Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului


“Cristofor Simionescu”

CONTOR DE PARTICULE PC220

Întocmit de: Simion Mirela


Grupa: 2405
CONTOR DE PARTICULE PC220

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce
favorizează transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi
semnificative efecte adverse asupra sănătăţii umane şi poate provoca daune florei şi
faunei în general.
Monitorizarea calitatii aerului a fost interpretata foarte mult timp ca fiind doar o
simpla actiune de prelevrare si analiza a aerului utilizand analizatoare. Intr-un sens
mai larg termenul de monitorizare poate fi definit ca “o activitate sistematica de
urmarire si determinare a calitatii aerului, utilizand anumite metode-adecvate
scopului propus-in scopul obtinerii de date, pentru un anumit interval de raportare si
o frecventa de colectare necesara ralizarii obiectivelor impuse de monitorizare”.
Din aceste motive acordăm o atenţie deosebită activităţii de supraveghere,
menţinere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului.
Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele
staţionare şi sursele mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe,
precum şi de transportul pe distanţe lungi a poluanţilor atmosferici.
În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin Legea
nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Scopul legii privind calitatea aerului înconjurător
Legea calităţii aerului are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca
întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător
acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător
stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.
Sistemul de monitorizare a calitatii aerului este un subsistem al sistemului
general de monitorizare a mediului. Monitorizarea calitatii aerului presupune o serie
de actiuni de observare si de masurar cantitativa si calitativa a unor indicatori a starii
aerului. Sistemul de monitorizare permite obtinerea de date utile pentru identificarea
rapida a zonelor poluate si pentru luarea de decizii strategice si tactice de combatere
a poluarii si de prevenire a acesteia.
In procesul de proiectare a unui sistem de monitorizare a calitatii aerului se
parcurg mai multe etape, unul din primii pasi fiind stabilirea obiectivelor. Printre
obiectivele principale ale unui sistem de monitorizare pot fi enumerate:
- Supravegherea calitatii aerului in raport cu norme si standarde prestabilite
si declansarea alarmei in cazul depasirii accidentale/sistematice a
normelor;
- Identificarea surselor de poluare ;
- Stabilirea poluarii de fond si a tendintelor de poluare ;
- Predictii pe termen scurt pentru prevenirea poluarilor cu efecte
catastrofale;
- Evaluarea impactului de mediu a diferitilor poluanti ;
- Evaluarea schimbarii microclimatului sub influenta poluarii;
- Validarea modelellor analitice si empirice ale dispersiei poluantilor in aer.
În prezent, monitorizarea calităţii aerului este una dintre direcţiile
importante de cercetare, care devine esenţială pentru dezvoltarea ingineriei
construcţiilor.

Aparatul PC220 are la dispoziţie o unitate mobilă de măsurare a aerului


foarte versatilă, cu care se poate măsura nu doar puritatea aerului din încăpere
pe diverse canale de mărime de la 0,3 până la 10 µm simultan, ci se pot detecta
în plus şi concentraţiile gazelor de formaldehidă şi monoxid de carbon şi se pot
determina suplimentar date climatice precum temperatura aerului, umiditatea
aerului, temperatura punctului de rouă şi temperatura în stare umedă.
De asemenea, aparatul PC220 se pretează la determinarea cantitativă a
concentraţiei prafului de tip E (PM10) şi a prafului de tip A (PM2.5) purtat de
aer, aparatul de măsură indicând masele particulelor direct ca fracţie masică a
aerului, în micrograme pe metru pătrat.
Dotarea standard a acestui contor de particule laser conform ISO-21501-4
include şi o cameră digitală instalată pentru documentarea foto şi video a
mediului de măsurare. Datele măsurate precum şi data şi ora sunt afişate şi
memorate pe imaginile foto şi video în vederea precizării locului măsurătorii.
Pentru măsurători de lungă durată, în aparatul PC220 este integrată o
funcţie de înregistrator de date, cu care puteţi înregistra până la 5.000 seturi de
date măsurate direct în memoria internă, care este extensibilă până la 16 GB
prin utilizarea unui card MicroSD. După operaţia de măsurare, toate datele
înregistrate pot fi transferate rapid şi simplu pe un PC, prin interfaţa USB,
pentru documentare şi evaluare.
Datorită diverselor sale funcţii de măsurare, aparatul PC220 reprezintă
soluţia pentru monitorizarea, asigurarea calităţii şi evaluarea calităţii aerului în
vederea menţinerii sănătăţii, siguranţei şi productivităţii.
Detector de HCHO integrat – optim pentru evaluarea gradului de
periculozitate al formaldehidei
Metanalul – formaldehida, în limbaj uzual – este substanţa chimică de
bază pentru diverse produse industriale, de la lacuri sau vopsele, trecând prin
adezivi şi lianţi, până la conservanţi. Multe materiale cu conţinut de
formaldehidă, precum materialele lemnoase, pardoselile sau materialele textile,
pot conduce însă timp îndelungat – prin degazificare – la o contaminare a
aerului respirat din spaţiile închise.
Reclasificare ca substanţă cancerigenă
Din cauza toxicităţii sale deosebite, în Germania s-a stabilit pentru formaldehidă
o nouă valoare limită la locul de muncă (AGW) şi substanţa a fost totodată
clasificată în ordonanţa EU privind substanţele chimice (CLP) ca fiind
cancerigenă, ceea ce impune măsuri de protecţie corespunzătoare. Această
reclasificare este valabilă începând cu 01.01.2016 şi impune angajatorului noi
obligaţii cu privire la documentare şi instruire, ca de exemplu completarea unui
registru privind expunerea.
PC220 pentru detectarea precisă a formaldehidei
Contorul de particule PC220 dispune de un detector de HCHO integrat, cu care
pot fi înregistrate precis concentraţiile de formaldehidă din aerul încăperii
începând deja de la 0,01 ppm.
În combinaţie cu detectorul de CO suplimentar, indicatorul cantitativ al masei
particulelor conform standardului PM şi multiplelor funcţii de măsurare
adiţionale pentru puritatea aerului şi datele climatului din încăpere, aparatul
PC220 reprezintă soluţia ideală pentru detectarea şi documentarea proporţiilor
de formaldehidă din aerul încăperii!
Detectarea cantitativă a emisiilor de praf fin
Aparatul PC220 indică masele particulelor numeric

Un fir de păr uman are un diametru de cca. 50 până la 70 µm. Comparaţi această valoare cu
diametrul fracţiilor de praf (praf de tip E, PM10) şi al particulelor respirabile (praf de tip A,
PM2.5).
Aici este vorba nu doar de posibilitatea de determinare a cantităţii de praf
de tip E – fracţia de praf inhalabil, adică toate particulele de praf cu un diametru
aerodinamic mai mic de 10 micrometri, ci mai ales a cantităţii de particule
foarte fine respirabile – praful de tip A, care sunt atât de fine încât pot pătrunde
direct până în alveolele pulmonare.
Cu aparatul PC220, aceste fracţii de praf pot fi detectate conform standardului
PM, ca PM10 şi PM2.5, iar proporţiile acestora per metru cub de aer al încăperii
pot fi afişate direct numeric pe ecranul color al aparatului PC220.
Determinarea se bazează pe clasificarea PM (Particulate Matter) utilizată pe
plan internaţional de EPA, autoritatea pentru protecţia mediului din SUA, unde
particulele din aer sunt diferenţiate după diametrul lor aerodinamic, respectiv
mai mici de 10 micrometri (PM10) şi de 2,5 micrometri (PM2.5).
Avantaje în practică:
 Contor de particule cu diodă laser durabilă
 Conform cu ISO 21501-4
 6 canale de mărime a particulelor de la 0,3 până la 10 μm
 Determină fracţiunile de mărime ale particulelor şi concentraţia
particulelor din aer
 Detector de gaz integrat pentru determinarea concentraţiilor de
formaldehidă şi monoxid de carbon
 Conversia şi afişarea directă, în micrograme pe metru cub de aer, a
concentraţiei fracţiilor de praf de tip E sau A prezent în aerul încăperii
 Măsoară suplimentar parametrii climatici ambientali precum umiditatea
aerului, temperatura aerului, temperatura punctului de rouă şi temperatura
în stare umedă
 Înregistrator de date pentru 5.000 valori măsurate în memoria internă
(extensibilă prin card MicroSD)
 Cameră digitală integrată pentru documentarea foto şi video a mediului
de măsurare
 Reprezentare suplimentară prin indicatoare colorate cu alarmă acustică
automată, pentru identificarea rapidă a concentraţiilor de particule critice
 Ecran LCD color mare, de 2,8 ţoli, cu fundal iluminat pentru afişarea
simultană a tuturor parametrilor măsuraţi
 Operare ergonomică cu o singură mână
 Orificiu filetat pentru stativ destinat măsurătorilor continue pe stativ
 Exportare a datelor măsurate către PC prin USB
 Certificat de calibrare inclus (opţional)