Sunteți pe pagina 1din 6

Lecţia 5 – Avram primeşte un nume nou (Facerea 17, 1 – 5)

Necesar: fişă Rugăciunile de la masă, dicţionar de nume, litere de plastic sau de burete, Biblia, fişă de colorat, creioane colorate.

Desfăşurarea lecţiei

1. Rugăciunea: Doamne, Doamne, ceresc Tată / Împărate Ceresc

2. Prezenţa

3. Se repetă Rugăciunile de la masă

4. Joc cu nume proprii – telefonul fără fir

5. 1. Activităţi pentru cei mici:

povestirea biblică întrebări şi explicaţii înţelesul numelui fişă de colorat

5. 2. Activităţi pentru cei mari:

lectura biblică de la Fac. 17, 1 - 5. întrebări şi explicaţii înţelesul numelui – joc cu litere fişă de colorat

6. Copiii vor duce acasă fişele şi vor discuta cu părinţii despre

lecţia nouă

7. Rugăciunea: Toţi cu inima curată / Cuvine-se cu adevărat

1

Parohia Ucea de Jos

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

Rugăciunile de la masă

„ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi.” (I Corinteni 10, 31)

Înainte de a servi micul dejun sau masa de prânz, după ce te-ai însemnat cu semnul sfintei cruci, să spui rugăciunea Tatăl nostru

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh

Tatăl nostru

ci ne izbăveşte de cel rău

Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin Doamne, miluieşte (de trei ori) Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

După ce ai servit micul dejun sau masa de prânz, te însemnezi cu semnul sfintei cruci şi spui rugăciunea de mulţumire, apoi Cuvine-se cu adevărat.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Îţi mulţumim, Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, că ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lăsa pe noi lipsiţi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum în mijlocul Apostolilor Tăi ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.Ceea ce esti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin Doamne, miluieşte (de trei ori) Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

2

Parohia Ucea de Jos

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

Povestirea biblică: Avram primeşte un nume nou (Facere 17, 1-5)

Trăia în vremuri îndepărtate un om credincios cu numele Avram. El împreună cu soţia lui, Sarai, se gândeau mereu la Dumnezeu, cerându-I ajutorul şi binecuvântarea Sa pentru toate câte aveau de făcut. Aveau grijă ca, în fiecare zi, să slăvească pe Dumnezeu prin lucrul mâinilor lor. Cu toate acestea ei erau trişti pentru faptul că nu aveau niciun copil. Acum ei erau înaintaţi în vârstă şi lipsiţi de orice speranţă de a mai avea urmaşi. La sfârşitul unei zile când Avram, după obiceiul său, Îi mulţumea lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, Domnul i se arată şi-i spune să nu-şi piardă nădejdea, ci să continue să facă tot ce-i plăcut înaintea Lui şi să se ferească de păcat, promiţându-i că va avea mulţi urmaşi. Cu această ocazie, Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în Avraam, arătându-i prin aceasta că va fi tatăl multor popoare şi că urmaşii săi vor fi la fel de numeroşi ca stelele cerului. La rândul ei, Sarai a fost numită Sarra, adică mamă de popoare.

Întrebări şi explicaţii

(Text preluat şi adaptat din: Enciclopedia învăţătorului – Idei pentru lecţiile biblice pentru copii – Vechiul Testament, Fundaţia Copilul şi Lumea, 2001, p.18)

Cum se numeşte omul credincios despre care v-am vorbit? Dar pe soţia lui cum o cheamă? De ce erau ei trişti? Ce nume nou i-a dat Dumnezeu lui Avram? Dar soţiei lui? De ce i-a dat Dumnezeu un nume nou lui Avram?

Uneori ne-ar plăcea să fim alintaţi când suntem chemaţi pe nume. Lui Alexandru i-ar plăcea să i se spună Alex, iar Teodorei, Teo. Dar Dumnezeu nu i-a schimbat numele lui Avram pentru plăcerea lui. Ci Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram în Avraam pentru că a ştiut că Avraam va avea un fiu, iar fiul lui Avraam va avea şi el copii, că nepoţii lui Avraam vor avea şi ei copii la rândul lor, că aceştia vor avea şi ei copii şi aşa mai departe, familia lui Avraam urmând să umple faţa pământului! Dumnezeu a ştiut toate aceste lucruri despre Avraam. Şi despre noi, El ştie absolut totul.

Înţelesul numelui

3

Parohia Ucea de Jos

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

Cum e să ştii că Dumnezeu cunoaşte absolut totul despre tine? Care crezi că sunt lucrurile pe care Dumnezeu le ştie despre tine? Numele pe care le-am primt la Botez ne descoperă câte ceva din ceea ce ştie Dumnezeu despre noi. De asemenea ele ne descoperă şi ce anume trebuie noi să facem ca să fim plăcuţi Domnului, căci porunca dată de Dumnezeu lui Avram este valabilă şi pentru noi: „Fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană” (Fac. 17, 1) Se repetă versetul în vederea memorării.

Celor mici li se vor explica numele pe care îl poartă, apoi li se va da fişa de colorat. De asemenea, li se vor vorbi, pe scurt, despre sfântul al cărui nume îl poartă. Celor mari li se vor aplica jocul cu litere.

Joc cu litere

(Text preluat şi adaptat din: Enciclopedia învăţătorului – Idei pentru lecţiile biblice pentru copii – Vechiul Testament, Fundaţia Copilul şi Lumea, 2001, p.18)

Împărţiţi copiii în grupe de câte trei. Daţi-i fiecărui copil câteva litere şi spuneţi: Gândiţi-vă la câteva nume de oameni pe care îi cunoaşteţi. Aveţi la dispoziţie 5 minute să formaţi cât mai multe nume cu ajutorul literelor. Membrii fiecărui grup se pot ajuta între ei, împrumutând litere. Start! La sfârşitul celor cinci minute spuneţi: Stop! Fiecare grup va citi numele pe care le-a format. Apoi spuneţi: Haideţi să vedem ce înseamnă numele pe care le-aţi scris. Uitaţi-vă în dicţionar la câteva dintre numele pe care le-au scris copiii. De asemenea, căutaţi şi înţelesul numelor copiilor. Fiecare copil îşi va nota pe fişa de colorat înţelesul numelui lor. Mai întâi vor trece numele Avraam – tatăl a multor popoare şi Sarra – mamă de popoare, apoi numele lor: Teodora – darul lui Dumnezeu. Plecând de la înţelesul numelui, îndemnaţi-i pe copii să scrie şi ce anume ar trebui să facă de acum înainte ca să fie plăcuţi Domnului. Primul lucru care trebuie scris: să cunosc viaţa sfântului al cărui nume îl port.

4

Parohia Ucea de Jos

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

5 Parohia Ucea de Jos www.HristosImpartasi tCopiilor.blogspot.com

5

Parohia Ucea de Jos

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

Avram primeşte un nume nou

1. Căutaţi în cartea Facerea nume şi însemnătatea lor folosindu-vă de referinţele din lista de mai jos, apoi scrieţi-le în spaţiile libere.

3,20

4,25

16,11

17, 15-16

4,1

5,29

17,5

21,5-6

2. Identificaţi numele, apoi scrieţi însemnătatea lor

arima

naio

himali

livesa

conilea

danelaxar

rodatoe

alene

imaile

noflir

6

Parohia Ucea de Jos

www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com