Sunteți pe pagina 1din 8

Lecţia 4 – Turnul Babel (Facerea 11, 1 – 9)

Necesar: fişă Rugăciunea mea, cuburi de diferite mărimi, fişa de colorat,


creioane colorate, Biblia, fişă cu exerciţii, fişă cu rugăciunile de la masă,
cărţi de rugăciuni

Desfăşurarea lecţiei

1. Rugăciunea: Doamne, Doamne, ceresc Tată / Împărate Ceresc

2. Prezenţa

3. Se repetă Rugăciunea mea

4. Activitatea de construire a turnului – joc de construcţie

5. 1. Activităţi pentru cei mici:


9 povestirea biblică
9 lucru manual: colorează turnul Babel

5. 2. Activităţi pentru cei mari:


9 lectura biblică de la Fac. 11, 1 - 9.
9 Fişă cu exerciţii

6. Rugăciunile de la masă – toate grupele

7. Copiii vor duce acasă fişele şi vor discuta cu părinţii despre lecţia
nouă.

8. Rugăciunea: Toţi cu inima curată / Cuvine-se cu adevărat

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Rugăciunea mea

Doamne, eu te rog frumos,


Că eşti iubitor şi bun,
Să fiu, Doamne, sănătos
Şi să merg pe-al Tău drum.

Mă fereşte, Bun Părinte,


Şi de rele şi de boală,
Ajută-mi să fiu cuminte
Şi acasă şi la şcoală.

Să mă străduiesc mereu,
Să mă port cum se cuvine
Şi s-aduc în jurul meu
Bucurie, nu suspine.

Doamne, Doamne, Bun Părinte,


Eu acum Îţi mulţumesc
Şi Te rog mereu fierbinte
Să mă ierţi când mai greşesc.

Şi atât Te mai rog eu:


Pe părinţi, surori şi fraţi
Să-i ajuţi , Doamne, mereu
Şi să fim apropiaţi. Amin
2

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Joc de construcţie - Turnul Babel
Vom juca un joc de construcţie. Toţi veţi lucra împreună şi veţi construi un
turn cât mai înalt, din toate cuburile. Aveţi 10 minute la dispoziţie. Atenţie însă! În
timp ce construiţi, nu aveţi voie să vorbiţi între voi cu cuvinte normale. Puteţi
spune doar “Uga – Huga” pentru a comunica între voi. Gata! Puteţi începe
construcţia!
Lăsaţi-i pe copii 10 minute să lucreze, apoi, spuneţi-le:
• Cum a fost să construiţi ceva fără să puteţi vorbi normal între voi?
• Nu aţi fi preferat să puteţi vorbi într-o limbă pe care să o înţelegeţi şi care
să vă fie de folos?
Spuneţi: Oamenii din vremea Vechiului Testament au crezut că vor putea
zidi un turn, care să ajungă până la cer. Dar Dumnezeu avea alte planuri. Haideţi să
vedem de ce nu I-a plăcut lui Dumnezeu idea construirii acestui turn şi ce a făcut
El. Când v-aţi dat seam ce a făcut Dumnezeu ca să-I oprească pe oameni din zidirea
acestui turn, bateţi scurt din palme.

(Text preluat şi adaptat din: Enciclopedia învăţătorului – Idei pentru lecţiile


biblice pentru copii – Vechiul Testament, Fundaţia Copilul şi Lumea, 2001, p.16)

Povestirea biblică – Turnul Babel∗


După potop, oamenii vorbeau aceeaşi limbă şi făceau parte din acelaşi neam.
Urmaşii lui Noe au găsit în ţara Senaar o câmpie şi au hotărât să rămână acolo. Ei
au făcut cărămizi, pe care le-au ars în foc şi le-au folosit în loc de piatră, iar pentru
a le zidi au folosit smoală în loc de var.
Oamenii au hotărât să construiască o cetate şi un turn, care să ajungă până la
cer; turnul este cunoscut sub numele de turnul Babel. Turnul nu a fost construit
pentru preamărirea lui Dumnezeu, ci pentru faima constructorilor lui.
Dumnezeu a văzut turnul pe care îl zideau oamenii şi a hotărât să-i oprească.
El le-a amestecat limbile şi aceştia au constatat, pe neaşteptate, că vorbeau limbi
diferite şi nu se mai înţelegeau între ei. Aşa au renunţat să mai construiască turnul
şi s-au împrăştiat pe întreg pământul.
Cetatea pe care au construit-o s-a numit Babilon, pentru că acolo a amestecat
Dumnezeu limbile şi de acolo au plecat oamenii, pentru a se stabili în diverse părţi
ale lumii.
∗Daniela Postolache, Dumnezeu a amestecat limbile oamenilor, în rev.
Chemarea credinţei, serie nouă, anul II (XVIII), nr. 5 (203 – 204), 2010

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Turnul Babel

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Fişă exerciţii - Turnul Babel

I. Cuvinte bune şi rele. În lista cuvintelor de mai jos sunt prezente 7 lucruri pe
care le întâlnim în textul despre Turnul Babel din Biblie (Facere 11, 1 – 9) şi 7 care
nu sunt prezente în acest text. Caută-le pe cele bune.

limbă scară oraş


untdelemn grai lemn
şes tron măgar
cuptor ciment vârf
smoală cărămizi

II. Alegeţi răspunsul corect.

1. Cetatea unde au fost amestecate limbile se numeşte


a. Senaar.
b. Babilon.
c. Eden.

2. Oamenii s-au apucat să construiască un oraş şi un turn


a. pentru că voiau să aibă faimă.
a. pentru că aveau multe cărămizi.
b. pentru că nu aveau altceva de lucru.

3. Dumnezeu i-a împrăştiat pe oameni pe toată faţa pământului


a. ca să cunoască şi alte locuri de pe pământ.
b. ca să zidească alte oraşe.
c. ca să înceteze de a mai zidi cetatea şi turnul.

III. Completaţi textul de mai jos cu cuvintele potrivite.

limbile, turnul, au renunţat, oamenii, amestecat, Cetatea, vorbeau.

Dumnezeu a văzut .................. pe care îl zideau oamenii şi a hotărât


să-i oprească. El le-a .................. limbile şi aceştia au constatat, pe
neaşteptate, că .................. limbi diferite şi nu se mai înţelegeau între ei. Aşa
................................ să mai construiască turnul şi s-au împrăştiat pe întreg
pământul.
........................pe care au construit-o s-a numit Babilon, pentru că
acolo a amestecat Dumnezeu ...................... şi de acolo au plecat, pentru a se
stabili în diverse părţi ale lumii.
5

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Rezolvarea exerciţiilor

I. Cuvinte bune şi rele. În lista cuvintelor de mai jos sunt prezente 7 lucruri
pe care le întâlnim în textul despre Turnul Babel din Biblie (Facere 11, 1 –
9) şi 7 care nu sunt prezente în acest text. Caută-le pe cele bune.

limbă scară oraş


untdelemn grai lemn
şes tron măgar
cuptor ciment vârf
smoală cărămizi

II. Alegeţi răspunsul corect.

1. Cetatea unde au fost amestecate limbile se numeşte


d. Senaar. – era ţara unde oamenii au găsit locul pentru zidirea turnului
e. Babilon.
f. Eden. – era locul unde se afla grădina raiului

2. Oamenii s-au apucat să construiască un oraş şi un turn


b. pentru că voiau să aibă faimă.
c. pentru că aveau multe cărămizi.
d. pentru că nu aveau altceva de lucru.

3. Dumnezeu i-a împrăştiat pe oameni pe toată faţa pământului


d. ca să cunoască şi alte locuri de pe pământ.
e. ca să zidească alte oraşe.
f. ca să înceteze de a mai zidi cetatea şi turnul.

III. Completaţi textul de mai jos cu cuvintele potrivite.

limbile, turnul, au renunţat, oamenii, amestecat, Cetatea, vorbeau.

Dumnezeu a văzut turnul pe care îl zideau oamenii şi a hotărât să-i oprească.


El le-a amestecat limbile şi aceştia au constatat, pe neaşteptate, că vorbeau limbi
diferite şi nu se mai înţelegeau între ei. Aşa au renunţat să mai construiască turnul
şi s-au împrăştiat pe întreg pământul.
Cetatea pe care au construit-o s-a numit Babilon, pentru că acolo a amestecat
Dumnezeu limbile şi de acolo au plecat oamenii, pentru a se stabili în diverse părţi
ale lumii.
6

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Rugăciunile de la masă – îndrumări pentru catehet

Oamenii din Babilon nu au reuşit să termine turnul pentru că s-au mândrit:


şi-au pus încrederea în puterile lor, nu au cerut binecuvântare de la Dumnezeu şi nu
au dorit ca lucrarea lor să fie spre preamărirea lui Dumnezeu.
De aceea, Sf. Ap. Pavel ne învaţă: „ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva
de faceţi, toate spre slava lui Dumnezeu să le faceţi.” (I Corinteni 10, 31)
Versetul se va repeta de câteva ori ca să fie reţinut şi de către copii.
Rugăciunile de la masă sunt un exerciţiu care ne ajută să ne ferim de păcatul
mândriei. În faţa mesei ne aducem aminte că cele ce le avem sunt daruri de la
Dumnezeu pentru noi. De aceea, Îi mulţumim pentru ele şi-L rugăm pe Dumnezeu
să le binecuvinteze.
Urmând îndemnul Sf. Ap. Pavel, creştinul nu face nimic fără să se gândească
la Dumnezeu: înainte de începerea unui lucru, se roagă lui Dumnezeu să-i trimită
ajutor, iar la sfârşitul lucrului, Îi mulţumeşte. De asemenea, se roagă lui Dumnezeu
înainte de a mînca şi Îi mulţumeşte după ce a mâncat.
Cărţile de rugăciuni ne oferă posibilitatea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru
toate trebuinţele noastre. (Cei mai mari, pot căuta aceste rugăciuni la cuprinsul
unei cărţi de rugăciuni)
Când spui o rugăciune pe de rost, ai mai multă bucurie, pentru că o spui şi
cu inima, decât atunci când o citeşti, de aceea, astăzi vom învăţa rugăciunile de la
masă.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com
Rugăciunile de la masă

„ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre slava lui
Dumnezeu să le faceţi.” (I Corinteni 10, 31)

Înainte de a servi micul dejun sau masa de prânz, după ce te-ai însemnat
cu semnul sfintei cruci, să spui rugăciunea Tatăl nostru

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh


Tatăl nostru ... ci ne izbăveşte de cel rău
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Doamne, miluieşte (de trei ori)
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, binecuvintează mâncarea,
băutura şi pe noi, robii Tăi, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale şi ale
tuturor sfinţilor Tăi. Amin.

După ce ai servit micul dejun sau masa de prânz, te însemnezi cu semnul


sfintei cruci şi spui rugăciunea de mulţumire, apoi Cuvine-se cu adevărat.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh


Îţi mulţumim, Ţie, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, că ne-ai
săturat pe noi de bunătăţile Tale cele pământeşti. Nu ne lăsa pe noi lipsiţi nici de
cereasca Ta împărăţie, ci, precum în mijlocul Apostolilor Tăi ai venit,
Mântuitorule, pace dându-le lor, vino şi la noi şi ne mântuieşte.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea
pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru.Ceea ce esti mai
cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără
stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare
de Dumnezeu, te mărim.
Mărire Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Doamne, miluieşte (de trei ori)
Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

Parohia Ucea de Jos


www.HristosImpartasitCopiilor.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și