Sunteți pe pagina 1din 1

Materiale polimerice

Polimerii sunt compuși cu molecule mari, alcătuite prin repetarea unor unități chimice simple, mici
unite prin legături covalente. Aceste unități simple se numesc monomeri (din gerecescul mono,
una/o și meros, parte), iar din combinarea lor se formează polimerii (poli, mai mulți), prin intermediul
reacțiilor de polimerizare [38]. Clasificarea materialelor polimerice se poate realiza în funcție de mai
mulți parametrii. Astfel că în funcție:  de proveniența acestora se deosebesc trei clase de polimeri:
o naturali; o sintetici; o artificiali.  de structura catenei principale, polimerii se împart în două clase
mari: o de adiție o de condensare  de mecanismul de polimerizare: o polimeri obținuți prin
mecanism în trepte o polimeri obținuți prin mecanism în lanț  de forma geometrică: o polimeri
liniari o polimeri ramificați (cu ramificații scurte sau lungi) o polimeri reticulați (tridimensionali) o
polimeri cu structură bidimensională  de tipul de monomeri: o homopolimeri – polimeri constituiți
dintr-un singur tip de monomeri o copolimeri – polimeri constituiți din două sau mai multe tipuri de
monomeri