Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS

DOCUMENTE DOSAR DE ABILITARE

Nr. Denumirea actului Nr. si data Nr. Obs.


crt. actului pagini
1 Cerere de abilitare pentru servicii externe de
prevenire si protectie conform anexa nr.8
2 Copie certificat inregistrare la registrul comertului
(CAEN 7490 Rev.2)
3 Copie act constitutiv

4 Copie certificat constatator eliberat de Oficiul


Registrului Comertului
5 Memoriu d prezentare
Copii documente ce atesta pregatirea
profesionala si nivelul de pregatire in domeniul
SSM pt conducatorul serviciului
6 Diploma de absolvire a studiilor universitare (
stiinte ingineresti)
7 Certificat de absolvire a cursului in domeniul SSM ,
cu o durata de cel putin 80 de ore, efectuat de catre
furnizorul de formare profesionala autorizat
8 Certificat de absolvire a unui program de
învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 180 de
ore
9 Curriculum vitae
Copii documente ce atesta pregatirea
profesionala si nivelul de pregatire in domeniul
SSM pentru personalul de executie
10 Diploma studii invatamant liceal

11 Certificat de absolvire a cursului in domeniul SSM,


cu o durata de cel putin 80 de ore, efectuat de catre
furnizorul de formare profesionala autorizat
12 Curriculum vitae

13 Copie adeverinta ce atesta vechimea activitatii in


domeniul SSM
14 Decizie de numire pe post ce atesta vechimea
activitatii in domeniul SSM
15 Copie carte de munca

16 Copie dupa vechiul certificat de abilitare


17 Lista cu personalul care va desfăşura activităţi în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

18 Copie de pe decizia de numire pentru conducătorul


serviciului extern dată de către organul de conducere
al societăţii - reprezentant legal al solicitantului

19 Copie de pe contractul individual de muncă pe


perioadă nedeterminată încheiat de conducătorul
serviciului extern cu persoana fizică autorizată
20 Dovada înregistrării contractului individual de muncă
în REVISAL

21 Copii ale contractelor individuale de muncă ale


personalului de execuţie din serviciul extern de
prevenire şi protecţie, încheiate cu societatea
22 Dovada înregistrării contractului individual de muncă
în REVISAL
23 Declaraţii ale personalului serviciului extern privind
păstrarea confidenţialităţii
24 Copie acte de identitate conducatorul serviciului

25 Copie acte de identitate personalului de execuţie

Oradea,
03.2020

S.C.
Ing. Muresan Ionut