Sunteți pe pagina 1din 12

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SPALATORII

AUTO

1. SCOP

Prezenta instruciune are ca scop prezentarea modului de desfa urare a


activita ii personalului tehnico-administrativ, ina nd cont de riscurile specifice
activita ii i ma surile de securitate i sa na tate ce se impun pentru eliminarea sau
diminuarea pericolelor de accidentare i mbolna vire profesionala ..

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta instruciune se aplica la SC CLAUSEB TG.OCNA & SC. ADAMS COMPANY n


vederea instruirii personalului.

3. DOCUMENTE DE REFERINA
Legea securita ii i sa na ta ii n munca nr. 319/2006
Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.
319/2006, aprobate prin HG 1425/2006
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de
munca
HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor la riscurile legate de expunerea la
agenti biologici

4. DEFINIII I PRESCURTA RI

4.1. DEFINIII

Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea violenta a


organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul
procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de
natura juridical a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care
provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau
deces.
Avarie evevniment survenit n utilizarea mijloacelor de producie, caracterizat prin
defectarea i deteriorarea acestora.
Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau
unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologici, caracterisici
locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale
organismului in procesul muncii.
Defectare - ncetarea capacita ii unei maini, instalaii, utilaj etc. de a-i ndeplinii
funcia specificata .
Factor de risc factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca
executant sarcina de munca mijloace de producie mediu de munca i care, n
condiiile unei situaii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea
producerii unei leziuni sau afecta ri a sa na ta ii.
Funcii de protecie funcii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de
protecie prin care, fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezena
unui pericol.
Indicator de protecie - mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei
forme geometrice cu o culoare de protecie i cu un simbol, furnizeaza o informaie
referitoare la protecia muncii.
Instruire de securitate a muncii- modalitatea de instruire in domeniul
securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea
de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a
muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.
Instructiuni de utilizare- instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice
produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului
si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare

utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii


securitatii muncii.
Mijloace individuale de protectie- mijloc de protectie (protector) destinat pentru
protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.
Prevenire- ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de
lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.
Protecie ansamblu de ma suri care constau n utilizarea unor mijloace specifice,
denumite mijloace de protecie, cu scopul proteja rii executanilor faa de pericolele
care nu au fost suficient evitate sau limitate.
Proces de munca succesiunea n timp i spaiu a aciunilor conjugate ale
executantului i mijloacelor de producie n sistemul de munca .
Risc - probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afecta ri a
sa na ta ii, ntr-o situaie periculoasa .
Situaie periculoasa - orice situaie n care o persoana este expusa unuia sau mai
multor pericole.
echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric,
indiferent de procedeul de afiare folosit;
post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare,
preva zut cu tastatura , sau un dispozitiv de introducere a datelor i/sau un program
care stabilete interfaa operator/maina , accesorii opionale, periferice, inclusiv
unitate de discheta i/sau unitate optica , telefon, modem, imprimanta , suport pentru
documente, scaun, masa sau suprafaa de lucru, precum i mediul de munca
nconjura tor;
4.2. PRESCURTA RI

SSM securitate i sa na tate n munca

5. DESCRIEREA ACTIVITA II
5.1.MASURI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU SPALTORII AUTO
ACCESUL IN INCINTA SPALTORIEI:
Intrarea masinilor in incinta spalatoriei se face in mod dirijat de catre conducatorul
locurilor de munca sau de catre lucratori cu raspunderi in acest domeniu in scopul
neaglomerarii zonelor unde are loc spalarea autoturismelor.
Intrarea masinii in cabina unde ar loc spalarea se face cu fata si numai dupa ce cond.
Auto s-a convins ca autoturismul anterior a parasit cabina de spalat .
Masina se va deplasa cu viteza de 5 km/h, va intra pe rampa de spalare pastrand o
distanta suficienta fata de peretii laterali ai cabinei si fata de peretele din fata, astfel
incat sa nu existe riscul lovirii,prinderii sau strivirii eventualelor persoane ce s-ar
afla in aceste pozitii. Dupa pozitionarea autoturismului deasupra gurii canalului de
spalare, se opreste motorul ,se introduce schimbatorul de viteza in treapta intai de
viteza , se trage frana de mana , asigurandu-se astfel masina impotriva deplasarii
necontrolate. Se aseaza cale de blocare la rotile din spate in ambele sesuri, fata si
spate le rotilor . Se inchid usile si geamurile masinii pentru a nu permite intrarea
jetului de apa in interior.
Daca rampa de spalare se afla in apropierea unui drum de circulatie pentru pietoni
sau vehicole, intre rampa si drum se vor monta paravane contra rasturnarii astfel
incat jetul de apa de spalare sa nu loveasca oamenii sau vehicolele care trec pe drum
.
Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare, iar legatura cu piesele
metalice se va asigura cu coliere de strangere.
Urcarea sau coborarea de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au
fost avertizati referitor la operatiile ce se executa.
OPERATII CE SE EXECUTA :
In timpul operatiilor de spalare se interzice indreptarea jetului de apa sub presiune
spre instalatiile electrice aflate in zona rampei si nici spre lucratori sau pietonii din
apropiere.
Inainte de pornirea pompei de apa se va verifica existenta gratarului sau a
platformei electroizolante de protectie de sub tabloul de comanda , precum si
legatura la pamant.
Cuplajul pompei se va acoperi cu aparatori.
Inainte de pornirea pompei de apa ,capatul furtunului cu stutul va fi tinut in mana
sau fixat intru-un colier pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii de apa.
Decantoarele si separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de
spalare vor fi acoperite si ingradite.
Aerisirea se va realiza permanent.
Milul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte mijloace
mecanizate.
La terminarea programului de lucru rampa va fi curatata si spalata.
In incinta spalatoriilor ,pe caile de acces nu se vor depozita materiale sau alte
obiecte.
In timpul iernii suprafetele acoperite de zapada sau gheata se vor curata .
Dupa terminarea lucrului ,incaperea pompelor si tabloului electric se vor incuia cu
cheia.

MASURI SSM-ELECTROSECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE DE MUNCA

VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA


Echipamentele de munca a caror securitate depinde de conditiile de instalare
trebuie sa fie supuse unei verificari initiale, dupa instalare si inainte de prima
punere in functiune si unei verificari dupa fiecare montare intr-un loc de munca nou
sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, in conformitate cu
legislatia si/sau cu practicile nationale, in scopul asigurarii unei instalari corecte si a
bunei functionari a acestor echipamente de munca.
Pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice
deteriorari sunt depistate si remediate la timp, trebuie luate masurile necesare
pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera
deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase, sa faca obiectul:
unor verificari periodice si, daca este cazul, unor incercari periodice efectuate de
persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale;
unor verificari speciale, efectuate de persoane competente, in conformitate cu
legislatia si/sau cu practicile nationale, de fiecare data cand s-au produs evenimente
exceptionale susceptibile sa aiba consecinte daunatoare asupra securitatii
echipamentului de munca, cum ar fi modificari ale procesului de munca, accidente,
fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare.
Daca utilizarea unui echipament de munca este susceptibila sa prezinte un risc
specific pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie luate masurile necesare
pentru a se asigura ca:
utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucratorilor insarcinati cu
aceasta atributie;
pentru efectuarea reparatiilor, modificarilor si intretinerii trebuie desemnati
lucratori cu atributii in acest sens.
Lucratorii trebuie sa dispuna de informatii adecvate si, daca este cazul, de fise de
lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate la locul de munca.
(1) Informatiile si fisele de lucru trebuie sa cuprinda un numar minim de date
referitoare la securitate si sanatate privind:
conditiile de folosire a echipamentelor de munca;
situatiile anormale previzibile;
concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienta acumulata in urma
utilizarii echipamentelor de munca.
Lucratorii trebuie sa fie atentionati in legatura cu riscurile la care sunt expusi,
echipamentele de munca din imediata vecinatate a locului lor de munca, precum si
asupra modificarilor prevazute a fi efectuate, in masura in care aceste modificari
afecteaza echipamentele de munca situate in imediata vecinatate a locului lor de
munca, chiar daca acesti lucratori nu utilizeaza direct aceste echipamente.
Cerinte minime generale aplicabile echipamentelor de munca
Sistemele de comanda ale unui echipament de munca, care afecteaza securitatea,
trebuie sa fie vizibile, usor de identificat si, daca este necesar, sa fie marcate
corespunzator.
Sistemele de comanda trebuie sa fie amplasate in exteriorul zonelor periculoase, cu
exceptia anumitor sisteme de comanda, daca este necesar, si in asa fel incat
manevrarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare. Acestea nu trebuie sa genereze
riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate.
Daca este necesar, de la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aiba
posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane in zonele periculoase. Daca acest
lucru nu este posibil, orice pornire trebuie sa fie precedata automat de un sistem de
siguranta, cum ar fi un semnal de avertizare sonora si/sau vizuala. Lucratorul expus
trebuie sa aiba timpul si/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid riscurile
provocate de pornirea si/sau oprirea echipamentului de munca.
Sistemele de comanda trebuie sa fie sigure si sa fie alese tinandu-se cont de
defectiunile, perturbatiile si constrangerile previzibile in cadrul utilizarii prevazute.
Pornirea echipamentului de munca nu trebuie sa fie posibil sa se realizeze decat
numai printr-o actiune voluntara asupra sistemului de comanda prevazut in acest
scop.
Exceptandu-se cazurile in care repornirea sau modificarea nu prezinta niciun risc
pentru lucratorii expusi, aceeasi cerinta se aplica si pentru:
repornirea echipamentului dupa o oprire, indiferent de cauza opririi;
comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (de exemplu,
viteza, presiune etc.).
Fiecare echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care
sa permita oprirea completa a acestuia in conditii de securitate.
Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa
permita, in functie de riscurile existente, oprirea fie in totalitate a echipamentului de
munca, fie numai partial, de asa maniera incat echipamentul de munca sa fie in stare
de securitate.
Comanda de oprire a echipamentului de munca trebuie sa aiba prioritate fata de
comenzile de pornire. Oprirea echipamentului de munca sau a elementelor
periculoase ale acestuia fiind realizata, alimentarea cu energie a organelor de
comanda respective trebuie sa fie intrerupta.
Daca acest lucru este necesar si in functie de pericolele pe care le prezinta
echipamentul de munca si de timpii normali de oprire, un echipament de munca
trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de oprire de urgenta.
Un echipament de munca care prezinta pericole datorate caderilor sau proiectarii de
obiecte trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de securitate corespunzatoare.
Echipamentele de munca si elementele lor componente trebuie, daca este necesar
pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor, sa fie stabilizate prin fixare ori prin
alte mijloace.
In cazul in care exista riscul ruperii sau spargerii unor elemente ale echipamentului
de munca, situatie care ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, trebuie luate masuri de protectie adecvate.
Daca elementele mobile ale unui echipament de munca prezinta riscuri de
producere de accidente prin contactul mecanic, acestea trebuie sa fie prevazute cu
protectori si dispozitive de protectie care sa impiedice accesul in zonele periculoase
sau sa opreasca miscarea elementelor periculoase inainte de patrunderea in zonele
periculoase.
Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:
sa fie de constructie robusta;
sa nu genereze riscuri suplimentare;
sa nu fie inlaturate cu usurinta sau facute inoperante;
sa fie amplasate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa;
sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de munca;
sa permita interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau inlocuirea
elementelor si, de asemenea, pentru activitatile de intretinere, prin limitarea
accesului numai in zona sau la lucrarea care trebuie realizata si, daca este posibil,
fara demontarea protectorului sau dispozitivului de protectie.
Zonele si punctele de munca sau cele de intretinere a unui echipament de munca
trebuie sa fie iluminate corespunzator, in functie de lucrarile realizate.
Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munca trebuie sa fie usor de
perceput si de inteles si lipsite de ambiguitati.
Un echipament de munca poate sa fie utilizat numai pentru operatiunile si in
conditiile pentru care a fost realizat.
Operatiile de intretinere trebuie sa poata sa fie efectuate cand echipamentul de
munca este oprit. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie sa fie luate masuri de
protectie adecvate pentru executarea acestor operatii sau pentru ca acestea sa fie
efectuate in afara zonelor periculoase. Pentru fiecare echipament de munca care
detine un program de intretinere, acesta trebuie sa fie respectat si tinut la zi.
Orice echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive usor de identificat,
destinate separarii de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebuie sa
genereze riscuri pentru lucratorii in cauza.
Un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de avertizare si
semnalizare indispensabile pentru asigurarea securitatii lucratorilor.
Pentru efectuarea operatiilor de productie, reglare si intretinere a echipamentelor
de munca, lucratorii trebuie sa aiba acces si sa ramana in conditii de securitate in
toate zonele necesare.
Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor
expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta.
Rezistenta electrica a solului este determinata de compozitia si rezistenta acestuia
si de forma si dimensiunile electrozilor prin care se scurge curentul la pamant.
Rezistivitatea solului este rezistenta electrica a unui cub cu latura de 1 cm
din solul respectiv si se exprima in 25 cm,
In instalatiile electrice se disting 3 tipuri de locuri cu grad diferit de
pericol de electrocutare .
Clasificarea prizelor de pamant
a. din punct de vedere al folosirii ;
prize de protectie - pentru protectia contra tensiunilor accidentale ;
prize de exploatare - pentru exploatarea intr-o retea electrica ;
b. din punct de vedere al constructiei :
prize de pamant naturale - construite din partile metalice ce au fost introduse in
pamant pentru alte scopuri decat legatura electrica cu pamantul (stalpi metalici
sau de beton armat ingropati in pamant , tevi metalice pentru alimentarea cu apa,
in cazul cand nu au fost acoperite cu un strat izolant cu bitum ).
Prize de pamant artificiale - instalate special cu scop de protectie, (tevi metalice,
benzi metalice, placi metalice ) introduse in pamant .
Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
Protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase
MASURI GENERALE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA
In scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, trebuie sa se ia toate
masurile ca:
a) sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de
urgenta si iesirile propriu-zise;
b) sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor si
dispozitivelor, iar orice neconformitati constatate si susceptibile de a afecta
securitatea si sanatatea lucratorilor sa fie corectate cat mai curand posibil;
c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena
corespunzator locului de munca, echipamentele si dispozitivele,
d) sa fie cu regularitate intretinute si verificate echipamentele si dispozitivele de
securitate destinate prevenirii sau eliminarii pericolelor
Instalatii electrice
Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu
prezinte un pericol de incendiu sau explozie.
Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva riscului de accidentare prin atingere
directa si/sau atingere indirecta.
Proiectarea, constructia si alegerea materialului si dispozitivelor de protectie
trebuie sa tina seama de tensiunea nominala, influenta conditiilor externe si de
competenta lucratorilor care au acces la partile componente ale instalatiei.
Cai si iesiri de urgenta
Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in
mod cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure.
In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in conditii cat mai sigure
a lucratorilor de la toate posturile de lucru.
Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta depind de
utilizare, de echipament si de dimensiunile locurilor de munca, precum si de
numarul maxim de persoane care pot fi prezente.
Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior.
Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata
fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le
utilizeze in caz de urgenta. Usile glisante sau
turnante nu sunt permise in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.
Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu
prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie plasata in locurile
corespunzatoare.
Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate.
Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea
trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice
moment fara dificultate.
Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de
siguranta/urgenta de intensitate suficienta, in cazul in care se intrerupe alimentarea
cu energie electrica.
Detectarea si prevenirea incendiilor
In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea
le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul
maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu
dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este cazul, cu
detectoare de incendii si sisteme de alarma.
Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile
si simplu de manevrat.
Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii
Guvernului nr. 971/2006.
Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri
corespunzatoare.
Temperatura in incaperi
In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce cuprind posturi de
lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de
lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor.
Temperatura in camerele de odihna, in incaperile pentru personalul de serviciu
permanent, in grupurile sanitare, in cantine si in incaperile pentru acordarea
primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor incaperi.
Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare
excesive la locurile de munca, in functie de natura muncii si de locul de munca.
Iluminatul natural si artificial
In masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural
suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si
securitatea lucratorilor.
Instalatiile de iluminat din incaperile cu posturi de lucru si de pe caile de acces si de
circulatie trebuie amplasate in asa fel incat sa nu existe riscul de accidentare a
lucratorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat.
Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de
intrerupere a iluminatului artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de
siguranta/urgenta de o intensitate suficienta.
Pardoseli, pereti, plafoane si acoperisuri ale incaperilor
Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de
planuri inclinate periculoase si trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase.
Incaperile care cuprind posturi de lucru trebuie sa fie izolate termic in mod
corespunzator, tinandu-se seama de tipul de intreprindere si de activitatea fizica a
lucratorilor.
Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din incaperi trebuie sa fie curatate
si renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare.
Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii despartitori realizati integral
din sticla, din incaperi sau din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie
trebuie sa fie semnalizati clar si construiti din materiale securizate sau sa fie
separati de aceste posturi de lucru si cai de circulatie, pentru a preveni intrarea in
contact a lucratorilor cu peretii si ranirea cauzata de spargerea lor in bucati.
Accesul pe acoperisurile construite din materiale cu rezistenta insuficienta trebuie
permis numai daca exista echipamente care sa asigure executarea lucrarii in conditii
de securitate.
Ferestre si luminatoare
Lucratorii trebuie sa aiba posibilitatea sa deschida, sa inchida, sa regleze sau sa
fixeze ferestrele, luminatoarele si ventilatoarele in conditii de securitate. Cand sunt
deschise, acestea trebuie pozitionate si fixate astfel incat sa nu constituie un pericol
pentru lucratori.
Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie concepute in raport cu echipamentul sau
trebuie prevazute cu dispozitive care sa permita curatarea lor fara riscuri pentru
lucratorii care executa aceasta munca sau pentru lucratorii prezenti in cladire sau in
jurul acesteia.
Usi
Pozitia, numarul si dimensiunile usilor, precum si materialele care se folosesc la
constructia acestora sunt determinate de natura si ulilizarea incaperilor sau
incintelor.
Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la inaltimea vederii.
Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent.
Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt
construite dintr-un material securizat si daca exista pericolul ca lucratorii sa fie
raniti in cazul spargerii unei usi sau porti, suprafetele trebuie sa fie protejate
impotriva spargerii.
Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice
iesirea de pe sine si caderea lor.
Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de
siguranta care sa impiedice caderea lor.
Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie sa fie marcate
corespunzator.
Trebuie sa fie posibila deschiderea lor din interior in orice moment, fara ajutor
special.
Trebuie sa fie posibila deschiderea usilor atunci cand locurile de munca sunt
ocupate.
Caile de circulatie - zone periculoase
Caile de circulatie, inclusiv treptele, scarile fixe si rampele de incarcare trebuie sa fie
amplasate si dimensionate astfel incat sa asigure un acces usor, sigur si adecvat
pentru pietoni si vehicule fara a pune in pericol lucratorii aflati in vecinatatea
acestor cai de circulatie.
Caile utilizate pentru circulatia pietonala si/sau pentru transportul intern trebuie sa
fie dimensionate in concordanta cu numarul potential de utilizatori si tipul de
activitate.
Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie sa fie
asigurate distantele minime de securitate pentru pietoni.
Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o
distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari.
Atunci cand echipamentele din incaperi si ulilizarea acestora impun protectia
lucratorilor, caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar.
Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii,
exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste locuri trebuie sa fie
prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste
zone.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt
autorizati sa patrunda in zonele periculoase.
Instalatii sanitare
Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte
Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia
trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau
de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu.
Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie
prevazute cu scaune.
Vestiarele trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si sa aiba dotari care sa permita
fiecarui lucrator sa isi incuie imbracamintea in timpul programului de lucru.
Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru
barbati si femei.
Daca vestiarele nu sunt necesare, trebuie prevazut pentru fiecare lucrator un loc in
care sa isi tina imbracamintea personala sub cheie.
Cabine de WC-uri si chiuvete
In apropierea posturilor de lucru, a vestiarelor si a chiuvetelor, lucratorii trebuie sa
dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete.
Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si pentru femei sau
utilizarea separata a acestora.
Fiecare lucrator trebuie sa cunoasca i sa aplice masurile de securitate a muncii n
nca perea n care i desfa oara activitatea.
Personalul este dator sa semnaleze:
orice accident sau incendiu cunoscut la locul de munca;
toate situaiile periculoase de munca ;
toate pagubele materiale produse n urma unui accident sau incendiu;
Orice deplasare dintr-o nca pere n alta se va efectua atent, cu faa nainte.
Deschiderea uii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoana aflata n
nca perea ala turata , n imediata apropiere a ei.
Circulaia pe sca ri se va efectua respecta ndu-se urma toarele norme:
se va circula numai pe partea dreapta
se va merge ncet, unul dupa altul, n ir simplu
se va sprijini de ma na curenta , nu se va citi n timp ce se urca sau se coboara pe
sca ri, nu se va aprinde igara, nu se va merge distrat, sa rind ca te doua , trei trepte
deodata
vor fi ndepa rtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea
(creioane, cotoare i coji de fructe etc)
Ca nd trebuie luat un obiect aflat la na lime, obligatoriu se va folosi o scara sigura .
Este interzis sa se improvizeze podee formate din scaune, cutii, sertare, aezate
unele peste altele deoarece, nefiind stabile se pot ra sturna.
Uile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau mpinge de
partea de sticla a uilor.
La ieirea din cla dire orice persoana se va asigura din toate direciile pentru a nu fi
surprinsa de vreun mijloc de transport.
La intersecii trebuie sa se circule pe partea dreapta , merga ndu-se ncet, pentru a se
evita coleziunea cu o persoana sau un mijloc de transport, cere ar putea veni din
sens opus sau dupa colul cla dirii.
Totdeauna trebuie sa se priveasca n direcia de mers, iar atunci ca nd se transporta
pachete n brae, acestea nu trebuie sa mpiedice vizibilitatea.
Pardoselile din nca peri trebuie sa fie ntreinute iar urmele de ulei i apa trebuie
nla turate pentru a se putea evita aluneca rile.
Trebuie semnalate orice defeciune m pardoseli (spa rturi sau rupturi de linoleum,
covoare. etc)
In timpul programului trebuie folosita o nca la minte corespunza toare pentru a se
evita orice sursa de accident.
Pentru protecia personalului care face cura enie, cioburile de sticla trebuie nvelite
i depuse astfel nca t sa poata fi uor identificate de acest personal, de preferat fiind
sa se lase la vedere, pe birou.
Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie fa cut cu muchii picioarelor i nu cu
muchii spatelui. Trebuie evitate ntinderile rapide ale braelor i ntoarcerile brute.
Fiecare lucrator trebuie sa cunoasca i sa aplice masurile de securitate a muncii n
biroul sau nca perea n care i desfa oara activitatea.
MASURI DE IGIENA SI PROTECTIE INDIVIDUALA CONFORM HG 1092/2006
Pentru toate activitatile in care se utilizeaza agenti biologici ce constituie un risc
pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia
urmatoarele masuri:
a) sa asigure conditiile corespunzatoare ca lucratorii sa nu serveasca masa si sa nu
bea in zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenti biologici;
b) sa furnizeze lucratorilor imbracaminte de protectie adecvata sau alte tipuri de
imbracaminte speciala adecvata;
c) sa asigure lucratorilor spatii dotate cu instalatii igienico-sanitare adecvate, care
pot include solutii/picaturi pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele;
d) sa aiba in vedere ca echipamentul individual de protectie sa fie:
1. asezat corect intr-un loc stabilit separat de celelalte haine;
2. verificat si curatat, daca este posibil, inainte si, in orice caz, dupa fiecare
utilizare;
3. reparat sau schimbat inaintea unei noi utilizari, in cazul in care prezinta
defectiuni;
e) sa stabileasca proceduri privind prelevarea, manipularea si tratarea
esantioanelor de origine umana sau animala.
(1) Imbracamintea de lucru si echipamentele de protectie, inclusiv imbracamintea
de protectie prevazuta la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenti biologici,
trebuie sa fie scoase atunci cand lucratorul paraseste zona de lucru si trebuie
pastrate separat de alta imbracaminte.
(2) Angajatorul trebuie sa aiba grija ca imbracamintea prevazuta la alin. (1) si
echipamentul de protectie sa fie dezinfectate si curatate sau, la nevoie, distruse.
6. Responsabilita i

6.1 ADMINISTRATOR

Asigura resursele necesare pentru ca activitatile din prezenta instructiune sa se


desfasoare in bune conditii.
Verifica i aproba prezenta instruciune i modifica rile acesteia.

Coordoneaza intreaga activitate definita prin prezenta instructiune si raspunde de


respectarea ei in ceea ce priveste modul de lucru cat si tinerea la zi a inregistrarilor.
Raspunde de pastrarea instructiunii si de disponibilitatea ei ori de cate ori este
nevoie.

6.2. PERSONALUL MUNCITOR

Aplica si respecta intocmai prevederile prezentei instructiuni.