Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială PO COD EDITIA I

„Rareș Vodă” PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PO 39 REVIZIA 0


Ploiești PRIVIND SOLUȚIONAREA PAG. 1/3
SESIZĂRILOR ȘI
RECLAMAȚIILOR

Școala Gimnazială „Rareș Vodă” Ploiești


Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii
Adresa: str. Vornicul Boldur, nr. 3, Ploiești
Tel/fax: 0244/575021
e-mail: scraresvoda@yahoo.com

PROCEDURA
OPERAȚIONALĂ
PRIVIND
SOLUȚIONAREA SESIZĂRILOR ȘI RECLAMAȚIILOR
COD PO 39
EX. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/ Numele și prenumele Funcția Data Semnătura
operațiunea
1 2 3 4 5
1.1. Elaborat/Revizie Prof. Ivan Ileana Responsabil CEAC 27.01.2014
13.11.2019
1.2. Verificat Prof. Dumitrache Ion Director 03.02.2014
1.3. Aprobat CA 11.02.2014

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale


Ediția/ Revizia în Componenta Modalitatea Data la care se aplică prevederile
cadrul ediției revizuită reviziei ediției sau reviziei ediției
1 2 3 4
2.1. Ediția 1 x 11.02.2014
2.2. Revizia 1 6 Actualizare 13.11.2019
2.3. Revizia 2
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PO 39 REVIZIA 0
Ploiești PRIVIND SOLUȚIONAREA PAG. 2/3
SESIZĂRILOR ȘI
RECLAMAȚIILOR

6.4. HG 585/2016
6.5. HG 599/2018
6.6. Ordin 600/2018
Școala Gimnazială PO COD EDITIA I
„Rareș Vodă” PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PO 39 REVIZIA 0
Ploiești PRIVIND SOLUȚIONAREA PAG. 3/3
SESIZĂRILOR ȘI
RECLAMAȚIILOR

S-ar putea să vă placă și