Sunteți pe pagina 1din 2

Controlere logice programabile 2019 Titular curs: Conf.dr.ing.

Ciprian Ion Rizescu

CLP STUDENT: GRUPA:


TEMĂ CURS
ACTIVITATE: Comanda instalației de
LABORATOR umplere containere
DATA: 02.04.2019

DESCRIERE – SCHITA-Desen

Exercițiul 11. Comanda instalației de umplere containere

Containerele sunt deplasate la postul de umplere de către o masă rotativă cu


mișcare sacadată, având tactul de 7 secunde (1 sec. deplasare și 6 sec.
staționare în post). Imediat ce senzorul S1 detecteaza prezența containerului
în post, un actuator pneumatic rotativ AR deschide robinetul de umplere
pentru 5 secunde, numai dacă nivelul lichidului în rezervor este sub limita
minimă controlată de senzorul S2. Actuatorul este controlat de un distribuitor
5/2 monostabil (cu o singură bobina Sol). Butonul monostabil B_Start
inițiază un singur ciclu, în faza de reglare a instalației. Comutatorul bistabil K
pornește și oprește funcționarea normală.
Dacă nivelul scade sub limita minimă, o lampă L luminează intermittent.
Se cere să se realizeze programul de comandă în limbajul FBD pentru un
automat programabil PneuAlpa cu 24 I/O și să se simuleze funcționarea.

ALOCAREA INTRĂRILOR ŞI IEŞIRILOR

Alocarea intrărilor Alocarea ieșirilor

INTRĂRI  COMPONENTE  TIP 


   I01  Buton B_Start  NO 
I02  Comutator K  Bistabil 
I03  Senzor S1  NO 
I04  Senzor S2  NO 
IEȘIRI  COMPONENTE  TIP 
O01  Actuator rotativ AR  Discret
O02  Lampa semnalizare L  Discret
Controlere logice programabile 2019 Titular curs: Conf.dr.ing. Ciprian Ion Rizescu

SIMULAREA FUNCŢIONĂRII – IMAGINI FBD


Rezolvare
1. Identificarea componentelor conectate la intrarea și la ieșirea automatului.
Definirea variabilelor de intrare și de ieșire. Alocarea intrărilor și ieșirilor.
Butonul B_Start, comutatorul K, senzorii S1 și S2 constituie intrări pentru automatul programabil, iar
actuatorul AR și lampa L sunt ieșiri. Toate componentele I/O lucrează la 24Vcc.
2. Editarea programului în FBD
3. Simularea funcționării
Indicație: Se intra în modul „Simulare” apasând butonul S.

Captura ecran FBD