Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele Data

TEST DE EVALUARE INIŢIALǍ


Cunoaşterea mediului – clasa a II-a

1. Care sunt anotimpurile anului?


----------------------------------------------------------------------
-____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_
-------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------

2. Adevărat (A) sau fals (F):

 Animalele domestice aduc omului numeroase foloase.

 Ploaia, fulgerul şi vara sunt fenomene ale naturii.

 Vara, zilele sunt mai scurte, iar nopţile sunt mai lungi.

3. Scrie denumirea a trei fructe şi a trei legume care se culeg toamna.


----------------------------------------------------------------------
-____________________________________________________________________________________
____fructe_-
___________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
___legume -___________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------

4. Scrie denumirea a trei animale domestice şi a trei animale sălbatice :


----------------------------------------------------------------------
-____________________________________________________________________________________
____animale domestice_-
_________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
___animale sălbatice -___________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
5. Completează desenul cu denumirea anotimpului:

octombrie
februarie
ianuarie septembrie
e

noiembrie

decembrie
6. Scrie în dreptul săgeţilor părţile componente ale unei plante şi ale
unui animal:

7. Notează două elemente dăunătoare mediului:

----------------------------------------------------------------------
-____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_
-------------------------------------------------------------------------
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------
Obiective de referinţă:
- să numească anotimpurile anului;
- să identifice enunţurile adebvărate şi pe cele false;
- să denumească fructe şi legume de toamnă:
- să denumească animale domestice şi sălbatice;
- să asocieze lunile cu anotimpul potrivit;
- să denumească părţile componente ale unei plante şi ale unui animal;
- să numească elemente dăunătoare mediului.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢǍ

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1.
2. identifică 3 enunţuri adevărate - identifică 2 enunţuri adevărate - identifică 1 enunt adevărat sau
şi pe cele false sau false fals
3. scrie 6 denumiri - scrie 4-5 denumiri - scrie 2-3 denumiri
4. scrie 6 denumiri - scrie 4-5 denumiri - scrie 2-3 denumiri
5. asociaza anotimpurile cu - asociaza anotimpurile cu lunile -asociază 1 anotimp cu lunile
lunile aferente aferente aferente
6. scrie corect toate părţile - scrie corect majoritatea părţile - cunoaşte părţile componente ale
componente ale plantei şi al componente ale plantei şi al plantei şi al animalului, dar nu le
animalului animalului denumeşte corect
7. numeşte două elemente -numeşte două elemnte -numeşte 1 element dăunător
dăunătoare mediului dăunătoare mediului mediului