Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1 –Nicoleta Enache

În privința documentelor internaționale, au prioritate tratatele, exceptând atunci


când alte legi au prioritate.
Competențele Uniunii Europene- devin cunoscute odată cu Tratatul de la
Lisabona din 1957. Prin acest tratat, sunt arătate domeniile în competența U.E. care
sunt exclusive, care le partajează cu statele, ori în care sprijină statele.
Uniunea deține competențe exclusive în următoarele domenii:
a) Uniunea vamală;
b) Flora și fauna marină – reglementată de politica comună în domeniul
pescuitului;
c) Comerțul, precum și acordurile internaționale, în anumite situații;
d) Politica monetară pentru statele din zona euro;
e) Normele în materie de concurență ce sunt aplicabile pe piața unică.
Se consideră că Uniunea Europeană are ceea ce tratatele reglementează ca fiind
competențe partajate, respectiv următoarele domenii:
a) Pescuit;
b) Mediu;
c) Protecția consumatorilor;
d) Piața unică;
e) Ocuparea forței de muncă și afacerile sociale;
f) Agricultură;
g) Transporturi;
h) Coeziunea economică, socială și teritorială;
i) Energie;
j) Rețele transeuropene;
k) Cercetare și spațiu:
l) Securitate și justiție;
m) Sănătate publică;

1
n) Cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar.
Tratatele Uniunii numesc că ar fi competențe de sprijinire, aceste domenii fiind
următoarele:
a) Industrie;
b) Turism;
c) Protecție civilă;
d) Cooperare administrativă;
e) Sănătate publică;
f) Cultură;
g) Educație, formare, tineret și sport.
Au efect direct dispozițiile privind libertatea de alegere a ocupației, dreptul de
strămutare, expulzare sau extrădare, discriminarea de orice fel.
Dreptul european al afacerilor poate fi numit ca fiind și un drept integrator,
deoarece pe lângă tratatele în vigoare, există și o legislație secundară.
Sunt accte care deleagă anumite atribuții, spre exemplu Comisia Europeană
poate delega anumite atribuții, exceptând materia taxelor.
Atât Comisia cât și Consiliul pot adopta măsuri de punere în aplicare a unor
acte legislative. În mod normal, aceste acte sunt adoptate și de către statele membre ale
Uniunii Europene.