Sunteți pe pagina 1din 3

Colegiul Tehnic “Ion Creangă” Tg.

Neamș
Catedra de mecanică
Prof: Ing. Manole Mihai
Disciplina: Reprezentarea organelor de mașini
Clasa: a X-a prof, Mecanic auto

Test de evaluare inițială

Subiectul I

1. Formatul A4 are dimensiunile :


a. 210x297 (mm)
b. 297x420 (mm)
c. 420x597 (mm)
2. Dimensiunile liniare inscrise in desene se explimă in :
a. centimetri
b. decimetri
c. milimetri
3. Simbolul R pus inaintea unei cote indică:
a. diametrul unei sfere
b. raza unei curburi
c. inalțimea unui cilindru
4. Proiecția ortogonală este o proiecție :
a. centrală sau conică
b. paralelă sau cilindrică dreptă
c. paralelă sau cilindrică conică
5. Scara de reprezentare 2:1 este :
a. de mărire
b. de reducere
c. mărime naturală

Subiectul II
Răspundeți prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele afirmații:

a. Cercul este figura geometrică plană formată din mulțimea tuturor


punctelor egal departate de un punct fix.
b. Ovalul este o curbă plană deschisă formată din arce de cerc racordate intre
ele.
c. Rugozitatea este ansamblul neregularităților microgeometrice ale unei
suprafețe rezultate in urma unui proces de fabricație (care sunt abateri de
formă)
d. Filetul pentru țevi (G) are profilul sub forma unui triunghi echilateral
(ά=60º)
e. Vederea este reprezentarea in proiecție ortogonală pe un plan a unui
obiect nesecționat.

Subiectul III

Scrieți informația corectă in spatiile libere din enunțurile de mai jos :

1. Filetul este o nervură ___________________ realizată printr-un procedeu


tehnologic pe o suprafată cilindrică, conică, plană.
2. Traseul de secționare este urma ____________________ de secționare
lăsată de un plan perpendicular pe planul pe care se face reprezentarea
secțiunii.
3. Liniile ajutătoare se trasează ______________ la cotarea unghiurilor sau a
arcelor de cerc.
4. Conicitatea se indică pe desen sub forma unei _____________ precedată
de simbolul conicității
5. Schița este un desen executat __________________ , in limita
aproximației vizuale , cu păstrarea proporțiilor geometrice.

Notă: Timp de lucru 2 ore.


Pentru fiecare subiect corect se acordă 30p
10 puncte se acordă din oficiu
Răspunsuri corecte

Subiectul I – pentru fiecare răspuns corect se acorda 6 puncte

1-a
2-c
3-b
4-b
5-a

Subiectul II – pentru fiecare răspuns corect se acorda 6 puncte

a-A
b-F
c-F
d-F
e-A

Subiectul III – pentru fiecare răspuns corect se acorda 6 puncte

1-elicoidală
2-suprafeței
3-radial
4-fracții
5-cu mâna