Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ

MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL ORGANIZAŢIEI

COMPETIVITATEA ÎN MEDIUL DE
AFACERI
STUDIU DE CAZ
S.C. EL STUDIO TRENDLINE S.R.L

STUDENTI:
Vişa Ancuţa-Denisa
Mocanu Raluca-Mihaela

BUCUREŞTI
2019
Într-o economie de piaţǎ funcţionalǎ, firmele concureazǎ între ele pentru a-şi extinde
aria clienţilor. Concurenţa în sine reprezintǎ un stimulent pentru companii, încurajându-le sǎ
acţioneze la potenţial maxim pentru a produce bunuri şi furniza servicii de cea mai înaltǎ
calitate şi la cel mai mic preţ. Concurenţa impulsioneazǎ spiritul antreprenorial şi intrǎrile de
noi firme pe piaţǎ, recompensând companiile eficiente şi sancţionându-le pe cele ineficiente.
În condiţii ideale de piaţǎ companiile reacţioneazǎ rapid şi flexibil faţǎ de noii intraţi şi la
modificǎrile ce apar în structura cererii.

Intrarea unor noi competitori pe piaţǎ determinǎ adaptǎri în strategia firmelor


existente. Capacitatea companiilor existente de a-şi ajusta poziţia faţǎ de noii intraţi în piaţǎ şi
viteza cu care se realizeazǎ aceste modificǎri strategice sunt indicatori ai eficienţei şi
competitivitǎţii unei firme. Astfel, concurenţa reprezintǎ un factor determinant al
competitivitǎţii.

Într-un sens larg, concurenţa poate fi privitǎ ca „o luptǎ în urma cǎreia cel mai bine
pregǎtit supravieţuieşte.” Confruntaţi cu o concurenţǎ acerbǎ şi urmǎrind obţinerea unui profit
cât mai mare, actorii deja existenţi în piaţǎ sunt uneori tentaţi sǎ distorsioneze concurenţa
pentru a-şi consolida şi, ulterior, abuza de puterea lor de piaţǎ. În aceste condiţii este necesarǎ
intervenţia autoritǎţilor pentru a asigura dezvoltarea unui mediu concurenţial sǎnǎtos.

În mod tradiţional, competitivitatea se fundamenta doar pe raportul dintre costuri şi


preţuri. În prezent, se impune realizarea unei distincţii între competitivitatea staticǎ şi cea
dinamicǎ.
În privinţa competitivitǎţii statice, accentul cade asupra concurenţei prin preţ,
firmele bazându-se pe costul redus al forţei de muncǎ şi al resurselor. În aceste condiţii,
competitivitatea poate fi pǎstratǎ prin menţinerea sau reducerea costurilor de producţie.

Competitivitatea dinamicǎ este asociatǎ cu caracterul fluctuant al mediului


concurenţial, care pune accent nu doar pe relaţia dintre costuri şi preţuri, dar şi pe
capacitatea firmelor de a învǎţa, de a se adapta rapid la condiţiile pieţei şi de a inova. În
acest context, competitivitatea este definitǎ ca reprezentând capacitatea firmelor de a-şi
moderniza permanent facilitǎţile tehnologice1 pentru a produce bunuri şi furniza servicii
capabile sǎ concureze pe plan internaţional.

Datoritǎ globalizǎrii şi liberalizǎrii, graniţele dintre pieţele naţionale şi cele


internaţionale au devenit din ce în ce mai vagi, dispǎrând astfel distincţia dintre
competitivitatea naţionalǎ şi cea internaţionalǎ. Aceastǎ dispariţie a graniţelor a avut în
primul rând implicaţii asupra întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), care nu au mai fost
izolate de concurenţa internaţionalǎ prin intermediul demarcaţiilor naţionale.

1
Noţiunea de tehnologie include atât capacitǎţile fizice (calculatoare, echipamente, utilaje etc.), dar
şi know-how, strategii de dezvoltare, strategii de marketing, abilitǎţi manageriale şi organizatorice
etc.

2
În aceste condiţii, companii competitive pe plan intern, dar care au însǎ o
capacitate redusǎ de a se adapta schimbǎrilor ce apar în piaţǎ, se confruntǎ, dupǎ
deschiderea pieţelor, de o concurenţǎ acerbǎ din partea unor competitori internaţionali.
De aceea, pentru România a fost foarte important sǎ-şi alinieze legislaţia în materie de
concurenţǎ cu acquis-ul, dar mai ales sǎ aplice aceste reguli armonizate înainte de
finalizarea negocierilor la capitolul de concurenţǎ (decembrie 2004).

De asemenea, pe pieţe aflate într-un stadiu mai puţin avansat de dezvoltare,


inovarea este privitǎ cu o anumitǎ reticenţǎ, datoritǎ riscurilor şi costurilor ridicate pe
care le implicǎ. În acest context, politica de concurenţǎ, prin instrumente adecvate de
ajutor de stat, poate interveni şi încuraja firmele existente sǎ recurgǎ la cercetare şi
dezvoltare, sporind gradul de adaptabilitate al acestor companii la fluctuaţiile pieţei.

Variaţiile ce apar în piaţǎ implicǎ şi modificarea modului în care firmele îşi


organizeazǎ activitǎţile de producţie, marketing şi distribuţie la nivel naţional şi
internaţional. Astfel, pentru a se adapta şi rǎmâne competitive, numeroase companii
recurg la cooperǎri cu alte firme pentru a avea un acces mai bun la noi tehnologii sau
intra în reţele de producţie pentru a dobândi know-how-ul de care au nevoie.

Fuziunile şi achiziţiile reprezintǎ o formǎ des întâlnitǎ de cooperare inter-


companii şi totodatǎ un mecanism la care firmele apeleazǎ pentru a face faţǎ concurenţei
din partea noilor competitori. Globalizarea, presiunea pieţei de capital şi dezvoltarea
exponenţialǎ a infrastructurii tehnologice a determinat consolidarea globalǎ a numeroase
sectoare. Dintre sectoarele în care acest trend de consolidare este evident amintim:
serviciile bancare şi financiare, industria petrolierǎ, transporturile aeriene,
telecomunicaţiile, industria chimicǎ şi cea auto. În aceste sectoare, consolidarea a fǎcut
ca, de regulǎ, cei mai importanţi trei actori sǎ acopere aproximativ 70-80% din piaţǎ.

Deşi o concentrare mare a pieţei nu echivaleazǎ în mod necesar cu o lipsǎ a


concurenţei şi nu întotdeauna are un impact negativ asupra performanţelor economice,
aceastǎ dezvoltare ar putea încuraja comportamentele anticoncurenţiale.

3
S.C. EL STUDIO TRENDLINE S.R.L

1. Scurtã prezentare
Istoria Grupului El Studio începe în anul 2005, odată cu deschiderea primului salon,
în zona Floreasca, urmat în anul 2009 de cel de-al doilea salon, situat în zona Timpuri Noi.
Anul 2012 aduce un nou salon în Grupul El Studio, deschis pe bulevardul Lacul Tei. Din
dorința de a excela, în anul 2013 am deschis o nouă locație pe Calea Moșilor, iar în 2014 a
apărut salonul numărul 5, în zona Unirii. În anul 2015 s-a deschis salonul numărul 6 din
Grupul El Studio, în zona Lujerului. Din 2016, va așteptăm cu drag în cel de-al șaptelea
salon, în zona 13 Septembrie.
Grupul El Studio reprezintă unul dintre conceptele de succes în domeniul
înfrumusețării. Anul 2017 este dedicat consolidării poziției ocupate de acest grup pe piață
bucureșteană a înfrumusețării prin deschiderea salonului din Bd. Titulescu, dar și prin
extinderea portofoliului de servicii și produse existent.
În cel de-al 14-lea an de experiență, grupul de Saloane El Studio deschide un nou
salon de înfrumusețare în București - El Studio Mihalache - situat într-o zona centrală și plină
de viață. Astfel, ne dorim că toți clienții noștri să beneficieze de cel mai bun raport calitate-
preț și de servicii premium.

2. Misiune
Misiunea noastră este să considerăm clienții noștri drept oaspeți de seamă, pe care îi
întâmpinăm cu un zâmbet, îi răsfățăm, îi ascultăm și le oferim serviciile la standardele la care
ei se așteaptă. Frumusețea vine din exterior, atâta timp cât clientul nostru își vede frumusețea.
Misiunea noastră este să ii facem pe mai frumoși, să se uite la propria reflexie în oglindă că și
să se bucure de imaginea lor, de cum arată, cum se simt și de ceea ce sunt.

Clienții noștri vor primi întotdeauna serviciile potrivit standardelor solicitate de ei și


promise de noi. Noi ne mulăm serviciile pe pretențiile clienților, ci nu invers.
Că să avem clienți fericiți, colectivul saloanelor de înfrumusețare El Studio înțelege să vină
în întâmpinarea acestora cu produse exclusiviste și personal care să le transpună imaginea în
realitate prin profesionalismul lor. Nu vindem o imagine standard la pachet, ci prestăm
servicii de înfrumusețare personalizate, fără grabă, care să aducă plus experiență și calitate
în viață fiecărui client care a ales El Studio.

3. Viziune

O condiție esențială a succesului este echipa puternică de lângă ține. Acest lucru este
dificil de obținut și în cele mai multe cazuri trebuie să te lupți pentru a o avea. Încrederea,
puterea exemplului și muncă în echipa sunt ingredientele vitale pentru construcția unei
organizații eficiente. Grupul EL Studio a fost conturat pe câteva idei fundamentale: respect,

4
calitate, stabilitate. Adăugați pasiune, comunicare și profesionalism și veți obține echipa EL
Studio Style.

Astfel, ne dorim ca toţi clieţii noştri sã beneficieze de cel mai bun raport calitate-preţ
şi de servicii premium.
Managementul companiei are un plan ambiţios de dezvoltare pentru anii urmãtori,
plan care va implica un numãr de 10 saloane El Studio deschise pânã în anul 2020.

4. Valori
• CALITATE: ne străduim să oferim servicii de cea mai bună calitate
• RESPECT: avem respect față de clienții noștri
• PROFESIONALISM: tratăm orice dorința a clienților cu maxim profesionalism
• UNITATE: suntem o echipa unită, muncim împreună
• PASIUNE: facem cu pasiune ceea ce facem, căutăm să ne perfecționăm și să ne dezvoltăm
continuu
• PRIETENIE: încercăm să creăm o legătură de prietenie durabilă cu clienții noștri
• FERICIRE: un client fericit este un client care se va întoarce.

5
5. Analiza mediului intern şi extern

Puncte tari Puncte slabe


- Amplasarea saloanelor in zone centrale - datorită dotãrii şi personalului
- Calitatea şi varietatea serviciilor calificat, care se răsfrâng în
- Furnizori cunoscuţi pe piaţã calitatea serviciilor oferite, preţul
- Experienţã îndelungatã pe piaţã este puţin mai ridicat decât al
- Seminarii periodice de instruire a celorlalte saloane de

MEDIUL INTERN
personalului infrumuseţare
- Nivelul performant al dotãrilor - inexistenţa spaţiilor de parcare
- Se lucreazã numai cu produse
profesionale

Oportunitãţi Ameninţãri

- Numãrul în creştere de persoane - Concurenţa accentuatã - Prezenţa


care apelează la servicii de numeroaselor saloane din zonã

MEDIUL EXTERN
înfrumuseţare - Domeniul de activitate al societãţii
- Saloanele sunt amplasate la parterul este sensibil la factorii economici
blocurilor (dacã scade puterea de cumpãrare,
- în imediata apropiere se aflã clãdiri de printre primele lucruri la care o
birouri persoanã renunţã se aflã vizitele la un
salon de înfrumuseţare.

6
6. Declaraţia privind Destinaţia Strategicã

Firma S.C. EL STUDIO TRENDLINE S.R.L

 VA creşte anual cifra de afaceri


 PȂNĂ ȊN ANUL 2025
 ÎN SCOPUL de a creste cota de piata
 PRIN deschiderea de noi saloane
 PENTRU oferirea celor mai bune experienţe pt clienţi şi angajaţi
 FOLOSIND diversificarea ofertei de servicii, dezvoltarea de parteneriate cu firme de
training pentru angajaţi, eficienţã şi promptitudine

7
7. Harta strategiei

PERSPECTIVA Cresterea cifrei de afaceri

FINANCIARĂ

Cresterea
Cresterea gradului
numarului de clienti
de satisfactie al
PERSPECTIVA noi
clientilor
CLIENŢI

Reducerea timpilor Creşterea eficientizarii


de lucru timpilor de lucru

PERSPECTIVA

PROCESE INTERNE

Personal motivat si
PERSPECTIVA satisfacut

ȊNVĂŢARE ŞI CREŞTERE

Stimularea angajatilor
Trainuirea angajatilor
prin bonusuri
prin seminarii de
specialitate

8
PRINCIPALII COMPETITORI

 SALOANELE MAGIC
 SALOANELE WHY NOT -
 SALOANELE ABBATE
 SALOANELE GETT’S

AVANTAJE COMPETITIVE

 Notorietate
 Brand propriu
 Folosirea produselor profesionale
 Campanii permanente de promovare şi marketing
 Discount-uri şi promoţii
 Raport calitate-preţ
 Mediu ambiental
 Program în beneficiul clienţilor
 Consiliere corectã