Sunteți pe pagina 1din 3

NAŞTEREA DOMNULUI

1. Naşterea Domnului se serbează la:


a. 1+2+3+4+5 decembrie
b. 2+3+4+5+6 decembrie
c. 3+4+5+6+7 decembrie
2. Completează corespunzător:
După cum au profeţit David, Isaia, Miheea şi alţi proroci, Mântuitorul Hristos s-a născut dintr-
o ...................... în oraşul ....................... . După o călătorie grea, Iosif şi Maria au ajuns în cetate. Aici
nimeni nu-i primea spre găzduire, aşa că au intrat într-un ............... de vite.
Pruncul a fost încălzit de suflarea .......................... ; i s-au cântat primele colinde de
către ..................... veniţi din ceruri. Cântările acestea minunate le-au învăţat apoi şi ..........................
ce păzeau oile şi vitele.
Călăuziţi de o ................., trei Crai de la Răsărit au venit în faţa Pruncului şi i s-au închinat
aducându-i daruri de ............., ....................... şi ................................ .
De atunci Pruncul Hristos este Cel ce împarte daruri bogate tuturor.
3. Înlocuieşte cifrele cu litere.
A
8 1 14 11 1

10 1 15 1

8 12 15 8 6

2 5 16 9 5 5 10

8 5 15 9 5

10 1 14 8 1

15 16 5 1

16 1 10 1 8 5

4 1 14 17 14 8

8 14 12 4

15 10 8 14 11 1

8 11 7 5 14

1 17 14

3 12 9 8 11 4

1 17 7 17 15 16 17 15

8 8 15 17 15

B
A–1 D–4 G–7 M – 10 P – 13 T – 16
B–2 E–5 I–8 N – 11 R – 14 U – 17
C–3 F–6 L-9 O – 12 S – 15
De la A la B veţi descoperi numele sărbătorii de
Crăciun. ...........................................................................
Alcătuieşte propoziţii cu 3 dintre cuvintele descoperite, la alegere.

4. Răspunde cu adevărat sau fals.


A/ F a. Hristos s-a născut în ţara strămoşilor noştri, Dacia.
A/ F b. Fecioara Maria a născut pe Pruncul Hristos într-un palat din Betleem.
A/ F c. Craii de la Răsărit au adus daruri de aur, smirnă şi tămâie.
A/ F d. Magii au venit să se închine Pruncului fiind chemaţi de regele Irod.
A/ F e. La naşterea Domnului, îngerii au venit şi I-au cântat.
A/ F f. Irod însuşi a venit cu daruri bogate la Betleem după sfatul magilor.
A / F g. Copilul Hristos şi Maica Sa erau ajutaţi în ceea ce făceau de bătrânul Iosif.
5. Completează colindul. Găsiţi şi celelalte strofe, învăţaţi-le şi uraţii pe cei dragi.
Steaua sus ................ .....................cum zăriră
Ca o taină mare Steaua şi porniră
................. străluceşte Mergând după .............
Şi lumii vesteşte Pe ................ să-l vază

Că astăzi ................., Şi dacă porniră


Preanevinovata, Îndată-L ....................
...................... Maria La ................ intrară
Naşte pe ................... Şi se .......................

6. Alege unul din darurile de Crăciun.

a. Cum ai folosi acest dar?


............................................................. Bani aprecierea bunătate
............................................................. oamenilor

b. Alege un dar pentru cineva drag. Cui


i l-ai oferi şi pentru ce?
.............................................................
............................................................. înţelepciune sănătate jucării
.............................................................
.............................................................
7. Găseşte cuvinte ce au legătură cu Hristos şi Crăciunul în rebusul de mai jos.

R L I O S I F P
A U O S A N A A
S M I R N A H C
A I U R A Z A E
R N N D A R B
I A S C E R O
T A M A I E O I
U L E I S T E A

8. Ajută-i pe magi să ajungă la Betleem

9. Colorează imaginea.
2
3