Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI SE APROBA

FACULTATEA DE INGINERIA PETROLULUI ŞI GAZELOR DECAN


Prof.dr.ing. Iulian Nistor

PROGRAMAREA SESIUNII DE EXAMENE - Sem. II an univ. 2017-2018


12 iunie – 8 iulie 2018

Anul de studiu: I, II, III


Specializarea: IPG, TRANSPORT, GEOLOGIE

Scris
Data Anul / Disciplina (S) Ora, Sala
Titular disciplina
Grupa Oral
(O)
0 1 2 3 4 5
MARȚI II IPG-20114 Mecanica rocilor Ciobanu Petru S 11.00-I.p.1
12 iunie 2018
MIERCURI III IPG-20110 Geologia zăcămintelor Batistatu Mihai S 8.30-D.p.5
13 iunie 2018 III IPG-20111 Forajul sondelor Petre Maria S 9.00-G.p.7
II GRP-20307 Mecanică și rezistența materialelor Tănase Maria S 9.00-E.III.7

JOI I IPG-20119 Mecanică Pupăzescu Alexandru S 8.00-F.A.2


14 iunie 2018 III IPG-20109 Utilaj petrolier Săvulescu Petre S 8.00-F.A.3
III IPG-20112 Geologia zăcămintelor Batistatu Mihai S 8.30-D.p.5
III TDDH-20205 Extracția și prelucrarea gazelor Dinu Florinel S 8.00-F.A.4
III GRP-20306 Geologie istorică Frunzescu Dumitru S+O 8.00-D.p.4

VINERI I IPG-20117 Mineralogie și petrologie Brănoiu Gheorghe S+O 8.00-D.p.2


15 iunie 2018 II IPG-20113 Rezistența materialelor Vasilescu Șerban S 8.00-C.III.3
II IPG-20115 Mecanica rocilor Ciobanu Petru S 11.00-I.p.4
I TDDH-20209 Tehnologia materialelor Călțaru Mihaela S 9.00-I.p.5
II TDDH-20207 Termotehnică și mașini termice Neacșu Sorin S 8.30-I.p.4
III TDDH-20206 Extracția și prelucrarea gazelor Dinu Florinel S 8.00-I.p.7
I GRP-20309 Algebră Boacă Tudor S 8.00-I.p.3
III GRP-20305 Sedimentologie Frunzescu Dumitru S+O 8.00-D.p.4

F 024.06/Ed.1 Fisier SMQ/Formulare


0 1 2 3 4 5
SÂMBĂTĂ I IPG-20118 Mineralogie și petrologie Brănoiu Gheorghe S+O 8.00-D.p.2
16 iunie 2018

DUMINICĂ
17 iunie 2018
LUNI
18 iunie 2018
MARȚI II-IPG-20114 Chimie-fizică Manta Ana Maria S 8.00-I.p.2
19 iunie 2018 III IPG-20111 Geologia zăcămintelor Batistatu Mihai S 8.30-D.p.5

MIERCURI III IPG-20109 Geologia zăcămintelor Batistatu Mihai S 8.30-D.p.5


20 iunie 2018 III IPG-20110 Hidraulică Stoianovici Doru S+O 8.00-G.p.2
III IPG-20112 Utilaj petrolier Săvulescu Petre S 8.00-I.p.3
III TDDH-20205 Extracția petrolului Marcu Mariea S 10.00-E.I.4
III TDDH-20206 Forajul sondelor Nicolescu Șerban S 8.00-A.d.4

JOI I IPG-20119 Algebră Boacă Tudor S 8.00-I.p.2


21 iunie 2018 II TDDH-20207 Chimie-fizică Manta Ana Maria S 8.00-I.p.3
II GRP-20307 Fizica zăcăm.de hidrocarburi Jacotă Dan O 8.00-G.I.4
III GRP-20306 Sedimentologie Frunzescu Dumitru S+O 8.00-D.p.4

VINERI I IPG-20117 Algebră Boacă Tudor S 8.00-I.p.3


22 iunie 2018 I IPG-20118 Tehnologia materialelor Călțaru Mihaela S 9.00-I.p.4
II IPG-20113 Mecanica rocilor Ciobanu Petru S 11.00-I.p.3
I TDDH-20209 Mecanică Pupăzescu Alexandru S 8.00-F.A.2
III GRP-20305 Geologie istorică Frunzescu Dumitru S+O 8.00-D.p.4

SÂMBĂTĂ I GRP-20309 Cristalografie Brănoiu Gheorghe O 8.00-D.p.2


23 iunie 2018

DUMINICĂ
24 iunie 2018

F 024.06/Ed.1 Fisier SMQ/Formulare


0 1 2 3 4 5
LUNI II IPG-20115 Chimie-fizică Manta Ana Maria S 8.00-I.p.1
25 iunie 2018 III IPG-20111 Hidraulică Stoianovici Doru S+O 8.00-G.p.2

MARȚI III IPG-20109 Extracția petrolului Coloja Pascu Mihai S 9.00-Ap.9


26 iunie 2018 III IPG-20110 Forajul sondelor Petre Maria S 9.00-G.p.7
III IPG-20112 Hidraulică Stoianovici Doru S+O 8.00-G.p.2
III TDDH-20205 Forajul sondelor Nicolescu Șerban S 8.00-I.p.2
III TDDH-20206 Extracția petrolului Marcu Mariea S 10.00-E.I.4

MIERCURI
27 iunie 2018

JOI I IPG-20117 Tehnologia materialelor Călțaru Mihaela S 9.00-I.p.4


28 iunie 2018 I IPG-20119 Mineralogie și petrologie Brănoiu Gheorghe S+O 8.00-D.p.2
II IPG-20113 Chimie-fizică Manta Ana Maria S 8.00-I.p.1
II TDDH-20207 Mecanica rocilor Ciobanu Petru S 11.00-I.p.4
II GRP-20307 Micropaleontologie Crihan Monica S 8.00-D.p.3
III GRP-20305 Geofizică de sondă Mălureanu Ion S 9.00-F.A.1

VINERI I IPG-20118 Mecanică Pupăzescu Alexandru S 8.00-I.p.3


29 iunie 2018 II IPG-20114 Rezistența materialelor Vasilescu Șerban S 8.00-C.III.3
I GRP-20309 Topografie Jacotă Dan O 9.00-D.I.5
III GRP-20306 Geofizică de sondă Mălureanu Ion S 9.00-G.p.4

SÂMBĂTĂ
30 iunie 2018

DUMINICĂ III IPG-20110 Utilaj petrolier Săvulescu Petre S 8.00-F.A.1


1 iulie 2018 III IPG-20112 Extracția petrolului Coloja Pascu Mihai S 9.00-A.p.9

F 024.06/Ed.1 Fisier SMQ/Formulare


0 1 2 3 4 5
LUNI II IPG-20115 Rezistența materialelor Vasilescu Șerban S 8.00-C.III.3
2 iulie 2018 III IPG-20109 Forajul sondelor Petre Maria S 9.00-G.p.7
III IPG-20111 Utilaj petrolier Săvulescu Petre S 8.00-F.A.1
I TDDH-20209 Mineralogie și petrologie Brănoiu Gheorghe S+O 8.00-D.p.2
III TDDH-20206 Hidraulică Stoicescu Maria S+O 8.00-B.I.4

MARȚI III TDDH-20205 Hidraulică Stoicescu Maria S+O 8.00-B.I.4


3 iulie 2018

MIERCURI
4 iulie 2018

JOI I IPG-20119 Tehnologia materialelor Călțaru Mihaela S 9.00-I.p.4


5 iulie 2018

VINERI I IPG-20117 Mecanică Pupăzescu Alexandru S 8.00-I.p.1


6 iulie 2018 I IPG-20118 Algebră Boacă Tudor S 8.00-I.p.2
II IPG-20115 Termotehnică și mașini termice Neacșu Sorin S 8.30-I.p.4
III IPG-20112 Forajul sondelor Petre Maria S 9.00-G.p.7
II TDDH-20207 Rezistența materialelor Vasilescu Șerban S 8.00-C.III.3
I GRP-20309 Geologie fizică Crihan Monica S 8.00-D.p.3
II GRP-20307 Hidraulică Stoicescu Maria S+O 8.00-B.I.4
III GRP-20306 Geologie structurală Batistatu Mihai S 8.30-D.p.5

SÂMBĂTĂ II IPG-20114 Termotehnică și mașini termice Neacșu Sorin S 8.30-I.p.1


7 iulie 2018 III IPG-20110 Extracția petrolului Coloja Pascu Mihai S 9.00-A.p.9
III TDDH-20205 Transportul țițeiului Vlăsceanu Viorel S+O 8.00-I.p.5
III GRP-20305 Geologie structurală Batistatu Mihai S 8.30-D.p.5

F 024.06/Ed.1 Fisier SMQ/Formulare


0 1 2 3 4 5
DUMINICĂ II IPG-20113 Termotehnică și mașini termice Neacșu Sorin S 8.30-I.p.1
8 iulie 2018 III IPG-20109 Hidraulică Stoianovici Doru S+O 8.00-G.p.2
III IPG-20111 Extracția petrolului Coloja Pascu Mihai S 9.00-A.p.9
I TDDH-20209 Algebră Boacă Tudor S 8.00-I.p.2
III TDDH-20206 Transportul țițeiului Vlăsceanu Viorel S+O 8.00-I.p.5

INTOCMIT,
Păduraru Mirela

F 024.06/Ed.1 Fisier SMQ/Formulare