Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lectură

Titlul cărți: Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării. Repere și


instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Ediția a III-a, revizuită.
Autorul: M. Bocoș, D. Jucan.
Anul apariției: 2017.
Editura: Paralela 45. Pitești.
Capitolul: Tema nr.3. Normativitatea didactică.
Paginile: 52-64.

Educația are un caracter constructiv și se realizează, indiferent de dezvoltarea


activităților educaționale, în conformitate, cu o normativitate didactică, în particular, un
ansamblul de norme, reguli și principii.
Normativitatea în educație poate fi:
● instituțională- asigurată prin cadrul legislativ;
● funcțională- didactică ce ține de competența cadrelor didactice.

Principiile didactice reprezintă normele generale cu rol strategic și operațional, care


stau la baza proiectării, organizării și realizării activităților la nivel de sistem cât și al
procesului de învățământ.
Principiile procesului de învățământ se referă la ansamblul normelor generale care
stau la baza proiectării, organizării, desfășurării activităților de predare-învățare, având ca
scop, îndeplinirea optimă a obiectivelor educaționale.
Caracteristicile principiilor didactice sunt:
● caracter obiectiv- reprezintă logica riguroasă, axiomatică a imperativelor și
exigențelor existente la nivelul acțiunii pedagogice.
● caracter sistemic- este determinat de interdependența dintre cerințele, regulile
și normele pedagogice specifice procesului de predare-învățare-evaluare.
● caracter general- reprezintă faptul că principiile didactice vizează toate
componentele structurale și funcționale ale procesului de învățământ.
● caracter normativ- denotă faptul că principiile didactice au funcție
pragmatică, de orientare strategică și de reglare a procesului de învățământ.
● caracter dinamic și deschis- reliefează faptul că principiile didactice își
structurează permanent conținutul, câmpul de acțiune, semnificațiile,
interrelațiile.

Funcțiile principiilor didactice sunt:


● funcția de orientare strategică a activității cadrului didactic.
● funcția normativ - prescriptivă- se referă la faptul că respectarea principiilor
didactice conferă legile acțiunilor educaționale ale profesorilor.
● funcția de reglare a activității instrucționale- asigurată de faptul că principiile
se pot constitui în criterii de autoevaluare a activității cadrul didactic.

● Scurtă prezentare a principiilor didactice


*Principiul însușirii conștiente și active a cunoștințelor - pune accent pe necesitatea ca
elevul să participe efectiv, activ și interactiv la activitatea didactică.
*Principiul accesibilității și individualității - promovează organizarea și desfășurarea
procesului de învățământ să se realizeze ținându-se cont de particularitățile de vârstă și
caracteristicile individuale ale educabililor.
*Principiul însușirii temeinice a cunoștințelor - reprezintă stabilirea cantității și
calității informațiilor transmise elevilor, astfel încât să nu îi descurajează pe aceștia, dar nici
să nu îi dezamăgească.
*Principiul legării teoriei cu practica - se referă la faptul că tot ce se prezintă în
activitatea didactică trebuie valorificat în activitățile ulterioare( cognitive sau practice). Iar ce
se studiază din perspectivă practică, sprijină formarea de reprezentări palpabile dar și
însușește o motivație solidă.
*Principiul conexiunii inverse - redă un mecanism de reglare a proceselor de
comunicare. Reprezintă un mod de abordare particular, ce are un rol important în procesul de
predare-învățare-evaluarea.
*Principiul sistematizării și continuității - ilustrează organizarea și realizarea
procesului educațional, asigurând o logică pedagogică și didactică. Acest principiu susține
necesitatea asigurării complementarității dintre predare, învățare, evaluare. Aceste
componente fiind strâns legate, făcând conexiunii progresiv, asigurând îndeplinirea optimă a
obiectivelor educaționale.

S-ar putea să vă placă și