Sunteți pe pagina 1din 1

Student Vintila Constantin, Specializarea Drept,

Test de autoevaluare Lectia 5 Drept Constitutional 2

1. Teoria mandatului imperativ presupune:

c) parlamentarii pot acţiona numai potrivit instrucţiunilor obligatorii date de alegătorii lor, iar în
cazul în care încalcă aceste instrucţiuni alegătorii pot săi revoce fără vreo motivare.

2. Scrutinul reprezintă:

a) parte a sistemului electoral şi este definit ca a modalitate prin care alegătorii desemnează
autorităţile reprezentative;

3. Sistemele electorale au individualizat trei sisteme diferite de atribuire a mandatelor:

c) sistemul majoritar, reprezentarea proporţională şi sistemul cu două tururi de scrutin.

4. Reprezentarea proporţională apropiată presupune:

a) cadrul restrâns al unor circumscripţii electorale în care se face şi repartizarea resturilor;

5. Alegerile parlamentare se organizează şi se desfăşoară pentru desemnarea:

b) deputaţilor şi a senatorilor;

6. Listele electorale sunt de două feluri:

c) permanente şi speciale.

7. Alegerea preşedintelui României se poate desfăşura:

c) în două tururi de scrutin, dacă în primul tur nici un candidat nu a obţinut cel puţin majoritatea
votului alegătorilor înscrişi în listele electorale, prin scrutin uninominal.