Sunteți pe pagina 1din 2

Tendința de evoluție a temperaturii medii anuale

Tendința de evoluție a temperaturii reprezintă variația lentă pe termen lung și ne indică


direcția generală de evoluție în timp a acesteia. Pentru redarea tendinței de evoluție a temperaturii se
utilizează metoda mediilor glisante, alunecătoare pe intervale de 10 ani. Această metodă este
benefică pentru că atenuează variabilitatea neperiodică a temperaturii, indicând creșteri sau
descreșteri de temperatură în intervalele de ani studiați.

12.5
12
11.5
11
ᵒC

10.5
10
9.5
9
1975-1984

1993-2002
1961-1970
1963-1972
1965-1974
1967-1976
1969-1978
1971-1980
1973-1982

1977-1986
1979-1988
1981-1990
1983-1992
1985-1994
1987-1996
1989-1998
1991-2000

1995-2004
1997-2006
1999-2008
2001-2010
2003-2012
2005-2014
MG Tmma

Fig. nr. 1. Tendința de evoluție a temperaturii medii anuale la stația meteorologică Craiova

În studiul nostru, analizăm tendința de evoluție a temperaturii medii anuale la stația


meteorologică Craiova în perioada 1961-2015 (fig. nr. 1.). Din diagrama rezultată se poate observa
că tendința nu este în permanentă creștere. În perioada 1961-1970, 1963-1972, 1967-1976, 1969-
1978, 1973-1982 tendința este de descreștere, când media generală a temperaturii scade față de
temperatura medie multianuală de la 10,7°C până la 10,2°C în perioada 1973-1982.

Pe parcursul următoarelor perioade de ani temperaturile au oscilat, dar tendința este de


creștere. Valorile de temperatură indică tendință de creștere a temperaturii de la 10,9°C în perioadele
1981-1990, 1983-1992, continuând cu valori în creștere a temperaturii și în perioadele următoare.
Excepție face perioada 1995-2004 când temperaturile medii anuale au înregistrat o descreștere a

1
valorilor, ajungând la 11,2°C. Cele mai mari valori au fost de 12,2°C în perioada 2006-2015.
Diferența dintre temperatura medie anuală 12,2°C și temperatura medie multianuală 10,6°C este de
+1,6°C, aproximativ 2°C aceasta constituind abatere, ceea ce nu este normal.