Sunteți pe pagina 1din 5

SCHIMBARILE CLIMATICE

NEGRILA MIHAITA MADALIN

 Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai


mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi
economic. Încălzirea sistemului climatic este fără echivoc,
spune Grupul interguvernamental de experţi privind
schimbările climatice (IPCC).

 În decursul ultimilor 150 de ani, temperatura medie a crescut cu


aproape 0,8ºC în general şi cu aproximativ 1ºC în Europa.
 Unsprezece din ultimii doisprezece ani (1995-2006) se numără
printre cei 12 ani cu cea mai mare căldură înregistrată
instrumental la suprafaţa globului (din 1850). Fără o acţiune
globală de limitare a emisiilor, IPCC se aşteaptă ca temperaturile
globale să mai crească cu 1,8 până la 4,0ºC până în 2100.
 Incendiile din Amazon – împreună cu cele, devastatoare, din Siberia sau
din Grecia și Spania – au redeschis o dezbatere evitată de numeroase
Guverne ori foruri internaționale: exploatarea industrială a resurselor
naturale amenință să facă schimbările climatice ireversibile.

Numai în cazul Braziliei, numărul incendiilor de pădure a sporit cu


83% de la începutul acestui an, din cauza defrişărilor si a secetei.

Intre ianuarie şi august 2019, în Brazilia s-au înregistrat peste


72,800 de incendii, faţă de aproape 40,000 pe întreg parcursul anului
trecut.

o În Europa, cele mai mari creşteri de temperatură se produc în sudul


Europei şi în regiunea arctică. Precipitaţiile scad în sudul Europei şi
cresc în nord/nord-vest. Aceasta determină impacturi asupra
ecosistemelor naturale, a sănătăţii umane şi a resurselor de apă.

o Sectoarele economice, precum silvicultura,


agricultura, turismul şi construcţiile vor suporta în
mare parte consecinţe dăunătoare. Sectorul agricol din
nordul Europei poate beneficia de o creştere limitată a
temperaturii.

Principalele surse ale gazelor cu efect de seră produse de oameni


sunt:

 arderea combustibililor fosili pentru producerea de


electricitate, transport, industrie şi gospodării;
 schimbări privitoare la agricultură şi la utilizarea terenurilor,
cum ar fi defrişarea;
 depozitarea deşeurilor;
 utilizarea gazelor industriale fluorurate.
Chiar dacă politicile şi eforturile de reducere a emisiilor sunt eficiente, unele
schimbări climatice sunt inevitabile.

Prin urmare, trebuie să dezvoltăm şi strategii şi acţiuni de adaptare la impacturile


schimbărilor climatice din Europa şi în special de dincolo de graniţele acesteia,
deoarece ţările mai puţin dezvoltate sunt printre cele mai vulnerabile, având cea
mai redusă capacitate financiară şi tehnică de adaptare.

UNFCCC se bazeaza pe patru principii majore:


 Echitatea - modul echitabil de distribuire intre state a sarcinii de reducere a
emisiilor de GES,avand in vedere faptul ca, pana acum, emisiile au provenit,
in principal, din statele industrializate ale Europei si Americii de Nord;
 Actiunea preventiva - climatologia foloseste prognoze ce presupun anumite
nivele deincertitudine. Partile, insa, trebuie sa actioneze acum pentru a
proteja clima si nu potastepta pana la aparitia unei dovezi stiintifice
absolute asupra impactului schimbarilor climatice.
 Eficienta - politicile si masurile de abordare a schimbarilor climatice trebuie
sa fie eficiente inceea ce priveste costurile, pentru a asigura beneficii
globale la cel mai mic cost posibil.
 Dezvoltarea durabila - definita ca “dezvoltarea care satisface toate
necesitatile prezentului fara a pune in pericol capacitatea generatiilor
viitoare de a si le satisface pe ale lor.”

Există un real pericol ca adevărul să devină prima victimă colaterală a


schimbărilor climatice. Pentru că acel adevăr are multe nuanțe și
prezentarea numai a uneia, scoasă din context, creează ușor un teren
minat pe care bombe mediatice pot exploda extrem de ușor. Iar în
fumul propagandistic care urmează, confuziile și manipularea sunt la
ordinea zilei.

Schimbările climatice nu vor fi „rezolvate” prin știință sau tehnologie – deși


știința va continua să producă noi revelații despre contribuția noastră la
actualele variații climatice, iar tehnologia va continua să ne ofere noi
modalități de a ne adapta și a trăi împreună cu schimbările climatice.
SA PROTEJAM NATURA!

BIBLIOGRAFIE:
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, „Ghid privind adaptarea la efectele schimbărilor
climatice”, 2008, disponibil la: http://www.mmediu.ro
Programul privind schimbările climatice și o creștere economică verde, cu emisii reduse de carbon -
Rezumat al evaluărilor sectoriale rapide și al recomandărilor de includere a măsurilor privind schimbările
climatice în Programele Operaționale Sectoriale 2014-2020, disponibil la: http://documents.worldbank.org
Raport de mediu PNDR 2014-2020, disponibil la: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/programare-2014-2020/ dezbatere/raport-de-mediu-PNDR-2014-2020.pdf
Strategia de Dezvoltare Rurală 2014-2020, disponibilă la: http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-
rurala/ programare-2014-2020/strategia-de-dezvoltare-rurala-2014-2020-versiunea-I-nov2013-update.pdf