Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÎRGOVIŞTE

FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

LUCRARE DE DISERTAȚIE

COORDONATOR:
Lect. univ.dr. Cristian MAREȘ

ABSOLVENT:
Roxana-Marina NIȚĂ

ANUL
2020

1
UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÎRGOVIŞTE
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
Programul de studii: MASTER
SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ

DESFACEREA CĂSĂTORIEI CU
ELEMENT DE EXTRANEITATE

COORDONATOR:
Lect. univ.dr. Cristian MAREȘ

ABSOLVENT:
Roxana-Marina NIȚĂ

ANUL
2020

2
CUPRINS

3
LISTĂ DE ABREVIERI

1. art.- articolul;
2. alin. - alineatul;
3. C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii;
4. ex. – exemplul;
5. H.G.- Hotărârea Guvernului;
6. Î.C.C.J.- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
7. I.N.M. – Institutul Naţional al Magistraturii;
8. Lit. - litera;
9. M. Of.- Monitorul Oficial, Partea I;
10. OUG- ordonanţa de urgenţă a Guvernului;
11. OG.- Ordonanţa Guvernului;
12. op. cit.- Operă citată;
13. p.-Pagina;
14. parag.- Paragraf;
15. pct.- Punctul;
16. pp.-Paginile;
17. S.N.G.- Şcoala naţională de grefieri;
18. următ.- Următoarea;
19. Prev. - prevăzut;
20. vol. –Volumul.

4
CAPITOLUL I
NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Secțiunea I

Noțiuni generale privind desfacerea căsătoriei

Secțiunea a II-a

Desfacerea căsătoriei în dreptul internatțional privat

§.1.Noțiuni istorice privind reglementările din dreptul român


§.2.Noțiunea de ”desfacere a căsătoriei” în dreptul internațional privat,
delimitări de alte instituții
§.3.Noțiuni privind raporturile cu element de extraneitate
§.4.Calificarea noțiunilor în alte sisteme de drept

Secțiunea a III-a

Repere generale

5
CAPITOLUL II
Norme europene în materia desfacerii căsătoriei

Secțiunea I

Regulamentul nr. 1259/2010 de punere în aplicare a unei forme de


cooperare consolidată, în domeniul legii aplicabile divorțului și separației
de corp

Secțiunea a II-a

Regulamentul nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și


executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia
răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului nr. 1347/2000

Secțiunea a III-a

Frauda de lege în contextul divorțului internațional

§.1.Noțiuni generale
§.2.Practică judiciară

Secțiunea a IV-a

Separația de corp

§.1.Noțiuni generale și practică judiciară


§.2.Legea aplicabilă separației de corp

6
Secțiunea a V-a

Desființarea căsătoriei

§.1.Cauzele desființării căsătoriei cu element de extraneitate


§.2.Legea aplicabilă nulității căsătoriei: domeniul de aplicare, cauza,
efectele nulității
§.3.Încetarea căsătoriei cu element de extraneitate: legea aplicabilă
încetării căsătoriei prin moartea constatată fizic, legea aplicabilă încetării
căsătoriei prin declararea judecătorească a morții, conflicte mobile de legi

Secțiunea a VI-a

Conflicte de jurisdicții și desfacerea căsătoriei

§.1.Competența internațională
§.2.Competența personală exclusivă a instanțelor române
§.3.Competența preferențială a instanțelor române
§.4.Legea aplicabilă
§.5.Eficacitatea hotărârilor străine în materia disoluției căsătoriei

7
CONCLUZII

8
BIBLIOGRAFIE