Sunteți pe pagina 1din 2

Numele__________________ Data_____________

ANIMALE
Probǎ de evaluare sumativǎ
1. Completeazǎ:
 Animalele domestice trǎiesc pe lângǎ ______________________ Omul le asigurǎ
_______, _________ şi _______________
Animalele sǎlbatice îşi cautǎ ___________ hranǎ, apǎ şi adǎpost.
 Pentru a trǎi şi a se dezvolta, fiecare animal are nevoie de _______, _______,
________, __________şi __________, în mod _____________
* ______________ rezistǎ foarte bine în zonele reci.
* Cǎmila rezistǎ foarte bine în zonele ____________ şi cu ______ puţinǎ.
* Cârtiţa trǎieşte sub ____________ şi nu are nevoie de __________.
* ____________ nu pot trǎi decât în apǎ.
 Animalele sǎlbatice sunt folositoare, dar unele produc şi ___________.

2. Scrie care sunt pǎrţile componente ale corpului animalelor din imagini.

3. Denumeşte puii următoarelor animale domestice:

cal - caprǎ -
oaie - gǎinǎ -
vacǎ - raţǎ -

4. Scrie câte trei foloase pe care le are omul de la:

 gǎinǎ-_______________________________________
 vacǎ -_______________________________________
 porc - _______________________________________
 oaie - ______________________________________
 cal - _______________________________________

5. Uneşte denumirea animalului cu numele adǎpostului sǎu.


rândunicǎ coteţ
urs cuib
vulpe grajd
vacǎ bârlog
gǎinǎ vizuinǎ
Completare ex. 1.: casa omului, hranǎ, apǎ, adǎpost, singure, hranǎ, apǎ, aer, luminǎ, cǎldurǎ, diferit, ursul polar, zonele
calde, apǎ, pǎmânt, luminǎ, peştii, pagube