Sunteți pe pagina 1din 33

Tabel cu zone de pescuit recreativ,

propuse de A.N.P.A în vederea încheierii de contracte de utilizare a resursei acvatice vii în scop recreativ
(Anexă la Decizia Președintelui ANPA nr.116/21.04.2017)
Nr. Denumire zonei de Lungime/ Limite
crt. pescuit suprafata

JUD. ALBA
1. Mureş și afluenții 115 Km Stâna de Mureş – Băcăinţi
săi, respectiv:
- Târnava Mare 44
km, de la Valea
Lungă – conf. Râul
Mureş;
- Ampoi 35 km, de
la Zlatna – conf.
Râul Mureş;
- Cugir 15 km, de
la loc.Cugir –
conf.râul Mureş;
- Sebeș 17 km,
Acumulare
Petrești- conf. râul
Mureș.
2. Târnava Mică 23 Km Cetatea de Baltă – Blaj
3. Secaş 10 Km Rosia de Secaş - Obreja
4. Mihoieşti 98 Ha Mihoieşti com Câmpeni
5. Arieş 30 Km Baia de Arieș- Vidolm
6. Posaga 10 Km Confl. Pârâu Segagea – confl. Arieşul Mare
7. Sălciuţa 10 Km Fundata – Confl. Arieşul Mare
8. Ocoliş 8 Km Pod Lunca Largă – confl. Arieşul Mare
9. Mogoș-Cotu 10 Km Izvoare-limita cu O.S. Aiud
10. Valea Bisrei 21 Km Izvoare-varsarea în Aries
11. Valea Bistricioarei 18 Km Izvoare-varsarea în Aries
12. Valea Caselor 13 Km Izvoare-varsarea în Aries

_____________________________________________________________________________________________________
13. Valea Sartasului 9 Km Izvoare-varsarea în Aries
14. Valea Morilor 3 Km Huda lui Papara-varsarea în Aries
15. Geoagiu Superior 9 Km Izvoare pâna la Cheile Râmet
16. Valisoara 31 Km Izvoare pâna la Cheile Aiudului
17. Geoagiu Inferior 28 Km Cheile Râmet-confl. Râul Mureș
18. Pian 34 Km Izvoare-Pod CFR
JUD ARAD *În jud. Arad o parte din zonele de pescuit recreativ
fac obiectul contractelor încheiate cu AJVPS Arad,
urmare a Sentinței civile a Curții de Apel
nr.266/2013.
1. Canalele din Zona
Turnu
2. Canalul Morilor Pe tronsonul Ineu – vărsarea în Crişul Alb
3. Balta Ghilin I şi II
4. Râul Cigher Pe tronsonul Tăut – vărsarea în Crişul Alb
JUD ARGEŞ

1. Râul Bratia 34 Km Aval pod Berevoiești-conf. cu râul Târgului


inferior (com. Titești)
2. Râul Argeș 87 km Com. Oiești – limita județului
( com Pătroaia. jud. Dâmbovița)
3. Râul Vâlsan inferior 19,2 km Aval podul din com. Mușetești-conf. râul Argeș
4. Râul Argeşel 80 Km Com. Valea Mare Pravăț-conf. râul Târgului
inferior
5. Râul Argeşel 22 km Izvoare- com. Valea Mare Pravăț
superior
6. Râul Vedea Izvoare- limita județului
7. Râul Brătioara Izvoare- conf. cu râul Brătia
8. Râul Bughea 39 km Izvoare- conf. râul Târgului
9. R. Doamnei 55 Km Izvoare-baraj Baciu
superior
10. Râul Doamnei 75 Km Aval com. Nucșoara- conf. râul Argeș
inferior
11. Râul Târgului 43 km Uzina de apă Câmpulung-conf. râul Doamnei
inferior
_____________________________________________________________________________________________________
12. Râul Târgului 16 km Aval baraj Râușor-uzina de apă Câmpulung
mijlociu
13. Vâlsan mijlociu 12 Km Baraj Dobroneagu- limita superioară
(com. Brădet)
14. Râul Topologul 25Km Pod Puntea Oii – loc. Văleni până
inferior la pod rutier DN

15. Lac acumulare 55 Ha Valea Iaşului – Cerbureni


Cerbureni
16. Lac acumulare 35 Ha Curtea de Argeş
Curtea de Argeş
17. Lac acumulare 65 Ha Băiculeşti – Zigoneni
Zigoneni
18. Lac acumulare 460 Ha Merişani – Vâlcele
Vâlcele
19. Lac acumulare 180 Ha Bascov
Bascov
20. Lac acumulare 120 Ha Piteşti
Piteşti
21. Lac acumulare 384 Ha Budeasa
Budeasa
22. Lac acumulare 634 Ha Goleşti
Goleşti
23. Lac acumulare. 160 Ha
Râuşor
24. Dîmboviţa Superior 40 Km Baraj Pecineagu – Schitul Dragoslavele
25. Dîmboviţa superior 55 km Izvoare-baraj Baciu
26. Dâmboviţa Mijlociu 18 Km Dragoslavele – Malul cu Flori
27. Dâmbovicioara 18 km Izvoare – pod Dâmboviţa
28. Lac acumulare 163 Ha
Pecineagu
JUD BACĂU

1. Siret 119 Km Intrare județ-ieșire județ


(fără lacurile de acumulare)
_____________________________________________________________________________________________________
2. Bistriţa 39Km Limita jud Bacău – confl. Râul Siret

3. Tazlau 63Km Limită județ- confl. Râul Trotuş


4. Tazlaul Sarat 47 Km Izvoare-confl. cu Râul Tazlau
5. Trotuş 125 km Limita jud. Harghita-vărsare râul Siret
6. Sulta 25 Km Izvoare-confl. Râul Trotus
7. Ciobanus 30 Km Izvoare-confl. Râul Trotus
8. Asau 40 Km Izvoare-confl. Râul Trotus
9. Basca 28 Km Limita de judet-confl.Râul Uz
10. Uzul 17 Km Limita de judet-conf. cu râul Trotuș ( fără
Lacul Poiana Uzului)
11. Slanic Moldova 37 Km Izvoare-confl. Râul Trotus
12. Casinul inferior 68 Km Confl.parau Carasau-cofl. Râul Trotus
13. Oituzul 50Km Limita jud. Covasna-confl. Râul Trotus
Moldovenesc
14. Lesunt 20 Km Izvoare-confl. Râul Oituz
15. Lac acumulare 250 ha Nicolae Bălcescu-Galbeni
Galbeni
16. Lac acumulare 200Ha Gârleni- Surina
Gârleni
17. Lac acumulare 262 Ha Hemeiuşi -Lilieci
Lilieci
18. Lac acumulare 202Ha Bacău
Bacău II
19. Lac acumulare 50 Ha Bacău
Agrement
20. Lac acumulare 1700Ha Răcăciuni
Răcăciuni
21. Lac acumulare 1800 Ha Sascut- Bereşti
Bereşti
22. Lac Poiana Uzului 350 Ha Dărmănești
JUD BIHOR *În jud. Bihor zonele de pescuit de la pct.1 la pct.11
fac obiectul contractelor încheiate cu AJVPS Bihor,
urmare a Sentinței civile a Curții de Apel nr.1/2013.
1. Crisul Repede 80 Km Vadu Crișului -frontiera cu Ungaria
_____________________________________________________________________________________________________
2. Crisul Negru 82 Km Beiuș -frontiera cu Ungaria
3. Barcăul 65 km Suplacul de Barcău-frontiera cu Ungaria
4. Valea Ierului 31 km Tarcea – frontiera cu Ungaria
5. Canalul colector 61 km Tărian -Tămașda
6. Culișer 30 km Salonta- frontiera cu Ungaria
7. Corhana 8 km Homorog- frontiera cu Ungaria
8. Canalul Cefa III 4 km Cefa- Rădvani
9. Canalul Cefa IV 5 km Amenajarea piscicolă Cefa - frontiera cu Ungaria
10. Holod 22 km Holod -Crișul Repede
11. Canalul Tăut- 30 km Tăut- Barmod
Barmod
12. Văratec 22 km De la Gârligate -Sustin
13. Poiana 30 km De la izvoare-conf. cu Valea Băița
14. Crișu Băița 28 km De la izvoare -la conf. cu Crișu Negru
15. Crișu Negru 25 km Conf. Valea Băița- conf. cu Crișul Pietros
mijlociu
16. Valea Bistrei 15 km De la Voievozi -Pădurea Neagră
17. Lugaș Pietriș 29 km De la Valea Huții- Valea Morii Crișu Repede
18. Gepiș 29 km De la Gepiș -la Crișul Repede
19. Valea Omului 40 km De la Valea Borod- baraj Vadul Crișului
20. Crișul Repede 21 km De la pod Bratca- baraj Vadu Crișului
inferior
21. Crișul Negru 12 km De la conf. Crișul Pietros- conf. Valea Finișului
Inferior
22. Tărcăița 20 km De la izvoare- conf. cu Crișul Negru
23. Valea Vida 24 km De la izvoare- lacul Vida
24. Topa -Holod 15 km De la izvoare- pod sat Corbești
25. Roșia 66 km De la izvoare -Valea Toplicului
26. Valea Buduresei 28 km De la izvoare – conf. cu Crișul Negru
27. Crișul Repede 25 km De la bariera Bucea-conf. cu Valea Brătcuței
Mijlociu
28. Lacul Toplița 4,5 ha
JUD BISTRIŢA-NĂSĂUD *În jud.Bistrița - Năsăud o parte din zonele de
pescuit recreativ fac obiectul contractelor încheiate
cu AJVPS Bistrița -Năsăud, urmare a Sentinței civile a
_____________________________________________________________________________________________________
Curții de Apel nr.896/2012.
1. Bistrița 25 Km Podul Mijlocenii Bargaului-confl.Șieu
2. Pârâul Rosua 12 Km Izvoare-confl.Șieu
3. Jelna 12 Km Izvoare-podul de ciment Budacul de Sus
4. Lacul Izvorul 0,2 ha natural
Măgurii
5. Lacul Tăul zânelor 0,8 ha natural
JUD BOTOŞANI

1. Siret 107 Km Văscăuţi – Turbata – Tudora


2. Molniţa 14 Km Mihăileni –Talpa
3. Pleşu 11 Km Tudora – Pleşu
4. Sireţel 12 Km Ionăşeni – Bececea
5. Gârla Huţani 11 Km Huţani – Corni
6. Bahna 10 Km Dersca – Lunca
7. Vorona 13 Km Vorona- Teodoru – Joldeşti
8. Prut – fără lacul 194 Km Oroftiana de Sus – Bădărăi
Stâca
9. Ghireni 21 Km Dealul Pustăii – Mitoc
10. Volovăţ 45 Km Culmea Dărăbani –Ripiceni
11. Corogea 34 Km Murguţa –Sărata
12. Baseu 106 Km Suhărău – Româneşti
13. Podul Plopii 9 Km Cristineşti – Plevna
14. Ursoiul 10 Km Vatra vărsare – Başeu
15. Pietroaia 13 Km Sarata varsare – Başeu
16. Sărata 15 Km Sărata Basarab – mihăileşti
17. Bodeasa 26 Km Sărata Drăguşeni – Miron Costin
18. Balinţi 10 Km Havârna- Balinţi
19. Podriga 36 Km Mileanca – Săveni
20. Jijia 139 Km Dersca – Rediu
21. Sitna 65 Km Bececea – Todireni
22. Miletin 87 Km Vlădeni – Miletin
23. Baranca Hudeşti 9,54 Ha Hudeşti – Baranca
24. Baranca Nouă 1,94 ha Hudeşti – Baranca
25. Bajura 10,01 Ha Drabani – Bajura
_____________________________________________________________________________________________________
JUD BRAŞOV *În jud. Brașov o parte din zonele de pescuit
recreativ fac obiectul contractelor încheiate cu AVPS
Făgăraș, urmare a Sentinței civile a Curții de Apel
nr.135/F/2009.

1. Olt 64 Km Lunca Câlnicului – Feldioara-Augustin


2. Valea Homorod 36 Km Izvoare-sat Vlădeni – vărsare
3. Șercaia superioară 29 Km Izvoare-conf.cu Valea Strâmbă
4. Șercaia inferioară 27 km conf.cu Valea Strâmbă -Drum N.I. Brașov-
-Făgăraș
5. Valea Şercăii 15 Km Drum N.I. – vărsare
6. Valea Sebeșului 63 km Izvoare-Drum N.I. – vărsare
7. Valea Berivoi 28 Km Izvoare-Drum N.I. – vărsare
8. Valea Dejeni 17 Km Drum N.I. – vărsare
(Savestreni)
9. Valea Pojoriţei 40 Km Izvoare-Drum N.I. – vărsare și afluenții
10. Valea Sâmbetei 31Km Izvoare-Drum N.I. – vărsare și afluenții
11. Valea Viştea Mare 34 Km Izvoare-Drum N.I. – vărsare și afluenții
12. Valea Ucea Mare 17 Km Izvoare-Combinatul chimic – vărsare și afluenții
13. Olt şi afluenţii săi loc. Augustin – Veneția de Jos
14. Olt şi afluenţii săi Veneția de Jos -limita cu jud. Sibiu
15. Lac acumulare
Voila
16. Lac acumulare
Olteţ
17. Lac acumulare Până la limita jud. Sibiu
Arpaş
18. Măieruş 17 km Izvoare – confl . cu râul Olt
19. Dopca 13 km Izvoare – confl. cu râul Olt
20. Strâmba 18 km Izvoare – confl. Șinca
21. Geamana 8Km Izvoare-confl. Valea Homorodului
22. Homorod 14 Km Izvoare-Vladeni
23. Valea Mare-Crizbav 16 Km Izvoare-confl.Râul Olt
24. Doftana Garcin 18 Km Izvoare-confl. Pârâul Târlungeni
25. Tarlungul superior 37 Km Izvoare-Târlugeni
_____________________________________________________________________________________________________
26. Valea Mare 2,6 Km Izvoare-Pr. Șercaia
27. Venetia 22 Km Izvoare-confl. Râul Olt
28. Valea Lisei 10 Km Izvoare-confl.Valea Sâmbata
29. Valea Mare 34 Km Izvoare-confl. Râul Olt și toti afluentii
30. Bârsa 74 Km Izvoare-confl. Barsa Fierului și toti afluentii
31. Urlea Lac glaciar
JUD BUZĂU

1. Buzăul superior cu De la limita cu jud. Covasna-până la conf.


afluenții săi și care cu pârâul Sibiciu
cuprinde:
- cursul principal
32 km;
-Siriul 38 km de la
izvoare-conf. cu
râul Buzău;
- Basca Rozdilei 28
km de la conf.
Basca Mare-conf.
cu râul Buzău.
-Valea Buzăului
superior 48 km de
la vărsare pârâul
Crasna-vărsare
pârâul Gramaticu;
- Valea Buzăului
inferior 12 km de
la barajul Siriu-
vărsare pârâul
Valea Sibiciului.
2. Călmăţui cu 54 Km izvoare – ieşire judeţ
afluenții săi
3. Buzăul inferior 107 km De la conf. cu pârâul Sibiciu - la
ieșirea din județ
4. Râmnicu Sărat 45 km Intrare județ- ieșire județ
5. Lac Malaia Natural
_____________________________________________________________________________________________________
6. Lac Mocearu Natural
7. Valea Slănicului 25 km Izvoare-conf. râul Buzău
8. Bâsca Chiojdului 17 km Izvoare-conf. râul Buzău
9. Lac acumulare Siriu artificial
JUD. BRAILA
1. Buzau 126 Km De la Jirlau km 183- pâna la Voinesti km 309
Siret 49 Km De la Corbu Vechi km 527-pâna la
2. Sendreni km 576
3. Calmatui 86 km De la Faurei sat-pâna la confluenta cu Dunarea
4. Japșa Veriga 10 Ha Mal drept Dunăre km 172-173 zona dig mal
5. Japșa Corotisca 3 Ha Mal drept Dunăre km 171zona dig mal
6. Japșa Stanca 2 ha Mal drept Dunăre km 174 zona dig mal
7. Japșa Boala Alba 8 Ha Braț mort al Buzăului în UAT Ibrianu, jud. Brăila
8. Valea Encii 5 km Rețeaua ANIF de desecare a loc. Comăneasca
JUD CĂLĂRAŞI

1 Canal Siderurgic 9 km
2. Râul Argeș 40 km Hotarele-Dunăre
3. Canal irigații Jirlău 38 km
4. Balta Potcoava 2ha Zona Oltenița
5. Balta Valea Mare 7 ha Ulmeni
6. Balta ecluza 2 ha Zona Oltenița
Oltenița
7. Canal Scoiceni Mânăstirea - Chiselet
8. Canale de irigații 30 km
cu exceptia
canalelor Rasa si
Galatui
9. Canalul Milutin
JUD CARAŞ SEVERIN

1. Caraş 56 Km Carşova – Iam


2. Timiş 43 Km Sadova – limita jud. Caras Severin
3. Bârzava 70 Km Secu – limita jud. Caras Severin
4. Lacul Secu 74 Ha Reşiţa
_____________________________________________________________________________________________________
5. Lacul Docnecea 6,8 Ha Docnecea
Mare
6. Lacul Docnecea 2,3 Ha Docnecea
Mică
7. Lacul Medreş 1,2 Ha Bocşa
8. Rudărie 31 Km Izvoare-confl. Râul Nera
9. Berzeasca 58 Km Izvoare-confl. Dunarea
10. Belarecea 40 Km Izvoare-confl. Râul Cerna
11. Oraviţa
12. Iezer
13. Văliug
14. Nera inferioara 22 Km Sopotu Nou-pod Sasca Montana
15. Valea Mare 3 Km Izvoare-pod sat Ilidia
16. Carasul inferior 116 Km Sat Giulesti-frontiera Serbia
17. Minisul superior 12 Km Izvoare-Gura Golumbului
18. Barzava inferioara 29 Km Breaza-pod Secu
19. Carasul mijlociu 40 Km Ogasul Lupului-com. Garliste
20. Poiana Buchin 17 Km Izvoare-Rîul Timis
21. Timisul inferior 3 Km Pod Slatina-Cernet
22. Cernet 10,5 Km Izvzoare-confl. Rîul Timis
23. Golet 22 Km Izvzoare-confl. Râul Timis
24. Radimna 15 Km Izvoare-confl. Dunarea
25. Bistra Ardealului 27,5 Km Izvoare-canton silvic Bucova
superior
26. Bistra Ardealului 40 Km Canton silvic Bucova-Voislova
mijlociu
27. Bistra Ardealului 27 Km Confl. cu Rusca-confl. Râul Timis
inferior
28. Timisul mijlociu 47 Km Baraj Trei Ape-com. Slatina Timis
29. Raul 32 Km Izvzoare-confl. Râul Timis
Lung(Teregova)
30. Raul Alb 29 Km Izvoare-confl. Raul Lung
31. Craiova 32Km Izvoare-confl.Mehadia
32. Mehadica 56 Km Izvoare-confl. Belarecea
33. Sfârdin 25 Km Izvoare-confl. Belarecea
_____________________________________________________________________________________________________
34. Minisul inferior 24 Km Avalbaraj Minis-confl. Râul Nera
35. Lacul Gura 5 Ha artificial
Golumbului
36. Lacul Bistra Iezer 1 Ha artificial
37. Valea Slatina 14 Km Izvoare-confl. Râul Timis
38. Lacul Mare 7,7 Ha artificial
39. Lacul Mic 2,8 Ha artificial
JUD CLUJ *În jud. Cluj o parte din zonele de pescuit recreativ
fac obiectul contractelor încheiate cu AJVPS Cluj,
urmare a Sentinței civile a Curții de Apel nr.1342
/2013.
1. Someşul Mic 31Km Conf. Valea Orman-conf. cu Someșul Mare-Dej
2. Someşul Mare 25 Km Limită jud. Bistrița Năsăud- Confl. Someşul Mic Dej
3. Arieş 48 Km Lungești -Gligorești
4. Someș 32 km Conf. Someșul Mic cu Someșul Mare, limita cu jud. Sălaj
JUD CONSTANŢA

1. Sinoe 13.500 Ha Administrator ARBDD


2. Istria Administrator ARBDD
3. Tăbăcărie
4. Nuntaşi Administrator ARBDD
JUD COVASNA

1. Olt (malul drept) 90 Km Piatra Găunta – Augustin


2. Râul Negru II 58,2 Km Pod fier Cătălina – vărsare Olt
3. Braţele secundare
ale Râului Negru (
Surcea,
Sîntionlunca, Ozun,
Comolău)
4. Pr. Szaldobos Izvoare –Confl cu Râul Olt
5. Pr Jombor 15 Km Izvoare –Confl cu Rîul Olt
6. Pr. Somko Izvoare –Confl cu Râul Olt
7. Pr. Baraolt inferior 35 Km De la pod Bodvai – confl cu râul Olt
8. Pr. Vârghiş 25 Km Limit jud Harghia – confl .pr. Cormoş
_____________________________________________________________________________________________________
9. Covasna 15 Km Izvoare –Confl cu Râul Negru
10. Pr. Casin 30km Limit jud Harghita – confl Râul Negru
11. Pr. Pădureni Izvoare – vărsare lac Pădureni
12. Pr. Ghelinţa 18 Km Izvoare –Confl cu Râul Negru
13. Pr. Buzăul Mijlociu 25 Km Limit jud Braşov – limit. Jud Buzău
14. Casinul inferior 30 Km Limita judet-Pr. Negru
15. Moacsa 10 Km Izvoare-confl. lacul Beseneu
16. Cernat 20 Km Izvoare-confl. Pr. Negru
17. Oituz 35 Km Izvoare-limita jud. Bacau
18. Ojdula 20 Km Izvoare-confl. Râul Negru
19. Raul Negru I 35 Km Izvoare-Catalina
20. Zabratau 24 Km Izvoare-confl. Pr. Buzau
21. Pr. Estelnic 15 Km Zona Tg. Secuime
22. Pr. Cormos 16 Km Loc. Filia-R. Olt
JUD DÂMBOVIŢA

1. Dâmboviţa 84 Km Malu cu Flori – Brezeoaele


2. Ialomiţa 95 Km Fieni – Buftea
3. Argeş 50 Km Valea Mare – Potlogi
4. Ilfov 45 Km Ulmi – Ciocăneşti
5. Colentina 40 Km Pe raza judetului
6. Neajlov 44 Km Pe raza judetului
7. Potopu 45 Km Pe raza judetului
8. Cricov 70 Km Pe raza judetului
9. Sabar 80 Km Glambocata-Potlogi
10. Lac Pucioasa 102 Ha Loc. Pucioasa
11. Lac Zăvoiul 100 Ha Loc. Ionesti
Orbului
12. Lac Vacaresti 100 Ha Loc. Vacaresti
(Piersinari)
JUD DOLJ

1. Balasan 30 Km Moţăţei – Catane


2. Baboia 50 Km Verbita – Bârca
3. Dasnaţui 80 Km Cleanov – Plosca
_____________________________________________________________________________________________________
4. Jiu cu afluenţii lui 110 Km Bilta – Dunăre
5. Teslui 30 Km Motoi – prejba de Pădure
6. Balta Giormane 58 ha Teasc – Bădoşi
7. Balta Marica 31 ha Bratovoieşti – Prunet
8. Gârla Mălăieni 5,5 km Canal de evacuare al polderului Dunăreni
9. Lac Cilieni I, II, III 40 ha Loc. Băilești
11. Baraj Işalniţa 138 ha Craiova
12. Râul Drincea 6 km Salcia -Cetate
13. Râul Jieț 30 km Pe raza jud. Dolj
14. Bălțile Preajba- 19 ha
Făcăi
15. Canalul Dăbuleni 10 km
CO
16. Pârâul Terpezița 40 km
JUD IALOMITA

1. Bentul Mic 22 ha. situat in zona comunei Bordusani, se traverseaza cu bacul


Bordusani Bratul Borcea pana la fosta ferma nr.2 a fostului IAS
Bordusani
2. Bentul Mare 86 ha. situat langa Bentul Mic pe acelasi traseu
Bordusani
3. Bentul lui Cotoi 10 ha. situat pe acelasi traseu ca Bentul Mare
4. Potcoava 10 ha. situat pe malul drept al Bratului Borcea comuna
Bordusani Bordusani, se traverseza cu bacul Borcea la cca 2 km
pe dig
5. Saltava 70 ha. canal de desecare al fostului IELIF, situat in incinta
agricola al fostului IAS Facaeni (comuna Facaeni) de la
bacul ce traverseaza Borcea cca 3 km. spre incinta baltii
Facaeni
6. Raul Ialomita 150 km. situat in orasul Fierbinti- Dridu de la barajul Dridu pana
la varsare in Borcea

_____________________________________________________________________________________________________
JUD ILFOV

1. Colentina Amonte intravilan Buftea – mun Bucureşti – Cernica –


aval intravilan Cernica
2. Dâmboviţa Limita jud – limita jud.
3. Sabar Limita jud – confl .cu râul Ilfov
4. Ciorogârla Limita jud – confl. cu râul Sabar
5. Valea Câlnăului Izvoare – Limita jud.
6. Snagov Periş – Gruiu
7. Argeş 18,5 Km În aval de barajul lacului Mihăileşti, DN6 – DN5- loc.
Adunaţii Copăceni
8. Sabar 29 Km Loc Mihai Vodă – DN5 în loc. Jilava
9. Neajlov 21 Km Loc Vadu Lat – DN 6 în loc. Stâlpu
JUD GIURGIU

1. Argeş Podu Popa Nae - conf. cu Dunărea


2. Neajlov Izvoru – Comana
3. Câlniştea Letca Veche – Călugăreni
4. Milcovăţ Mirla – Ghimpaţi
5. Comasca Cetatea – Gherla
6. Groapa Nemţilor 2 Ha Giurgiu
7. Gropan 2 Ha Găujani – Găujani
8. Craca 6 Ha Găujani – Găujani
9. Şaica 10 ha Vedea
JUD GALAŢI *În jud. Galați zonele de pescuit recreativ de la
pct.1 și pct.2 fac obiectul contractelor încheiate cu
AJVPS Galați, urmare a Sentinței civile a Curții de
Apel nr.781/2011.
1. Râul Siret 30 Km Com Buciumeni – Galaţi, confl cu Dunărea
2. Râul Prut 80 Km Vădeni, km 114 – Galaţi, confl cu Dunărea
3. Reteaua canale de
irigatii, aductiune
si tranzitare
JUD GORJ

_____________________________________________________________________________________________________
1. Jiu 125 Km Bumbeşti Jiu – Tinţăreni
2. Motru 45 Km Baia de Aramă – Cocova
3. Tismana 30 Km Tismana – Rogojelu
4. Bistriţa 20 Km Paştişani – Rogojelu
5. Jaleş 15 Km Runcu – Rogojelu
6. Sohodol II 5 Km Runcu – stolojani
7. Suşiţa 15 Km Curpen – Vrăguteşti
8. Orlea 5 Km Celei – Arjoci
9. Blahniţa 12 Km Săcelu – Albeni
10. Amaradia
11. Jilţ
12. Orlea-Procuia 20 Km Izvoare-pod Orlea sat Celei
13. Tismana II 2 Km Lac acumulare Tismana-loc Rovinari
14. Susita Seaca 25 Km Izvoare-DN 67 D Tg.Jiu-Baia de Arama
15. Susita Verde 25 Km Izvoare-sat Vaidei
16. Valea Porcului 12 Km Izvoare-confl. Râul Jiu
17. Crasna 6 Km Izvoare-DJ Cutisoara-Polovraci
19. Aninis-Carpinis 15 Km Izvoare-DJ Cutisoara-Polovraci
20. Sohodol I 27 Km Izvoare- DN 67 D Tg.Jiu-Baia de Arama
21. Lac Valea Mare 36,8 Ha artificial
22. Lac Tismana 22 Ha artificial
23 Gilord 80 Km DN 67 Novaci-Conf. Cu Raul Jiu
JUD HARGHITA

1. Oltul superior 20 Km Izvor – Cariera Bioxid


2. Pr. Fişog 22 Km Izvor – confl .Olt
3. Pr. Galcut 25 Km Izvor – confl. Olt
4. Pr. Szedlok 17 Km Izvor – confl. Olt
5. Pr. Badaszalok 16 Km Izvor – confl. Olt
6. Trotuşul superior 64 Km Izvor – Rilanca
7. Uzul superior 21 Km Izvor – graniţa jud. Hargita
8. Pr. Casin 22 Km Izvor – graniţa jud. Covasna
9. Mesteacăn 8,5 Km Bălan
10. Mureş II 30 Km Podul de fier Subcetate – limita jud Mureş
11. Homorod Mic 30 Km Izvor – amonte Satu Nou
_____________________________________________________________________________________________________
12. Homorodul Mare 36 Km Izvor – satul Orăşeni
13. Târnava Mare 44 Km Confl cu Brădeşti – confl. cu Nicoul Alb
14. Mureş I 39 Km Podul Borzout – Podul de fier Subcetate
15. Varsag 27 Km Izvoare-confl. Tarnava Mare
16. 85 Km Izvoare-coada lac Zetea
Sicasau
17. Ivo 60 Km Izvoare-confl.Tarnava Mare
18. Tarnava Mica 5 Km Creanga Mare si Mica-confl. cu valea Corund
19. Iuhodul Praidului 13 Km Izvoare- confl. cu Târnava Mica
20. Tarnava Mare 70 Km Izvoare-confl. lac Zetea
auperior
21. Tarnava Mare 5 Km Aval baraj lac Zetea-pod Deseag
mijlocie
22 Tarnava Mare 47 Km Deseag-Odorhei
inferior
23. Varghisul superior 68 Km Izvoare-confl. Pr. Chirui
24. Izvorul Mures 57 Km Izvoare-confl. Pr. Borzont
25. Bakta 30 Km Izvoare-confl. Râul Mures
26. Eszenio 16 Km Izvoare-confl. Râul Mures
27. Mortonka 13 Km Izvoare-confl. R. Mures
28. Belchiu 46,5 Km Izvoare-confl. Râul Mures
29. Magherus 14 Km Izvoare-confl. Râul Mures
30. Calimanel 14 Km Izvoare-confl. Râul Mures
31. Ciceu 11,8 Km Pr. Sugo-Râul Olt
32. Madarasul Mare 24 Km Izvoare-confl. Râul Olt
33. Nagylok 39 Km Izvoare-confl. Râul Olt
34. Galkut 25 Km Izvoare-confl. Râul Olt
35. Szedloka 17 Km Izvoare-confl. Râul Olt
36. Babosi Loco 16 Km Izvoare-confl. Râul Olt
37. Racu 64 Km Pr. Racu-Pr. Palos
38. Aszo Mitacs 17 Km Izvoare-confl. Râul Olt
39. Vermet-Minei 18 Km Izvoare-confl. Râul Olt
40. Pr. Mare-Pr. Mic 12 Km Izvoare-confl. Râul Olt
41. Lac Sfanta Ana 19,5 Ha natural vulcanic
42. Lac Mesteacan 1,5 Ha artificial
_____________________________________________________________________________________________________
43. Lacul Oii 3,2 Ha Artificial - colmatat
44. Lac Ciceu 24/1 1,5 Ha Artificial - colmatat
45. Lac Frumoasa
46. Lac baraj Zetea 152 ha
47. Jolotca 15 km Izvoare- conf. Rîul Mureș
48. Musca 10 km Izvoare- conf. Rîul Mureș
49. Galautas 11 km Izvoare- conf. Rîul Mureș
50. Valea Corbului 20 km Izvoare-conf. râul Bistricioara
51. Barasău 15 km Izvoare-conf. râul Bistricioara
52. TARNAVA MARE 15 Km conf. Nicoul Alb -VANATORI
53. Goagiu 23 km izvor -conf. Tarnava mare
54. Cusmed 20km izvor- aval loc . Criseni
JUD HUNEDOARA *În jud.Hunedoara zonele de pescuit recreativ de la
pct.1, 2 și 5,11 fac obiectul contractelor încheiate cu
AJVPS Hunedoara, urmare a Sentinței civile a Curții
de Apel nr. 45 /2013.

1. Râul Mureș 102 km Aurel Vlaicu-Baraj Mintia-Zam


2. Râul Strei 26 km Subcetate-baraj Călan-intrare Mureș
3. Râul Streiul Conf. pârâul Crivadia-conf. râul Bărbat
mijlociu
4. Râul Streiul Conf. cu râul Bărbat-Subcetate
montan inferior
5. Râul Crișul Alb 36,5 km Pod Brad-Oscișor
6. Râul Crișul Alb De la izvoare - pod Brad
7. Romoșel De la izvoare- podul Maiorului(com.Romoș)
8. Valea Lucani De la izvoare - vărsare râul Ștei
9. Râul Mare inf. II Lac Haţeg – Lac Subcetate
10. Râul Alb De la izvoare - vărsare râul Ștei

11. Cerna Superioara Izvoare-Lac Cincis z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de


prohibitie nr. 12/144/2017
12. Cerna Inferioara I Baraj Cincis-iesire din Mun. Hunedoara z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
13. Cerna Inferioara II Iesire mun. Hunedoara-confl. R. Mures
_____________________________________________________________________________________________________
14. Obârşia Izvor – confl cu Râul Criş
15. Bulzeşti Izvor – confl cu Râul Criş
16. Grădiştea inferiora Izvor – confl cu Râul Mureş
17. Densus Galbena Izvor – confl cu Râul Mare
18. Mălăieşti Izvor – confl cu Râul Strei z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
19. Miteşti Izvor – confl cu Râul Strei z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
20. Maleia Izvor – Podul Rusu z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
21. Baniţa Izvor – confl cu Jiul de Est
22. Valea Polatristei Izvoare-Confl cu Râul Jiu
23. Jiul inferior Confl Jiului de est cu Jiul de vest – confl cu valea
Polatristei
24. Taia – Auresu Izvor – confl cu Jiul de est
25. Voievodul Izvoare – canton silvic Cimpa
26. Jiul de vest – Izvoare – confl. cu Valea Braia
superior cu
afluenţii
27. Jiul de vest De la valea Braia – până la conf. Cu Jiul de est
mijlociu
28. Jiul de est inferior De la conf. Taia – conf. cu Jiul de vest
29. Ponor Căzăneşti – confl Crisul Alb z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
30. Izvor Izvoare – confl Crisul Alb z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
31. Râuşor Paltinei – confl Râul Mare z. montana-oprit la pescuit cf. Ordinului de
prohibitie nr. 12/144/2017
32. Lac Subcetate 80 Ha zona colinară a râului Ștei
33. Lac Cincis 150 Ha
34. Lac Miresu 1,5 Ha
35. Lac Faierag 3,5 Ha
36. Lac Ostrov 80.0- Ha
37. Lac Paclisa 98.0 – Ha
38. Lac Hateg 124.0- Ha
_____________________________________________________________________________________________________
39. Lac Valea de Pesti 12.0 -Ha
40. Lac Cozia zona 5.0 H
Devei a
41. Lac Campul lui 6.0 Ha
Neag
JUD. IAŞI

1 Râul Prut 200 km Tabăra – Gorgan


2 Râul Siret 81 km Lespezi – Scheia ( com. AI Cuza )
3 Râul Moldova 30 km Cristeşti – Verseni ( com. Miroskoveşti )
4 Râul Jijia curs 80 KM Andrieşeni – Moreni
principal
5 Braţul Închis(mort) 60 Km Cîrniceni – Gorban
al râului Jijia
6 Râul Miletin 35 Km Plugari – Halceni
JUD MARAMUREŞ *În jud. Maramureș o parte din zonele de pescuit
recreativ fac obiectul contractelor încheiate cu
AJVPS Maramureș, urmare a Sentinței civile a Curții
de Apel nr.60/2013.

1. Sasar 10 Km Izvoare-confl. Lăpuș


2. Izvorul Izei 10 Km Izvorul Izei-pod DN Moisei
3. Iza Superioara 40 Km Pod DN Moisei-pod Slatioara
4. Minghet Tibles 49 Km Izvoare-pod Grosi
5. Grosii Damacuseni 32 Km Grosii Damacuseni cu afluientii
6. Mara Cosau-Brazi 63 Km Izvoare-pod Feresti
7. Sapanta 25 Km Izvoare-confl. Runcu-Sapanta
8. Runcu 40 Km Runcu Vraticel-confl. Sapanta
9. Raoaia Lapus 25 Km Izvoare-Damacusani
10. Baiut 24 Km Izvoare-Valea Raoaia
11. Stambu Baiut 16 Km Izvoare Pr. Baiut
12. Bloaja 25 Km Rusor-Varfu Rotunzii
13. Raul Mare Novat 37 Km Izvorul Cailor-confl. Wasser Viseu
14. Lac Nighet 3 Ha artificial
15. Chechiș 22 km Bonțăieni-conf.Lăpuș
_____________________________________________________________________________________________________
16. Bârsău 34 km Șoncuta Mare-conf. Someș
17. Sălăjel 14 km Someș Uileac-conf. Someș
18. Suciu(Groși) 20 km Izvoare-Dămăcușeni
19. Lăpuș 5 km Pod vechi Tg. Lăpuș-Dămăcușeni
20. Valea Dobnric 15 km Izvoare-Tg. Lăpuș
21. Valea 17 km Izvoare-Rogoz
Rotundă(Libotin)
22. Valea Rohia 10 km Izvoare-Tg.Lăpuș
23. Craica 4 km Mocira- conf. Lăpuș
JUD MEHEDINŢI

1. Motru 10 Km Corcova – Gura Motrului


2. Topolniţa 5 Km Izvorul Bârzei – Schitul de jos
3. Drincea 5 Km Cuşmir – Salcia
4. Blahniţa
5. Bahna
6. Cosustea
7. Mraconia Izvoare-lac acumulare PF 1 cu afluentii
JUD MUREŞ

1. Mureş 150 Km CFR com Deda – limita județ com. Chetani


2. Pr. Luţ 27 Km Loc Batos – confl. Mureş
3. Pr Beica 7 Km Confl pr. Nădaşa – confl. Mureş
4. Pr. Sar 8 Km Confl pr. Allas – confl. Mureş
5. Pr. Lechiţa 48 Km Com. Crăieşti – confl. Mureş
(Combol)
6. Pârîul de Câmpie 12 Km Confl pr. Sarchii – confl. Mureş
7. Pr. Aţintiş 3 Km Confl pr. Cecălaca – confl. Mureş
8. Pr. Niraj 54 km Pod Damieni – conf. râul Mureș
9. Pr. Nirajul Mic 6 Km Confl pr. Bâra – confl. Mureş
10. Pr. Hodaşa – 3 Km De la 3 km amonte de confl. cu Târnava Mică
Tpatec
11. Tîrnava Mică 96 Km Limit. Jud confluenţa cu pr. Iuhod – com Adămos sat
Corneşti
12. Pr. Solocma 3 Km De la 3 km amonte de confl. cu Tîrnava Mică
_____________________________________________________________________________________________________
13. Pr. Ghergheş 3 Km Loc. Vădaş – confl. Tîrnava Mică
(Vădeş)
14. Pr. Cuşmad 10 Km Lim jud Mureş com Sângeorzu de Pădure – confl. cu
Tîrnava Mică
15. Pr. Veţca 3 km Loc Bordesiu – conf.l cu Tîrnava Mică
16. Pr. Nadeş 7 Km Confl pr. Măgheruş – confl. Tîrnava MicăMureş
17. Tîrnava Mare 43 Km Lim jud Mures confl. cu pr. Scroafa – lim jud Mureş com
Daneş
18. Pr. Scroafa 13 Km Loc Mihai Viteazul – confl. cu Tîrnava Mare
19. Pr. Criş 4 Km De la 4 km amonte de confl. cu Tîrnava Mare în aval
20. Pr. Sieş 9 km Loc Apold – confl. cu Tîrnava Mare
21. Gurghiul inferior 12 Km Pod Gurghiu-confl. Râul Mures
22. Glajarie 12 Km Izvoare-confl. Râul Gurghiu
23. Orsova 16 Km Izvoare-varsare in Râul Gurghiu
24. Rastolita 68 Km Izvoare-confl. Râul Mures
25. Bistra 32 Km Izvoare-confl. Râul Mures
26. Galaoaia 25 Km Izvoare-confl. Râul Mures
27. Mures IV 25 km Tunel Salard la pod Deda
28. Idicel 38 Km Zaspad-confl. Râul Mures
29. Sebes 21 Km Izvoare-confl cu Pr. Sovata
30. Iuhod 22 Km Izvoare- pod Sarateni
31. Nirajul Mic inferior 10 Km Pod Lokodi-pod Damieni
32. Lac acumulare 416 Ha
Bezid
JUD NEAMŢ

1. Moldova 40Km Com Boroaia limită de jud. Suceava – com Tupilaţi


2. Siret 56 Km Pe teritoriul jud. Neamţ
3. Moldova 40 Km Pod com. Tupilaţi – confl. cu Siret
4. Tazlau 22 Km Izvoare-pod Ludas
5. Calu 22 Km Izvoare-varsare Bistrita
6. Nechit 27 Km Izvoare-confl. Bistrita
7. Pangaracior 20 Km Izvoare-varsare în lacul Vaduri
8. Oantu 16 Km Izvoare-varsare în lacul Pangarati
9. Bistrita VI 15 Km Baraj Bicaz-lac Pangarati
_____________________________________________________________________________________________________
10. Damuc 24 Km Izvoare-conf. Râul Bicaz
11. Bicajel 25 Km Izvoare-conf. Râul Bicaz
12. Bicaz 18 Km Conf. Cu Damuc-confl. Râul Bistrita
13. Izvorul Alb 14 Km Izvoare-varsare în lacul Bicaz
14. Bistricioara 30 Km Pantec-varsare în lacul Bicaz
inferioara
15. Schit 20 Km Izvoare-varsare în lacul Bicaz
16. Dreptu 10 Km Izvoare-confl. Râul Bistrita
17. Farcasa 15 Km Izvoare-confl. Râul Bistrita
18. Bistrita V 15 Km Farcasa-pod Zahorna
19. Nemtisor Secu 25 Km Izvoare- varsare in R. Ozana
20. Ozana superioara 25 Km Izvoare-Sascuta, de încheiat act adițional la contractul
cu asociația Zimbru
21. Ozana inferioara 35 Km Sascuta-confl. Râul Moldova, de încheiat act adițional
la contractul cu asociația Zimbru
22. Topolita 23 Km Izvoare-confl.Râul Moldova
23. Cuiejdi 25 Km Izvoare-confl. Râul Bistrita
24. Lac Reconstructia 16,3 Ha artificial
(1)
25. Lac Batca Doamnei 235 Ha artificial
26. LacVaduri 80 Ha artificial
27. Lac Pangarati 153 Ha artificial
28. Lac Bicaz Perime- există un contract cu asociația Lupu Cenușiu încheiat
tral 23 km de RNP pentru zona dintre Secu și Spital Ceahlău

29. Lac Bicaz Perime- Spital Ceahlău- Ruginești


tral 25 km
30. Lac Bicaz Perime- Ruginești -Secu
tral 24 km
31. Bistrița 32 km Baraj Reconstrucția- limita jud. Bacău
JUD PRAHOVA

1. Prahova inferioară 55 Km Nedelea – ieşirea din judeţ


2. Teleajen superior 25 Km Izvoare-baraj Mâneciu
3. Teleajenul inferior 90 km Baraj Mâneciu- conf. cu râul Prahova
_____________________________________________________________________________________________________
4. Cricovul Sărat 90 Km Com. Lapoș– ieşirea din județ
5. Prahova superioara 23 Km Confl. Valea Rasnoavei-confl. Valea Fetii
6. Prahova mijlocie 72 Km Conf.Valea Fetii- Nedelea
7. Doftana mijlocie 21 Km Confl. Pr. Negras- baraj Paltinu
8. Crasna 20 Km Izvoare-confl. Râul Prahova
9. Lac Maneciu 162,6 Ha artificial
10. Lac Paltinu 142,5 ha artificial
11. Lopatna 10 km Izvoare-conf. Cricovul Sărat
JUD OLT

1. Lac acumulare
Izbiceni cu bălțile
adiacente
2. Lac acumulare
Rusăneşti cu bălțile
adiacente
3. Lac acumulare
Frunzaru cu bălțile
adiacente
4. Lac acumulare
Drăgăneşti cu
bălțile adiacente
5. Lac acumulare
Ipoteşt cu bălțile
adiacentei
6. Lac acumulare
Slatina cu bălțile
adiacente
7. Lac acumulare
Arceşti cu bălțile
adiacente
8. Lac acumulare
Strejești
JUD SATU MARE

_____________________________________________________________________________________________________
1. Tur 6 km Între km 43-49; Turulung – pod CFR Tur
(Porumbeşti)
2. Crasna 28 Km Supur – Moftin
3. Someş Mal stâng Aciu- Dorolt frontieră
83,4 km,
mal drept
64,5km
4. CCRM Ruseni- 36,8 Km
Moftin
5. CCPFB Paulian- 11,4 Km
frontiera Bereveni
6. CP 9 statia mica 36,19 Km Bereveni-intersectia cu CPE
7. Noroieni 2 Ha Lazuri – Noroieni
8. Tau Terebesti 10,4 Km Terebesti-Ghilvaci
9. Tur 10 Km Între km 49-59; pod CFR Tur- Bercu trei hotare
(Ungaria, Ucrain, România)
10. Crasna 28 Km Între km 28-59; Moftin – Berveni
11. Someş 35 Km Între km 35-70; Potău – Dorolţ
(frontiera cu Ungaria)
12. Valea Ierului 30 Km Loc Andrid – loc Acas
13. Talna 26 Km Izvor – confl. cu râul Tur
14. Homorodul Nou 34 Km Izvor – confl. Râul Someş
15. Râul Mare 56 Km Izvor – confl. cu râulTur
16. Tur superior 12 Km Izvoare – izvoare – borna 6 UP III Negrești Oaș

17. Tur mijlociu 17 Km Borna 6 UP III Negresti Oas-baraj Calinesti Oas


18. Talna mare 26 Km Izvoare-Orasul Nou Remetea
superioara
JUD TELEORMAN

1. Calnistea Partea neamenajată


2. Teleormanul În întregime pe raza jud
3. Vedea În întregime pe raza jud
4. Călmăţui În întregime pe raza jud
5. Urlui Partea neamenajată
_____________________________________________________________________________________________________
6. Olt În întregime pe raza jud
7. Rudari I şi II 12 Ha Năsturelu
8. Zăton I, II, III 57 Ha Zimnicea
JUD SĂLAJ

1. Someşul Mare 93 Km Căpâlna – Benisat


2. Sonia 13 Km Goştila – Gâlgău
3. Valea Ilenda 11 Km Dolheni – Ileanda
4. Valea Almaş 63 Km Fildu de sus – Tinău
5. Valea Agrij 44 Km Huţa – Jibou
6. Valea Sălajului 22 km Gârcei – Cehu Silvanei
7. Crasna 65 Km Cizer – Bohota
8. Valea Barcăului 45 Km Barcăul de jos – marca 45
9. Napradea – braţ 3 Ha Năpradea – Tranip
mort Someşul Mare
10. Vale Zalău 38 Km Zalău – Moiad
11. Lac acumulare 456 Ha Varsolt
Vârsolt
12. Lac acumulare 23 Ha Salatig
Sălatig
JUD SIBIU

1. Olt 56 Km Limita jud Braşov –limita jud Rm. Vâlcea pe terit. Jud
Sibiu
2. Pr. Cibin 28 Km Pod com. Cristian – confl. cu R.Olt
3. Pr. Hârtibaciu 68 Km Com. Brădeni – confl cu R. Olt
4. Tîrnava Mare 30 Km Limita jud Mureş , oraş Dumbrăveni – limit jud Alşba în
aval de Mediaş
5. Pr. Visa 30 Km Limit com Loameş pod sat Mândra – confl cu Tîrnava
Mare
6. Pr. Secaş 16 Km Com Ludoş - com Miercurea Băi
7. Lotrioara Izvoare – confl Olt
8. Tălmaciu Izvoare – confl Cibin
9. Cibinul Mare 46 Km Izvoare – confl Cibinul Mic
10. Cibinul Mic 27 Km Izvoare – confl Cibinul Mare
_____________________________________________________________________________________________________
11. Săliştea 84 Km Izvoare – confl Cibin
12. Cibinul Inferior 12 Km Lac acumulare Gura Râului – pod. Cristian
13. Valea Strâmbei Izvoare – confl Olt
14. Valea Rindiboului Izvoare – confl Olt
15. Sebeşul de jos 24 Km Izvoare – confl Olt
16. Sebeşul de sus 18 Km Izvoare – confl Olt
17. Avrigul Mare 65 Km Izvoare – confl Olt
18. Lac baraj Gura
Râului
19. Lac acumulare
Avrig
20. Lac acumulare
Scorei
21. Lac acumulare
Racovița
22. Lac acumulare
Arpaș
23. R. Vadului Izvoare – confl râul Olt
24. Tălmăcuț Izvoare – confl râul Olt
25. Sadu inferior Valea Pinului – confl cu rîul Cibin
26. Valea Stezii 48 Km Izvoare – confl. Cibin
27. Dobra 22 Km Bucunici – confl. cu Sebeş
28. Magura Cisnadiei 15,5 Km Izvoare-confl.Râul Cibin
29. Lac montan Sadu II 1,4 ha
30. Lac montan Iezerul 3,3 ha
Mare
31. Lac montan
Podragul Mic
32. Lac montan
Podrăgel
33. Lac montan
Doamnei
34. Lac montan Avrig
35. Lac montan 0,2ha
Iezerul Mic
_____________________________________________________________________________________________________
JUD SUCEAVA *În jud.Suceava o parte din zonele de pescuit
recreativ fac obiectul contractelor încheiate cu
AJVPS Suceava, urmare a Sentinței civile a Curții de
Apel nr.176/2010.
1. Moldova 59 Km Confl cu pr.Umor – limita jud. (com Drăguşeni)
2. Siret cu afluenții 123 Km Graniţa cu Ucraina – limita județ (com Dolhasca)
săi, respectiv:
-Suceava -97 km de
la confl cu pr.
Putna – confl. cu
Râul Siret;
- Somuzul Mare şi
afluenţii -49 km de
la Izvoare – confl.
cu Siretul;
- Somuzul Mic şi
afluenţii -32 km de
la Izvoare – confl.
cu Siretul.

3. Acumularea 10 Ha Grămeşti
Rogojeşti
4. Acumularea 6 Ha Adâncata
Bucecea
5. Acumularea 159 ha Hitacul Dragomirei
dragomira
6. Balta Rădăşeni 2,5 ha Rădăşeni
7. Dorna inferioara 26 Km Confl. Pr. Tesna-confl. cu Râul Bistrita si afluentii
8. Bistrita Aurie I 48 Km Pod Bila-pod Carlibaba-Centru
9. Bistrita Aurie II 45 Km Pr. Carlibaba-confl. Pr. Mestecanis Puciosu
10. Bistrita Aurie III 23 Km Confl. Mestecanis-Puciosu-confl. Râul Dorna
11. Vale Carlibabei 21 Km Izvoare Pod Negru-confl. cu Râul Bitrita
12. Valea Tibaului 22 Km Pod Alexesti-confl Râul Bistrita
13. Izvoarele Moldovei 73 Km Râul Moldova și Suceava+afluentii(izvoare -granita cu
si Sucevei Ucraina)

_____________________________________________________________________________________________________
14. Suceava 38 Km Râul Suceava, de la confl. cu Pr.Brodina la confl. cu Pr.
Putna si afluentii
15. Sucevita 42 Km Izvoare-pod comuna Marginea
16. Soarec 16 Km Pr. Soarec cu afluentii sai de la izvoarepana la confl.cu
Pr. Sucevita
17. Moldovita 75 Km Râul Moldova de la confl. cu Pr.Valcan pana la Râul
inferioara Moldova cu afluentii sai
18. Moldova III 10 Km Râul Moldova de la statia CFR Prisaca Dornei-confl. Pr.
Dobra
19. Moldova I 39,5 Km Confl. Pr. Botosel-confl. Izvorul Giumalau
20. Moldova II 61 Km Râul Moldova de la confl. cu Pr. Gimalau-confl. cu Pr.
Hurghis
21. Moldova IV 47 Km Râul Moldova de la confl. cu Pr. Dobra-confl.cu Pr.
Humor si afluentii sai
22. Suha inferioara 30 Km Pr. Suha confl. cu Pr. Ursoaia-confl. R. Moldova si
afluentii
23. Suha mijlocie 11 Km Izvoare Pr. Brateasca, pr. Suha-confl. cu Pr. Ursoaia-
aval
24. Suha mica 7 Km Izvoare Pr. Suha mica-confl.cu Râul Moldova si afluentii
25. Suha mare 5,5 Km Izvoare Pr. Suha mare-confl. Râul Moldova
26. Rasca superioara 25 Km Izvoare Pr. Rasca-confl. Pr. Cazacului
27. Rasca inferioara 49 Km Pr. Rasca de la confl. cu Pr. Cazacului-limita de judet
28. Negrisoara 20,5 Km Izvoare-confl. R. Doamnei
29. Afluentii Negrei 71 Km Izvoare-confl.Pr. Neagra Sarului
30. Neagra Sarului 40 Km Neagra Sarului-confl. Pr. Bistrita
poluat
31. Bistrita I Zugreni 59 Km RâulBistrita confl. cu R. Dorna-baraj Zugreni
32. Bistrita II 48 Km Baraj Zugreni
33. Cotargasi 11 Km Izvoare-confl. Râul Bistrita
34. Bistrita III Brosteni 14 Km Râul Bistrita de la confl. cu Pr. Malisor-limita de judet
35. Moldovita 30 Km Izvoare-confl.Râul Moldovita
superioara
36. Lac Carlibaba 0,8 Ha natural
(Lala)
37. Lac Pojorata 1,5 Ha natural
_____________________________________________________________________________________________________
(Iezer)
JUD TIMIŞ

Râul Timiş 144 Km Limita jud. Timiş – frontiera cu Serbia


1.
Râul Bega 159 Km loc. Curtea-frontiera cu Serbia
2.
Râul Mureş 33 Km Com. Periam – frontieră cu Ungaria
3.
Râul Bârzava 38 Km Limita jud. Timiş – frontiera cu Serbia
4.
Canal Aranca 53 Km com. Periam – frontiera cu Serbia
5.
6. Lacul Dumbrăvița 25 ha Com. Dumbrăvița
7. Baraj Salcia 25 ha Loc. Buziaș
8. Lacul Topolovățul 15,5 ha Com. Topolovățul Mare
9. Lacul de acumulare 8 ha COM. Jamu Mare
Lătunaș
JUD TULCEA *În jud. Tulcea, perimetrul RBDD, zonele de pescuit
recreativ sunt administrate de ARBDD conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008
privind pescuitul şi acvacultura, cu completările şi
modificările ulterioare.

JUD VASLUI

1. Bârlad 165 Km Băceşti – Tutova


2. Sucevăţ 9 Km Sofroneşti – valea Siliştei
3. Durduc 8 Km Frenciugi – Parpaniţa
4. Racova 46 Km Gârceni – Vaslui
5. Vaslueţ 39 Km Rediu Codăeşti – Vaslui
6. Crasna 43 Km Buneşti – gara Crasna
7. Tutova 70 Km Rădeni – Tutova
8. Prut şi revărsări 190 Km Drânceni – Cârja
9. Sopârleni 11 Km Drânceni – Riseşti
_____________________________________________________________________________________________________
10. Gura-Văii 8 Km Gura Vării – Huşi
11. Râul lui Ivan 8 Km Dobrina – Huşi
12. Pr. Race 9 Km Epureni – Huşi
13. Pr. Elan 67 Km Ivăneşti Huşi – Prut
14. Pr. Copăceana 8 Km Dealul Vutcani – Fălciu
15. Pr. Marcului 8 Km Valea marcului – Fălciu
16. Pr. Belciugului 7 Km Ghermăneşti – Prut
17. Pr. Urdeşti 6 Km Urdeşti – Mihona
18. Pr. Jigălia 8 Km Banca – Jurcani
19. Pr. Holobăţ 2 Km Dealul Fălciu – Prut
20. Pr. Mihona 22 Km Dealul Bursuci – Murgeni
21. Pr. Voloseni 4 Km Voloseni – Recea
22. Pr. Săsata 20 Km Sărata – Berezeni
JUD VÂLCEA

1. Râul Olt de la râul


Vadului- până la
Gura Lotrului 40
km, precum și
afluenții săi,
respectiv:
- Bistriţa 30 km,
Izvoare – Râul Olt;
- Luncavăţ 34 km,
Izvoare – Râul Olt ;
- Topolog 23 km,
Milcoiu –Râul Olt ;
- Valea Curpenului
8,2 km - Râul Olt;
-Lotrișor 25 km -
Râul Olt;
2. Oltețul cu afluenții În limitele Jud. Vâlcea
săi, respectiv:
- Cerna 68 Km
Slătioara – Bălceşti;
_____________________________________________________________________________________________________
- Tărâia 25 km
Milostea – Colteşti;

3. Topolog 23 Km Milcoiu – Galicea


4. Lac acumulare
Câineni

5. Lac acumulare
Cornet

6. Robești și valea
Robești

7. Lac acumulare 148 ha


Gura Lotrului cu
balta adiacentă
Proieni
8. Lac acumulare 160 Ha
Turnu
9. Lac acumulare 210 Ha Dăeşti
Dăeşti cu bălțile
adiacente
10. Lac acumulare 90 Ha Călimăneşti
Călimăneşti cu
bălțile adiacente
11. Lac acumulare Rm. 320 Ha Rm. Vâlcea
Vâlcea cu bălțile
adiacente
12. Lac acumulare 180 Ha Râureni
Râureni cu bălțile
adiacente
13. Lac acumulare 480 Ha Govora
Govora cu bălțile
adiacente
14. Lac acumulare 910 Ha Băbeni

_____________________________________________________________________________________________________
Băbeni cu bălțile
adiacente
15. Lac acumulare 470 Ha Ioneşti
Ioneşti cu bălțile
adiacente
16. Lac acumulare 950 Ha Drăgăşani
Drăgăşani cu
bălțile adiacente

17. Lac acumulare


Jidoaia

18. Râul Olăneşti 20


km cu pâraiele:
Cheia, Bacea și
Mânzu

19. Lotru superior, Obârșa


mijlociu și inferior Lotrului-
60 km cu pâraiele: confl.
-Voineșița, Sașa, Râul Olt
Vasilatu și Valea
Satului și Păscoaia
39 km
20. Boia cu pâraiele De la izvoare la confl. Râul Olt
Boia Mică 12 km și
Boia Mare 25 km
21. Latorița cu 12 Km Izvoare-confl. Râul Lotru
pâraiele:
Rudăreasa,
Repedea și Lacurile
de Acumulare
Galbenu și
Pietrimanu
22. Valea Calinesti 14 Muntele Robu-confl.Râul Olt
Km cu pâraiele
_____________________________________________________________________________________________________
Călinești, Sulița,
Soci și Lotrișor
23. Valea Robesti 8 Km Izvoare-confl. R. Olt
24. Valea Urii cu 12 Km Izvoare-confl. R. Olt
pâraiele:
Urea și Murgociu
25. Lac Galcescu 3,2 Ha natural
26. Lac Galcescu Iezer 0,5 Ha natural
27. Lac Pasari 0,3 Ha natural
28. Lac Muntinu 0,5 Ha natural
29. Lac Armeanu 0,5 Ha natural
30. Lac Vladesti 2 Ha natural
JUD VRANCEA *În jud.Vrancea o parte din zonele de pescuit
recreativ fac obiectul contractelor încheiate cu
AJVPS Vrancea, urmare a Sentinței civile a Curții de
Apel nr.47/2013.
1. Siret 112 Km Pe raza judeţului Vrancea
2. Doaga 18 Ha Doaga
3. Zabala mijlocie 53 Km Confl. Pr. Ggiurgiu-confl. Pr. Lapos
4. Zabala inferioara 26 Km Confl. Pr. Lapos-confl. R. Putna
5. Naruja 37 Km Izvoare-confl. Pr. Zabala
6. Susita 61 Km Izvoare-confl. Pr. Giurgea
7. Zabraut 16 Km Izvoare-pod Florean
8. Putna Pe raza judeţului Vrancea
9. Rm. Sărat Pe raza judeţului Vrancea

_____________________________________________________________________________________________________