Sunteți pe pagina 1din 3

Organizator: Asociaţia Generală a Învăţătorilor din Republica Moldova

Vă invită să participaţi la

Concursul național „Mărțișoare ECO”


cel mai frumos mărţişor confecţionat din materiale reciclabile,
care va avea loc în perioada 18-28 februarie, 2019

Partenerii evenimentului:
1. Școala Primară Florești
2. Liceul Teoretic cu Profil Real „M.Marinciuc”, mun. Chișinău
3. Colegiul Politehnic, mun. Bălți IU
L POLITEHNI
C
EG


C OL

LȚ I

4. 4. Învățătorul modern, Centru Național de Resurse Didactice

Echipa de proiect:
o Andriana GORCEAG, grad didactic I
o Ana CEBAN, grad didactic I
o Olga BALANICI, grad didactic superior
o Pentru corespondență cu echipa de proiect, puteți folosi adresa de e-mail:
ecomartisor2019@gmail.com sau profilul de facebook al membrilor echipei.
Coordonator național:
o Consiliul Director al AGIRoMd reprezentat de președinte: Mariana MARIN,
dr.ped., conf.univ

MD – 2059, Republica Moldova, or. Chişinău, https://www.facebook.com/agiromd/ e-mail:


agiromdonline@gmail.com
Regulamentul Concursului
Argument:
Prin natura sa, fiinţa umană are capacitatea de a se dezvolta, de a-şi valida calităţile şi
caracteristicile pozitive, în măsura în care educaţia, familia şi mediul ambiant îi creează condiţii în
acest sens. Păstrarea tradiţiei populare specific românească de a întâmpina anotimpul primăvara
oferind celor dragi şi nu numai, un simbol de suflet - mărţişorul, favorizează dezvoltarea
personală a copilului, atitudini de altruism, înţelegere, gândire pozitivă nediscriminatorie. Viaţa
copiilor, educaţia şi existenţa lor depind de noi, de adulţi.
Concursul național „Mărțișoare ECO” reprezintă un proiect de parteneriat educațional, la nivel
național.
Obiectivul de bază al acestui proiect în parteneriat este educarea relaţiilor umane în cadrul
comunităţii noastre. Acest proiect valorifică şi potenţialul de creativitate al copiilor şi al dascălilor
care doresc să transmită copiilor valorile prieteniei, omeniei, şi să le dezvolte capacităţile de
comunicare cu cei din jurul lor.
Aprecierea oamenilor se face după acţiuni, fapte şi acte voluntare. Bogăţia morală este cea mai
importantă dimensiune de personalitate. Un om cu calităţi frumoase nu poate trăi niciodată doar
el singur, aşa cum o rază de soare nu-şi poate da numai ei lumina. Comportarea prietenoasă între
semeni, ajutorul dat la nevoie aproapelui, toleranţa, sunt fapte morale care sunt respectate de toţi
cei cu bun simţ.
Prin respectul insuflat copilului faţă de fiinţa omenească, faţă de lumea înconjurătoare, se
formează o societate care poate fi mai bună.

Condiția de participare:
1. La concurs poate participa:
a. un cadru didactic sau b. un cadru didactic
coordonator cu echipa coordonator cu o echipă
clasei sale formată din 5-6 profesori.

2. Confecționați un Mărțișor ECO din cel puțin 2 materiale reciclabile realizate


după principiul „handmade” (lucrul manual).

3. Fotografiați Mărțișorul obținut și echipa de realizare acestuia.

4. După ce lucrarea este fotografiată, completați formularul de participare care

se află aici https://goo.gl/forms/jO10NjqbBJS6DmDe2

5. Ambele fotografii se încarcă chiar în formular.

6. Nu vor fi luate în calcul formularele expediate fără lucrări.

MD – 2059, Republica Moldova, or. Chişinău, https://www.facebook.com/agiromd/ e-mail:


agiromdonline@gmail.com
Concursul va fi apreciat în următoarele secțiuni:
 Secțiunea Clase primare
 Secțiunea Gimnaziu
 Secțiunea Liceu
 Secțiunea Cadre didactice
Criterii de apreciere:
1. Respectarea genericului „Mărțișoare Eco ”.
2. Titlul lucrării original.
3. Folosirea a cel puțin 2 materiale reciclabile.
4. Folosirea tehnicilor handmade (lucrul manual).
5. Fotografiile expediate să fie calitative, la o rezoluție înaltă.
6. Originalitatea lucrării.
Desfăşurare:
 Jurizarea se va desfăşura în perioada 04-10 martie.
 Rezultatele vor fi anunțate prin e-mail, pe pagina de facebook,
https://www.facebook.com/groups/proiecteagiromd; Și pe
platformă de comunicare AGIRoMd,
 https://sites.google.com/view/platforma-de-comunicare-agirom/pagina-de-
pornire?authuser=7#h.p_w10OMyzGh9pb
 Toate fotografiile vor fi tipărite și expuse la Instituțiile-partener.
 După încheierea Concursului, la dorință, participanții pot plasa fotografiile în
facebook, folosind hashtag #mărțișoareeco și #agiromd
Premiere:
 Toți participanții vor primi diplome pe suport electronic, expediate prin e-mail.
 La dorință, participanții vor putea solicita imprimarea diplomelor la Centrul de
Resurse „Învățătorul modern”.
 Categorii de diplome:
 de excelență
 de gradul I
 de gradul II
 de gradul III
 Mențiuni

Succese!
MD – 2059, Republica Moldova, or. Chişinău, https://www.facebook.com/agiromd/ e-mail:
agiromdonline@gmail.com