar
locul lor în Univers”, scopul principal Astra – Secţia în aer liber şi în spaţiul de Geneva – Elveţia) împreună cu Comisia şi în America şi Asia, culmea fiind atinsă
al programului internaţional este de a onoare al Primăriei Sibiu), cinci spectacole Naţională Română pentru Iluminat (CNRI, la Festival des Lumières din Lyon care
asigura la nivel mondial o conştientizare în aer liber (două în Piaţa Mare şi trei la cu sediul la Universitatea Politehnică atrage anual cca. 2 milioane de vizitatori,
necesară a rolului central al luminii, Muzeul Astra – Secţia în aer liber) şi trei Bucureşti) şi Asociaţia Română a timp de o săptămână. Această formă
în prezent şi în viitor, pentru noi toţi. congrese internaţionale majore deschise Producătorilor şi a Profesioniştilor de de eveniment este deosebit de plăcută
Programul va promova prezenţa şi rolul marelui public. Iluminat (ARI). deoarece se desprinde complet de
luminii în viaţă, ştiinţă şi cultură, precum Săptămâna este concepută şi Publicul va avea parte de un veritabil formele mai tradiţionale de proiecţie
şi importanţa tehnologiilor bazate pe gestionată de Asociaţia Lichnologica spectacol vizual, 8 proiecţii îmbinând sau spectacole de stradă, pe lângă faptul
elementele arhitecturale ale Muzeului că projection mapping-ul 3D atrage
Brukenthal cu animaţia video 3D, sunet şi întotdeauna un public numeros. Această
jocurile încântătoare de umbre şi lumini. tehnică face ca o clădire să se mişte, să
se transforme sau chiar să comunice, prin
Congrese peisaje suprarealiste şi prin proiectarea de
• ILA 5th GENERAL CONGRESS imagini pe obiecte. Iar efectul pe care îl
(International Lychnological Association) are asupra oamenilor este fantastic. Tehnic
• 10 septembrie, Good lighting, Bad vorbind, odată luate măsurile şi relieful
lighting. Challenges through times. clădirii care va servi drept “ecran”, proiecţia
International Conference day. Place: Thalia se adaptează reliefului natural al clădirii şi
Hall (National Opera), September 10th transformă aproape orice suprafaţă într-un
• Masă rotundă – Iluminatul şi spaţiul afişaj video dinamic. De fapt, proiectoarele
public urban. O discuţie, în premiera în de ultimă generaţie şi software-ul de
România, privind situaţia actuală (percepţia specialitate sunt folosite pentru a deforma
asupra iluminatului existent) şi perspectivele şi masca imaginea proiectată, pentru a o
integrării iluminatului în spaţiul public urban. face să se potrivească perfect pe ecrane
O abordare din punctul de vedere a actorilor neregulate. Rezultatul final este o instalaţie
implicaţii în viaţa oraşului. Evenimentul este de proiecţie dinamică, care transcende
organizat de Asociaţia Română de Iluminat orice fel de proiecţie video obişnuită.
– ARI şi Comitetul Naţional Român de La Sibiu, cele 2 echipe recunoscute
Iluminat - CNRI. din România vor intra în competiţie cu
8 echipe internaţionale selectate după
Competiţie de 3D Mapping concursul de proiecte. Aşadar, publicul
va asista la 10 “deconstruiri / reconstruiri
MAPPING COMPETITION PIAȚA MARE, / transformări” ale faţadelor Muzeului
VINERI 11 SEPTEMBRIE Brukenthal şi Casei Albastre, foarte diferite
8 ARTIȘTI, 8 ȚĂRI, 10 PROIECȚII în stil şi idee.
Încă de la începutul anilor 2000, chiar Coordonator: Arh. Ioan-Mihai Baba,
dacă este încă puţin cunoscut în România, CEO, VisualSkin (http://www.visualskin.ro)

28
EVENIMENT

Cu studii de Arhitectură la UT Cluj, Guerilla Lighting, a fost creat – printre prin luminile sale artificiale – inclusiv în - LVMEN EST OMEN: Art, history and
este singurul român premiat pe plan alte proiecte de mare succes mondial – creşterea numărului de cazuri de cancer la spirituality of artificial lighting
internaţional (Amsterdam, Florenta, de către Light Collective, care în ziua de sân datorită expunerii la lumină nocturnă, - Focul de la omul culegător la
Bontida) în realizarea de proiecţii 3D. Mihai azi gestionează doar cele mai importante precum şi despre o generaţie de copii moştenitorul darului lui Prometeu
va dirija atât selecţia pentru concursul evenimente bazate pe acest concept, crescuţi fără să ştie că există o bucăţică - Două Orașe
de proiecte, cât şi dosarul tehnic şi buna deoarece ideea a fost masiv preluată de de univers, dincolo, mai sus de cer. - La izvoarele luminii: iasca şi aprinderea
desfăşurare a evenimentului. În România, ONG-uri şi de Universităţi din UK şi din ţările Dispunând de astro-fotografii uimitoare şi focului
a surprins magia realizării sale pentru scandinave (cf. http://www.guerrillalighting. de o distribuţie compusă din câţiva dintre - Cea mai mare expoziţie de poze de
mapping Castelului Corvinilor în anul net), unde întotdeauna realizarea sa – cei mai mari oameni de ştiinţă, “The City meteori din România
2012, dar şi în multe alte ocazii. începând de la sate mici, până la cele mai Dark” este cea mai reuşită poveste despre - ZÂNĂ SAU DEMON? 2000 de ani de
mari oraşe -, a constituit prima ştire din poluarea luminoasă şi dispariţia stelelor lumină bună şi proastă.
Guerilla Lighting mass-media regională şi naţională. din universul nostru cotidian.
În cadrul săptămânii Lighting Sibiu, ATELIERE
GUERRILLA LIGHTING PIAȚA MARE, JOI avem onoarea de a găzdui – chiar în calitate Observator stelar Lighting Sibiu şi Echipa Muzeului Astra
10 SEPTEMBRIE, ora 20:00 CETĂȚENII de coordonatori – ambii co-fondatori şi Observator stelar: cei mai buni vă propune ateliere pentru tineri şi cei care
ILUMINEAZĂ ORAȘUL LOR! co-preşedinţi ai Light Collective. specialişti te vor învăţa baze pentru a te au rămas tineri în suflet: Iluminează-te
Conceptul de Guerrilla Lighting s-a Coordonatori: Ing. MsC. Martin Lupton, ajuta să apreciezi din plin cerul nopţii, în natural, ca acum 2000 de ani!
creat la începutul anului 2000, pentru a Ing. MsC. Sharon Stammers, co-fondatori, orice sezon, unde vrei tu! Creează lampa ta! La roată sau cu
promova design-ul iluminatului şi de a Light Collective 7-12 septembrie, fiecare seară, la matriţa!
crea o platforma interactivă şi în acelaşi Muzeul Astra, Dumbrava Creează combustibilul pentru lampa ta!
timp artistică şi plăcută, pentru a discuta Film Creează lumânarea ta de ceară aşa cum
problemele-cheie precum calitatea luminii, Cel mai premiat film despre lumină, EXPOZIȚII vrei tu!
poluarea luminii, deşeurile luminoase şi oraşe mari şi regăsirea cerului nopţii! Magia iluminatului şi a luminii în 6
dezvoltarea durabilă. Regizor Ian Cheney în persoană va expoziţii inedite, de la aprinderea focului la
Valoarea din spatele acestui exerciţiu prezenta filmul, în premieră pentru design contemporan! http://www.lightingsibiu.eu/
este participarea şi colaborarea marelui România!
public, atât a copiilor cât şi a adulţilor. Sub
îndrumarea unui conducător de echipă, Sibiu, 9 septembrie, Sala Thalia (Opera),
echipele vor crea modele de design de proiecţii la 19:00, 21:00 şi 23:00
iluminare cu ajutorul lanternelor de mare “The City Dark” este un documentar
putere (proiectoarele LED alimentate de la despre pierderea nopţii. Atunci când
baterie permiţând proiecţii care merg de la ajunge în New York City, plecând din
valuri de lumina la puncte mici de lumina mediul său rural din Maine, regizorul Ian
şi care sunt adaptate pentru proiecţii Cheney pune o întrebare simplă: – Avem
policrome cu un filtru special de gelule şi nevoie de stele?
sticlă). Deşi pare o manifestare spontană, Mergând din Brooklyn la Mauna Kea,
efectele de iluminare sunt atent planificate. la Paris şi apoi mai departe, el explorează
Instruiţi să fie într-o anumită poziţie la o ameninţarea asteroizilor-killer în Hawaii,
anumită distanţă de ţinta lor, echipele urmăreşte ţestoasele de incubaţie de-a
aprind simultan diferitele aspecte ale lungul coastei din Florida şi salvează
arhitecturii oraşului şi creează un spectacol păsările rănite de pe străzile din Chicago.
dramatic.”Aprinsul” clădirii este fotografiat Cheney dezvăluie multitudinea
şi apoi echipele trec la clădirea următoare. implicaţiilor unui pământ prea strălucitor

29
COMUNICAT DE PRESĂ

Primul VW Beetle echipat cu propulsie electrică


fabricată de Icpe a ieșit din laborator și se
pregătește de primul drum prin București

În ultimii ani, în toate ţările, trans- Acestea au fost prezentate în Româ-


portul urban ridică probleme specifi- nia în perioada 2002 - 2006 în cadrul di-
ce şi produce daune importante politi- verselor manifestări tehnico-ştiinţifice
ce, sociale şi de mediu: poluare, zgomot, organizate, cu care ocazie s-au efectuat
stres. De aceea, sunt încurajate activităţi prezentări, demonstraţii şi test-drive-uri.
de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică şi În activitatea de cercetare din do-
tehnologică, pentru a oferi un transport meniul vehiculelor electrice a fost pro-
curat şi eficient. Legile privind protecţia iectată şi testată ca prototip o serie de
mediului sunt îndreptate către limitarea sisteme de propulsie pentru vehicule
efectului de seră, iar România doreşte şi electrice uşoare.
trebuie să urmeze aceeaşi direcţie. Icpe - Departamentul Servomotoare
Cea mai bună soluţie pentru rezolva- oferă acţionări electrice de c.c. de înaltă
rea problemelor de poluare a mediului performanţă şi este în căutare de parte-
este vehiculul electric (EV), ca mijloc al- neri din diverse domenii în scopul reali-
ternativ de transport. De aceea, în ulti- zării de vehicule şi ambarcaţiuni cu pro-
mii douăzeci de ani, vehiculul electric a pulsie electrică cu diverse utilizări.
fost redescoperit. Din păcate, deşi avan- Icpe a prezentat în 5 august 2015 în- „Am ales VW Beetle ca platformă de În perioada 1-3 Octombrie 2015,
tajele şi beneficiile oferite pentru pro- cepând cu ora 10:00, într-un eveniment prezentare a echipamentelor noastre Icpe, AVER - „Asociația pentru promova-
tecţia mediului sunt majore, vehiculele dedicat presei ce a avut loc în Parcul So- în primul rând pentru a sensibiliza opi- rea vehiculelor electrice în România” și
electrice nu au reuşit încă să pătrundă lar Icpe, pachetul de soluții pentru mo- nia publică în ceea ce privește necesita- SSIcpe - „Societatea Științifică Icpe”, or-
pe piaţa de automobile şi să convingă bilitate electrică dezvoltat de echipa de tea unui transport ecologic, dar și pentru ganizează în „Parcul Solar Icpe” din Spla-
potenţialii utilizatori, datorită densităţii cercetare a Icpe. Principala componentă a demonstra că aproape orice automobil iul Unirii 313, o nouă ediție a EV 2015
de putere scăzute a surselor de energie este soluția inovativă de propulsie elec- poate fi echipat cu propulsie electrică.” a CONFERENCE & SHOW.
montate pe vehicule, costului ridicat al trică ce echipează demonstrativ un VW declarat dr. Viorel STANCIU - coordona- În prezent, Icpe este partener în mai
ansamblului şi inexistenţa infrastructu- Beetle fabricat în 1966. Acesta benefici- torul echipei de cercetare în domeniul multe proiecte europene de cerceta-
rii de reîncărcare a sursei de energie. Pe ază și de un sistem de control pentru în- mobilității electrice. re în domeniul mobilității electrice din
termen lung, soluţia pare a fi oferită de cărcarea bateriilor ce urmează a fi bre- De 50 de ani, Icpe s-a constituit în pro- care menționăm: Plus Moby, Free Moby,
pilele de combustie, iar pe termen scurt vetat. motorul implementării unor soluții privind Go4sem, Demotest EV, precum și în mai
mulţi experţi consideră vehiculele elec- A doua componentă importantă este mobilitatea electrică în România, atât prin multe proiecte naționale. Reprezentativ
trice hibride (HEV) ca fiind oportune. stația de încărcare pentru vehicule elec- cercetările întreprinse cât şi prin organiza- fiind proiectul SIMOPEL pe care echipa
Continuând cercetarea în domeniul trice de tip wall-box 230V-32A realizată rea de evenimente dedicate acestui do- Icpe îl coordonează și în cadrul căruia au
servomotoarelor, în scopul de a demon- în conformitate cu standardelor europe- meniu precum Conferința internațională fost dezvoltate sistemele de propulsie și
stra viabilitatea acestora în domeniul ve- ne ce poate fi alimentată de un sistem EV ajunsă la a 12-a ediție și EV SHOW - de control pentru încărcarea bateriilor.
hiculelor electrice, au fost realizate câte- independent de generare a energiei expoziție de vehicule electrice, compo-
va prototipuri de vehicule electrice: electrice - remorca fotovoltaică. nente și infrastructură specifică. www.icpe.ro

30
COMUNICAT DE PRESĂ

La Deta a fost lansat primul sistem de iluminat


stradal care foloseşte energie regenerabilă

Duminică, 2 august, în cadrul unei Curentul este produs cu ajutorul unor becuri eficiente în instituţiile publice, o Principalele efecte ale iluminatului pu-
conferinţe de presă nocturnă au fost panouri fotovoltaice, iar energia electri- campanie media corespunzătoare, blic asupra mediului sunt emisiile de gaze
aprinse pentru prima dată ledurile ali- că este înmagazinată într-o toate împreună vor spori gradul cu efect de seră, în mod obişnuit 30%
mentate cu energie solară! baterie. Dacă timp de de conştientizare a utilizării până la 50% din emisiile administraţiei pu-
Oraşul Deta, din judeţul Timiş, se mân- şapte zile soarele eficiente a energiei în blice locale, alte efecte de generare a ener-
dreşte cu o premieră în domeniul ilumina- este ascuns de rândul comunităţi- giei, de exemplu, poluarea aerului şi a apei,
tului stradal. Duminică, 2 august, a fost in- nori, alimenta- lor locale. Atrac- epuizarea rezervelor de energie finite, lu-
augurat primul sistem de iluminat public rea lămpilor ţiile turistice vor mina de dispersie (de exemplu, lumina
cu leduri alimentate cu energie solară. In- va trece au- atrage mai mul- nedorită în spaţiu privat), poluarea lumi-
vestiţia, care se ridică la peste 200.000 de tomat pe ve- ţi turişti în zone- noasă a cerului și reducerea vizibilităţii pe
euro a fost făcută din fonduri europene, chiul sistem, le transfrontalie- timpul nopţii.
prin proiectul GLOSS. astfel că ora- re protejate ceea Iluminatul public impune costuri sem-
Cincizeci de stâlpi obişnuiţi de ilumi- şul nu va rămâne ce va contribui la o nificative asupra autorităţilor locale. Cele
nat cu becuri clasice de 250 – 280 de wati fără iluminat pu- mai bună înţelegere a mai mari costuri sunt de obicei de operare,
au fost înlocuiţi la Deta cu un sistem care blic. semnificaţiei şi conserva- întreţinere şi costul de înlocuire.
foloseşte energie solară pentru ilumina- rea biodiversităţii natura- Iluminat public oferă un serviciu impor-
tul public. Investiţia a fost posibilă dato- Context le, la conştientizarea unui tant, furnizează pentru şoferi şi pietoni lu-
rită accesări de fonduri europene, mai Pentru a prospe- număr mai mare de cetăţeni mina suficientă pentru a putea identifica
precis datorită fondurilor obţinute prin ra industria turismului tre- despre rolul utilizării eficiente a pericolele şi pentru a se plasa în zona de
proiectul GLOSS (Green Lights for Safety buie să funcţioneze în medii energiei. siguranţă pe timp de noapte. Acesta ofe-
and Sustainability of Roads - Lumini verzi care rămân atractive pentru Necesitatea crescută de dez- ră, de asemenea, o serie de alte benefi-
pentru siguranţa şi durabilitatea drumuri- turişti. Desigur, condiţie prea- voltare durabilă, oraşe verzi şi cii, cum ar fi agrement şi redarea estetică
lor), în cadrul Programului IPA de Coope- labilă pentru acest lucru, este eco, reducerea bugetelor de în- a street scapes. Problema siguranţei face
rare Transfrontalieră România – Republi- o infrastructura rutiera buna, treţinere şi creşterea siguranţei şi de multe ori din iluminatul public o ches-
ca Serbia. Lucrările au costat 205.278,53 cu toate facilităţile, inclusiv ilumina- securităţii cetăţenilor fac presiuni asu- tiune de mare interes pentru localnici şi în-
euro, însă Primăria oraşului Deta estimea- tul străzilor. pra oraşelor pentru a găsi soluţii pentru treprinderi.
ză o economie de aproximativ 7% din Scopul proiectului este de a încuraja a reduce cheltuielile pe iluminatul public
consumul actual de energie electrică fo- utilizarea durabilă a energiei prin tehno- în acelaşi timp cu îmbunătăţirea conti-
losit pentru iluminatul stradal. Tehnologia logia eficientă și regenerabilă în ilumina- nuă a eficienţei iluminatului şi siguranţei
implementată la Deta este cea mai perfor- tul stradal, promovarea prin utilizarea de stradale. http://deta-varos-vrsac.eu/context/
mantă la ora actuală, noile lămpi cu leduri
fiind alimentate cu energie electrică pro-
dusă de panouri fotovoltaice prin utilizarea
energiei solare.
„Iată că ne-am atins încă un obiectiv în
cadrul acestui proiect şi mă refer la realiza-
rea lucrărilor de reabilitare a iluminatului din
Deta. Putem spune că oraşul Deta este cu
un pas înainte şi merge pe direcţia dezvoltă-
rii durabile acordând în acelaşi timp o aten-
ţie deosebită protecţiei mediului. Acest pro-
iect este aproape de final şi ne gândim deja
să depunem noi cereri de finanţare împreu-
nă cu partenerii noştri din Serbia, cu care am
lucrat excelent contribuind la dezvoltarea şi
modernizarea comunităţilor noastre” a de-
clarat Petru Roman, primarul oraşului Deta.
Proiectul GLOSS îşi propune moder-
nizarea sistemelor de iluminat public din
oraşele Vrsac şi Deta prin utilizarea ultime-
lor tehnologii de iluminare, inclusiv a sur-
selor de energie regenerabilă.

31
CONSIDERAŢII PRACTICE

PROTECȚIA INSTALAȚIILOR DE JOASĂ TENSIUNE


ÎMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR TRANZITORII

Dacă peste tensiunea nominală se


suprapune o supratensiune sau un im-
puls de tensiune apare așa numita su-
pratensiune tranzitorie caracterizată
prin:
- frontul de undă (măsurat în micro-
secunde)
- gradientul (măsurat în Kv/microse-
cunde) Efectele trăsnetului - impulsurile de tensiune de la cu- - conductoare aeriene orizontale
Curentul unui trăsnet este de înal- plarea/decuplarea unor baterii de con- - cușca lui Fara-
tă frecvență, el provocând următoare- densatoare. day (zabrele me-
le efecte: Supratensiuni tranzitorii de talice)
- efecte termice: creșterea tempera- frecvență industrială datorate unor - PDA (paratrăs-
turii la locul impactului până la punctul defecte de izolație fază/carcasă sau fază/ net cu dispozitiv de
de topire; pământ în rețelele cu neutru izolat sau amorsare)
- efecte electrodinamice: curentul de tratat prin impedanță. Dispozitive de
trăsnet circulând printr-un conductor pa- Supratensiuni tranzitorii cauza- protecție primară
Această supratensiune tranzitorie ralel cu alt conductor determină atrage- te de descărcări electrostatice. Apar se completează cu
determină apariția unor perturbații în rea sau respingerea (deformări mecanice); atunci când se acumulează sarcini elec- conductoarele de
rețelele electrice care afectează echi- - efect de combustie; trice care determină un câmp electro- coborâre, piesa de
pamentele electrice, provoacă radiații - supratensiuni tranzitorii în rețelele static însemnat. Dacă din anumite cauze separație și priza
electromagnetice și determină un im- electrice sau telefonice; o persoană intră în acest câmp electro- de pământ a cărui
puls de energie care poate distruge - ridicarea potențialului pământu- static, acumulează sarcini electrice și rezistență de dis-
echipamentele sau circuitele respective. lui la circulația curentului de trăsnet în apropiindu-se de un conductor, va apă- persie trebuie să fie
Supratensiunile tranzitorii pot fi ca- pământ. rea o descărcare electrică de câțiva am- de 10Ω dacă este
uzate de: peri cu un front de undă de câteva na- exclusiv pentru
- Supratensiuni tranzitorii de origi- Supratensiuni tranzitorii de nosecunde. Dacă această descărcare se instalația de paratrăsnet și de 1Ω daca
ne atmosferică care apar datorită trăs- comutație produce în apropierea unor echipamen- este comună cu instalația de protecție
netelor. În fiecare an loviturile de trăs- La schimbarea bruscă a condițiilor te electronice sau circuite electronice împotriva electrocutării.
net ating pământul cu o rată de 30 până de funcționare a unei rețele apar une- neprotejate acestea vor fi distruse. Normativul I7/2011, Cap. 6 tratea-
la 100 de lovituri pe secundă. Trăsne- le fenomene tranzitorii care determi- ză principiile generale de care trebuie
tul afectează transformatoarele electri- nă unde de tensiune de înaltă frecvență Protecția împotriva supratensiu- să se țină seama la realizarea instalațiilor
ce, contoarele de energie electrică, apa- sau amortizate, având un front lent iar nilor de protecție împotriva trăsnetelor apli-
ratele electrocasnice, și electronice din frecvența lor variind de la zeci de hertzi Protecția primară - paratrăsnetul, cate la proiectarea, instalarea inspecția
sectorul rezidențial și industrial, rețelele la sute de hertzi. Cauzele acestor supra- realizează o protecție împotriva lovituri- și mentenanța unei instalații de protecție
de telecomunicații, calculatoare, deter- tensiuni sunt: lor directe a trăsnetelor. Ele captează și împotriva trăsnetelor cât și măsurile de
mină erori în funcționarea automatelor - impulsurile de tensiune la de- conduc curentul de trăsnet la pământ. protecție împotriva vătămării ființelor vii
programabile și a sistemelor de reglare conectarea aparaturii de comutație Principiul de funcționare este bazat pe datorită tensiunilor de atingere și de pas.
automată. (siguranțe, intreruptoare); o structură metalică mai înaltă decât Protecția secundară realizează
În tabelul de mai jos se prezintă valo- - impulsurile de tensiune inductive obiectul (clădirea) de protejat. Există ur- protecția instalațiilor și echipamente-
rile furnizate de comisia tehnică 81 a CEI de la pornirea/oprirea unor motoare sau mătoarele tipuri de protecție primară: lor interioare împotriva supratensiunilor
referitoare la caracteristicile trăsnetului transformatoare; - tija Franklin tranzitorii datorate trăsnetelor, prin utili-
zarea descărcătoarelor.
Probabilitatea de Curentul de vârf Gradientul Durata totală Număr total de Descărcătoarele sunt dispozitive
producere[%] I [kA] S [kA/us] T [s] descărcări care limitează supratensiunile tranzitorii
și conduc curenții la pământ pentru a re-
95 7 9,1 0,001 1 duce amplitudinea supratensiunilor la o
valoare nepericuloasă pentru instalațiile
50 33 24 0,01 2 și echipamentele electrice. Ele conțin
elemente neliniare cum ar fi de exem-
5 85 65 1,1 6 plu varistoarele.

32
CONSIDERAŢII PRACTICE

Datele tehnice ale unui descărcător Pentru diagnosticul receptoare-


SPD (Surge Protection Device): lor ce urmează a fi protejate se poate
- In = curentul de descărcare nomi- folosi formula:
nal, reprezintă valoarea de vârf a impul- R=S+C+I
sului de curent având forma de undă de unde: R este riscul receptoarelor, S
8/20us care circulă prin descărcător; sensibilitatea echipamentului, C costul
iar I consecințele. S, C și I pot lua valo-
rile de la 1 la 3.
La diagnosticarea locului de montaj
al descărcătoarelor se folosește formula:
E = Ng (1 + LV + MV + d), unde:
Ng = densitatea loviturilor de trăsnet;
LV = lungimea în km a rețelelor elec-
trice de joasă tensiune ce alimentează
instalația;
MV = parametru care depinde de ca-
racteristicile rețelei de medie tensiune;
d = coeficient care ia în calcul locul
de amplasare al rețelelor de joasă tensi-
une și medie tensiune.

- Imax = este valoarea de vârf a cu- Alegerea capacității de scurge-


rentului cu o formă de undă de 8/20us; re a unui descărcător pentru o rețea
- Ic = este curentul de scurgere sau de joasă tensiune. Se pot realiza două
curentul de operare permanent, este protecții:
curentul care circulă prin descărcător - Protecția pe sosire;
în mod permanent când acesta este - Protecția secundară, necesară dacă
alimentat la tensiunea operațională de lungimea la care este situat echipa-
ținere Uc; mentul sensibil este situat la o distantă
- Iimp = curentul de impuls; mai mare de 30m fată de descărcătorul
- Un = tensiunea nominală; montat la sosire.
- Uc = tensiunea de ținere perma-
nentă;
- Up = tensiunea de protecție,
este un parametru care caracterizează
funcționarea descărcătorului prin limita-
rea tensiunii la bornele sale la o valoare
aleasă. Valorile comune pentru rețeaua
de 230/400V sunt: (1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 -
2 - 2,5)kV.

Alegerea unui dispozitiv de


protecție se face prin evaluarea riscu- Descărcătoarele de supratensiuni se
lui supratensiunilor pentru instalația de protejează printr-un întreruptor magne-
protejat. Ca principiu general la evalua- totermic automat care va avea capacita-
rea riscurilor supratensiunilor trebuie să tea de rupere compatibilă cu curentul
se țină seama de: de scurtcircuit din instalație.
- riscul ca zona să fie lovită de trăsnet;
- tipul de rețea de distribuție;
- topografia zonei;
- prezența unui conductor de para-
trăsnet;
- echipamentul ce urmează a fi pro-
tejat; Ing. Sorin MORANCEA
- supratensiunile de comutație. Melior Electro Energy Deva

33
ENGLISH
NUME DOMENIU
SECTION

Articles in brief

intelligent tools for measuring electrical parameters The main methods used to produce ferrofluids are:
from Testo allow users to perform their daily tasks mechanical method (colloidal grinding), building-
more easily, safely and efficiently than before. The new up electric process, thermal decomposition method,
ABB’s Top Innovations for 2015 Testo products provide innovative technology to allow chemical precipitation method.
Innovation comes in many forms. Sometimes technicians in the heating, ventilation, air conditioning From the point of view of magnetization,
it takes the shape of radical new concepts applied and refrigeration to work more efficiently than with materials can be divided according to their magnetic
to real-life problems, and at other times, it appears existing measurement solutions. susceptibility and permeability in three categories:
as new ways to utilize existing technologies. The new tools are extremely easy to use: these are Diamagnetic substances, which are characterized
Always striving to lead through innovation, ABB is intuitive, you get rid of unnecessary steps that needed by a negative magnetic susceptibility whose absolute
continuously advancing its product portfolio and to be taken before and offers the highest level of value is very small. From this group are: Ag, Au, Hg, Si,
developing technologies to better meet the changing security, being suitable for various applications. Ge, Pb, B, Be, Cu, As, Sb, Bi, S, water, alcohol and others.
needs of its customers. Five ranges of products for all important Paramagnetic substances are characterized by a
YuMi®, creating an automated future measurement tasks positive magnetic susceptibility whose value varies
ABB’s new dual-arm robot – YuMi – is the world’s Testo launches a total of five product lines to with temperature after Curie’s law. From this group
first truly collaborative robot designed for a new era measure all important parameters of electrical systems. are: Al, Ba, Na, Mg, Ca, Ti, Yr, V, Nb, Ta, W, C, oxygen, air
of industrial automation. The robot is inherently safe, These include a digital multimeter in three versions, and others.
allowing for barrier-free collaboration with humans in which automatically recognizes the parameters Ferromagnetic substances, are characterized by
a more productive, side-by-side working environment. measured and can be operated safer using functional a very high magnetic susceptibility. Fe, Ni, Co and
YuMi’s control software, precision and innovative buttons than using rotating selector present to other their alloys are ferromagnetic. Ferromagnetism,
design are key to its operation. To further enhance instruments. Three models of clamp meter with a which enjoys the largest number of applications,
safety, it has lightweight components padding to unique clamping mechanism for measuring cables in develop within a limited range of temperatures to the
absorb energy upon impact, and eliminates pinch inaccessible places. The new line of tools also includes point above which ferromagnetic materials become
points. two current / voltage testers, which meet the latest paramagnetic.
Designed for small-parts assembly, ABB’s dual- requirements of a voltage tester which automatically The article also discusses: Intensive direct current
arm robot meets the ever-changing production selects the measured parameter eliminating the risk measurement using direct current transformers;
requirements of the consumer electronics industry, of any errors. The range includes three voltage testers Intensive direct current measurement using ferrofluids
but can be used in any process with similar delicate equipped with an LED display that can be read from kilo ammeter; Ferrofluids kilo ammeter and capacitive
demands. any position and a non-contact voltage tester with an gauge.
The name YuMi is derived from “you” and “me” – interference filter caused by high frequencies.
implying robot and human partnership. The dual-arm The article presents testo 760 - the first automatic Low Voltage Installations Protection from
robot was introduced to the market at the Hanover multimeter; testo 770 - pinch cables without Transient Overvoltage
Fair in Germany in April 2015. touching them; testo 755 - first voltage tester with Author: Ing. Sorin MORANCEA
current measurement; testo 750 - voltage tester Melior Electro Energy Deva
with multilateral LED screen; testo 745 - non-contact If rated voltage is superimposed an over voltage
voltage tester with Low pas filter. or potential pulse, appears the so-called transient
overvoltage which is characterized by:
Ferrofluids and Their Use in Direct Current - wave front (measured in microseconds)
Testo Technology Sets New Standard for Measurement - gradient (measured in kV / microsecond)
Measuring Electrical Parameters Author: Ing. Sorin MORANCEA This transient overvoltage causes disturbances in
Electrical measurement technology. Reinvented Melior Electro Energy Deva electrical networks affecting electrical equipments,
Testo, the expert in measurement technology Ferrofluids or magnetic liquids are dispersions of causing electromagnetic radiation and causes a boost
is expanding its range of equipments and now magnetic particles in a liquid base. Obtained for the of energy that can destroy equipment or conduits.
manufactures measuring instruments for electrical first time by researchers at NASA in the 60, ferrofluids Transient overvoltages can be caused by lightning
parameters. The internationally successful company are gaining more ground with many practical strokes, which affect electrical transformers, electricity
is revolutionizing the global market through a unique applications. meters, appliances and electronics in the residential
technology and greater ease of use. The article discusses ferrofluids behavior in terms of: and industrial sectors, telecommunication, computers,
After an intensive research and development work mechanically and chemically: behaves as base liquid; cause errors in the operation of PLCs and automatic
Testo has reached the target: first range of instruments electricity: keep the liquid core properties; magnetic: control systems.
for measuring electrical parameters fall in production. are soft magnetic materials having a supermagnetic The article discusses lightning strokes effects,
With these innovative tools not only the company behavior, responding almost instantly to applying a protection to transient overvoltage - lightning
enters a previously uncharted territory but also magnetic field, through flow. conductor, lightning arresters. Choosing a protection
sets new standards in this area. This is because the

34
NUME
ENGLISH
DOMENIU
SECTION

device is made by overvoltage assessment for plant waste electrical and electronic equipment and 7 tons
protection. of batteries and accumulators. China is Building a Massive Solar Plant in the
Besides existing competition categories: drawing Gobi Desert
Feed-in Tariff in Romania competition, essays, projects by age and waste Plans are underway for China’s first large-scale
The countdown has started! collection competition between schools, edition commercial solar plant, designed to eventually supply
After several years of growth and innovation, the number four has brought another 2 levels: stories electricity for approximately one million households
PV Industry is facing another challenging period, with and „Get involved!“ - a category that encourages in Qinghai province. It’s a concentrating solar power
shifting market dynamics from large scale projects to volunteering on prevention in the community. (CSP) system, which uses a vast array of mirrors spread
small and medium systems. However, the absolute novelty of this year’s across 2,550 hectares (6,300 acres) in the Gobi desert
Romania has been one of the most dynamic campaign, was to create Baterel catalog. Based on to send thermal energy into a small, focused area.
markets in the last years as regards renewable energy the principle of „every good must be rewarded and The plant is being jointly developed by BrightSource
and it has a huge potential in the PV market. Our encouraged“ all students who were involved in the Energy, based in Oakland, California, and Shanghai
country added almost 1 MW of new photovoltaic campaign, collecting waste electrical and / or used Electric Group. The project’s first phase, involving two
capacity in the last eight months, despite the change batteries and have accumulated a number of points, 135 megawatt solar towers - enough energy for about
of the support scheme for green energy producers. no matter how small, were able to choose prizes from half a million homes, according to BrightSource (pdf ).
The Law on Renewable Energy Sources adopted in the catalog. In total, over 3,000 children were awarded There will eventually be six towers.
June 2015 provides opportunities for the development with special products in the Baterel catalog. BrightSource is also a partner in the world’s largest
of solar energy photovoltaic in Romania. This is the „Baterel and Non-E World“ campaign is a campaign CSP plant, in California’s Mojave desert, which can
time when Romania’s PV market can grow even more. of environmental education and awareness regarding generate up to 392 megawatts.
Legislation (mainly law 122/2015) on regulated the harmful effect on the environment and human Called Delingha, the colossal facility will spread
tariff for small renewable players, feed-in tariff, opens health of general waste and electrical waste and out across 25 km² (6,300 acres) of vacant land in
new opportunities for small projects, including PV old batteries in particular. The main objective of this the country’s Qinghai province, and will feature six
and is expected to enter into force latest October project is to involve students with the coordinating huge solar towers hooked up to an array of solar
2015. The support scheme will be approved for teachers to develop and implement an effective mirrors. „Its designed heat storage is 15 hours, thus,
projects less than 500 KW. The remaining time program of selective collection in schools in Romania. it can guarantee stable, continual power generation,“
should be used to organize administrative, technical, During the campaign, the Environ Association has Qinghai Solar-Thermal Power Group board chair, Wu
fiscal and methodological aspects associated with developed a series of informational materials through Longyi, told the press.
the conditions of investments and operation of PV which ecological message is delivered in an attractive By 2014, the country’s solar power capacity
systems. In order to secure a positive perception of manner so as to be retained easily and applied in was 28.05 gigawatts - 400 times more than 2005
solar energy photovoltaic, it is crucial to ensure the everyday life: children’s books, manual for teachers, - and there are plans to increase this to around 100
proper installation of PV systems with the use of high- and interactive videos. gigawatts by 2020.
quality components.
All these aspects, such as procedures for the The First VW Beetle Equipped with Electric Renewable Power Plants of Over EUR 100 M to
various stages of PV systems investment process Propulsion Manufactured by Icpe is out of the Start Operating in Romania Soon
and the introduction of a quality mark for installation Laboratory and is Preparing the First Trip Around More renewable power plants of over EUR 100
companies, will be among the topics discussed during Bucharest million investments and with 60 MW installed
the 7th International Conference - Solar Energy in Icpe – Romania’s traditional Electrotechnical capacity will be put into service in the coming period
Romania. Research and Planning Institute celebrates 65 years in Romania.
Thanks to active participation, the conference of existence by introducing its first car powered by “In the forthcoming period, 40 MW of wind projects
participants will be able to take part in creating and electric propulsion. (CEE Babadag 3-30 MW and CEE Casimcea 1-10 MW),
promoting good practices connected to the PV The electric car, a VW Beetle produced in 1966, has 18 MW of photovoltaic power plant (CEF Onesti ), 15
systems installation. an adapted 22-kW and 33-hp electric engine. These MW biomass power plants (CEB Reci) are going to be
The 7th International Conference - Solar Energy technical specifications are similar to those of the connected to Transelectrica’s Electric Transportation
in Romania will be held at the Palace Hall in original one. The electric engine also includes a battery Network (TEN), the national carrier informs, at the
Bucharest, Romania, on November 19th, 2015, as charging control system which will be patented. request of Mediafax, wall-street.ro informs.
part of RENEXPO’s® 8th Energy+Efficiency Fair and The electric mobility package of Icpe also provides At April 1, the overall installed power totaled 22.308
Conferences. a photovoltaic-trailer: a CEE 230V-32A-wall box MW, out of which: hydro 6.376 MW (28,5 percent), coal
The trade fair is supported by the Ministry of charging station for electric vehicles powered by an 5.718 MW (25,6 percent), hydrocarbons 4.539 MW
Energy, Small and Medium Enterprises and the independent power generation system. (20,3 percent), wind 2.953 MW (13,2 percent), nuclear
Business Environment and sponsored by Fronius The photovoltaic-trailers will be put up for sale in a 1.413 MW (6,3 percent), solar 1.208 MW (5,4 percent),
International GmbH. few weeks, as an optimal solution for the authorities biomass 100 MW (0,45 percent) and geothermal 0,05
(local administration, Romanian National Company of MW.
Motorways and National Roads, etc.), the managers of The electric power production in 2014 was
industrial or businesses parks and for small farms, in estimated at 60.6 TWh, 11.3 percent more compared
off-grid regions. to previous year, when it achieved 54.4 TWh.
This way a new chapter opens in the Romanian According to the Development Plan of Electricity
research and development regarding electromobility. Transmission Network for 2014-2023, made by
The work in this field was started five years ago by Transelectrica, the production could reach 68 TWh in
Over 3,500 Students, Winners in the Fourth eng. Ionel Popa, who homologated the first Romanian 2018 and 77.4 TWh in 2023.
Edition of „Baterel and Non-E World“ Campaign electric vehicle – the Eltcit XP – an Oltcit equipped Around 10 percent of the greenhouse gases emitted
„Baterel and Non-E World“ campaign, a traditional with an electric engine. worldwide in 2012 come from the European Union.
project conducted by Environ Association in over 700 During 1-3 of October 2015, Icpe, AVER and SSIcpe For 2020, the EU has made a unilateral commitment
schools nationwide, has reached the end of the fourth organizes „ Icpe Solar Park „ in 313 Splaiul Unirii, a new to reduce overall greenhouse gas emissions from its
consecutive editions. edition of EV 2015 CONFERENCE & SHOW. 28 Member States by 20 percent compared to 1990
In total, more than 30,000 students from all At present, Icpe is partner in several European levels which is one of the headline targets of the EU
educational levels - primary, secondary and high research projects in the field of electric mobility such 2020 strategy.
schools and 2,000 teachers participated actively in the as: Plus Moby, Free Moby, Go4sem, Demotest EV and
edition 2014-2015 of campaign, collecting 30 tons of in several national projects.

35
ENGLISH
NUME DOMENIU
SECTION

efficient products to be brought to the market, and chemical industry, plastics industry, wood industry,
offers consumers the possibility to choose the best Horeca, It&C, telecommunications, renewable energy,
performing lamp for their needs. Furthermore, the and other tangential industries or fields.
postponement gives more time for the cost of LEDs The most important companies from Romania
to drop, saving consumers up to 100 Euros per lamp. and abroad are exhibiting the newest technology
From 1 September 2018 onwards, some non- with excellent exposure. Every year the event is the
directional mains-voltage halogen lamps (mainly the perfect meeting place for visitors and companies.
pear-shaped ones) will no longer be brought to the Thus, the event aims to provide the best solutions B2B,
market. to facilitate the exchange of information and create
14th Energy Investment and Regulation This decision does not affect the perfect business environment. Each exhibiting
Conference • directional halogen lamps, such as popular company presents its products and technical solutions,
October 5-6, 2015 Bucharest, Romania spotlights established on-site meetings, demonstrations and
The Conference is hosted by the Romanian Energy • halogen lamps often used in desk lamps and flood presentations of the most original and interactive.
Regulatory Authority, a founding member of ERRA. lights Visitors are active participants and have the chance
Romania-the host country of this year’s conference, The measures will not apply to products that are to sattle the needed contacts and find out the latest
plays an important role in the Southeast European already on the shelves in stores, but only to new news from the industry and the newest products.
region. 2015 is a year with lots of new challenges and products being offered for sale. At IEAS you can assist to numerous debates and
opportunities in the electricity and gas sectors such The postponement of the phase-out received presentation on electric and automation industries.
as new steps in deregulation of process, new gas favourable support from the majority of Member This year main topic are: Renewable energy
transport projects, implementation of network codes, States, as well as from consumer organisations. sources, Smart Grid, Energy savings in energy and
new requirements for transparency and integrity of Postponing the phase-out will bring more efficient trasport. Electric heating and electric car in the current
the markets, upcoming UN Climate Summit in Paris, products to the market, and give consumers the geostrategic context, Equipments safety, and many
etc. possibility to choose the best performing lamp for others.
The Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE) their needs. Workshop IEAS 2015, 8th of September 2015,
is a key pillar of ERRA organization, not only a founder Switching from an average halogen lamp to an 11:00 a.m., Parliament Palace – Nicolae Bălcescu Hall:
member but ANRE hosted the inaugural conference of energy efficient LED will already save approximately Bucharest on the route to Smart City - An interactive
ERRA in December 2000 in Bucharest. 115 Euros over the LED`s lifetime of up to 20 years, discussions platform that brings together state
This year the Conference again strives to focus and pay-back its cost within a year. This savings will and local public authorities, experts from several
on some of the burning issues of our industry. The increase further by 2018 with lower LED prices and a professional fields, NGOs, universities and the media.
program will start with the traditional introduction of better LED performance.
the host country, Romania. The session will introduce Everyone agrees that a maximum of around
the Status of the Energy Industry in Romania from 6,800 job losses in halogen lamp production are
the perspectives of the Energy Union Concept and inevitable and will happen irrespective of any policy
the Role of Romania as a Member State. Next, it intervention due to the arrival of LEDs. The phase-out
will examine some of the key conditions to attract of halogen lamps and faster market uptake of LEDs
investment in the energy sector. The following can help overcome some of these negative impacts Lumen! Past, Present & Future 2015
session is dedicated to the Liberalisation Process of by focusing on high value creation and employment 2015 will be the International Year of Light. Uniting
our Industry, in particular it will feature a discussion opportunities in the EU. Deferring the phase-out their forces, ILA and CNRI can propose a real trans-
on Effective and Balanced Regulatory Role during to 1 September 2018 gives manufacturers the time disciplinary congress, exhibitions and activities,
Market Building followed by a panel on Overcoming to create replacement jobs in these areas, while maintaining the usual congress days devoted to
Regulatory Challenges and Managing Regulatory supporting innovative companies in the EU providing technical papers of each organization but also having
Reform. novel lighting solutions based on LEDs. in common a past-present-future day with skilled
The second day of the Conference will present speakers able to introduce their field to the others and
issues of the Natural Gas Market and specific subjects IEAS 2015 - International Electric & Automation nice networking dinners.
of Energy Law and Energy Finance. The first session Show Congress information:
will include a panel discussion on Regional Market The 11th edition of International Electric & • ILA 5th GENERAL CONGRESS
Integration and the Impact of New Pipeline Projects Automation Show, IEAS - event dedicated to energy Founded in 2003, with members in 38 countries,
and Shale Gas on Domestic Market. The closing systems, electrical equipment and automation will the International Lychnological Association organizes
session will include experts of energy law and energy take place between 8 – 11 September 2015 at the each 3 years a general congress. 3 days, devoted to
finance. The audience will be involved into the panel Parliament Palace Bucharest. Ancient and Medieval lighting devices, will bring to
discussion through an interactive Q&A and poll IEAS is the main event dedicated to Romanian Sibiu more than a hundred scholars from around the
system. industries organized under the concept “Business world.
is Sharing” and offers to customers the best B2B • Good lighting, Bad lighting. Challenges through
Phase-out of Inefficient Lamps Postponed to 1 solutions, facilitates sharing information and creates times. International Conference day
September 2018 an attractive business. IEAS is a complex event that Place: Thalia Hall (National Opera), September 10th
On 17 April 2015, Member States agreed to the combines exhibition with conferences and workshops ILA and CNRI will bring to the public their most
Commission`s proposal to postpone the phase-out of in the same area for 4 days. skilled specialists to draw, in a single day, a diachronic
inefficient „D“-class halogen lamps by two years, to 1 The event will take place in the traditional location, and transdisciplinary conference about the different
September 2018. The vote was preceded by a thorough Bucharest, Parliament Palace, in Unirii, Take Ionescu, techniques and materials used for lighting through
review process open to the public, examining the best I.C.Bratianu and Nicolae Balcescu halls. the ages, their negative and positive aspects, their
way forward. Many stakeholders contributed actively The event is business to business and addresses economical weight in the societies as well as their
to this assessment, such as Members of the European to representatives from the fallowing industries and possible future rebirth in a troubled time of energy
Parliament, Member States authorities, the lighting areas: electrical and automation industry, energy crisis.
industry, consumer organisations and environmental industry, electrons and electrical engineering, • CNRI ROUND TABLE - Lighting and urban public
Non-Governmental Organisations. production and distribution of electricity, nuclear space.
The postponement received favourable support industry, construction, automotive, railway industry, • Workshop of the CNRI: Public Lighting Challenges.
from the majority of Member States, as well as from marine industry, aerospace industry, food and Impact on the citizens’ life, Sala Thalia, 11th September
consumer organisations, since it gives time for more beverage, petrochemical and metallurgical industry,

36
PREZENTARE
ENGLISH
COMPANIE
SECTION

The first official event was the Opening Ceremony Recognising that citizens must be at the core
held at UNESCO HQ in Paris over 19-20 January of the Energy Union, the Commission presents a
2015. This was the beginning of a year-long series of Communication on delivering a new deal for energy
activities all over the world. consumers, based on a three-pillar strategy:
1. helping consumers save money and energy
Transforming Europe’s Energy System - through better information;
Commission’s Energy Summer Package Leads the 2. giving consumers a wider choice of action when
About the International Year of Light (IYL Way choosing their participation at energy markets and
2015) As part of the Energy Union strategy, today the 3. maintaining the highest level of consumer
On 20 December 2013, the UN General Assembly Commission presented proposals to deliver a new protection.
68th Session proclaimed 2015 as the International deal for energy consumers, to launch a redesign of Consumers need to become just as well-informed
Year of Light and Light-based Technologies (IYL 2015). the European electricity market, to update energy and empowered as buyers and sellers on wholesale
In proclaiming an International Year focusing on efficiency labelling and to revise the EU Emissions markets through clearer billing and advertising
the topic of light science and its applications, the Trading System. The package is an important step rules, trustworthy price comparison tools and by
UN has recognized the importance of raising global towards implementing the Energy Union strategy leveraging their great bargaining power through
awareness about how light-based technologies with a forward looking climate change policy, collective schemes (such as collective switching and
promote sustainable development and provide launched as one of the political priorities of the energy cooperatives). Finally, consumers need to
solutions to global challenges in energy, education, Juncker Commission in February 2015. Proposals give be free to generate and consume their own energy
agriculture and health. Light plays a vital role in our prominence to the „energy efficiency first“ principle under fair conditions in order to save money, help the
daily lives and is an imperative cross-cutting discipline and put households and business consumers at the environment, and ensure security of supply.
of science in the 21st century. It has revolutionized heart of the European energy market. New energy market design
medicine, opened up international communication A European emissions Trading System fit for the The Energy Union strategy is designed to help
via the Internet, and continues to be central to linking future deliver our 2030 climate and energy targets and
cultural, economic and political aspects of the global The EU Emissions Trading System (ETS) is Europe’s make sure that the European Union becomes the
society. flagship tool for tackling climate change and to place world leader in renewable energy. Achieving these
IYL 2015 programs will promote improved public the EU on track towards a low-carbon economy. goals will require a fundamental transformation of
and political understanding of the central role of Today’s proposal sends a powerful signal to the Europe’s electricity system including the redesign of
light in the modern world while also celebrating international community in the run-up to the Paris the European electricity market.
noteworthy anniversaries in 2015—from the first climate summit. The proposal comes at a critical time The Communication launches a Public Consultation
studies of optics 1,000 years ago to discoveries in when other major players such as the G7 and China on what the new electricity market design should
optical communications that power the Internet have also shown their firm determination. look like in order to meet consumers’ expectations,
today. The Commission revised the Emissions Trading deliver real benefits from new technology, facilitate
This International Year will bring together many System to ensure that it remains the most efficient investments, notably in renewables and low carbon
different stakeholders including scientific societies and cost-effective way to cut emission in the generation; and recognise the interdependence of
and unions, educational institutions, technology decade to come. This is the first legislative step European Member States when it comes to energy
platforms, non-profit organizations and private sector towards implementing the EU’s commitment to security.
partners. reducing greenhouse gas emissions by at least 40% This should reap maximum benefits from cross-
„An International Year of Light is a tremendous domestically by 2030. Ambitious climate action creates border competition and allow decentralised electricity
opportunity to ensure that international policymakers business opportunities and opens up new markets for generation, including for self-consumption and
and stakeholders are made aware of the problem- innovation and the use of low-carbon technologies. support the emergence of innovative energy service
solving potential of light technology. We now have The proposed more targeted approach aims at companies.
a unique opportunity to raise global awareness of safeguarding the international competitiveness of
this.“, John Dudley, Chairman of the IYL 2015 Steering industry sectors that are at the greatest risk of seeing International Scientific Conference „Light and
Committee their production relocated outside the EU to less Photonics: Science and Technology“
IYL 2015 is endorsed by a number of international Green House Gas constrained jurisdictions as well Alecu Russo Bălți State University, Republic of
scientific unions and the International Council of as in pushing energy investment toward innovative Moldova; Faculty of Exact, Economic and Environment
Science, and has more than 100 partners from more and cleaner alternatives. Further, the Commission Sciences in collaboration with Academy of Sciences
than 85 countries. The International Year of Light would proposes that revenues from the emission trading are of Moldova; Moldovian Physical Society; Alexandru
not be possible without many sponsors and partners. used by Member States to finance actions to help third Ioan Cuza University of Iași, România; State University
IYL 2015 is endorsed and supported by hundreds of countries adapting to the impacts of climate change. of Moldova; State University of Tiraspol, Republic
other sponsors and collaborating partners. Energy efficiency label revision for more clarity of Moldova; Professional Association in Modern
Founding Partners of IYL 2015 are the American Energy efficiency first is a central principle of the Manufacturing Technologies ModTech, Iași, România
Institute of Physics (AIP), the American Physical Society Energy Union strategy because it is such an effective organized the International Scientific Conference
(APS), the Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), way to cut emissions, bring savings to consumers, Light and Photonics: Science and Technology
the European Physical Society (EPS), the Abdus Salam and reduce the EU’s fossil fuel import dependency. dedicated to International Year of Light and Light-
International Centre of Theoretical Physics (ICTP), the Since its introduction twenty years ago, the success based Technologies-2015 on 22nd May, 2015, Alecu
IEEE Photonics Society (IPS), the Institute of Physics of energy labelling has encouraged the development Russo Bălți State University, Pushkin, Bălți, Republic of
(IOP), Light: Science and Applications, the lightsources. of ever more energy efficient products. This has Moldova.
org International Network, 1001 Inventions, The resulted in the current label becoming too complex. Sections of the Conference:
Optical Society (OSA) and the International Society for The Commission proposes returning to the original A 1. Light and Photonics - Science
Optics and Photonics (SPIE). to G energy label scale, simpler and well understood 2. Light and Photonics - Technology
Patron Sponsors include Bosca, Royal Philips by consumers. The Commission’s proposed revision of 3. Light and Photonics - Teaching
Lighting, the International Association of Lighting the energy labelling directive ensures coherence and Thanks to participants and organizers, the
Designers (IALD), Thorlabs and UL. continuity and makes sure the consumers are able to conference has become a feast of science about light
Gold + associates include Axis Lighting, China make more informed choices that will help them save and light based technologies.
International Optoelectronic Expo (CIOE) and energy and money.
International Commission on Illumination (CIE) Empowering energy consumers

37
EVENIMENT - EXPO

International Electric & Automation Show,


IEAS - Smart Event in a Smart City!

Timp de 4 zile la Palatul Aproximativ 95 de companii din industria extreme și multe altele. Industria actuală reprezentanți ai autorităților publice
Parlamentului din București în de echipamente electrice și automatizări pune accentul pe eficiența energetică și centrale și locale, specialiști din diferite
cadrul International Electric & vor fi prezente la Palatul Parlamentului. pe soluțiile și metodele de combatere a domenii profesionale, ONG-uri, universități
Automation Show, IEAS, energia Una din surprizele plăcute ale ediției din poluării. și mass-media. Subiectele în discuție vor
electrică, automatizările industriale, acest an o reprezintă numărul mare al Evenimentul IEAS este un eveniment fi: „Proiecte Smart în Municipiul București:
tehnologiile și aplicațiile smart companiilor din străinătate, fiind prezente complex ce îmbină zona de expunere Centrul de Management Integrat pentru
destinate orașelor și industriei din companii din țări precum: Bulgaria, cu zona de conferințe, demonstrații și Situații de Urgență / Calea Victoriei - un
România vor fi reprezentate de peste Cehia, Italia, Germania, Polonia, Turcia și workshop-uri, dar și cu elemente de spațiu pentru bicicliști și pietoni“ alături
95 de companii din România și din Ungaria. Anul acesta IEAS s-a bucurat de show. În acest fel timpul petrecut în de proiectele smart realizate deja în
străinătate o promovare constantă către companiile cadrul evenimentului devine unul plăcut, următoarele orașe din lume: Ierusalim
Cea de-a 11-a ediție a IEAS, organizată din Europa prin intermediul partenerilor presărat cu evenimente de business. și Buenos Aires, Hamburg și Londra.
sub conceptul Smart City - un concept săi. Companiile străine sunt interesate La Palatul Parlamentului este Companiile invitate să prezinte, pentru
inovativ și de mare actualitate pentru să își deschidă filiale în România și să amenajată o zonă specială dedicată prima dată în România, proiecte realizate
România, va pune accentul pe își găsească distribuitori și parteneri workshop-urilor, în sala I. C. Brătianu, pe plan mondial, sunt companii renumite,
valorificarea resurselor firmelor din de încredere, acestea sunt atrase de unde 3M Romania, Asociația Română a precum Mer Group, Siemens și Swarco,
industrie și promovarea produselor și perspectivele bune de dezvoltare din Electricienilor, Actemium, Comarcond, autoare a unor proiecte de anvergură în
serviciilor smart pentru orașe. Smart City ultimii 2 ani. Devicehub.Net, Efden, Electrotel, marile orașe ale lumii.
la IEAS înseamnă: Energie Inteligentă, De asemenea, ediția curentă aduce Promod, , Sanco Grup, Scando Trading, Conferința va avea loc în sala Nicolae
Clădiri Inteligente, Tehnologii Inteligente, un număr mai mare de producători vor prezenta probleme și soluții pentru Bălcescu a Palatului Parlamentului și va
Transport Inteligent, Sisteme de locali care își prezintă echipamentele industrie, înglobând soluții smart începe la ora 11..
securitate inteligente. alături de numeroase produse și servicii pentru afaceri, soluții urbane pentru La eveniment sunt așteptați peste
Un oraș “smart” înseamnă un oraș de import. În continuare dominanta mangement și infrastructură, iluminat 3.500 de vizitatori specializați din toate
conectat în permanență la nevoile majoră o reprezintă importul de soluții smart, dar și tehnologii pentru celule industriile și sectoarele care se regăsesc
cetățenilor, dar mai ales la provocările și echipamente. Printre noutățile acestui de medie tensiune și soluții pentru în cadrul IEAS.
globale și poate fi descris ca unul dotat cu an amintim aplicațiile inovative dedicate transformatoarele de putere. IEAS 2015 se va desfășura sub sloganul
următoarele atribute: clădiri inteligente, orașelor, management-ului de trafic, De asemenea, în prima zi a „Smart Event in a Smart City” și va fi
mobilitate inteligentă, infrastructură automobile electrice, iluminatului evenimentului, 8 Septembrie, va avea loc evenimentul anului dedicat tehnologiilor
inteligentă, tehnologie inteligentă, inteligent, tehnologii fără fir pentru conferința cu numele „București pe ruta și industriei. IEAS rămâne partenerul de
energie inteligentă, cetățeni inteligenți, o mobilitate crescută, sisteme de Smart City“ această conferință plasează încredere pentru toți cei care activează
conducere și educație inteligente. Ediția automatizare industrială, contoarele Bucureștiul pe ruta smart și va constitui în industria de echipamente electrice și
din acest an își propune conștientizarea inteligente, cabluri rezistente în mediile o platformă de discuții interactive între automatizări.
conceptului de Smart City și promovarea
tehnologiilor inteligente. Smart City este
un concept foarte dinamic, un proces
de transformare continuă prin inovare
tehnologică, urbanistică și managerială,
un concept ce înglobează elemente ce
fac ca orașele să răspundă rapid cerințelor
noastre, ca locuitori.
Industria este într-o continuă mișcare
și dezvoltare, acest lucru putând fi
observat în prezent pe toate piețele,
fie că vorbim despre proiecte aflate în
derulare sau proiecte noi. Numeroase
companii de echipamente electrice,
automatizări sau furnizoare de energie
electrică au înțeles importanța deosebită
a prezenței lor în cadrul evenimentelor
specializate. 2015 a adus o piața mult
mai dinamică cu reveniri ale expozanților
din anii anteriori, dar și firme noi care au
ales anul acesta să fie prezente la IEAS.

38
IEAS - LISTĂ EXPOZANŢI

Evenimentul IEAS se va desfăşura între 8 şi 11 Septem-


brie a.c. în locaţia Palatului Parlamentului din Bucureşti.
IEAS are accesul liber, iar programul de vizitare este
următorul:
Marţi – Vineri, 8 – 11 Septembrie a.c.
între orele 10:00 – 18:00
Vineri, 11 Septembrie – 10:00 – 16:00

Pentru a ajunge la IEAS, accesul în Palatul Parlamentu-


lui se face dinspre Calea 13 Septembrie, intrarea E1 /
B3. Pe site-ul evenimentului puteţi găsi harta de acces
pentru detalii suplimentare.

Vă aşteptăm la IEAS 2015!


www.ieas.ro

Cu stimă,
Organizatorii DK EXPO.

ACTEMIUM FINDER POLYGON


AE&T TRADING GE TECH PROMOD
AEM GENERAL CABLE PS ELECTRIC
AGENDA CONSTRUCȚIILOR GERKON ELECTRO RADIO CONTROL SYSTEMS
AGIR GOLDEN LED REVOS
ALFA ENERG HAUFF TECHNIK RITTAL
APATOR HD HUNGARIA ROBOFUN
AREL HDL ROMANIA RONEXPRIM
ARTECNO HERMI ROXTEC
ASOCIAȚIA KNX IBC FOCUS – SAUTECH
AUTOMATICA IDEALL ELECTRIC SOLUTIONS SCANDO TRADING
BACHMANN ILME SpA SCHEINDER ELECTRIC
BARTEC SAFETY ENGINEERING INDUSTRIAL TRADING SCHLEMMER ROMANIA
BIBUS SES INFOMARK SCHRACK TECHNIK
CABUR IRIDIUM MOBILE SEBA KMT
CEMBRE KLEMSAN SGB – SMIT
COMET ELECTRONICS KO NEXT POLAND SIEMENS
CNR-CME KREATRON AUTOMATION SIV ELECTRO
CSATARI PLAST LAPP SOCOMEC
D’ENERGIE LISSCOM SWARCO
DeviceHub.net LOVATO TECHNO VOLT
EASY ENGINEERING LUXTEN TEHNICA INSTALAȚIILOR
EATON ELECTRIC MAKEL ELECTRONIC TEHNICĂ ȘI TEHNOLOGIE
EFDEN MY BUCHAREST GUIDE TEHNO WORLD
ELECTROTEL NATIONAL INSTRUMENTS TEHNOMARKET
ELKO-BIS NECOM TRANSFER MULTISORT
ELVAN NIKDIM ELEKTRONIK
EMKA JSC OptoLedMag VTREE
ENERGYNOMICS ORION GRUP WAGO
EPLAN OSE WEIDMULLER
ETI ROMANIA PEPPERL + FUCHS
EXCLUSIV IMPORT EXPORT PHOENIX CONTACT
39
NUME- PLAN
IEAS DOMENIU
EXPO

40
IEAS
NUME
- PLAN
DOMENIU
EXPO

41
NUME- PLAN
IEAS DOMENIU
EXPO

42
IEAS
NUME
- PLAN
DOMENIU
EXPO

43