Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Ce metode de confecționare a coroanelor din acrilat cunoașteți:


A.Clasică
B.Indirectă
C.Directă
D.Modernă
E.Mixtă
2.Ce tipuri de coroane metalo-acrilice cunoașteți :
A.Parțial fizionomice
B.Ne fizionomice
C.Total fizionomice
D.Mixte
E.Metalice

3.Cit constitute spațiul minem necesar pentru componenta metalică pentru coroanele metalo-acrilice:
A.0,5 mm
B.0,8 mm
C.0,3 mm
D.0,9 mm
E.1,0 mm

4.Pentru retenția mecanică a acrilatului utilizăm următoarele :


A.Sfere
B.Bondig
C.Butoni în formă de ciupercuțe.
D.Solzi
E.Polimeri

5.Ce elemente macroretentive se efectuiază pe suprafața componentei metalice la coroanele


metaloceramice.

A. Butoni
B. Solzi
C. Sfere
D. Orificii
E. Nu se efectuiază
6.Grosimea machetei pentru coroanele din metaloceramică trebuie sa fie de :
A. 0,8-1,0 mm
B. 0,7-0,8mm
C. 0,2-0,3 mm
D. 0,4-0,5 mm
E. 0,6-0,7 mm

7.Clasificați coroanele de substiruție după aspectul fizionomic:


A. Total fizionomice
B. Parțial fizionomice
C. Lipite
D. Ne fizionomice
E. Demontabile
8.Segmentul intradicular al pivotului coroanei de substituţie trebuie să aibă lungime:
A – mai mică decît înălţimea coroanei
B – egală cu înălţimea coroanei
C – mai mare decît înălţimea coroanei
D – egală cu jumătatea înălţimii coroanei
E – egală cu lungimea radacinei.

9.Coroanele de substituție trebuie să corespundă următoarelor cerințe:


A – să nu traumeze paradontul marginal
B – să fie fizionomice
C – să închidă ermetic canalul radicular
D – să fie dure
E – să fie retentive

10.Prepararea bontului radicular la colet sub coroane de substituţie se efectuază:


A – juxta gingival
B – subgingival
C – supragingival
D – undular
E – circular

11.Ce materiale de bază utilizate la confecționarea coroanelor de substituție cunoașteți.


A. Metal
B. Ceară
C. Porțelan
D. Acrilat
E. Zirconiu
12.Ce materiale auxiliare la confecționarea coroanelor de substituție cunoașteți:
A.Ceară
B.Porțelan
C.Gips
D.Acrilat
E.Toate materialele sus numite.

13.Precizați limitele finisării marginei la coroanele metalo-acrilice.


A. Subgingival
B. Juxtagingival
C. Supragingival
D. Ecuatorial
E. Nu are importanță

14.Coroanele metalo-acrilice sunt indicate pe dinții:


A. Pe dinți frontali
B. Pe dinți laterali
C. Pe dinții mobili de gr.III
D. Pe dinții cu anomalii congenitale.
E. Pe dinții temporari.

15.Contraindicațiile coroanelor Jacket :


A.Pacienți tineri cu camera pulpară voluminoasă
B. În ocluzii adînci acoperite
C.În ocluzie cap la cap
D.Dinții scurți
E.Dinți devitalizați

16.Dispozitive radiculare prefabricate care au retenție mecanică sunt:


A.DR cilindric activ
B.DR convergent activ
C.DR cilindric pasiv
D.DR convergent pasiv
E. DR non retentiv.

17.Metoda semidirectă de fabricare a coroanelor de substituție cuprinde trei etape:


A.Prepararea canalului radicular
B.Confecționarea machetei
C.Finisarea și cimentarea DCR.
D. Infeletarea DR
E.Amprentarea canalului radicular.

18.Cu ce material amprentar se efectuiază amprenta pentru coroane de substituție


A.Elastomer de sinteză
B. Gips
C.Alginat
D.Material Siliconic.
E. Nici o varianta corectă.

19.Cu ce se izolează canalul radicular pentru a înlătura cu ușurință DR.

A.Ulei de parafină
B.Monomer
C.Polimer
D.Vaselină
E. Toate răspunsurile corecte.

20.În ce situații se indică metoda de substituție coronară.


A.Leziuni coronare întinse
B.Discromii
C.Dinții stîlpi scurți cu tratament endodontic.
D.În protezările scheletate
E.În edentație parțială.

21.Masele ceramice pentru placare se ard la temperatura aproximativ de :


A.500-600 C
B. 600-700 C
C.900-980 C
D.1100-1200C
E.1250-1300 C

22.Rezistența la tracțiune a interfeței aliaj-ceramică se cifrează la:


A450-500 kg/cm3
B500-650 kg/cm3
C125-315 kg/cm3
D 225-350 kg/cm3
E 350-400 kg/cm3

23.Ce condiții urmărim la prepararea bontului pentru CM :


A. Anatomic
B. Biologic
C. Funcțional
D. Mecanic
E. Fizionomic
24.Ce condiții trebuie urmărite la prepararea dinților pentru coroane metalo-acrilice:
A.Conservarea structurilor dentare
B.Evitarea supraconturării marginilor supragingivale.
C.Protecția împotriva fracturilor dentare.
D.Extensia marginală
E.Grosimea marginală.

25.Ce condiții din punct de vedere mecanic trebuie să respecte un bont protetic pentru CM.
A.Suprafaxa maximă de contact cu bontulâ
B.Conservarea structurilor
C.Protecția împotriva fracturilor
D.Grosimea adecvată a metalului
E. Extensia marginală
26.Ce condiții din punct de vedere estetic trebuie să respecte un bont protetic pentru CM.
A.Suprafața metalică vizibilă minim
B.Grosimea maximă a componentei fizionomice.
C.Suprafața ocluzală fizionomică
D.Extensie marginală
E. Margini coronare subgingivale.

27.Ce aliaje nobile destinate metalo-ceramicii cunoașteți :


A. Au cu conținut crescut sau redus.
B. Pd-Ag
C. Ti
D. Co-Cr
E. Pd A.B.E
28.Ce alije nenobile destinate metalo-ceramicii cunoașteți:
A. Ti și aliajele de Ti
B. Ni-Cr-Be
C. Pd
D. Au
E. Co-Cr

29.Materiale necesare la amprentarea cîmpului protetic pentru coroana metalo-acrilică:

A. lingura amprentară
B. Piesă dreaptă
C. c)modelul de studiu
D. d)material de amprentare
E. e) chiuretă
30.Etapele tehnice de confecționare a coroanei metalo-acrilice:

A. motivația
B. turnarea modelului
C. fixarea punții
D. amprentarea
E. proba componentei metalice in cavitatea bucală

31.Amprentarea cîmpului protetic pentru confecționarea coroanei metalo-acrilice se v-a efectua cu :

A. Lingură individual
B. Lingură standart
C. Într-un timp
D. În doi timpi
E. Nu necesită lingură individuală

32.Gipsurile dure si extradure utilizate în turnarea modelelor pentru coroanele din metalo-acril sunt:

A. au granulaţie mai mare decât cele obişnuite


B. au duritatea de 10 ori mai mare decât cele obişnuite
C. au duritatea de 20 de ori mai mare decât cele obişnuite
D. poartă denumirea de „gips alabastru”
E. sunt indicate pentru realizarea modelelor preliminare

33.În cadrul regimului termic de polimerizare al răşinilor acrilice în coroanle metalo-acrilice:

A. temperatura se menţine la 100° C timp de 60 de minute


B. temperatura se menţine la 60° C timp de 30 de minute
C. temperatura se menţine la 60° C timp de 60 de minute
D. temperatura se menţine la 30° C timp de 60 de minute
E. temperatura se ridică la 100°C timp de 60 minute

34.Printre avantajele incrustaţiei ceramice se numără:

A. estetica deosebită;
B. rezistenţa la uzură;
C. menţinerea sănătăţii parodontale;
D. timp de lucru suficient;
E. uzura arcadei antagoniste.
35.Care sunt cerințele către coroana de substituție :

A. Să măsoare 2/3 din lungimea rădăcinii


B. Să aibă grosimea nu mai puțin de 1-1,2 mm pentru retenție
C. Să fie obligatoriu din metal nobil.
D. Să nu slăbească rezistența rădăcinei.
E. Să fie realizat dintr-un material inoxidabil

36.Care sunt cerințele către rădacina restantă pe care v-a fixat DCR-ul :

A. Rădăcina trebuie sa fie situată cu 1-2 mm deasupra gingiei.


B. Să fie dreaptă cu pereți restanți fără carii.
C. Lungimea rădăcinei să nu fie mai scurtă de cit lungimea coroanei.
D. Să aibă mobilitatea patologică
E. Să nu fie tratată endodontic.

37.Etapele amprentării pentru coroanele metalo-acrilice sunt :

A. Alegerea lingurii amprentare


B. Alegerea materialului amprentar
C. Proba lingurei amprentare
D. Turnarea modelului
E. Modelarea machetei din ceară

38.Care sunt materialele de amprentare regide urilizate în amprentarea pentru coroanele metalo-acrilice:

A. Ghips
B. Polimetil-metacrilat
C. Hidrocoloizi ireversibili
D. Mucoseal
E. Elastomeri de sinteză

39.Care sunt materialele de amprenatare elastice utilizate în amprentare pentru coroanele metalo-acrilice:

A. Hidrocoloizii ireversibili
B. Elastomerii de sinteză
C. Materialele termoplastice
D. Materiale bucuplastice.
E. Polimetil-metacrilatul.
40.Care materiale fac parte din hidrocoloizi- ireversibili:

A. Alginate
B. Elastomeri de sinteză
C. Agar
D. Siliconice
E. Polisulfuri

41. Ce condiții trebuie să îndeplineacă coroanele metalo-acrilice:

A. Să fie fragile
B. Să fie rezistente la uzură
C. Să fie estetice
D. Să fie ne fizionomice
E. Să fie costisitoare.

42. Care sunt etapele clino tehnice pentru coroanle metalo-acrilice:

A. Amprentarea
B. Turnarea modelului
C. Palparea
D. Ascultarea
E. Confecționarea machetei din ceară

43. Aliajele crom-cobalt ce se utilizează la confecţionarea coroanelor metalo-acrilice:

A- ştanţării
B- galvanoplastie
C- lipirii
D- turnării
E- sudării

44.Placajul din acrilat aderă la componenţa metalică turnată a coroanei mixte metaloacrilice datorită:

A-lipirii
B-fenomenelor chimice
C-unei perfecte presări a placajului
D-prezenţei elementelor retentive
E-prezenţei micromagniţilor
45.Pivotul coroanei de substituţie trabuie să aibă o grosime de:
A – 1- 1,2 mm
B – 2 – 2,5 mm
C – 2,5 – 3,0 mm
D – 0,3 – 0,5 mm
E – n-are importanţă

46. Examenul clinic al pacientului în clinica de protetică dentară include:


A-radiografia
B-motivaţia
C-inspecția
D-termometria
E-palparea

47. Coroanele fizionomice ceramice şi acrilice sînt contraindicate:


A – pe dinţii frontali
B – pe dinţii laterali
C – pe dinţi cu coroane înalte
D – pe dinţi cu coroane scurte
E – pe dinţi mobili

48. Prepararea suprafeţei radicualre la confecţionarea coroanelor de substituţie poate fi:


A – oblică
B – orizontală
C – triunghiulară
D – trapezoidală
E – concavă

49.Pentru confecționarea coroanelor de substituție prin metoda directă putem utiliza:


A. Ceara
B. Paterizin
C. Ti
D. Zirconiu
E. Porțelan

50. Numiți elementele componente a unei coroane de substituție:


A.Dispozitivul radicular
B.Dispozitivul coronar
C.Gingia
D.Canalul radicular
E.Apexul dintelui