Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Tehnic “Ion Creangă” Tg.

Neamș
Catedra de mecanică
Prof: Ing. Manole Mihai
Disciplina: Asamblări mecanice
Clasa: a X-a prof, Mecanic auto

Test de evaluare inițială

Subiectul I

Indicați asocierile corecte dintre diferitele tipuri de asamblări mecanice:

A B

1. Asamblări nituite a. Asamblări nedemontabile


2. Asamblări filetate b. Asamblări demontabile
3. Asamblări canelate c. Asamblări elastice
4. Asamblări sudate
5. Asamblări cu pene și știfturi

Subiectul II
Identificați răspunsul corect :

1. Aliajul cupru-nichel (monel) se folosesște pentru lipirea :


a. conductoarelor electrice
b. fonte
c. plăcuțelor dure de pe sculele așchietoare

2. După forma tijei niturile pot fi :


a. tubulare
b. tronconice
c. explozive

3. Aluminiul turnat sau forjat se lipește cu :


a. aliaje de lipit staniu-plumb
b. aliaje de lipit staniu-zinc sau plumb-argint
c. nu se poate lipi
4. Sudabilitatea oțelurilor scade odată cu :
a. creșterea conținutului de carbon
b. scăderea conținutului de carbon
c. scăderea elementelor de aliere
5. Principalul dezavantaj al asamblărilor filetate este determinat de :
a. pericolul distrugerii filetului
b. pericolul ruperii tijei șurubului
c. pericolul autodesfacerii la șocuri și vibrații sau a blocării
asamblării

Subiectul III

Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații:

a. Sudabilitatea este capacitatea unui metal sau aliaj de a putea fi sudat in


bune condiții, fără defecte, cu mijloace uzuale.
b. Nitul este organul de mașină folosit la asamblarea demontabilă a doua
piese.
c. Arcurile sunt organe de mașini folosite pentru amortizarea șocurilor și
vibrațiilor.
d. Șuruburile reprezintă elementul secundar al unei asamblări.
e. După rolul funcțional penele sunt considerate organe active.

Notă: Timp de lucru 2 ore.


Pentru fiecare subiect corect se acordă 30p
10 puncte se acordă din oficiu
Răspunsuri corecte

Subiectul I – pentru fiecare răspuns corect se acorda 6 puncte

1-a
2-b
3-b
4-a
5-b

Subiectul II - pentru fiecare răspuns corect se acorda 6 puncte

1-b
2-a
3-c
4-a
5-b

Subiectul III - pentru fiecare răspuns corect se acorda 6 puncte

a –A
b- F
c- A
d- F
e- F