Sunteți pe pagina 1din 3

Exemplu de bună practică

Aplicarea cursului AEL în cadrul unităţii şcolare

Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Oradea


Str. Republicii nr. 48

o Ţintă şi obiective specifice

Platforma AEL este destinată sprijinirii procesului de învăţare prin mijloace


informatice moderne, este o instruire inteligentă în concordanţă cu principiile
psiho-pedagogiei actuale, punând la dispoziţia profesorilor un instrument
suplimentar de lucru, caracterizat prin eficienţă şi capacitate de adaptare.

AEL oferă module de lecţii care tratează interactiv diverse subiecte din
programa şcolară sau testează şi evaluează elevii; realizează şi o
administrare a resurselor clasei/şcolii, contribuind punctual şi global la
organizarea eficientă a programului şcolar.

Trebuie remarcat faptul că AEL este un cadru de desfăşurare a unei strategii,


pe care o stabileşte profesorul, el utilizează module-momente de lecţie
furnizate de pachetul AEL, fiecare moment fiind, de fapt, un soft educaţional
de un anume tip.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor, o dată cu mărirea bazei de lecţii, a


devenit necesară o definire a softurilor educaţionale din punct de vedere al
informaţiei înglobate dar şi a strategiei folosite şi o clasificare a softurilor
existente/viitoare în funcţie de categoriile găsite.

Obiectivul general:

Facilitarea accesului elevilor şi cadrelor didactice la mijloace şi metode


moderne de predare –învăţare, la informaţie, în scopul unei mai bune
orientări şcolare şi profesionale a elevilor.
Eficientizarea metodelor de predare-învăţare de către toate cadrele didactice
prin utilizarea aplicaţiilor oferite de calculator, realizarea unei mai bune
orientări şcolare şi profesionale;

Obiective specifice:
 Eficacitatea, reprezentând evaluarea rezultatelor utilizării AEL în
câmpul socio-şcolar;
 Senzitivitatea, măsurând ponderea în care AEL satisface nevoile,
preferinţele şi valorile grupurilor-ţintă;
 Corectitudinea, valoarea rezultatelor obţinute sub aspect instructiv-
educativ;
 Impactul AEL asupra grupurilor-ţintă, măsura în care sistemul răspunde
expectanţelor beneficiarilor.

o Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici

Ideea a aparţinut direcţiunii şcolii şi a urmărit îmbunătăţirea actului de


predare, învăţare, utilizarea de metode moderne, o atenţie sporită a elevilor la
ore.
În cadrul şcolii au fost responsabili cu implementarea lecţiilor AEL inginerul
de sistem, profesorii de informatică şi cadrele didactice pregătite în cadrul
programului SIVECO.

o Descriere

În perioada 15-22 septembrie au fost pregătite următoarele cadre didactice şi


inginerul de sistem: Bacoş Delia, Berce Monica, Cadar Gabriela, Hoduţ
Florentina, Miheş Sorina, Nica Valeriu şi Zerge Marius în cadrul programului
SIVECO ţinut la Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuşi”. Toţi profesorii din
şcoală au fost apoi iniţiaţi AEL în laboratorul de informatică în 15 Decembrie
2008 şi 16 Decembrie 2008 şi sprijiniţi mai târziu ori de câte ori a fost nevoie.
Lecţiile desfăşurate în cadrul programului AEL contribuie şi vor contribui la
creşterea nivelului de cunoştinţe şi deprinderi ale elevilor precum şi la
modernizarea procesului instructiv-educativ în ansamblu; există o condică de
evidenţă a lecţiilor AEL efectuate cu ajutorul căreia se va face monitorizarea.

o Dovezi ale succesului

Cadrele didactice au căpătat o mai mare încredere în capacitatea lor de a


utiliza calculatorul în procesul de predare.

Instruirea cadrelor didactice s-a realizat în funcţie de necesităţile specifice


fiecăruia, reuşindu-se familiarizarea cu calculatorul şi atragerea acestora în
utilizarea calculatorului în mod curent.
Participanţii au dovedit multă seriozitate şi implicare pe tot parcursul
desfăşurării cursului, manifestând dorinţa de a învăţa lucruri noi şi utile şi un
interes constant şi perseverenţă.

Elevii care au participat la lecţiile AEL s-au arătat interesaţi de acest mod de
predare, fiind fascinaţi de animaţia inclusă în aceste lecţii şi s-a putut
constata un grad de implicare mai mare a elevilor.
Prin utilizarea lecţiilor AeL în procesul de predare-învăţare am remarcat că şi
acei elevi care la clasă erau dezinteresaţi au fost captaţi de lecţiile AeL şi s-
au implicat activ în cadrul lecţiilor.

În cadrul ariei curriculare „Tehnologii” la clasa a XI-a C s-a ţinut lecţia AEL cu
titlul „Motoare de curent continuu-părţi componente”. Avantajul a fost că elevii
au putut observa modul în care se asamblează părţile componente, ceea ce
nu s-ar fi putut desena pe tablă într-o sală de curs.

o Resurse necesare

S-au utilizat atât resurse fizice: 25 calculatoare, pachetul de lecţii AEL pe


suport electronic, videoproiector, laptop, flipchart, markere cât şi resurse
umane: cadre didactice şi elevi.

o Planuri pentru viitor

Implicarea cadrelor didactice în crearea unor noi lecţii AEL, creşterea


procentului de utilizare a platformei AEL.

o Observaţii privind implementarea

Propunem ca şi cadrele didactice din alte şcoli care au participat la cursul


AEL organizat de SIVECO să implementeze la nivelul şcolii lor lecţiile AEL.
Recomandăm ca lecţiile AEL să fie descărcate înainte de începerea orei
pentru a nu se pierde timp.

o Persoana de contact

Sadoveanu Georgeta
Director
0259/411906
sadogeta@yahoo.com