Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERUL

Pe lângă faptul că omul poate avea însușiri muzicale sau matematice (aptitudinile), poate fi calm sau
implusiv sau mai lent (temperamentul), omul poate fii harnic sau leneș sau harnic, cinstit sau necinstit,
acestea fiind însușiri psihice ale omului care se manifest în conduită cu o mare constanță și care ține de
caracter. Astfel despre un om se poate vorbi că are sau nu are “caracter”, că este un om de valoare sau ”un
nimic”.

Etimologie cuvântului - character = tipar , pecete


Definitii-
-În sens larg- caracterul este sinonim cu cel de personalitate și semnifică conceptia despre lume și
viață, convingerile și credintele unei persoane, aspiratiile și idealurile sale, conținuturile și calitatea
acțiunilor sale.
-În sens restrâns - caracterul este dat de un ansamblu de atitudini și trăsături care determină o
modalitate relativă stabilă, constantă de orientare și raportare a omului la ceilalți oameni, la societate în
ansamblu și la sine.
Caracterul reprezintă latura relational-valorică a personalității în sensul ca acesta exprima relațiile
subiectului cu lumea și mai ales raporturile acestuia față de valorile societății în care el trăiește.

Caracterul se formează în copilărie și în adolescența și se poate schimba sub presiunea mediului. Are și o
componentă înnăscută care se referă la capacitățile intelectuale, dar depinde și de modalitatea de a se
raporta și de a selecta valorile existente în societate. El se formează prin interiorizarea normelor,
modelelor și valorilor unor grupuri umane.

Atitudinea- reprezintă componentă fundamentală a caracterului ce rezultă din relațiile pe care individul le
stabilește cu societatea și se exprima printr-un specific de ‘’a fii’’, de a se comporta în diferite situații.
Atitudinea caracterială reprezintă componenta fundamentală a caracterului, ea fiind o orientare conștienta
deliberată, persistentă în timp și de o mare intensitate, susținută de procese mintale, de interpretare,
Prin repetarea atitudinilor caracteriale se formează trăsăturile de caracter .

Clasificarea atitudinilor:
1) atitudini față de realitatea socială:
-atitudinea față de ceilalți oameni- generozitate, cinste, corectitudine, altruism, sinceritate, loialitate sau
răutate, egoism, aroganță, obrăznicie;
- atitudinea față de activitate- spirit de inițiativa, sărguință, hărnicie sau lene, nepăsare, indolența;
-atitudinea față de natura, față de familie, față de stiință, tehnică.
2) -atitudine față de sine se integrează în conștiință de sine și se exprimă prin demnitate, respect de sine,
modestie, îngâmfare, aroganță;

Clasificarea trăsăturilor caracteriale (după Allport):


Trăsături -cardinale- sunt 1-2 care le controlează pe celelalte
-centrale- sunt 10-15 evidente ce controleaza situatii obisnuite
-secundare- sunt foarte multe, sunt slab exprimate, pe care persoana nu le recunoaste și le
neagă;

Toate trăsăturile de caracter se află în interacțiune.

Evaluare:
Mentionați ce trăsătură de caracter dominantă aveti….?
Ce trăsătură de caracter este foarte important să o regăsești la prietenul tău/prietena ta ?

S-ar putea să vă placă și