Sunteți pe pagina 1din 1

ETICHETA C.D.

U.P.G. - PLOIESTI
Facultatea de Ştiinţe Economice
Specializarea Informatică Economică
Numele absolventului Vintilă Constantin
Anul susţinerii examenului de licenţă 2016
Titlul lucrării Analiza unui sistem informatic utilizând limbajul UML
Semnătura coordonatorului ştiinţific