Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T.

Popa” Iaşi
Facultatea de Medicină
Disciplina de Igienă - Sănătatea Mediului

Subiecte examen
Sesiunea Ianuarie-februarie 2019

1. Consumul energetic al organismului: metabolismul bazal, acţiunea dinamică specifică,


activitatea musculară.
2. Proteinele: clasificare; rolul proteinelor în organism; clasificarea proteinelor după calitatea
lor; necesarul de proteine al organismului şi sursele alimentare.
3. Lipidele: clasificare; rolul lipidelor în organism; raţia de lipide şi efectul consumului
neadecvat, surse alimentare.
4. Glucidele: clasificare; rolul în organism şi efectele carenţei; sursele alimentare.
5. Fibrele alimentare: rolul în organism şi efectele consumului neadecvat; sursele alimentare.
6. Calciul: absorbţia; rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
7. Magneziul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
8. Potasiul: rolul în organism şi efectele consumului neadecvat; sursele alimentare.
9. Sodiul: rolul în organism şi efectele consumului neadecvat; sursele alimentare.
10. Clor: rolul în nutriţie, efectele carenţei, sursele alimentare.
11. Sulful: rolul în organism şi efectele carenţei; sursele alimentare.
12. Fosforul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
13. Fierul: absorbţia şi eliminarea; rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
14. Iodul: rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
15. Vitamina A: rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
16. Vitamina D: rolul în nutriţie şi efectele carenţei; sursele alimentare.
17. Vitamina E: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
18. Vitamina K: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare .
19. Vitamina B1: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
20. Vitamina B2: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
21. Vitamina B6: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
22. Vitamina B12: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
23. Vitamina C: rolul în nutriţie şi efectele carenţei, sursele alimentare.
24. Vitamina PP: rolul în nutriţie si efectele carentei, sursele alimentare.
25. Laptele și produsele lactate: compoziţia chimică şi valoarea nutritivă a laptelui de vacă,
produselor lactate si branzeturilor.
26. Carnea și preparatele din carne: compoziţia chimică şi valoarea nutritivă.
27. Peștele: compoziţia chimică şi valoarea nutritivă.
28. Ouăle: structura anatomică; compoziția chimică și valoarea nutritivă.
29. Grăsimile animale și vegetale: compoziția chimică și valoarea nutritivă.
30. Legumele: compoziţia chimică şi valoarea nutritiva.
31. Leguminoasele uscate: compoziţia chimică şi valoarea nutritiva.
32. Fructele: compoziţia chimică şi valoarea nutritivă.
33. Cerealele: structura bobului de grâu şi compoziţia chimică.
34. Făina de grâu: valoarea nutritivă a făinii cu diferite grade de extracţie.
35. Valoarea nutritiva a pâinii si a derivatelor de cereale.
36. Zahăr și produse zaharoase: compoziţia chimică şi valoarea nutritivă.
37. Aditivii alimentari: principii generale de folosire a aditivilor alimentari; criterii de calitate
pentru un aditiv alimentar .
38. Organisme modificate genetic: criticile OMG-urilor; sustinătorii OMG-urilor.
39. Calitatea igienică a produselor alimentare și sistemul HACCP: principiile HACCP; date
practice ale schemei de implementare a HACCP.
40. Influenţa asupra organismului a variaţiei presiunii parţiale a azotului.
41. Influenţa asupra organismului a variaţiei presiunii parţiale a oxigenului.
42. Influenţa asupra organismului a variaţiei presiunii parţiale a bioxidului de carbon.
43. Influenţa aeroionizării asupra organismului.
44. Presiunea atmosferică: influenţa variaţiei acesteia asupra organismului.
45. Poluarea aerului: surse de poluare.
46. Autopurificarea aerului: importanţa procesului şi factorii care intervin.
47. Poluanţi iritanţi: acţiunea cronică asupra organismului.
48. Poluanţii asfixianţi: acţiunea asupra organismului.
49. Poluanţii alergizanţi: tipuri şi acţiunea asupra organismului.
50. Poluarea aerului cu plumb şi cadmiu: efecte asupra organismului.
51. Poluarea aerului cu arsen şi mercur: efecte asupra organismului.
52. Poluanţi cancerigeni: tipuri şi acţiune asupra organismului.
53. Poluanţi fibrozanţi: tipuri şi acţiune asupra organismului.
54. Efecte indirecte ale poluării aerului: la scară planetară; la scară locală.
55. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării aerului cu substanţe chimice.
56. Contaminarea aerului: formele de existenţă ale germenilor.
57. Rolul aerului în răspândirea bolilor infecţioase: boli transmise pe calea aerului.
58. Contaminarea aerului: măsuri de combatere şi profilaxie.
59. Poluarea aerului: sursele de zgomot din mediul comunal şi acţiunea acestuia asupra
organismului.
60. Efectele specifice și nespecifice ale poluării sonore asupra organismului.
61. Sursele de apă potabilă şi caracteristicile lor.
62. Poluarea apei: sursele naturale şi artificiale (organizate şi neorganizate) - caracteristicile
lor.
63. Poluarea apei: procesul de autopurificare.
64. Boli bacteriene transmise prin apă.
65. Boli virale transmise prin apă.
66. Boli parazitare transmise prin apă.
67. Poluarea apei cu substanțe organice - intoxicaţia cu nitraţi pe calea apei.
68. Poluarea apei cu substanţe pesticide şi implicaţiile asupra sănătăţii.
69. Poluarea apei cu detergenţi şi implicaţiile asupra sănătăţii.
70. Poluarea apei cu substanţe cancerigene.
71. Efectele carenţei şi excesului de fluor din apă asupra organismului.
72. Efectele carenţei de iod din apă asupra organismului.
73. Substanţele minerale din apă şi bolile cardiovasculare.
74. Tratarea apei de suprafaţă în scop potabil: sedimentarea, filtrarea și dezinfecția apei cu clor.
75. Dezinfecția apei prin ozonizare, dezinfecţia fizică cu U.V., ultrasunete şi radiaţii ionizante.
76. Termoreglarea fizică a organismului.
77. Termoreglarea chimică a organismului.
78. Radiaţiile ultraviolete: efectele asupra organismului.
79. Radiaţiile infraroşii: efectele asupra organismului.
80. Radiaţiile ionizante: condiţii de expunere; efectele somatice precoce; efectele somatice
tardive; măsuri de protecție.
81. Locuinţa – amplasare, orientare, materiale de construcţie.
82. Solul: proprietăţile fizice; proprietăţile chimice şi biologice.
83. Poluarea solului cu substanţe chimice; poluarea solului cu agenţi biologici.
84. Tipuri de reziduuri solide şi nocivitatea lor.
85. Colectarea, transportul, neutralizarea reziduurilor solide.
86. Tipuri de reziduuri lichide.
87. Colectarea, transportul, neutralizarea reziduurilor lichide.
88. Reziduurile solide și lichide speciale.
89. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică a copiilor în vărstă de 0 – 3 ani.
90. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică a preşcolarului.
91. Dezvoltarea fizică şi neuropsihică a şcolarului.
92. Factorii care influenţează procesele de creştere şi dezvoltare: factorii endogeni -factori ce
ţin de organismul părinţilor (mama- starea de sănătate ; expunerea la acţiunea unor
factori nocivi din mediu; tata).
93. Factorii care influenţează procesele de creştere şi dezvoltare: factorii endogeni - factori ce
ţin de organismul produsului de concepţie (factorii genetici, endocrini şi metabolici).
94. Factorii care influenţează procesele de creştere şi dezvoltare: factorii exogeni - condiţiile
geoclimatice; mediul de provenienţă al familiei; condiţiile socio-economice;
alimentaţia; locuinţa; educaţia fizică; starea de sănătate şi poluarea.
95. Legile dezvoltării copiilor şi tinerilor.
96. Condiţiile igienico-sanitare ale şcolii.
97. Norme pentru durata activităţii şcolare şi pentru odihnă.
98. Factorii care influenţează capacitatea de muncă a elevilor. Oboseala scolara.
99. Caracteristicile generale ale perioadei de adolescenţă - schimbări fizice la fete.
100.Caracteristicile generale ale perioadei de adolescenţă - schimbări fizice la băieţi.
101.Caracteristicile generale ale perioadei de adolescenţă modificări psihice -dezvoltarea
conştiinţei de sine; negarea identităţii infantile, alegerea unei noi identităţi;
recunoaşterea socială a acesteia.
102.Caracteristicile generale ale perioadei de adolescenţă modificări sociale -părinţii, grupul de
prieteni.
103.Caracteristicile generale ale perioadei de adolescenţă - imaginea siluetei.