Sunteți pe pagina 1din 2

Problema 1

Caria dentară este una din cele mai frecvente afecțiuni cu care se întâlnește societatea
contemporană. S-a făcut o cercetare pe un eșantion și s-a determinat vârstele cele mai afectate
de carie: 3, 4, 5, 6, 3, 9, 10, 11, 6, 12, 4, 6, 11, 8, 3, 11, 9, 6, 4, 11, 6, 5, 11.

x f xf d d2 d2f
3 3 9 -5 25 75
4 3 12 -4 16 48
5 2 10 -3 9 18
6 4 24 -2 4 16
9 2 18 1 1 2
10 1 10 2 4 4
11 5 55 3 9 45
12 1 12 4 16 16
16 1 16 8 64 64
18 1 18 10 100 100
23 184 388

1. Modulul = 11;
2. Media aritmetică = 184/23 = 8;
3. Mediana = (23+1) /2=12;
4. Amplitudinea absolută a varietății: Xmax – Xmin = 18 – 3 = 15;
5. Amplitudinea relativă a variației: 15/8 *100% = 187,5%;
6. Abaterea maximă pozitivă: Xmax – media aritmetică = 18-8 =10;
7. Abaterea maximă negativă: Xmin – media aritmetică = 3-8 =-5;
8. Dispersia: ∑ d2f / n-1 = 388/(23-1)= 17,63;
9. Abaterea medie pătratică: rădăcina pătrată din dispersie = 4,19;
10.Coeficientul de variație: ± dispersia/ media aritmetică * 100 = ± 4,19/8 *100 = 52,3%
Problema 2
Să se aprecieze existența și intensitatea legăturii dintre greutatea (kg) și indicele masei
corporale (unități) la un lot de 16 persoane:

Nr. Kg IMC
dx dy dx2 dy2 dx * dy
pers X Y
1 58 22 -18,25 -4,18 333,06 17,47 76,28
2 76 31 -0,25 4,82 0,06 23,23 -1,20
3 100 34 23,75 7,82 564,06 61,15 185,72
4 70 29 -6,25 2,82 39,06 7,95 -17,62
5 88 26 11,75 -0,18 138,06 0,03 -2,11
6 67 25 -9,25 -1,18 85,56 1,39 10,91
7 55 22 -21,25 -4,18 451,56 17,47 88,82
8 74 24 -2,25 -2,18 5,06 4,75 4,90
9 75 25 -1,25 -1,18 1,56 1,39 1,47
10 60 21 -16,25 -5,18 264,06 26,83 84,17
11 115 33 -65,25 6,82 4257,56 46,51 -445,005
12 58 25 -18,25 -1,18 333,06 1,39 21,53
13 65 20 -11,25 -6,18 126,56 38,19 69,52
14 79 23 2,75 -3,18 7,56 10,11 -8,74
15 85 27 8,75 0,82 76,56 0,67 7,17
16 95 32 18,75 5,82 351,56 33,87 109,12
1220 419 7034,62 292,4 967,28

1. Suma X și Y se împart la numărul de persoane;


2. dx = 58-76,25 = -18,25;
3. dy = 22-26,18 = -4,18;
4. S-a ridicat dx și dy la pătrat;
5. Am aflat ∑ dx2 și ∑ dy2;
6. rxy = ± ∑ dx * dy / √∑dx2 * dy2 = ± 967,28 / √ 2056922,88 = ± 0, 67

Efectuat de: Rusu Rodica

S-ar putea să vă placă și