Sunteți pe pagina 1din 6

Lecţia 5 – Avram primeşte un nume nou (Facerea 17, 1 – 5)

Necesar: fişă Rugăciunile de la masă, dicţionar de nume, litere de


plastic sau de burete, Biblia, fişă de colorat, creioane colorate.

Desfăşurarea lecţiei

1. Rugăciunea: Doamne, Doamne, ceresc Tată / Împărate Ceresc

2. Prezenţa

3. Se repetă Rugăciunile de la masă

4. Joc cu nume proprii – telefonul fără fir

5. 1. Activităţi pentru cei mici:


9 povestirea biblică
9 întrebări şi explicaţii
9 înţelesul numelui
9 fişă de colorat

5. 2. Activităţi pentru cei mari:


9 lectura biblică de la Fac. 17, 1 - 5.
9 întrebări şi explicaţii
9 înţelesul numelui – joc cu litere
9 fişă de colorat

6. Copiii vor duce acasă fişele şi vor discuta cu părinţii despre


lecţia nouă

7. Rugăciunea: Toţi cu inima curată / Cuvine-se cu adevărat

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Rugăciunile de la masă

„ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceţi.” (I Corinteni 10, 31)

Înainte de a servi micul dejun sau masa de prânz, după ce te-ai


însemnat cu semnul sfintei cruci, să spui rugăciunea Tatăl nostru

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh


Tatăl nostru ... ci ne izbăveşte de cel rău
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Doamne, miluieşte (de trei ori)
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

După ce ai servit micul dejun sau masa de prânz, te însemnezi cu


semnul sfintei cruci şi spui rugăciunea de mulţumire, apoi Cuvine-se cu
adevărat.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh


Îţi mulţumim, Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, că
ne-ai săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lăsa pe noi
lipsiţi nici de cereasca Ta împărăţie, ci, precum în mijlocul Apostolilor Tăi
ai venit, Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu,
cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.Ceea
ce esti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât
serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine,
cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Doamne, miluieşte (de trei ori)
Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Povestirea biblică: Avram primeşte un nume nou (Facere 17, 1-5)

Trăia în vremuri îndepărtate un om credincios cu numele Avram. El


împreună cu soţia lui, Sarai, se gândeau mereu la Dumnezeu, cerându-I
ajutorul şi binecuvântarea Sa pentru toate câte aveau de făcut. Aveau grijă
ca, în fiecare zi, să slăvească pe Dumnezeu prin lucrul mâinilor lor. Cu toate
acestea ei erau trişti pentru faptul că nu aveau niciun copil. Acum ei erau
înaintaţi în vârstă şi lipsiţi de orice speranţă de a mai avea urmaşi.
La sfârşitul unei zile când Avram, după obiceiul său, Îi mulţumea lui
Dumnezeu pentru ziua care a trecut, Domnul i se arată şi-i spune să nu-şi
piardă nădejdea, ci să continue să facă tot ce-i plăcut înaintea Lui şi să se
ferească de păcat, promiţându-i că va avea mulţi urmaşi. Cu această ocazie,
Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în Avraam, arătându-i prin aceasta
că va fi tatăl multor popoare şi că urmaşii săi vor fi la fel de numeroşi ca
stelele cerului. La rândul ei, Sarai a fost numită Sarra, adică mamă de
popoare.

Întrebări şi explicaţii
(Text preluat şi adaptat din: Enciclopedia învăţătorului – Idei pentru lecţiile biblice pentru copii – Vechiul
Testament, Fundaţia Copilul şi Lumea, 2001, p.18)

Cum se numeşte omul credincios despre care v-am vorbit? Dar pe


soţia lui cum o cheamă?
De ce erau ei trişti?
Ce nume nou i-a dat Dumnezeu lui Avram? Dar soţiei lui?
De ce i-a dat Dumnezeu un nume nou lui Avram?

Uneori ne-ar plăcea să fim alintaţi când suntem chemaţi pe nume. Lui
Alexandru i-ar plăcea să i se spună Alex, iar Teodorei, Teo. Dar Dumnezeu
nu i-a schimbat numele lui Avram pentru plăcerea lui. Ci Dumnezeu i-a
schimbat numele lui Avram în Avraam pentru că a ştiut că Avraam va avea
un fiu, iar fiul lui Avraam va avea şi el copii, că nepoţii lui Avraam vor avea
şi ei copii la rândul lor, că aceştia vor avea şi ei copii şi aşa mai departe,
familia lui Avraam urmând să umple faţa pământului!
Dumnezeu a ştiut toate aceste lucruri despre Avraam. Şi despre noi,
El ştie absolut totul.

Înţelesul numelui

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Cum e să ştii că Dumnezeu cunoaşte absolut totul despre tine?
Care crezi că sunt lucrurile pe care Dumnezeu le ştie despre tine?
Numele pe care le-am primt la Botez ne descoperă câte ceva din ceea
ce ştie Dumnezeu despre noi. De asemenea ele ne descoperă şi ce anume
trebuie noi să facem ca să fim plăcuţi Domnului, căci porunca dată de
Dumnezeu lui Avram este valabilă şi pentru noi: „Fă ce-i plăcut înaintea
Mea şi fii fără prihană” (Fac. 17, 1) Se repetă versetul în vederea
memorării.

Celor mici li se vor explica numele pe care îl poartă, apoi li se va da


fişa de colorat. De asemenea, li se vor vorbi, pe scurt, despre sfântul al cărui
nume îl poartă.
Celor mari li se vor aplica jocul cu litere.

Joc cu litere
(Text preluat şi adaptat din: Enciclopedia învăţătorului – Idei pentru lecţiile biblice pentru copii – Vechiul
Testament, Fundaţia Copilul şi Lumea, 2001, p.18)

Împărţiţi copiii în grupe de câte trei. Daţi-i fiecărui copil câteva litere
şi spuneţi: Gândiţi-vă la câteva nume de oameni pe care îi cunoaşteţi. Aveţi
la dispoziţie 5 minute să formaţi cât mai multe nume cu ajutorul literelor.
Membrii fiecărui grup se pot ajuta între ei, împrumutând litere. Start!
La sfârşitul celor cinci minute spuneţi: Stop! Fiecare grup va citi
numele pe care le-a format. Apoi spuneţi: Haideţi să vedem ce înseamnă
numele pe care le-aţi scris. Uitaţi-vă în dicţionar la câteva dintre numele pe
care le-au scris copiii.
De asemenea, căutaţi şi înţelesul numelor copiilor. Fiecare copil îşi va
nota pe fişa de colorat înţelesul numelui lor. Mai întâi vor trece numele
Avraam – tatăl a multor popoare şi Sarra – mamă de popoare, apoi numele
lor: Teodora – darul lui Dumnezeu. Plecând de la înţelesul numelui,
îndemnaţi-i pe copii să scrie şi ce anume ar trebui să facă de acum înainte ca
să fie plăcuţi Domnului. Primul lucru care trebuie scris: să cunosc viaţa
sfântului al cărui nume îl port.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Avram primeşte un nume nou

1. Căutaţi în cartea Facerea nume şi însemnătatea lor folosindu-vă de


referinţele din lista de mai jos, apoi scrieţi-le în spaţiile libere.

3,20 4,25 16,11 17, 15-16


4,1 5,29 17,5 21,5-6
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________

2. Identificaţi numele, apoi scrieţi însemnătatea lor

arima ________________________________________________________
naio _________________________________________________________
himali ________________________________________________________
livesa_________________________________________________________
conilea _______________________________________________________
danelaxar _____________________________________________________
rodatoe _______________________________________________________
alene ________________________________________________________
imaile ________________________________________________________
noflir ________________________________________________________

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și