Sunteți pe pagina 1din 1

Data aplicării chestionarului : 13 - 24 sept.

2010
Educatoare: Bondar Eugenia; CHESTIONAR CĂTRE PĂRINŢI
Grupa ........

Numele şi prenumele copilului………………………...…………………….........................……………


Data naşterii..........................................................
Adresa : Str.......................................................................................Nr........Bl.......Sc........Ap.......Et.........
Numele tatălui........................................vârsta........ Numele mamei…......…………..............vârsta...... .
Pregătirea profesională (studii): tata......................................................................................................
mama.......................................................................................................
Ocupaţia şi locul de muncă actual:
Tata...................................................................................................................................................................
mama................................................................................................................................................................
Componenţa familiei :
Nr.copii...........Fete.................Băieţi.........al câtelea copil este.................................................................
Condiţii de locuit: Număr de camere ........baie........bucătărie.........
Copilul este sub îngrijirea ambilor părinţi ;.sau numai a mamei ; .sau a bunicilor .
Părinţi plecati în străinătate : ambiii numai mama ; numai tata ; ţara................................
Copilul a fost născut :la termen ; la 7 luni . Greutatea la naştere ...................................
Boli de care a suferit copilul (dacă e cazul):...................................................................................................
Cu cine relaţionează mai bine copilul:
numai cu mama ; numai cu tata ; cu ambii părinţi ;cu frate ; cu soră .
Cine îl aduce la grădiniţă :
când mama ,când tata ; ambii părinţi ; frate ; soră ; bunica ; bunicul ;
Ce ştiţi despre copilul dumneavoastră:
Copilul este capabil să facă singur : se îmbracă ; se încalţă ; îşi leagă şireturile ;
mănâncă ; strânge jucăriile ; se spală pe mâini , foloseşte batista ;
deschide calculatorul ; stă în cameră ,altele ...................................................................................
Copilul pronunţă corect : toate sunetele din cuvinte ; nu pronunţă corect sunetele: c , r, g, s, ş , f, v, l..
Acasă copilului îi place să :deseneze ; picteze ; modeleze ; se uită la desene animate ;
altele............................................................................................................................................................. .
La grădiniţă copilul spune că cel mai mult îi place să ....................................................................................
Poate să reţină şi să recite o poezie :cu uşurinţă ; greu ; în limitele mijlocii ;
Consideraţi că are talent pentru pictură /desen ; muzică ; dans ; altele …..................……
Jocurile preferate de copilul dv: jocuri de construcţie ; puzzle , jocuri cu maşinuţ ; jocuri
cu păpuşi ; jocuri pe calculator ;
Copilului îi place: să se joace singur ; cu fraţii ; doreşte compania copiilor ;
Copilul vă solicită să vă integraţi în jocul lui : Uneori , deseori , niciodată ;
Cât de des vă integraţi în jocul copilului dv? Uneori , cât de des posibil ; niciodată ;
Copilul vă povesteşte despre timpul la grădiniţă : Uneori ; totdeauna ; niciodată ;
Copilul vă ajută, potrivit capacităţilor sale, la ............................................................................................. ;
Copilul vă solicită să îi citiţi poveşti: Uneori ; deseori ; niciodată ;
Copilului povesteşte ( fragmente din poveşti / întâmplări) :Uneori ; deseori ;niciodată ;
Copilu cunoaşte cifrele (le recunoaşte pe sărite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ....
Copilul cunoaşte literele (pe care, pe sărite): A, B, C, D, E, F, G, H, I, Î , J, K, L, M, N, O, P, R, S, Ş, T,
Ţ, U, V, X, Z , W; ori : a, a, b, c, d, e, f, g, h, i, î , j, k, l, m, n, o, p, r, s, ş, t, ţ, u, v, x, z , w .
Ştie să citească ... .
Copilul cunoaşte adresa de acasă, numele şi ocupaţia părinţilor: da ; nu ; parţial ;

NOTE : completaţi în scris spaţiile punctate sau bifaţi căsuţa ori căsuţele potrivite cu “X”, folosind pix albastru.
Educatoarea doreşte, prin acest chestionar, să afle date în legătură cu familia şi modul cum este perceput copilul de către
părinte, la data aplicării acestuia, comparativ cu datele acumulate în grădiniţă , în urma evaluării iniţiale.

Număr de telefon : mama/ tata........................................ Semnătura părintelui...........................................................