Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea a II-a: APROAPE DE CEILALȚI – 26 ore

Conţinuturi C.S. Activităţi de învăţare Resurse Metode și tehnici


(detalieri) Timp Metode și Materiale Forme de de evaluare
(nr. procedee de didactice organizare
ore) predare-învățare
1. Comunicare orală - 1.1. A1.Recunoașterea reperelor spațiale și temporale 1 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
Text suport:Popa Tanda dintr-un text ascultat Explicația caietul pe echipe sistematică a
de Ioan Slavici: A2.Extragerea informațiilor esențiale și de detaliu Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
- Performarea actelor de din diferite texte Învățarea prin frontală Evaluare colegială
limbaj: relația dintre A3.Identificarea sensului global al unui text audiat descoperire Activitate Autoevaluare
structura lingvistică a 1.2. A4.Elaborarea unui text oral pornind de la o Jocul de rol individuală
actului de limbaj, imagine dată
intenția de comunicare 1.4. A5.Exerciții de construire a unei situații de
și efectul actului de comunicare pornind de la un aspect relevant
limbaj A6.Exerciții de extragere a unor informații dintr-
un dialog

2.-3. Structura textului 1.1. A1.Exerciţii de ascultare activă 2 Conversația Manualul, Activitatea Observarea
narativ- Text-suport: A2.Parafrazarea unor enunţuri dintr-un text audiat Explicația caietul pe echipe sistematică a
Popa Tandade Ioan A3.Identificarea sensului global al unui text audiat Argumentarea elevului, tabla Activitate elevilor
Slavici: 1.2. A4.Exprimarea unui punct de vedere referitor la o Învățarea prin frontală Evaluare colegială
idee extrasă dintr-un text descoperire Activitate Autoevaluare
1.3. A5.Relatarea de întâmplări, folosind pantomima Jocul de rol individuală
1.4. A6.Prezentarea unui proiect de grup folosind noile
tehnologii
A7.Exerciţii de completare a unui test de evaluare
a comportamentelor interlocutorilor, prin
prezentări realizate cu ajutorul noilor tehnologii

4. -5. Mijloace de 2.1. A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 2 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
construcție a pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
personajului. Repetiția 2.2. interpretare Expunerea Caietul Activitate elevilor
A2.Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Tabla în perechi complementară
2.3. unui text activă Grila de lectură
A3.Exerciţii de disociere a lumii reale de cea Exerciţiul de
virtuală redactare
2.4. A5.Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii
A6.Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7.Interpretarea elementelor definitorii ale
comportamentului unui personaj, folosind
argumente multiple, de diferite tipuri
3.1. A8.Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9.Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
6. Conflictul. 2.1. A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul Activitate Observarea
Complexitatea pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Fişe de lucru frontală sistematică a
personajului interpretare Expunerea Caietul Activitate elevilor
2.2. A2.Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia elevului individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Tabla în perechi complementară
unui text activă Grila de lectură
2.3. A3.Redactarea carcterizării personajului Exerciţiul de
2.4. A5.Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6.Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7.Compararea actelor de limbaj în textul narativ
A8.Redactarea unor compuneri narative şi
3.1. descriptive, pe diverse teme
A9.Redactarea unor texte cu respectarea normei
4.5. lingvistice în vigoare
7. Semnificațiile textului 2.1. A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Activitate Observarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul Manualul frontală sistematică a
interpretare Expunerea Fişe de lucru Activitate elevilor
2.2. A2.Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Caietul individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire elevului în perechi complementară
unui text activă Tabla Grila de lectură
2.3. A3.Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de
2.4. A5.Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6.Colectarea de informaţii din diverse surse
A7.Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
2.5. reperelor de lectură, în contextul cultural dat
A8.Redactarea unor compuneri narative şi
3.1. descriptive, pe diverse teme
A9.Redactarea unor texte cu respectarea normei
4.5. lingvistice în vigoare
8. Noi pagini. Alte idei. 2.1. A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul, Activitate Observarea
pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul caietul frontală sistematică a
interpretare Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
A2.Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia individuală/ Evaluare
2.3. textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire în perechi complementară
2.4. unui text activă
A3.Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de
A5.Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
2.5. A6.Colectarea de informaţii din diverse surse

9. Fapte și opinii. Textul 2.1. A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Manualul, Activitate Observarea
explicativ pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul caietul frontală sistematică a
interpretare Expunerea elevului, tabla Activitate elevilor
2.2. A2.Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire în perechi complementară
unui text activă
2.3. A3.Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de
2.4. A5.Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
A6.Colectarea de informaţii din diverse surse
2.5. A7.Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8.Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5 A9.Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
10. Verbul. Tipuri de 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
verbe ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
11.Locuțiunea verbală 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
12.- 13. Modul indicativ. 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 2 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
Modul Imperativ ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
14. Modul conjunctiv. 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
Modul conditional- ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
optativ 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
15.Forme verbale 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
nepersonale: infinitivul ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
și participiul 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
16. Forme verbale 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
nepersonale :gerunziul și ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe echipe sistematică a
supinul 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
17.- 18. Posibilități 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 2 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
combinatorii ale ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
verbului: 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
circumstanțialul de semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
cauză 4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
19.-20. Posibilități 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 2 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
combinatorii ale ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
verbului: 4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
circumstanțialul de scop semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
21. Verbul - aplicații 4.2. A1.Crearea unor jocuri de cuvinte, jocuri 1 Conversaţia Manual, DEX, Activitatea Observare
ortografice Lucrul cu textul DOOM, pe grupe sistematică a
4.3. A2. Verificarea corectitudinii, a coerenței Expunerea caietul Activitate activităţii şi a
semantice într-un text Explicaţia elevului, tabla frontală comportamentului
4.4. A3.Exerciţii care să necesite utilizarea Exerciţiul Activitate elevilor
dicţionarului ortoepic individuală Gradul de
A4.Aplicarea cunoştinţelor dobândite prin înţelegere şi de
jocuri/rebusuri aplicare a
4.5. A5.Redactarea unor texte cu respectarea normei noţiunilor
lingvistice în vigoare
22.Caracterizarea 2.1 A1.Solicitarea unor informaţii clare şi detaliate 1 Conversaţia Volume de Activitate Observarea
personajului pentru rezolvarea unor sarcini de înţelegere şi Lucrul cu textul fabule frontală sistematică a
interpretare Expunerea Manualul Activitate elevilor
2.2. A2.Coroborarea datelor schemelor logice ale Explicaţia Fişe de lucru individuală/ Evaluare
textelor, asocierea termenilor în vederea rezumării Procedee de citire Caietul în perechi complementară
unui text activă elevului Grila de lectură
A3.Exerciţii de elaborare a rezumatului Exerciţiul de Tabla
2.3. A5.Exerciţii de utilizare a naraţiunii şi a descrierii redactare
2.5. A6.Colectarea de informaţii din diverse surse
A7.Stabilirea criteriilor de selectare a textelor şi a
reperelor de lectură, în contextul cultural dat
3.1. A8.Redactarea unor compuneri narative şi
descriptive, pe diverse teme
4.5. A9.Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
23.-24. Recapitulare 2.4. A1.Exerciţii de justificare a unor puncte de vedere 2 Conversaţia Manualul, fişe Activitatea Evaluarea
pe teme diferite Lucrul cu textul de lucru, pe echipe colegială
3.3. A2.Exerciţii de concepere a unui text pe o temă Expunerea caietul Activitate Observarea
dată Explicaţia elevului, tabla frontală sistematică a
4.4. A3.Identificarea greşelilor de fonetică dintr-un Exerciţiul de Activitate elevilor
mesaj redactare individuală
4.5. A4.Redactarea unor texte cu respectarea normei
lingvistice în vigoare
25. Evaluare 2.4. A1. Rezolvarea de exerciții pe baza noțiunilor 1 Exerciţiul Testul propus Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însușite, pentru a demonstra Lucrul cu textul independent fişelor de
4.4. dezvoltarea competențelor specifice vizate ăActivitate evaluare
4.5. individuală

26. Analiza rezultatelor A1. analiza rezultatelor obținute la evaluarea 2 Conversația Lucrările Activitate Autoevaluare
și ameliorare scrisă; Explicația elevilor frontală Portofoliul
A2. identificarea greșelilor tipice; Argumentarea Testul propus Activitate elevului
A3. identificarea unor măsuri ameliorative individuală Observarea
diferențiate și individualizate sistematică
Notarea elevilor