Sunteți pe pagina 1din 5

Numele elevului:…...................................... Data:................................

Test de evaluare finală


ȘTIINȚE ALE NATURII
1. Completează spaţiile punctate cu cuvintele potrivite:
 Plantele sunt alcătuite din :
……………………………………………………..................................................................
..................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………
 Părţile corpului omenesc sunt :
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

●Aerul este un amestec de.................................., nu are ......................... şi este.........................


●Apa este o substanţă.......................... fără gust, fără miros, fără..................proprie. Apa bună
de băut se numeşte apă ..................................... .
●Solul reprezintă stratul de la ................................... pământului. Când conţine substanţe şi
proprietăţi bune pentru creşterea plantelor spunem că este sol.................................. .
gaze, miros, invizibil, lichidă, formă, potabilă, suprafaţa, fertil
2. Realizează corespondenţe
Respiraţia inima

Circulaţia sângelui rinichi

Eliminarea substanţelor nefolositoare plamâni


3. Stabileşte valoarea de adevăr a enunţurilor , notând A ( adevarat ) şi F (fals) :

*Plantele sunt corpuri fără viaţă fiindcă nu se deplasează . (…….)


*Trecerea apei din stare gazoasă în stare lichidă se numeşte condensare. (…….)
*Maşinile sunt corpuri cu viaţă pentru că se deplasează . (…….)
*Cel mai mare organ de simţ al omului este pielea . (…….)
* Aerul este un corp lichid. (…….)
Numele elevului:…...................................... Data:................................

4. Grupează ,într-un tabel ,acţiunile dăunătoare şi pe cele de protejare a mediului


înconjurător:
 instalarea unor filtre de purificare a apei ;
 călcarea spaţiului verde ;
 incendierea pădurilor;
 vărsarea de substanţe toxice în apă ;
 colectarea deşeurilor ;
 ocrotirea animalelor ;
 plantarea copacilor ;
 folosirea în exces a îngrăşămintelor chimice ;
 vânătoarea şi pescuitul în exces ;

Activităţi de protejare Activităţi dăunătoare

5 . Treceţi în tabel următoarele corpuri după starea de agregare:

măr, oţet, bancă, aer, lapte, floare, oxigen, cerneală, abur , pâine .

Stare solidă Stare lichidă Stare gazoasă

6.Elimină din fiecare şir cuvântul care nu se potriveşte , tăindu-l cu o linie :


 lup , urs , leopard , balenă , cal , somn ;
 liliac , barză , privighetoare , curcă , fazani ;
 albină , fluture , melc , cărăbuş , ţânţar ;
 carne , lapte , ouă , salam ;
 apă , suc , benzină , fum , lapte .
7.Încercuieşte varianta corectă:
Numele elevului:…...................................... Data:................................

1. Solul fertil (bun pentru agricultura) este :


a) nisipos
b) calcaros
c) negru
d) argilos
2. Sunt numai ape curgatoare:
e) izvorul, pârâul, râul, fluviul
f) izvorul, balta, râul, fluviul
g) pârâul, râul, fluviul, marea
h) balta, lacul, marea, oceanul
3. Apa potabilă se obţine prin :
a) fierbere
b) decantare
c) filtrare
d) solidificare
4. Norii se transformă în picături de ploaie prin :
a) evaporare
b) fierbere
c) solidificare
d) condensare
5. Vantul este :
a) miscarea aerului pe verticala
b) miscarea aerului pe orizontala
c) incalzirea aerului
d) racirea aerului
6. Ziua si noaptea se formeaza datorita :
a) rotatiei complete a Pamantului in jurul Soarelui
b) poluarii
c) rotatiei complete a Pamantului in jurul axei sale
d) formei sferice a Pamantului
7. Sursa de energie pentru om este:
Numele elevului:…...................................... Data:................................

a) forta vantului
b) puterea apelor
c) hrana
d) bogatiile subsolului
8. Enunţul adevărat este:
a) O rotatie completă a Pământului in jurul Soarelui durează 24 ore.
b) Prin puterea vântului se fabrică jucării.
c) Prin puterea apelor se obtine energie electrica.
d) Soarele se roteste in jurul Pamantului.
8. Încercuieşte varianta corectă:
 Pământul are forma: - plată şi pătrată
- plată şi rotundă
- ca un teren de fotbal
 Mai mare este: - Soarele
- Pământul
- Luna
 Pământul se mişcă în jurul: - Soarelui
- Lunii
- Planetei Marte
 Soarele răsare de la: - de la est
- de la sud
- de la vest
 După primăvară urmează anotimpul de: - iarnă
- vară
- toamnă
 Pentru a efectua o rotaţie completă în jurul Soarelui, Pământului îi trebuie:
- 355 zile
- 365 zile
- 24 ore
9.Ce s-ar întâmpla cu plantele, animalele şi oamenii dacă Pământul nu ar mai primi căldura
şi lumina Soarelui?
Numele elevului:…...................................... Data:................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................