Sunteți pe pagina 1din 1

Recomandare

Studenta din cadrul Universității de Stat din Moldova,


Pe parcursul activității de voluntariat, s-a manifestat ca o persoană responsabilă,
având o pregătire teoretică bună. Aceasta și-a orientat activitatea spre desfășurarea
optima și realizarea corespunzătoare a obiectivelor practicii în cadrul instanței de
judecată, ceea ce a implicat în mod necesar participarea efectivă la elabora proiectul
de încheiere privind primirea în procedură, respingerea, restituirea sau scoaterea de pe
rol a cererii de chemare în judecată, a luat cunoștință cu modul de citare a
participanților la proces, precum și-a întocmit corespondența.
Practicanta de asemenea a asista la ședințele de judecată în pricinile civile,
însușind metodica de judecare a pricinilor de diferite categorii ce rezultă din raporturi
juridice civile, a făcut cunoștință cu echipamentul de înregistrare audio a şedinţelor
de judecată și de modul de întocmire a proceselor-verbale.
Astfel în baza observărilor sistematice, analizei activităților desfășurate, am
constatat caa dat dovadă de responsabilitate, punctualitate, perseverență în activitățile
sistematice; de un limbaj corect și accesibil profesiilor juridice fiind amabilă,
comunicabilă si politicoasă.
A dat dovadă de cunoștințe și de un interes deosebit în domeniul dat, respectînd
programul practicii și regulile interne ale instanței.
Pot afirma cu precizie că va fi un specialist bun, reușind să facă față tuturor
cerințelor înaintate unui jurist.

Judecătorul
Judecătoria Chișinău, sediul Mardari Ion