Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Teatrul Municipal «MATEI VIȘNIEC»


INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SUCEAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SUCEAVA
Str. Aleea Jupiter Nr.12
Tel/fax 0230 550 012; e-mail festivaltezaurvalah@yahoo.com

INVITAȚIE
Către, Ansamblul Folcloric «TODIREANCA» Todireni- județul BOTOȘANI

AVEM DEOSEBITA PLĂCERE DE A VĂ INVITA SĂ PARTICIPAȚI LA


Festivalul-Concurs de Etnografie și Folclor
∞ TEZAUR VALAH ∞
Ediția I- cu participare internațională
SUCEAVA, 20 Octombrie 2018

EVENIMENTUL VA AVEA LOC LA TEATRUL MUNICIPAL «MATEI VIȘNIEC» SUCEAVA


PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR
10:00-11:00 Parada Portului Popular pe traseul Esplanada Casei de Cultură -Teatrul Municipal «Matei
Vișniec» Suceava
11:00-11:30 Deschiderea festivă a festivalului- Bun venit în Bucovina! (Lucian Harșovschi- viceprimarul
municipiului Suceava, Înaltpreasfințitul Pimen-Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților , Inspector școlar
general adjunct Cristian Cuciureanu)
11:30-13:30 Desfășurarea festivalului (partea I)
13,30-14:00 Pauză de masă
14:00-14:30 Recital FELICIA OBLESNIUC
14:30-17:30 Desfășurarea festivalului (partea a II-a)
17:30-18:00 Recital GRIGORE GHERMAN
18:00-19:00 Gala laureaților
20:30 Seară bucovineană cu Grupul Folcloric «Mlădițe Bucovinene» la Căminul Cultural Sfântu Ilie
(cină festivă- juriu, coordonatori, invitați)

DIRECTOR: COORDONATOR FESTIVAL:


Prof. Corina LARIONESCU Prof. Maria CALANCEA
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG!

SCOP
Festivalul – Concurs de Etnografie și Folclor ∞TEZAUR VALAH∞ este deschis participării copiilor și
tinerilor cu vârste cuprinse între 6-18 ani și are drept scop valorificarea caracteristicilor zonelor
etnofolclorice din care aceştia provin, cultivarea identității culturale și lingvistice, însușirea de valori
ale culturii naționale și universale, abordarea interculturalității prin educarea respectului față de
obiceiuri și tradiții, promovarea folclorului ca element al patrimoniului cultural naţional.
Manifestarea își propune să faciliteze afirmarea unui profil identitar pozitiv al comunității românești
și al etniilor conlocuitoare, cunoașterea, aprofundarea, conservarea și valorificarea folclorului din
diferite zone aflate  în spații geografice locuite de populații românești- România, Ucraina (Regiunea
Cernăuți și Transcarpatia- Maramureșul istoric), Republica Moldova, Serbia (Voivodina-Banatul
sârbesc, Timocul sârbesc ), Bulgaria (Regiunea Vidin, Valea Timocului ). De asemenea, ne dorim să
oferim participanților de aproape și de departe posibilitatea de a lega noi prietenii și viitoare
colaborări.
În contextul Centenarului Marii Uniri de la 1918, proiectul se transpune într-un concept nonformal al
diversității, continuității și unității culturii tradiționale în timp și spațiu, un prilej de solidarizare prin
intermediul valorilor naționale ca embleme identitare.

GRUP ȚINTĂ
500 de copii și tineri din învă ță mâ ntul preuniversitar- nivelurile primar, gimnazial și liceal

SECȚIUNI
 Interpretare (solist vocal, grup vocal-folcloric, obiceiuri tradiționale)
 Coregrafie de grup (dans popular tradițional, dans folcloric coregrafic)
 Comunită ți etnice
(etnii conlocuitoare din județul Suceava, etnici româ ni din Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia)

JURIUL FESTIVALULUI

Președinte, IURIE LEVCIC: Muzicolog, Etnolog, Istoric, Realizator programe tv în limba română, Membru în
jurii de specialitate la nivel național și internațional, Directorul Centrului Bucovinean de Artă pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești din Cernăuți-Ucraina

COSTINEL LEONTE: Maestru coregraf consacrat al Ansamblului Artistic Profesionist «Ciprian Porumbescu»
din Suceava, Artizan al dansului popular românesc, Cetățean de Onoare al județului Suceava
GRIGORE GHERMAN: Interpret consacrat de muzică populară, profesor canto și pian
CLAUDIA COSTIN: Conf. univ. dr., Directorul Departamentului de Limba și literatura română și Știinte ale
Comunicării - titular al catedrei Etnologie și Folclor din cadrul Universității «Ștefan cel Mare» Suceava

DANIEL BUDEANU: Actor, Președintele Uniunii Internaționale a Oamenilor de Creație- Filiala Iași

Parteneri principali:
Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din Cernăuți
Primăria Municipiului Suceava
Teatrul Municipal Matei Vișniec
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Suceava
Arhiepiscopia Sucevei și a Rădăuților
Uniunea Polonezilor din România «Dom Polski» Suceava
Asociația Comunitatea Românilor din Bulgaria
Europe Direct Botoșani
NEst TV Channel, Suceava
NAȘUL TV București
Monitorul de Suceava
Revista de Lingvistică și Cultură Românească (www.limbaromana.org)

* La manifestare și-au anunțat prezența ansambluri folclorice și soliști vocali din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași,
Vaslui, Bacău, Brașov, Buzău, Vrancea, Tulcea, Chișinău-Republica Moldova, Cernăuți-Ucraina, Apșa de Jos-
Maramureșul istoric, Regiunea Transcarpatia Ucraina, Voivodina- Republica Serbia.

*Festivalul-concurs cu jurizare de specialitate este cuprins în Calendarul Activităților Educative aprobat de Inspectoratul
Școlar Județean Suceava (CAEJ 2018/pag. 18/C5.Domeniul cultural artistic-folclor, tradiții, obiceiuri/ poz. 28). iar
certificarea activității se va face în baza Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, conform
OMECTS Nr. 3035 /10.01.2012.