Sunteți pe pagina 1din 2

Importanța duhovnicească a postului în scrierile Sfinților trei Ierarhi

Plan dizertație

1. Introducere
1.1 Postul și rugăciunea
1.2 Scopul Postului
1.3 Postul și ajunarea
1.4 Postul demonic
1.5 Cine este împotriva postului
1.6 Postul în Sfânta Scriptură
1.6.1 Postul în Vechiul Testament
1.6.2 Postul în Noul Testament
1.6.3 Postul în Creștinism
1.6.3.1 Postul Paștelui
1.6.3.2 Postul Nașterii Domnului
1.6.3.3 Postul Sfinților Apostoli
1.6.3.4 Postul Adormirii Maicii Domnului
2. Postul în omiliile sfintilor trei Ierahi
2.1 Vasile cel Mare
2.2 Grigorie de Nazianz
2.3 Ioan Gură de Aur
3. Concluzia
4. Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1990

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omiliile la Postul Mare, versiune românească îmbunătățită pornind
de la ediția tradusă și îngrijită de Episcopul Roman Melchisedec ( 1893), Ed. Anastasia, 1997

Ioan Gură de Aur, Sfântul, Omilii la Matei, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii
Ortodoxe Române, București, 1994

Vasile cel Mare, Sfântul, Omilii la Hexaemeron, Omilii la Psalmi, Omilii și cuvântări, traducere
de pr. D. Fecioru, Ed. Insitutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1986

Dumitru STĂNILOAE, Chipul nenuritor al lui Dumnezeu, Ed. Cristal, București, 1995
Simonopetritul MAKARIOS, Triodul explicat, Ed. Deisis, Sibiu, 2008

Daniel, Patriarhul B.O.R., Foame și sete după Dumnezeu- înțelesul și folosul postului, Ed.
Basilica, București, 2008

Nectarie de Eghina, Sfântul, Despre îngrijirea sufletului, traducere din neogreacă de Parascheva
Grigoriu, Ed. Sophia, București, 1907