Sunteți pe pagina 1din 43

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Lista habitatelor piscicole naturale contractate


de către asociațiile de pescari recreativi prin contracte pentru utilizarea resurselor acvatice vii în scop recreativ,
la data 15.10.2019

Nr. contractul pentru


Lungimea/suprafața Asociația de pescari
Denumirea habitatului piscicol Limitele habitatului piscicol natural utilizarea resurselor
habitatului piscicol recreativi
natural (de la……până la) acvatice vii în scop
natural (km/Ha) contractantă
recreativ
JUDEȚ ALBA

Râul Mureș Stâna de Mureș- Băcăinți 115 Km


Râul Târnava Mare Valea Lungă-conf. râul Mureș 44 Km
Râul Ampoi Zlatna - conf. râul Mureș 35 Km
Râul Cugir Cugir 15 Km, de la loc. Cugir - conf. râul Mureș 15 Km
Râul Sebeș acumulare Petrești- conf. râul Mureș 17 Km
AJVPS ALBA
Râul Târnava Mică Cetatea de Baltă – Blaj 23 Km
cu sediul în
Râul Secaș Roșia de Secaș – Obreja 10 Km 44/26.10.2017
localitatea Alba Iulia,
Mihoești Mihoești, comuna Câmpeni 98 Ha
str. Calea Moților, nr.
Râul Arieș Baia de Arieș – Vidolm 30 Km
6, județ Alba
Râul Poșaga Conf. pârâul Săgagea – conf. Râul Arieșul Mare 10 Km
Râul Sălciuța Fundata – conf. Râul Arieșul Mare 10 Km
Râul Ocoliș Pod Lunca Largă – conf. Râul Arieșul 8 Km
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
1
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Mogoș - Cotu Izvoare – limită cu O.S. Aiud 10 Km


Valea Bistrei Izvoare – vărsare în râul Arieș 21 Km
Valea Bistricioarei Izvoare – vărsare în râul Arieș 18 Km
Valea Caselor Izvoare – vărsare în râul Arieș 13 Km
Valea Sartășului Izvoare – vărsare în râul Arieș 9 Km
Valea Morilor Huda lui Papară - Izvoare – vărsare în râul Arieș 3 Km
Râul Vălișoara Izvoare până la Cheile Aiudului 31 Km
Râul Pian Izvoare – Pod CFR 34 Km
APS HUNEDOARA
cu sediul în
localitatea
Râul Geoagiu Inferior Cheile Râmeț – conf. râul Mureș 28 Km 60/26.07.2018
Hunedoara, str.
Victoriei, nr. 8, județ
Hunedoara
APS AQUA CRISIUS
cu sediul în
Râul Geoagiu Superior izvoare până la Cheile Râmeț 9 Km localitatea Oradea, 68/26.07.2018
str. Szigligeti Ede,
nr.1, județ Bihor
JUDEȚ ARAD

Canalele din zona Turnu Județ Arad AVPS DIANA TURNU 42/14.11.2017

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
2
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

ARAD
cu sediul în
localitatea Arad, str.
Calea Aurel Vlaicu,
nr. 150, bl. Z 27 B,
parter, județ Arad
Balta Ghilin I și II Județ Arad 29/ 09.10. 2017
Balta Cicir Județ Arad 6 Ha
Canalele hidroameliorative 74/26.07.2018
Județ Arad
Socodor
Lac Copilul Localitatea Ineu 5Ha
Lac Mișca Localitatea Mișca 12Ha
Lac Chișineu-Criș Localitatea Chișineu-Criș 5Ha
AJVPS ARAD
Lac Pâncota Localitatea Pâncota 3Ha
cu sediul în
Lac Zădăreni Localitatea Felnac 12Ha
localitatea Arad, str. 1/22.02.1987
Lac Mortărel Localitatea Tudor Vladimirescu 18Ha
Mărășești, nr. 6, județ ACT ADIȚIONAL
Lac Hortop Localitatea Tudor Vladimirescu 3Ha
Arad NR. 3/03.03.2015
Localitatea Pietriș-Frontieră cu Ungaria
Râul Mureș 397km
cu afluenții
Localitatea Ionești- Frontieră cu Ungaria
Râul Crișul Alb 566km
cu afluenții
Râul Crișul Negru Localitatea Vânători - Frontieră cu Ungaria 214km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
3
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

cu afluenții
Râul Aranca Izvoare-Frontieră cu Ungaria 30km
Râul Ierul Izvoare-Frontieră cu Ungaria 43km
JUDEȚ ARGEȘ

Aval pod Berevoești – conf. cu râul Târgului


Râul Bratia inferior 34 Km
(comuna Titești)
Comuna Oiești – limita jud. (comuna Pătroaia, jud.
Râul Argeș 87 Km
Dâmbovița)
Râul Vâlsan inferior Aval podul din comuna Mușetești – conf. râul Argeș 19,2 Km
Râul Argeșel inferior Comuna Valea Mare - Pravăț – conf. râul Târgului 80 Km
Râul Doamnei inferior Pod Domnești – conf. râul Argeș 40 Km
Râul Târgului inferior Uzina de apă Câmpulung – conf. râul Doamnei 43 Km AJVPS ARGEȘ
Râul Târgului mijlociu Aval baraj Râușor – uzina de apă Câmpulung 16 Km cu sediul în 39/18.10.2017
Lac acumulare Curtea de localitatea Pitești,
Curtea de Argeș 35 Ha
Argeș str. Mihai Viteazu, nr.
Lac acumulare Zigoneni Băiculești - Zigoneni 65 Ha 29, județ Argeș
Lac acumulare Vâlcele Merișani - Vâlcele 460 Ha
Lac acumulare Bascov Bascov 180 Ha
Lac acumulare Pitești Pitești 120 Ha
Lac acumulare Budeasa Budeasa 384 Ha
Lac acumulare Golești Golești 634 Ha

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
4
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Lac acumulare Râușor Județ Argeș 160 Ha


Râul Dâmbovița mijlocie Dragoslavele – Malul cu Flori 18 Km
Râul Vâslan mijlociu baraj Dobroneanu – comuna Brădet 12 Km
Râul Târgului superior izvoare – baraj Râușor 23 Km APS AQUA CRISIUS
68/26.07.2018
Râul Dâmbovița superioară baraj Pecineagu – schitul Dragoslavele 40 Km cu sediul în
Lac acumulare Pecineagu 163 Ha localitatea Oradea,
Râul Argeșel superior Izvoare – comuna Valea Mare–Pravăț 11Km str. Szigligeti Ede,
Râul Doamnei superior Izvoare - baraj Baciu 55Km nr.1, județ Bihor 83/11.04.2019
Râul Bughea Izvoare – conf. râul Târgului 39 km
JUDEȚ BACĂU

Acumulare Galbeni Nicolae Bălcescu-Galbeni 250 ha A. Centrul Regional


de Ecologie BACĂU
cu sediul în
20/19.09.2017
Acumulare Bacău II Bacău 202 ha localitatea Bacău, str.
Livezilor, nr. 4F,
județ Bacău
Râul Siret intrare județ Bacău - ieșire din județ Bacău
119 km
fără lacurile de acumulare
Râul Bistrița limita jud. Bacău - conf. Râul Siret 39 km
Râul Tazlău limita județ - conf. Râul Trotuș 63 km
Râul Tazlăul Sărat izvoare - conf. cu Râul Tazlău 47 km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
5
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

limita jud. Harghita - vărsare Râul Siret (limita


Râul Trotuș 125 km
jud. Vrancea) AJVPS BACĂU 33/11.10.2017
Râul Sulta izvoare- conf. Râul Trotuș 25 km cu sediul în
Râul Ciobănuș izvoare- conf. Râul Trotuș 30 km localitatea Bacău str.
Râul Asău izvoare- conf. Râul Trotuș 40 km Mihai Viteazu, nr. 4,
limita de județ Bacău - conf. Râul Trotuș (fără județ Bacău
Râul Uzul 17 km
lacul Poiana Uzului)
Râul Slănic Moldova izvoare- conf. Râul Trotuș 37 km
Râul Casinul inferior conf. Pârâul Cărăsău - conf. Râul Trotuș 68 km
Râul Oituzul Moldovenesc limita jud. Covasna – conf. Râul Trotuș 50 km
Pârâul Lesuntu izvoare - conf. Râul Oituz 20 km
Acumulare Gârleni Gârleni - Surina 200 ha
Acumulare Lilieci Hemeiuș - Lilieci 262 ha
Acumulare Agrement Bacău 50 ha
Acumulare Răcăciuni Răcăciuni 1700 ha
Acumulare Berești Sascut - Berești 1800 ha
Lac Poiana Uzului Dărmănești 350 ha
JUDEȚ BIHOR

Valea Vida Valea Vida 24 Km AV VIDA SURDUCEL


DOBREȘTI 38 /18.10. 2017
Lacul Toplița Lacul Toplița 4,5 Ha
cu sediul în

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
6
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

localitatea Dobrești,
sat Dobrești, nr.70c,
județ Bihor
Râul Crișul Repede Vadul Crișului – frontieră cu Ungaria 80 Km
Râul Crișul Negru Beiuș – frontieră cu Ungaria 82 Km
Râul Barcău Suplacul de Barcău – frontieră cu Ungaria 65 Km
Valea Ierului Tarcea – frontieră cu Ungaria 31 Km
Canalul colector Tărian – Tămașda 61 Km
Culișer Salonta – frontieră cu Ungaria 30 Km
Râul Corhana Homorog – frontieră cu Ungaria 8 Km
30 / 10.10. 2017
Canalul Cefa III Cefa – Rădvani 47 Km
Canalul Cefa IV Amenajarea piscicolă Cefa – frontieră cu Ungaria 5 Km
Râul Holod Copăceni – conf. cu râul Crișul Negru 22 Km
Canalul Tăut – Barmod Tăut – conf. Canal colector T-T 30 Km AJVPS BIHOR
Văratic Cârligate – Șuștiu 22 Km cu sediul în
Râul Crișul Negru mijlociu Conf. Valea Băița Ștei) – conf. cu râul Crișul Pietros 25 Km localitatea Oradea,
Râul Crișul Repede inferior pod Bratca – baraj Vadu Crișului 21 Km Piața Emanuil Gojdu,
Râul Crișul Negru inferior conf. râul Crișul Pietros – conf. Valea Finișului 12 Km nr. 53, bl. A10, județ

Râul Tărcăița izvoare – conf. cu râul Crișul Negru 20 Km Bihor

Topa – Holod izvoare – pod sat Corbești 15 Km


Râul Roșia izvoare – Valea Toplicului 66 Km
Valea Buduresei izvoare – conf. cu râul Crișul Negru 28 Km
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
7
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Crișul Repede


bariera Bucea – conf. cu Valea Brătcuței 25 Km
Mijlociu
Râul Poiana izvoare – conf. cu Valea Băiței 30 Km
Râul Peța izvoare – conf. Cu Râul Crișul Repede
Valea Dobricionești izvoare – conf. cu Râul Crișul Repede
Valea Mișidului izvoare – conf. cu Râul Crișul Repede
Valea Sighiștelului izvoare - conf. cu Râul Crișul Băița
Râul Crișul Băița izvoare – conf. cu Râul Crișul Negru 28 Km
61/26.07.2018
Valea Bistrei izvoare – conf. cu râul Barcău 40 Km
la izvoare, loc. Pestiș , oraș Aleșd – conf. râul
Valea Șoimului 12 Km
Crișul Repede
Valea Gepiș izvoare, loc. Groși – conf. cu râul Crișul Repede 7 Km
izvoare, loc. Luncșoara – conf. cu râul Crișul
Valea Omului 7 Km
Repede
JUDEȚ BISTRIȚA - NĂSĂUD

Râul Bistrița Podul Mijlocenii Bârgăului – conf. Șieu 25 km AJVPS BISTRIȚA-


Pârâul Rosua Izvoare – conf. Șieu. 12 km NĂSĂUD 10 / 13. 09. 2017
Jelna Izvoare – podul de ciment Budacul de sus 12 km cu sediul în
Râul Someșul Mare Pod Feldru-Ciceu Mihăiești 61km localitatea Bistrița, 140/351/22.01.1988
Râul Șieu Izvoare-conf. Someșul Mare 68km str. Făzănăriei,nr.7, ACT ADIȚIONAL
Pârâul Lechința Izvoare-conf. Șieu 22km județ Bistrița-Năsăud 3/03.03.2015

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
8
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Pârâul Meleș Izvoare-conf. Someșul Mare 30km


Lacul Izvorul(Măgurii) Natural 0,2 Ha
Lacul Tăul zânelor Natural 0,8 Ha
Lacul Colibița Artificial 300 Ha
Râul Anieș Izvoare – conf. râul Someșul Mare 46 Km
Râul Țibleș Izvoare – conf. râul Someșul Mare 40 Km
Râul Sălăuța Superioară Izvoare – conf. pârâul Bumbului 75 Km
Râul Sălăuța Inferioară Conf. Pârâul Bumbului - conf. râul Someșul Mare 70 Km
Râul Gersa Izvoare – conf. râul Someșul Mare 26 Km
Râul Cormaia Izvoare – conf. râul Someșul Mare 41 Km
Râul Someșul Mare inferior Pod Cartibav – conf. râul Ilva Mică 41 Km
82/11.04.2019
Râul Valea Ilvei Izvoare – conf. râul Someșul Mare 61 Km
Pârâul Iliuța Izvoare – conf. râul Valea Ilvei 17 Km
Pârâul Valea Leșului Izvoare – conf. râul Valea Ilvei 55 Km
Râul Bistrița Conf. pârâul Pietroasa – podul Mijlocenii Bârgăului 28 Km
Râul Colibița superioară Izvoare – vărsare în lacul Colibița 21 Km
Râul Colibița inferioară Aval baraj Colibița – conf. pârâul Pietroasa 31 Km
Râul Bordușelu Izvoare – conf. râul Budacul inferior 18 Km
Râul Budacul superior Izvoare – podul de ciment Budacul de Sus 26 Km
Râul Budacul inferior Podul de ciment Budacul de Sus – conf. râul 9 Km
Bordușelu

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
9
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

JUDEȚ BOTOȘANI

Lac de acumulare Stânca -


Județ Botoșani 59Ha 64/26.07.2018
Costești
Râul Siret Văscăuți – Turbata - Tudora 107 Km
Râul Molnița Mihăileni – Talpa 14 Km
Râul Pleșu Tudora – Pleșu 11 Km
Râul Sirețel Ionășeni – Bucecea 12 Km
Gârla Huțani Huțani – Corni 11 Km
Râul Bahna Dersca – Lunca 10 Km
Râul Vorona Vorona – Teodoru – Joldești 13 Km
AJVPS BOTOȘANI
Prut– fără lacul Stânca Oroftiana de Sus – Bădărăi 194 Km
cu sediul în
Râul Ghireni Dealul Pustei – Mitoc 21 Km
localitatea Botoșani,
Râul Volovăț Culmea Dărăbani – Ripiceni 45 Km
Str. Pietonalul
Râul Corogea Murguța – Sărata 34 Km
Transilvaniei , nr. 4,
Râul Bașeu Suharău – Românești 106 Km
parter, județ Botoșani
Râul Podul Plopii Cristinești – Plevna 9 Km
Râul Ursoiu Vatra vărsare – Bașeu 10 Km
17 / 14. 09. 2017
Pietroaia Sărata vărsare - Bașeu 13 Km
Râul Sărata Sărata Basarab – Mihăilești 15 Km
Râul Bodeasa Sărata Drăgușeni – Miron Costin 26 Km
Râul Balinți Havârna – Balinți 10 Km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
10
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Podriga Mileanca – Săveni 36 Km


Râul Jijia Dersca – Rediu 139 Km
Râul Sitna Bucecea – Todireni 65 Km
Râul Miletin Vlădeni – Miletin 78 Km
Râul Baranca Hudești Hudești – Baranca 9,54 Ha
Râul Baranca Nouă Hudești – Baranca 1,94 Ha
Bajura Darabani – Bajura 10,01 Ha
JUDEȚ BRAȘOV

AVPS RUPEA
cu sediul în
Râul Olt și afluenții săi loc. Augustin – Veneția de Jos localitatea Rupea, str. 14 / 13. 09. 2017
Republicii, nr. 119,
județ Brașov
Râul Olt Lunca Câlnicului - Feldioara - Augustin 64 km
Valea Homorod Izvoare – sat Vlădeni - vărsare 36 km
Râul Măieruș Izvoare – conf. cu râul Olt 17 km
Dopca Izvoare – conf. cu râul Olt 13 km
Râul Strâmba Izvoare - conf. cu Șinca 18 km
Râul Geamăna Izvoare – conf. cu Valea Homorodului 8 km AJPS BRAȘOV
Râul Homorod Izvoare - Vlădeni 14 km cu sediul în 16 / 13. 09. 2017
Valea Mare – Crizbav Izvoare – conf. cu râul Olt 16 km localitatea Brașov,

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
11
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Doftana Gârcin Izvoare – conf. cu râul Tărlungeni 18 km str. Nicolaie Bălcescu,
Râul Tărlungul superior Izvoare Tărlungeni 37 km nr.14, județ Brașov
Valea Sebeșului Izvoare – Drum N.I. – vărsare 63 km
Izvoare – conf. cu Bârsa Fierarului
Râul Bârsa 74 Km
și toți afluenții
Râul Șercaia inferioară conf. cu Valea Strâmba-Drum N.I. Brașov - Făgăraș 27 km
Valea Șercaia Drum N.I. - vărsare 15 km
Valea Berivoi Izvoare-Drum N.I. vărsare 28 km
Valea Dejani (Săvăstreni) Drum N.I.- vărsare 5Km
Izvoare-Drum N.I.- vărsare
Valea Pojorâtei 40 km
și afluenții
Izvoare-Drum N.I. – vărsare
Valea Sâmbetei 31 km
și afluenții AVPS FĂGĂRAȘ
Valea Viștea Mare Izvoare - Drum N.I. – vărsare cu sediul în 2 / 05.09.2017
34 km
și afluenții localitatea Făgăraș,
Izvoare- Combinatul chimic - vărsare str. Livezii, nr. 32,
Valea Ucea Mare 17 km
și afluenții județ Brașov
Râul Olt și afluenții săi Veneția de Jos - limita cu jud. Sibiu
Râul Veneția Izvoare – Conf. râul Olt 22 km
Valea Lisei Izvoare – conf. Valea Sâmbăta 10 km
Lac acumulare Voila Județ Brașov
Lac acumulare Olteț Județ Brașov

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
12
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Lac acumulare Arpașu până la limita jud. Sibiu


Lac Urlea Lac glaciar 2Ha APS AQUA CRISIUS
cu sediul în
localitatea Oradea, 83/11.04.2019
str. Szigligeti Ede,
nr.1, județ Bihor
JUDEȚ BRĂILA

Râul Buzău Jirlău km 183- Voinești km 309 126 km


Râul Siret Corbu Vechi km 527 - Șendreni km 576 49 km
Râul Călmățui Făurei Sat-conf. cu Dunărea 86 km
Japșa Veriga mal drept Dunăre km 172-173 - zona dig mal 10 ha AJVPS BRĂILA
Japșa Corotisca mal drept Dunăre km 171 – zona dig mal 3 ha cu sediul în
Japșa Stanca mal drept Dunăre km 174 – zona dig mal 2 ha localitatea Brăila, B- 3/06.09.2017
Japșa Poala Albă braț mort al Buzăului UAT Ibrianu, jud Brăila 8 ha dul Independenței,
Valea Encii Rețeaua ANIF de desecare a loc. Comăneasca 5 km nr. 10, județ Brăila
JUDEȚ BUZĂU
Râul Buzăul superior cu
cursul principal 32 Km
afluenții săi
Râul Siriul izvoare-conf. cu râul Buzău 38 Km
Râul Bâsca Rozilei conf. Basca Mare - conf. cu râul Buzău 28 Km
Valea Buzăului superior vărsare pârâul Crasna – vărsare râul Grămăticu 48 Km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
13
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Valea Buzăului inferior barajul Siriu – vărsare 12 Km


limita cu jud. Covasna-până la conf. cu pârâul AJVPS BUZĂU 22/19.09.2017
Pârâul Valea Sibiciului
Sibiciu cu sediul în
Râul Călmățui cu afluenții săi Izvoare – ieșire județ Buzău 54 Km localitatea Buzău, str.
Râul Buzăul inferior conf. cu pârâul Sibiciu – la ieșire din județ Buzău 107 Km Unirii, Bl. 12F, parter,
Râul Râmnicu Sărat Intrare județ Buzău – ieșire județ Buzău. 45 Km județ Buzău
Valea Slănicului Izvoare – conf. râul Buzău 25 Km
Râul Bâsca Chiojdului Izvoare – conf. râul Buzău 17 Km
Lac acumulare Siriu Județ Buzău artificial
JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN

Râul Caraș Carașova-Iam 56 km


Râul Timiș Sadova-limita jud. Caraș-Severin 43 km
Râul Bârzava Secu-limita jud. Caraș-Severin 70 km
Lac Secu Reșița 74 ha
Lac Dognecea Mare Dognecea 6,8 ha
Lac Dognecea Mică Dognecea 2,3 ha AP BANATUL

Lac Medreș Bocșa 1,2 ha cu sediul în

Râul Rudărie Izvoare-conf. Râul Nera 31 km localitatea Timișoara,


34 / 11.10.2017
Râul Berzasca Izvoare-conf. Dunărea 58 km str. Orșova, nr. 11,
bl.122, sc. A, ap.9,
Râul Timișul Mijlociu Baraj Trei Ape - loc. Slatina, Timiș 47 km
județ Timiș
Râul Nera inferioară Șopotu Nou – pod Sasca Montană 22 Km AJVPS CARAȘ- 51/16.01.2018
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
14
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Bârzava inferioară Breaza – pod Secu 29 Km SEVERIN


Râul Timișul inferior pod Slatina – Cerneți 3 Km cu sediul în
Râul Lung (Teregova) izvoare – conf. râul Timiș 32 Km localitatea Reșița, str.
Râul Alb izvoare – conf. râul Lung 29 Km I.L. Caragiale, nr.1-2,
73/26.07.2018
Râul Minișul inferior aval baraj Miniș – conf. râul Nera 24 Km județ Caraș-Severin
Lacul Gura Golumbului artificial 5Ha
Râul Bistra Ardealului, Canton silvic Bucova - Voislova 40 Km Asociația Pescarilor
mijlociu Sportivi Bega Poieni
cu sediul în
80/11.04.2019
localitatea Timișoara,
str. Muncitorilor, nr.
8, județ Timiș
JUDEȚ CĂLĂRAȘI

Canalul Siderurgic toata lungimea canalului 9 km


Rețeaua de canale de irigații
cu excepția canalelor jud. Călărași
Rasa și Gălățui AJVPS CĂLĂRAȘI
Râul Argeș Hotarele – vărsare Dunăre 40 km cu sediul în
Canal irigații Jirlău toata lungimea canalului 30 km localitatea Călărași, 4/12.09.2017
Balta Potcoava zona Oltenița 2 ha str. Portului, nr. 7,
Balta Valea Mare Ulmeni 7 ha județ Călărași
Balta ecluza Oltenița Oltenița - Port 2 ha
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
15
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Canalul Scoiceni Mânăstirea - Chiselet 6 km


de la pod DN cap canal până la baraj Fântâna
Canalul Milotina Doamnei – 50 ha
de la Lacul Cocorilor până la baraj Gurbănești
JUDEȚUL CLUJ

Râul Someșul Mic Conf. Valea Orman-conf. Cu Someșul Mare - Dej 31 km AJVPS CLUJ
Râul Someșul Mare Limita jud. Bistrița-Năsăud-conf. Someșul Mic Dej 25 km cu sediul în
Râul Arieș Lungești – Gligorești 48 km localitatea Cluj, str. 43/26.10.2017
Râul Someș Conf. Someșul Mic cu Someșul Mare, limita cu jud. Cuza Voda, bl. A,
32 km
Sălaj județ Cluj
Râul Someșul Mic Barajul Gilău-conf. Cu V. Orman 74,8km AJPS CLUJ
Râul Căpuș Izvoare-vărsare în Someșul Mic Gilău 23km cu sediul în 12/24.04.2003
Râul Nadăș Izvoare-vărsare în Someșul Mic Cluj Napoca 33km localitatea Cluj, str. ACT ADIȚIONAL
Râul Fizeș Izvoare-vărsare în Someșul Mic Gherla 22km Cuza Vodă, bl. A, NR. 3/16.03.2015
Valea Lonei Izvoare -vărsare in Someșul Mic Luna de Sus 37km județ Cluj
JUDEȚ CONSTANȚA

Canal Dunăre – Marea Neagră AJVPS CONSTANȚA


Canal Poarta Albă – Midia cu sediul în
Năvodari localitatea Constanța, 77/26.07.2018
str. Baba Novac, nr.
Canal apă caldă Cernavodă
1, bl. L118, județ

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
16
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Constanța
JUDEȚ COVASNA

Râul Olt Piatra Găurită – Augustin 90 Km


Râul Negru II Pod fier Cătălina – Vărsare Olt 58,2 Km
Brațele secundare ale Râului
Surcea, Sântionlunca, Ozun, Comandău
Negru
Pârâu Szaldoboș Izvoare – conf.cu Râul Olt
Pârâu Șomko Izvoare – conf.cu Râul Olt
Pârâu Baraolt inferior pod Bodvaj – Conf. cu râul Olt 35 Km
Pârâu Vârghiș Limită jud. Harghita – Conf. Râul Cormoș 25 Km
Râul Covasna Izvoare – Conf. Cu Râul Negru 15 Km
Pârâu Cașin Limită Jud. Harghita – Conf. Râul Negru 30 Km AJVPS COVASNA
Pârâu Pădureni Izvoare – vărsare lac Pădureni. cu sediul în
Pârâu Ghelința Izvoare – Conf. Cu Râul Negru 18 Km localitatea Sfântul
21/19.09.2017
Pârâu Buzăul Mijlociu Limită jud. Brașov – limită Jud. Buzău 25 Km Gheorghe, str. Kos
Râul Oituz Izvoare – limită jud. Bacău 35 Km Karoly, nr. 5/A, județ
Râul Ojdula Izvoare – Conf. Râul Negru 20 Km Covasna

Râul Negru I Izvoare – Cătălina 35 Km


Râul Cormoș Loc. Filia – Râul Olt 16 Km
JUDEȚ DÂMBOVIȚA

Râul Dâmbovița Malul cu Flori – Brezoaele 84 km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
17
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Ialomița Fieni - Buftea 95 km


Râul Argeș Valea Mare - Potlogi 50 km
Râul Ilfov Ulmi - Ciocănești 45 km
Râul Colentina Pe raza județului Dâmbovița 40 km
Râul Neajlov Pe raza județului Dâmbovița 44 km AJVPS DÂMBOVIȚA 5/12.09.2017
Râul Potop Pe raza județului Dâmbovița 45 km cu sediul în

Râul Cricov Pe raza județului Dâmbovița 70 km localitatea Târgoviște,

Râul Sabar Glambocata – Potlogi 80 km Str. Alexandru Ioan

Lac Pucioasa Loc. Pucioasa 102 Ha Cuza , nr. 6, județ

Lac Zăvoiul Orbului Loc. Ionești 100 Ha Dâmbovița

Lac Văcărești (Perșinari ) Loc. Văcărești 100 Ha


JUDEȚ DOLJ

paralel cu DN 55A,
Canal Săpata 7 Km
între loc. Săpata - loc. Măceșu de Jos 70/26.07.2018
Canalul Ianoși loc. Catane - loc. Bistreț 10 Km
45/24.11.2017
Râul Jiu și afluenții săi Bâlta-Dunăre 110 km ACT ADIȚIONAL
NR. 1/26.01.2018
Râul Balasan Moțăței – Catane 30 Km AJVPS DOLJ
Râul Baboia Verbița – Bârca 50 Km cu sediul în 45/24.11.2017
Râul Desnățui Cleanov – Plosca 80 Km localitatea Craiova,

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
18
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Teslui Motoci – Preajba de Pădure 30 Km str. Vasile Conta, bl.


Balta Geormane TEASC – Bădoși 58 Ha U1, județ Dolj
Balta Marica Bratovoești – Prunet 31 Ha
Gârla Mălăieni Canal de evacuare al polderului Dunăreni 5,5 Km
Lac Cilieni I,II,III loc Băilești 40 Ha
Baraj Ișalnița Craiova 138 Ha
Râul Drincea Salcia – Cetate 6 Km
Râul Jieț pe raza jud. Dolj
Bălțile Preajba Făcăi 19 Ha
Canalul Dăbuleni CO Județ Dolj 10 Km
Râul Terpezița 40 Km
JUDEȚ GALAȚI

Râul Siret comuna Buciumeni - Galați, conf. Dunărea 120 km AJVPS GALAȚI
cu sediul în
localitatea Galați, Str. 18/14.09.2017
Râul Prut Vădeni, km114 - Galați, conf. Dunărea 80 km
Brăilei, nr. 68, județ
Galați
JUDEȚ GIURGIU

Râul Argeș Pod Popa Nae – Hotarele AJVPS GIURGIU


Râul Neajlov izvor – Comana cu sediul în 8/12.09.2017
Râul Câlniștea Leica Veche – Călugăreni localitatea Giurgiu ,

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
19
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Comasca Cetatea – Gherla str. Vlad Țepeș, bl.


MUV 5, parter, județ
Râul Șaica Vedea 10 Ha
Giurgiu
JUDEȚ GORJ

Râul Șușița Seacă Izvoare-DN 67 D Tg. Jiu-Baia de Aramă 25 km A.CERBUL CARPATIN


Râul Șușița Verde Izvoare-sat Vaidei 25 km cu sediul în
localitatea Târgu Jiu, 41/30.10.2017
Râul Sohodol I Izvoare-DN 67 D Tg. Jiu-Baia de Aramă 27 km str. Macului, nr. 5,
județ Gorj
Râul Jiu Bumbești Jiu - Țânțăreni 125 km
Râul Motru Baia de Aramă - Corcova 45 km
Râul Tismana Tismana - Rogojel 30 km
Râul Bistrița Peștișani - Rogojel 20 km
Râul Jaleș Runcu - Rogojel 15 km
Râul Sohodol II Runcu – Stolojani 5 km AJVPS GORJ
Râul Șușița Curpen - Drăguțești 15 km cu sediul în
Râul Orlea Celei - Arjoci 5 km localitatea Târgu Jiu, 24 / 29.09.2017
Râul Blahnița Săcelu - Albeni 12 km str. G-ral Tell, nr.28A,
Râul Amaradia județ Gorj
Seciuri-Crușeț 60 km

Râul Jilț
Raci-Turceni conf. Râul Jiu 50 km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
20
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Gilort DN 67 Novaci -conf. Râul Jiu 80 km


JUDEȚ HARGHITA

Râul Târnava Mare Milcoiu Alb – Vânători 15 Km AVPS HUBERTUS


Râul Goagiu Izvoare – conf. cu Târnava Mare 23 Km cu sediul în
localitatea Cristuru-
56/22.01.2018
Secuiesc, str. Kossuth
Râul Cușmed Izvoare – aval loc. Crișeni 20 Km
Lajos, bl. I/80, ap.
12, județ Harghita
Râul Măgheruș Izvoare – conf. râul Mureș 14 Km AVPS TOPLIȚA
cu sediul în
localitatea Toplița, 54/22.01.2018
Râul Călimănel Izvoare – conf. râul Mureș 14 Km
str. Sportivilor, nr. 2,
județ Harghita
Râul Homorod Mic Izvor – amonte Satu Nou 30 Km
Râul Homorodul Mare Izvor – satul Orășeni 36 Km
Târnava Mare Conf. cu Brădești – conf. cu Milcoiu Alb 44 Km
Râul Vărșag Izvoare – conf. Târnava Mare 27 Km
AVPS TÂRNAVA MARE
Râul Șicasău Izvoare – coada lac Zetea 85 Km
cu sediul în
Râul Ivo Izvoare – conf. Târnava Mare 60 Km
localitatea Odorheiul- 46/15.01.2018
Râul Târnava Mică Creanga Mare și Mică – conf. cu valea Corund 5 Km
Secuiesc, str. Taberei,
Râul Iuhodul Praidului Izvoare – conf. cu Târnava Mică 13 Km
nr. 18, județ Harghita
Râul Târnava Mare superior Izvoare – conf. lac Zetea 70 Km
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
21
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Târnava Mare mijlocie Aval baraj lac Zetea – pod Desag 5 Km
Râul Târnava Mare inferior Desag – Odorhei 47 Km
Râul Vârghișul superior Izvoare – conf. pârâul Chirui 68 Km
Lac baraj Zetea artificial 152 ha
AVPS GHEORGHIENI
cu sediul în
localitatea
Izvorul Mureș Izvoare – conf. pârâul Borzont 57 Km Gheorgheni, str. cart. 55/22.01.2018
Revoluției, bl. I/40,
sc. A, ap. 4, județ
Harghita
Râul Oltul superior Izvor – cariera Bioxid 20 Km AVPS MIERCUREA-
Râul Fișag Izvor – Conf. Olt 22 Km CIUC
Râul Uzul superior Izvor – limită jud. Harghita 21 Km cu sediul în
Râul Cașin Izvor – limită jud. Covasna 22 Km localitatea Miercurea- 53/22.01.2018
Râul Mesteacănu Bălan 8,5 Km Ciuc, str. Kossuth
Ciceu Pârâul Sugo – Râul Olt 11,8 Km Lajos, nr. 10, județ
Lac Frumoasa Județ Harghita 0,8Ha Harghita
Râul Mureș I Podul Borzont - Podul de fier Subcetate 39 km APS SOVATA 2008
cu sediul în
48/28.12.2017
Râul Mureș II Podul de fier Subcetate - Limita jud. Mureș 30 km localitatea Sovata,
str. Vânătorilor,

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
22
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

nr.10-G, județ Mureș


Râul Jolotca Izvoare – conf. râul Mureș 15 Km ACVPS FĂGEȚEL
MORTONCA
cu sediul în
localitatea Subcetate, 47/20.12.2017
Valea Corbului Izvoare – conf. râul Bistricioara 20 Km
str. Profesor Andrei
Cotfaș, nr. 9, județ
Harghita
JUDEȚ HUNEDOARA

Râul Steiul montan inferior Conf. cu râul Bărbat – Subcetate


Râul Mare inf. II Lac Hațeg – Lac Subcetate
Valea Polatiște Izvoare – conf. cu râul Jiu
conf. Jiul de est cu Jiul de vest – conf. cu valea
Râul Jiul inferior
Polatişte
Râul Jiul de vest – superior cu
Izvoare – conf. cu valea Braia
afluenții
Râul Jiul de vest mijlociu De la valea Braia – până la conf. cu Jiul de est
Râul Jiul de est inferior conf. Râul Taia – conf. cu Jiul de vest APS PRO PESCAR
Lac Cinciș Județ Hunedoara 150 Ha cu sediul în
Lac Ostrov Județ Hunedoara 80 Ha localitatea Petroșani, 50/08.01.2018
Lac Paclisa Județ Hunedoara 98 Ha str. Nicolae Bălcescu,
Lac Hațeg Județ Hunedoara 124 Ha nr.10, județ
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
23
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Lac Valea de Pești Județ Hunedoara 12 Ha Hunedoara


Râul Govăjdia Izvoare – conf. cu râul Cerna 35 km
78/28.11.2018
Lacul Câmpu lui Neag Județ Hunedoara, artificial 6Ha
Râul Steiul montan mijlociu conf. pârâul Crivadia – conf. râul Bărbat
Valea Luncanilor ieșire loc. Luncani – vărsare în râul Strei
Râul Cerna superioară conf. pârâul Bâlea – până la lacul Cinciș
Obârșia izvoare – conf. cu râul Criș 23 Km
Bulzești izvoare – conf. cu râul Criș
Grădiștea inferioară cabana Costești – conf. cu râul Mureș
Râul Bănița izvoare – conf. cu Jiul de Est
AJVPS HUNEDOARA
Raul Taia Aușel izvoare – conf. cu Jiul de Est 66/26.07.2018
cu sediul în
Voievodul izvoare – canton silvic Câmpa
localitatea Deva, str.
Râul Mureș Aurel Vlaicu-Zam 66km 678/107/22.03.1987
George Coșbuc, nr.
Râul Strei Subcetate-Intrare Mureș 20km ACT ADIȚIONAL
21, județ Hunedoara
Râul Crișul Alb Pod Brad- Ocișor NR. 3/03.03.2015
Lac Cozia zona Deva 5 Ha APS DEVA 52/17.01.2018
cu sediul în
localitatea Deva, str.
Lac Făerag Județ Hunedoara 3.5 Ha Calea Zarandului, 65/26.07.2018
nr.23, județ
Hunedoara
Lac Tăul Teliucului Județ Hunedoara 10 Ha APS HUNEDOARA 60/26.07.2018

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
24
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

cu sediul în
localitatea
Hunedoara, str.
Victoriei, nr. 8, județ
Hunedoara
APS SALMO
CARPATICA LUPENI
cu sediul în
Lacul Mireșu Județ Hunedoara 1,5 Ha localitatea Lupeni, 69/26.07.2018
str. Parângului, nr.4,
bl.D6/15 județ
Hunedoara
JUDEȚ IALOMIȚA

zona comunei Bordușani-Bratul Borcea-ferma nr.2


Lacul Bentu Mic Bordușani 22 ha
IAS Bordușani
AVPS IALOMIȚA
lângă Bentu Mic, același parcurs: zona comunei
Lacul Bentu Mare Bordușani 86 ha cu sediul în
Bordușani-Bratul Borcea-ferma nr.2 IAS Bordușani
localitatea Slobozia,
același traseu cu Bentu Mare: zona comunei 6/12.09.2017
Lacul Bentu lui Cotoi 10 ha B-dul Matei Basarab,
Bordușani-Bratul Borcea-ferma nr.2 IAS Bordușani
nr.26, Bl.D6, județ
Potcoava Bordușani situat pe malul drept al barajului Borcea 10 ha
Ialomița
canal de desecare situat în incinta fostului IAS
Canalul Saltava 70 ha
Făcăieni
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
25
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Raul Ialomița baraj Dridu-vărsare în Borcea 150 km


JUDEȚ IAȘI

Râul Prut Tabăra - Gorban 200 Km


Râul Siret Lespezi – Scheia (loc. Alexandru Ioan Cuza) 81 Km
Râul Moldova Cristești – Verșeni (loc. Miroslovești ) 30 Km AVPS IAȘI
Râul Jijia curs principal Andrieșeni – Moreni 80 Km cu sediul în
Brațul Închis(mort) al râului localitatea Iași, Str. 19/14.09.2017
Cârniceni – Gorban 60 Km
Jijia Sfântul Lazăr , nr. 4A,
Râul Miletin Plugari – Hălceni 35 Km județ Iași
JUDEȚ ILFOV

Amonte intravilan Buftea – mun. București –


Râul Colentina AVPS ACVILA
Cernica – aval intravilan Cernica
cu sediul în
Limita județ Ilfov, zona satului Zurbaua, comuna
localitatea București, 7/12.09.2017
Râul Dâmbovița Dragomirești-Vale – limită județ Ilfov, zona satului
Bd. Ion Mihalache ,
Bălăceanca, comuna Cernica
nr. 275, sector 1
Râul Snagov Periș – Gruiu
JUDEȚ MARAMUREȘ

Râul Săsar izvoare - conf. Râul Lăpuș 10 km


Râul Chechiș Bontăieni – conf. Râul Lăpuș 22 km
11/13.09.2017
Râul Sălăjel Someș Uileac - conf. Râul Someș 14 km
Râul Lăpuș Pod vechi Târgu Lăpuș - Dămăcușeni 5 km AJVPS MARAMUREȘ

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
26
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Someș Țicău - Seini 70 km cu sediul în


Râul Lăpuș Pod Târgu Lăpuș - vărsare Someș 90 km localitatea Baia Mare,
Râul Tisa Valea Vișeului-Huta 60 km B-dul Unirii, nr. 12,
664/598/1982
Râul Iza Pod Slătioara-vărsare Tisa 33 km județ Maramureș
Râul Mara Pod Berbești -vărsare Iza 15 km
Izvorul Izei izvorul Izei – pod DN Moisei 10 Km
Râul Iza superioară pod DN Moisei – pod Slătioara 40 Km
Marele Novat izvorul Cailor – conf. Râul Vaser Vișeu 37 Km
Râul Runcu Runcu Vrăticel – conf. Râul Săpânța 40 Km
Râul Mara izvoare – pod Berbești 29 Km
Râul Cosău izvoare – pod Ferești 25 Km
Râul Craica Mocira – conf. Râul Lăpuș 4 Km
Râul Țibleș izvoare – pod Groșii 27 Km
Râul Groșii Dămăcușeni, cu 71/26.07.2018
Groșii Dămăcușeni 32 Km
afluenții
Râul Ruoaia Lăpuș izvoare – Dămăcușeni 25 Km
Râul Băiuț izvoare – Valea Ruoaia 24 Km
Râul Strâmbu Băiuț izvoare – pârâul Băiuț 16 Km
Râul Bloaja Rușor – vârful Rotunzii 25 Km
Râul Minghet izvoare – pod Groșii 28 Km
Râul Suciu izvoare – Dămăcușeni 20 Km
Valea Rotundă izvoare – Rogoz 17 Km
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
27
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Valea Rohia izvoare – Târgu Lăpuș 10 Km


Lacul Lighet artificial 3 Ha APS CHEILE
LĂPUȘULUI
cu sediul în
localitatea Târgu
Valea Dobric Izvoare – Târgu Lăpuș 15 Km 57/07.02.2018
Lăpuș, Piața Eroilor,
nr. 2, bl. TL1A, județ
Maramureș
JUDEȚUL MEHEDINȚI

Râul Motru Corcova-Gura Motrului 10 km AP BANATUL


Râul Topolnița Izvorul Bârzei-Schitul de Jos 5 km cu sediul în
Râul Drincea Cujmir - Salcia 5 km localitatea Timișoara,
str. Orșova, nr. 11,
35/11.10.2017
Râul Mraconia Izvoare-acumulare PF 1 cu afluenții bl.122, sc. A, ap.9,
județ Timiș
Blahnița Ilovița-Dunăre 4 Ha AGP DUNĂREA
Golful Bahna Rogova-Dunăre 5 km MEHEDINȚI
cu sediul în
localitatea Drobeta 76/26.07.2018
Coșuștea Ilovăț -Rau Motru 5 km Turnu Severin, str.
Traian, nr. 57, județ
Mehedinți

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
28
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

JUDEȚ MUREȘ

APS SOVATA 2008


cu sediul în
limita jud. Mureș, conf. cu pârâul Scroafa-limită
Râul Târnava Mare 43 km localitatea Sovata, 49/28.12.2017
jud. Mureș, loc. Daneș
str. Vânătorilor,
nr.10-G, județ Mureș
Râul Mureș CFR comuna Deda – limită jud. comuna Chețani 150 Km
Pârâul Lut Localitatea Batoș – conf. Râul Mureș 27 Km
Pârâul Beica Conf. pârâul Nadășa – conf. Râul Mureș 7 Km
Pârâul Sar Conf. pârâul Allas – conf. Râul Mureș 8 Km
Pârâul Lechința (Comlod) Comuna Crăiești – conf. Râul Mureș 48 Km
Pârâul de Câmpie Conf. pârâul Sarchii – conf. Râul Mureș 12 Km
Pârâul Ațintiș Conf. pârâul Cecălaca – conf. Râul Mureș 3 Km
Pârâul Niraj Pod Dămieni - conf. râul Mureș 54 Km
Pârâul Nirajul Mic Conf. pârâul Bâra – conf. Râul Mureș 6 Km
Pârâul Hodoș-Patec De la 3 Km amonte de conf. cu Târnava Mică 3 Km AJVPS MUREȘ
Limită Jud. conf. cu pârâul Iuhod – comuna Adămuș cu sediul în
Râul Târnava Mică 96 Km
sat Cornești localitatea Târgu
40/24.10.2017
Pârâul Solocma De la 3 Km amonte de conf. cu Târnava Mică 3 Km Mureș, Bd. 1
Pârâul Ghergheș (Vădeș) Loc. Vădeș – conf. Târnava Mică 3 Km Decembrie 1918, nr.

Pârâul Cușmed Limită jud. Mureș, loc. Sângeorzu de Pădure– conf. 10 Km 23, județ Mureș

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
29
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

cu Târnava Mică
Pârâul Vețca Loc. Bordoșiu – conf. cu Târnava Mică 3 Km
Pârâul Nadeș Conf. pârâul Măgheruș – conf. Târnava Mică 7 Km
Râul Gurghiul inferior Pod Gurghiu – conf. râul Mureș 12 Km
Glăjărie Izvoare – conf. râul Gurghiu 12 Km
Râul Orșova Izvoare – vărsare în râul Gurghiu 16 Km
Râul Răstolița Izvoare – conf. râul Mureș 68 Km
Râul Bistra Izvoare – conf. râul Mureș 32 Km
Râul Gălăoaia Izvoare – conf. râul Mureș 25 Km
Râul Idicel Zaspad – conf. râul Mureș 38 Km
Râul Sebeș Izvoare – conf. cu pârâul Sovata 21 Km
Râul Iuhod Izvoare – pod Sărăteni 22 Km
Râul Nirajul Mic inferior Pod Lokodi – pod Dămieni 10 Km
Lac acumulare Bezid Județul Mureș 416 Ha
Râul Mureș IV Tunel Sălard – pod Deda 25 Km
JUDEȚ NEAMȚ

Râul Bistrița VI Baraj Bicaz-Lac Pangrati 15 km


Lac Bâtca Doamnei artificial 235 ha
Lac Pangrati artificial 153 ha
Lac Bicaz Spital Ceahlău - Ruginești perimetral 25 km AJVPS NEAMȚ
32/10.10.2017
Lac Bicaz Ruginești - Secu perimetral 24 km cu sediul în

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
30
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Bistrița Baraj Reconstrucția - limită jud. Bacău 32 km localitatea Piatra


Râul Bicăjel izvoare – conf. cu râul Bicaz 25 Km Neamț, B-dul
Râul Bicaz conf. cu râul Dămuc – conf. râul Bistrița 18 Km Decebal, nr.35, județ
Râul Bistrița V Fărcașa – pod Zahorna 15 Km Neamț
Lac Reconstrucția (1) artificial 16,3 Ha 67/26.07.2018
Lac Vaduri artificial 80 Ha
Lac Bicaz Secu – spital Ceahlău perimetral 23 Km
Râul Bicaz conf. râul Dămuc – conf. râul Bicăjel 12 Km
AVPS BRADUL PIATRA
NEAMȚ
cu sediul în
Comuna Boroaia limită de jud. Suceava – comuna localitatea Piatra
Râul Moldova 40 km 28/04.10.2017
Tupilați Neamț, Str. Lt.
Drăghescu, nr. 7,bl.
E5, sc. B. ap. 23,
județ Neamț
Râul Siret Pe teritoriul jud. Neamț 56 Km AVPS ROMAN
cu sediul în
localitatea Roman, 31/10.10.2017
Râul Moldova Pod comuna Tupilați – conf. cu Siret 40 Km
str. Eternității, nr. 21,
județ Neamț
Fondului de Pescuit 20 OZANA Izvoare-Sălcuța, în dreptul confluenței cu pârâul AVPS ZIMBRU TÂRGU 5634/22.06.2010

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
31
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

SUPERIOARĂ Domesnic NEAMȚ ACT ADIȚIONAL


Cursul principal al râului cu sediul în NR. 2/20.09.2018
Ozana(Neamțu),cu toți localitatea Târgu
afluenții și cu pârâul Neamț, str. Radu
Domesnic Teoharie, bl. D3, ap.
Fondului de Pescuit 22 OZANA 35, județ Neamț
INFERIOARĂ 5635/22.06.2010
Sălcuța, în dreptul confluenței cu pârâul
Cursul principal al râului ACT ADIȚIONAL
Domesnic- vărsarea în râul Moldova
Ozana(Neamțu), fără afluenții NR. 2/20.09.2018
Nemțișor și Secu
JUDEȚ OLT

Lac acumulare Izbiceni cu


Loc. Izbiceni- Loc. Rusănești 1095 ha
bălțile adiacente
Lac acumulare Rusănești cu
Loc. Rusănești- Loc. Băbiciu 1100 ha
bălțile adiacente
Lac acumulare Frunzaru cu
Loc. Băbiciu- Loc. Fărcașele 1280 ha
bălțile adiacente AJVPS OLT
Lac acumulare Drăgănești cu cu sediul în
Loc. Fărcașele- Loc. Fălcoiu 1070 ha
bălțile adiacente localitatea Slatina, 1/18.08.2017
Lac acumulare Ipotești cu str. N. Titulescu, nr.
Loc. Fălcoiu- Loc. Slătioara 1700 ha
bălțile adiacente 39, județ Olt
Lac acumulare Slatina cu Loc. Slătioara- Loc. Arcești 540,7 ha
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
32
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

bălțile adiacente
Lac acumulare Arcești cu
Loc. Arcești- Loc. Strejești 837 ha
bălțile adiacente
Lac acumulare Strejești Loc. Strejești- Loc. Drăgășani 2203,5 ha
JUDEȚ PRAHOVA

Râul Teleajen superior Izvoare – Baraj Măneciu 25 Km

Baraj Măneciu – Pod Zamfira 35Km


Râul Teleajen inferior 60 Km
pod Bucov – conf. cu râul Prahova 25 Km

Râul Cricovul Sărat Comuna Lapoș – ieșire din județ Prahova 90 Km


AJVPS PRAHOVA
Lac Măneciu artificial 226 Ha 37/17.10.2017
cu sediul în
Râul Lopatna Izvoare – conf. Râul Cricovul Sărat 10 Km
localitatea Ploiești,
Râul Prahova inferioară Nedelea – ieșire din județ Prahova 55 Km
str. Toma Caragiu, nr.
Râul Teleajenul inferior pod Zamfira – pud Bucov 30 Km
1, județ Prahova
Râul Cricovul Dulce Mănești – Ologeni 20 Km 72/26.07.2018
Râul Vărbilău izvoare – conf. cu râul Teleajen 25 Km
Râul Prahova superioară conf. Valea Râșnoavei – conf. Valea Fetii 23 Km AVPS CÂMPINA
cu sediul în
localitatea Câmpina,
27/03.10.2017
Râul Prahova mijlocie Valea Fetii – Nedelea 72 Km str. Carol I, nr. 46,bl.
12/e, parter, județ
Prahova
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
33
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

A.PENEȘ CURCANUL
cu sediul în
Lac Paltinu lac artificial Valea Doftanei 162 Ha localitatea Ploiești, 63/26.07.2018
str. George Coșbuc,
nr. 5, județ Prahova
JUDEȚ SATU MARE

Râul Tur între km 43-49-Turlung - pod CFR Tur (Porumbești) 6 km


Râul Crasna Supur Moftin 28 KM
mal stâng 83,4 km
Râul Someș
mal drept 64,5 km
CCRM Ruseni Moftin 36,8 km
CCPFB Paulian Frontiera cu Ungaria, Berveni 11,4 km
CP 9 stația mică 36,19 km
între km 49-59-pod CFR Tur - Bercu trei
Râul Tur 10 km
hotare(Ungaria, Ucraina, România)
Râul Crasna intre km 28-59 – Moftin - Berveni 28 km
AJVPS SATU MARE
Râul Talna izvor – conf. Râul Tur 26 km
cu sediul în
Râul Homorodul Nou izvor - conf. Râul Someș 34 km
localitatea Satu Mare, 12/13.09.2017
Râul Tur superior izvoare-borna 6 UP III Negrești Oaș 17 km
str. Petofi Șandor, nr.
Râul Tur mijlociu borna 6UP III Negrești Oaș - Baraj Călinești Oaș 17 km
38, județ Satu Mare
Râul Talna Mare superioara izvoare-Orașul Nou Remetea 26 km

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
34
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

JUDEȚ SĂLAJ

Râul Someșul Mare Căpâlna - Benesat 93 km


Sonia Gostila - Gâlgău 13 km
Valea Ileanda Dolheni - Ileanda 11 km
Valea Almașului Fildu de sus – Tihău 63 km
Valea Agrij Huța – Jibou 44 km
Valea Sălajului Gârceiu – Cehu Silvaniei 22 km
AJVPS SĂLAJ
Râul Crasna Cizer – Bobota 65km
cu sediul în
Valea Barcăului Barcăul de jos – marca 45 45 km
localitatea Zalău, str.
Năpradea– braț mort Someșul 13/13.09.2017
Năpradea – Traniș 3 Ha Corneliu Coposu , bl.
Mare
k20-21, parter, județ
Valea Zalău Zalău – Moiad 38 km
Sălaj
Lac acumulare Vârșolț Vârșolț 456 Ha
Lac acumulare Sălățig Sălățig 23 Ha
JUDEȚ SIBIU

Limită jud. Brașov – limită Jud. Vâlcea pe teritoriu.


Râul Olt 56 Km
Jud. Sibiu
Pârâul Hârtibaciu Loc. Brădeni – conf. cu râul Olt 68 Km
limită jud. Mureș, Dumbrăveni – limită jud. Alba în AJVPS SIBIU
Râul Târnava Mare 30 Km
aval de Mediaș cu sediul în 25/30.10.2017
Lac acumulare Avrig Județ Sibiu localitatea Sibiu, str.

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
35
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Lac acumulare Scoreiu Județ Sibiu Ștefan cel Mare, nr.


Lac acumulare Racovița Județ Sibiu 132, Casa Vânătorilor,
Lac acumulare Arpașu limită jud. Brașov județ Sibiu
Râul Cibinul Mare Izvoare – conf. Râul Cibinul Mic 46 Km
Râul Cibinul Mic Izvoare – conf. Râul Cibinul Mare 27 Km
Râul Avrigul Mare Izvoare – conf. Râul Olt 65 Km
Lac baraj Gura Râului Artificial, județ Sibiu
Valea Stegii Izvoare – conf. Râul Cibin 48 Km
26/02.10.2017
Lac montan Iezerul Mare Lac glaciar județ Sibiu 3,3 Ha
Râul Săliște izvoare – conf. râul Cibin 84 Km
Cibinul inferior lac acumulare Gura Râului – pod Cristian 12 Km
Râul Sebeșul de Jos izvoare – conf. râul Olt 24 Km A.FLY FISHING CLUB
Râul Sebeșul de Sus izvoare – conf. râul Olt 18 Km SIBIU 62/26.07.2018
Pârâul Nou Roman Pod rutier loc. Noul Roman - vărsare râul Olt 1,5 km cu sediul în
Râul Lotrioara Izvoare - conf. râul Olt 30 Km localitatea Sibiu, str.
Pârâul Tălmaciu Izvoare - conf. râul Cibin 5 Km Islazului, nr. 44, județ
Pârâul Valea Strâmbei Izvoare - conf. râul Olt 10 Km Sibiu
Pârâul Valea Rindiboului Izvoare - conf. râul Olt 9,5 Km 79/11.04.2019
Pârâul Râul Vadului Izvoare - conf. râul Olt 22 Km
Pârâul Tălmăcuț Izvoare - conf. râul Olt 5 Km
Râul Sadu Inferior Valea Pinului - conf. cu râul Cibin 48 Km
Râul Dobra Bucunici - conf. râul Sebeș 22 km
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
36
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Măgura Cisnădiei Izvoare - conf. râul Cibin 15,5 km


Lacul montan Sadu II Lac montan 1,4 ha
Lacul montan Iezerul Mic Lac montan 0,2 ha
Râul Cibin pod comuna Cristian – conf. cu râul Olt 28 Km APS AQUA CRISIUS 68/26.07.2018
Lacul montan Podragu Mic Lac glaciar 0,24 Ha cu sediul în
Lacul montan Podrăgel Lac glaciar 0,7 ha localitatea Oradea,
83/11.04.2019
Lacul montan Doamnei Lac glaciar 0,3 ha str. Szigligeti Ede,
Lacul montan Avrig Lac glaciar 1,4 ha nr.1, județ Bihor
JUDEȚ SUCEAVA

granița cu Ucraina – limită județ Suceava (comuna


Râul Siret 123 Km AJVPS BOTOȘANI
Dolhasca)
cu sediul în
Râul Suceava conf. cu pârâul Putna – conf. cu râul Siret 97 Km
localitatea Botoșani,
Râul Șomuzul Mare și afluenții izvoare – conf. cu Siretul 49 Km 64/26.07.2018
Str. Pietonalul
Râul Șomuzul Mic și afluenții izvoare – conf. cu Siretul 31 Km
Transilvaniei , nr. 4,
Acumulare Rogojești Grămești 10 Ha
parter, județ Botoșani
Acumulare Bucecea Adâncata 6 Ha
conf. cu pârâul Umor – limită județ (comuna APP FILIALA
Râul Moldova 59 Km
Drăgușeni) SUCEAVA
Acumulare Dragomira Mitocul Dragomirei 159 Ha cu sediul în
75/26.07.2018
Balta Rădășeni Rădășeni 2,5 Ha localitatea Suceava,
Râul Dorna inferioară conf. pârâul Teșna – conf. cu râul Bistrița 26 Km str. Depoului, nr. 16,

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
37
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

și afluenții județ Suceava


Râul Bistrița Aurie III conf. Mestecăniș – Puciosul – conf. râul Dorna 16 Km
Râul Bistrița I Zugreni râul Bistrița – conf. cu râul Dorna – baraj Zugreni 18 Km
conf. cu pârâul Brodina - conf. cu pârâul Putna
Râul Suceava 38 Km
și afluenții
râul Moldova de la stația CFR Prisaca Dornei – conf.
Râul Moldova III 10 Km
pârâul Dobra
Râul Moldova I conf. pârâul Botușel – conf. izvorul Giumalău 39,5 Km
râul Moldova de la conf. cu pârâul Giumalău – conf.
Râul Moldova II 61 Km
cu pârâul Hurghiș
râul Moldova de la conf. cu pârâul Dobra – conf. cu
Râul Moldova IV pârâul Umor 47 Km
și afluenții săi
A.LUCIOPERCA CLUB
PESCAR MODERN
cu sediul în
Râul Bistrița II limită Baraj Zugreni – pod Mălișor 48 Km 58/26.07.2018
localitatea Bistrița,
str. V. Lucaciu, nr. 5,
județ Bistrița-Năsăud
Râul Bistrița Aurie I Pod Bila - pod Cârlibaba - centru 17 Km APS AQUA CRISIUS
Râul Bistrița Aurie II Pârâul Cârlibaba - conf. pârâul Mestecăniș – 26 Km cu sediul în 83/11.04.2019
Puciosul localitatea Oradea,

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
38
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Vale Cârlibabei Izvoare Pod Negru - conf. cu râul Bistrița 21 Km str. Szigligeti Ede,
Valea Țibăului Pod Alexești – conf. râul Bistrița 22 Km nr.1, județ Bihor

JUDEȚ TELEORMAN

Râul Câlniștea pe raza județului Teleorman AJVPS TELEORMAN


Râul Teleorman pe raza județului Teleorman cu sediul în
Râul Vedea pe raza județului Teleorman localitatea
Râul Călmățui pe raza județului Teleorman Alexandria, str. 59/26.07.2018
Râul Urlui partea neamenajată pe raza județului Teleorman Libertății, nr. C1,
Râul Olt pe raza județului Teleorman județ Teleorman
JUDEȚ TIMIȘ

Râul Timiș Limită jud. Timiș – frontieră cu Serbia 144 Km


Râul Bega Loc. Curtea - frontieră cu Serbia 159 Km
Râul Mureș comuna Periam – frontieră cu Ungaria 33 Km
Râul Bârzava Limită jud. Timiș - frontieră cu Serbia 38 Km
Canal Aranca Comuna Periam - frontieră cu Serbia 53 Km
AJVPS TIMIȘ
Lacul Dumbrăvița Comuna Dumbrăvița 25 Ha 36/12.10.2017
cu sediul în
Baraj Salcia Localitatea Buziaș 25 Ha
localitatea Timișoara,
Lacul Topolovățul Comuna Topolovățul Mare 15,5 Ha
str. Bela Bartok, nr.
Lacul de acumulare Lățunaș Comuna Jamu Mare 8 Ha
17, județ Timiș
Pârâul Bega Veche 70 km 81/11.04.2019
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
39
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Pârâul Lunca Birda Acumulare Liebling - comuna Gad 53 km


JUDEȚ VASLUI

Râul Bârlad Băcești-Tutova 165 km AJVPS VASLUI


cu sediul în
localitatea Vaslui, str. 23/21.09.2017
Râul Prut și revărsări Drânceni-Cârja 190 km
Mihail Kogălniceanu,
nr.26, județ Vaslui
JUDEȚ VÂLCEA

Râul Olt Râul Vadului-Gura Lotrului 40 km


Râul Luncavăț izvoare - Râul Olt 34 km
Râul Topolog Milcoiu - Râul Olt 23 km
Valea Curpenului Afluent Râul Olt 8,2 km
Râul Olteț
Râul Cerna Slătioara - Bălcești 68 km
AJVPS VÂLCEA
Râul Tărâia Milostea - Colțești 25 km
cu sediul în 9/12.09.2017
Râul Topolog Milcoiu-Galicea 23 km
localitatea Râmnicu
Acumularea Câineni Județ Vâlcea
Vâlcea, str. Regina
Acumularea Cornetu Județ Vâlcea
Maria, Nr.5, județ
Acumularea Robești si Valea
Județ Vâlcea Vâlcea
Robești
Acumularea Gura Lotrului cu Județ Vâlcea 148 ha

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
40
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

balta adiacenta Proieni


Acumularea Turnu Județ Vâlcea 160 ha
Acumularea Dăești cu bălțile
Județ Vâlcea 210 ha
adiacente
Acumularea Călimănești cu
Călimănești 90 ha
bălțile adiacente
Acumularea Râmnicu Vâlcea
Râmnicu Vâlcea 320 ha
cu bălțile adiacente
Valea Urii cu
izvoare - conf. Râul Olt 12 km
pâraiele Uria și Murgoci
Acumularea Râureni cu bălțile
Râureni 180 ha
adiacente
Acumularea Govora cu bălțile
Govora 480 ha
adiacente
Acumularea Băbeni cu bălțile
Băbeni 910 ha
adiacente
Acumularea Ionești cu bălțile
Ionești 470 ha
adiacente
Acumularea Drăgășani cu
Drăgășani 950 ha
bălțile adiacente
Râul Olănești cu pâraiele
20 km
Cheia, Bacea și Mânza

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
41
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Lotrul Inferior Baraj Brădișor-conf. Râul Olt 40 km


Râul Boia
Râul Boia Mică 12 km
pâraiele Boia Mare 25 km
Valea Călinești
cu pâraiele Călinești, Sulița, Muntele Robu - conf. Râul Olt 14 km
Soci și Lotrișor
Valea Robești izvoare - conf. Râul Olt 8 km
JUDEȚ VRANCEA

Râul Siret pe raza jud. Vrancea 112 km


Doaga Doaga 18 ha
Râul Zăbala mijlocie conf. Râul Giurgea - conf. Râul Lăpuș 53 km
Râul Zăbala inferioara conf. Râul Lăpuș - conf. Râul Putna 26 km
Năruja Izvoare - conf. Râul Zăbala 37 km
Râul Șușița Izvoare - conf. Râul Giurgea 61 km
AJVPS VRANCEA
Râul Zăbăluța Izvoare - pod Florean 16 km
cu sediul în
Pe raza jud. Vrancea cu excepția segmentului
localitatea Focșani, 15/13.09.2017
Putna Superioară, aflată în gestiunea R.N.P. 51 km
str. Peneș Curcanul,
Romsilva : izvoare- Cascada Putnei
Râul Putna nr.2 bis, județ
Pe raza jud. Vrancea cu excepția segmentului
Vrancea
Putna Mijlocie, aflată în gestiunea R.N.P. 14 km
Romsilva: Cascada Putna-conf.cu râul Coza
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
42
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

Râul Râmnicu Sărat pe raza jud. Vrancea

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură


Str. Sfânta Vineri nr. 29, Sector 3, București, cod 030203
43
Telefon: 0374.466.139 - 140 Fax: 0374.466.138
www.anpa.ro