Sunteți pe pagina 1din 7

1. Rezolvă înmulțirile: 2.

Încercuiește rezultatul
corect.
6x9=...... 2x6=...... 6x6=......
2x7x1= 16 , 14 , 12 9x3x2 = 54, 21, 6
8x8=...... 5x7=...... 7x6=...... 7x4=......
9x7x0= 63, 0, 64 7x1x8=16, 56, 8
7x7=...... 9x4=......
5x2x8= 10, 40, 80
8x9=......
ȘTIU ȘI
POT!
3.Completează cu factorii care lipsesc: 16.Colorează doar
12. Află produsul cuvintele și expresiile
2 x ... = 16 6 x ... = 48 dintre numărul 9 și matematice care indică
9. Un caiet dublul numărului 3.
...x 7 = 63 ...x 8 = 72 costă 7 lei. operația de înmulțire.
...x ... = 49 ... x ...= 81 13. Ia din cel mai mare număr de
Câți lei costă 6 caiete?
două cifre identice împătritul
Dar 9 caiete? minus
numărului 8.
10. Mircea citește în fiecare produs
zi câte 3 pagini dintr-o carte. Câte 14. Adună triplul numărului 7 cu cu...mai
pagini va citi într-o săptămână? produsul numerelor 5 și 6. mic
descăzut
11. Ioana are 9 ani. Bunicul său 15. Compune o problemă care să se sumă
este de 7 ori mai în vârstă. Câți ani rezolve prin exercițiul:
are bunicul Ioanei? triplu
8x4= mărit
de...ori
4. Adevărat sau fals? de...ori
mai mare
7 x 4 = 9 x 6 .... 2 x 7 < 3 x 4 ... dublu
7. Completează tabelul:
6. Compară
8 x 5 > 3 x 7 …. 5 x 8 >10x 4 ... Factor 5 8 7 8 diferență total
produsele:
Factor 9 3 6
5 x 8 .... 7 x 6
3 x 8 = 6 x 4 …. 10x3 = 5 x 6 ... Produs 21 56 72 mărit întreit
9 x 9 .... 9 x 3 cu...
8. Ce numere se ascund sub imagini?
5. Scrie ca produs de doi factori 7 x 7 ... 6 x 8
numerele: 36, 18, 42, 21. X X = 8 = factor
ori
3 x 8 ... 4 x 6
36 = ................... 18=................. X X = 14 =
4 x 5 ... 3 x 7
42 = .................. 21= ................ =
7x
7x
factor factor factor factor
mărit de 8 ori mărit de 9 ori mărit de 8 ori mărit de 9 ori
de 8 ori mai mare de 9 ori mai mare de 8 ori mai mare de 9 ori mai mare
de 8 ori mai mult de 9 ori mai mult de 8 ori mai mult de 9 ori mai mult
produs produs produs produs
8x 9x 8x 9x

factor factor factor factor


mărit de 8 ori mărit de 9 ori mărit de 8 ori mărit de 9 ori
de 8 ori mai mare de 9 ori mai mare de 8 ori mai mare de 9 ori mai mare
de 8 ori mai mult de 9 ori mai mult de 8 ori mai mult de 9 ori mai mult
produs produs produs produs

8x 9x 8x 9x
Colorăm și calculăm! Colorăm și calculăm!

0x9= 0x9=

7x5= 3x7= 7x5= 3x7=

3x6= 3x6=

1x9= 1x9=
4x9= 2x8= 4x9= 2x8=

7x9= 7x9=
5x1= 5x1=
1x9= 8x5= 9x7= 1x9= 6x6= 8x5= 9x7=
6x6=

5x9= 3x3= 5x9= 3x3=

5x4= 5x4=
7x8= 7x8=
9x9= 9x9=

7x1= 4x8= 7x7= 7x1= 4x8= 7x7=

4x7= 4x7=
Codul culorilor: Codul culorilor:
 Produse pare - culoare caldă  Produse pare - culoare caldă
 Produse impare - culoare rece  Produse impare - culoare rece
1. Află produsele: 1. Află produsele:

9x7= .... 6x8= ..... 5x7= .... 6x6= ...... 9x7= .... 6x8= ..... 5x7= .... 6x6= ......
8x8= .... 9x4= ..... 7x7= .... 9x9 = .... 8x8= .... 9x4= ..... 7x7= .... 9x9 = ....
2. Irina are 7 bile roșii și de 9 ori mai multe bile albe. 2. Irina are 7 bile roșii și de 9 ori mai multe bile albe.
Cu cât este mai mare numărul bilelor albe decât cel al Cu cât este mai mare numărul bilelor albe decât cel al
bilelor roșii? bilelor roșii?

3. La dublul numărului 9 adăugă produsul numerelor 8 și 7. 3. La dublul numărului 9 adăugă produsul numerelor 8 și 7.
Ce număr ai obținut? Ce număr ai obținut?
4. Bunica are 6 vaci. De la fiecare obține zilnic câte 7 litri de 4. Bunica are 6 vaci. De la fiecare obține zilnic câte 7 litri de
lapte. lapte.
 Câți litri obține de la fiecare într-o săptămână?  Câți litri obține de la fiecare într-o săptămână?
 Câți litri obține în două zile de la toate vacile?  Câți litri obține în două zile de la toate vacile?

5. Compune o problemă care se rezolvă prin 5. Compune o problemă care se rezolvă prin
exercițiul: exercițiul:
6x8= 6x8=
1.Calculează produsele:
5 x 9 = .... 7 x 8 = ....

2. Află numerele: 9 x 9 = .... 6 x 8 = ....

7 x 7= .... 9 x 6= ....
cu 7 mai de 7 ori mai
mari decât: mari decât: 2 x 3 x 8 = .........................
8, 6, 5, 9. 8, 6, 5, 9.
3 x 3 x 8 = .........................
.................... ..................... .................... .....................
.................... ..................... .................... ..................... 2 x 4 x 7 = .........................

3. Din suma vecinilor numărului 28 ia produsul numerelor 3, 1 și 9.

.......................................... ................................................. .........................................


R:.............
5.Compară:
7. Viorel are 4 timbre, iar
Ana are de 8 ori mai 9 x 8 .... 90
multe. Câte timbre au cei 4. Scrie
doi copii în total? nr. 24 ca:
7 x 6 .... 35
Rezolvare
8 x 7 .... 56
.......................................... produs de doi produs de
factori trei factori 2x5x8 .... 70; 1x3x9 .... 27
..........................................
..........................................
.......................................... ............................. .............................. 3x2x9 .... 55; 4x2x8 .... 60
..........................................
.......................................... 2x2x7 .... 28; 7x7x0 .... 0
.......................................... 6. Încercuiește numerele
.......................................... care pot fi produse ale
.......................................... înmulțirii cu 8.
..........................................
.......................................... 8
.......................................... 42 46
21
56 16 80 48
24 72 40
34
9x6 =... 7x9 =...

9x9 =...

8x8 =...
1. Află:
7x6 =... dublul numărului 9: ……………..
 întreitul numărului 8: ………………... 9x4 =...
 nr. de 5 ori mai mare decât 7: ……………... 6x8=...
 nr. cu 6 mai mare decât 9: ……………………....
 produsul numerelor 8 și 9: …………………………...
 suma, produsul, diferența numerelor 9 și 7:
………………….. …………………….. ………………….. 7x7 =...
 împătritul numărului 8 mărit de trei ori:
………………………….. …………………………………..
 diferența dintre produsul numerelor 8 și 7 și suma lor: 8x4 =...
…………………….. ……………….. ……………….
 triplul, împătritul și înzecitul numărului 7:
4x4 =...
…………………… ……………………
6x3 =...
………………………..

Globuri roșii:
Pentru împodobirea 5 cutii a câte 7 globuri fiecare;
bradului au fost Câte globuri au fost
pregătite globuri de Globuri verzi: pregătite în total?
mai multe culori: un număr egal cu triplul lui 6;
5x9 =...
Globuri aurii:
de două ori mai multe decât cele verzi.
9x0 =...