Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”, CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI


Disciplina: Educație civică și istorie. Metodica predării educației civice, istoriei și a
activităților din domeniul „Om și societate”, ID
An universitar 2019-2020
Cadru didactic: Lect. Dr. Trif-Boia Elena Andreea
Email: boia_andreea@yahoo.com

Indicații cu privire la acordarea notei finale


A. 50% - examen final (45 p)
B. 50% - rezolvarea temelor de control (30 p) și realizarea unui portofoliu
(15 p)
Se acordă 10 p din oficiu!

A. Examen final:
Tematica
- Identificarea obiectivelor operaționale în lecții de
istorie și de educație civică
- Metode tradiționale și moderne în predarea educației
civice și a istoriei
- Evaluarea cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor
dobândite prin lecțiile de educație civică și istorie

B.
B.1 Rezolvarea temelor de control:
- rezolvarea celor două teste din cadrul modulelor I și II din suportul de curs;
atât temele de control, cât și suportul de curs le găsiți încărcate pe
platforma ID, secțiunea „Fișiere”
- fiecare temă de control este notată cu 15 p
- termen de predare: 20 aprilie 2020.

B.2 Portofoliu

Portofoliul trebuie să cuprindă următoarele:

- O analiză critică a unui manual de istorie sau de educație civică (Vezi


Fișa de analiză critică încărcată la secțiunea „Fișiere”; aceasta o găsiți și la
finalul suportului de curs)

- Un plan de lecție la istorie


- Un plan de lecție la educație civică
- O probă de evaluare sumativă pentru istorie sau educaţie civică la alegere

S-ar putea să vă placă și